ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 428

Jurijus Zenovičius

Jurijus Nikolajevičius Zenovičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, kariškis, valstybės veikėjas, stačiatikis vėliau perėjęs į kalvinizmą, Reformacijos šalininkas. Čečersko ir Propoisko, Lepelio ir Dysnos seniūnas, Polocko ir Smolens ...

Jurijus Ivanovičius Zenovičius

Jurijus Ivanovičius Zenovičius – LDK valstybinis veikėjas. Zenovičių giminės atstovas. Brėslaujos vietininkas nuo 1494 metų, Smolensko vaivada 1507–1508 m., Mogiliavo vietininkas nuo 1514 m., Žygimanto Senojo dvaro maršalka. Smurgainių, Pastovių, ...

Kristupas Zenovičius

Kristupas Zenovičius – LDK valstybinis veikėjas, Ašmenos žemės maršalka, Ašmenos seniūnas, Lietuvos didysis raštininkas, Minsko vaivada.

Mikalojus Boguslavas Zenovičius

Mikalojus Boguslavas Zenovičius – LDK valstybinis veikėjas. Čečersko ir Propoisko seniūnas nuo 1614 metų, Polocko kaštelionas nuo 1618 metų.

Zubovai

Zubovai – Rusijos imperijos grafų ir Šv. Romos imperijos kunigaikščių giminė, kilusi XIII a. iš Vladimiro vietininko Amragato. Giminės pradininku laikomas Vladimiro-Suzdalės kunigaikštystės baskakas totorių chano vietininkas užkariautoje žemėje A ...

Aleksandras Zubovas (1727)

Aleksandras Zubovas – grafas, Rusijos imperijos kariuomenės atsargos papulkininkis, Rusijos imperijos senato oberprokuroras, senatorius, tikrasis slaptasis patarėjas.

Dmitrijus Zubovas

Dmitrijus Zubovas – Aleksandro Zubovo ir Jelizavetos Voronovos sūnūs, Platono Zubovo vyresnysis brolis, grafas, Rusijos generolas majoras, imperatoriaus rūmų kamerheris, grafų Zubovų giminės Lietuvos šakos pradininkas.

Gavrilas Zubovas

Jauniausias Rusijos imperijos tikrojo valstybės patarėjo, imperatorius rūmų kamerherio, hofmeisterio, Preobraženskio pulko leibgvardijos poručiko Nikolajaus Mikalojaus Zubovo 1801-1871 ir grafienės Aleksandros de Moden 1807-1839 sūnus. Baigė kari ...

Nikolajus Zubovas (1801)

Nikolajus Zubovas – grafas, Rusijos imperijos tikrasis valstybės patarėjas, imperatorius rūmų kamerheris, hofmeisteris, Preobraženskio pulko leibgvardijos poručikas, liberalas.

Platonas Zubovas

Platonas Zubovas – Rusijos valstybės ir karo veikėjas, paskutinis Rusijos imperatorės Jekaterinos II favoritas, generolas anšefas, grafas, šviesiausias kunigaikštis.

Rokas Zubovas

Rokas Zubovas, pianistas, M.K. Čiurlionio proanūkis bei grafų Zubovų palikuonis. Gimė Kaune, Laimos ir Konstantino Zubovų šeimoje, 1966-07-31. Muzikos mokslus pradėjo Kauno J. Naujalio vidurinėje meno mokykloje R. Šerkšnytės klasėje ir tęsė Lietu ...

Jonas Kazimieras Žaba

Jonas Kazimieras Žaba – LDK valstybinis veikėjas, husarų įgulos pulkininkas, Lietuvos armijos regimentas, Minsko vaivada.

Gražina Gudaitytė-Liautaud

Gimė miškininko Jurgio Gudaičio šeimoje. Artėjant Antrojo pasaulinio karo frontui, tėvai su dviem mažametėmis dukromis pasitraukė į vakarinę Vokietijos dalį, o vėliau emigravo į JAV. Gražina lankė Čikagos Šventojo Kryžiaus bažnyčios vienuolių mok ...

Stanislovas Manučis

Stanislovas Manučis, lenk. Stanisław Manuzzi, rus. Станислав Мануцци – – Rusijos imperijos grafas, ATR politinis ir valstybės veikėjas. Mecenatas.

Jonas Norkaitis (1928)

Jonas Norkaitis – Vokietijos filosofijos daktaras ir ekonomistas, Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas bei mecenatas.

Bogdanas Oginskis

Bogdanas Oginskis – novatorius, mecenatas; pagal kilmę – kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, Mykolo Kleopo Oginskio anūkas, Irenėjaus Oginskio sūnus, Mykolo Oginskio brolis, Rietavo dvaro savininkas. Bogdano Oginskio dv ...

Jurgis Žaltauskas

Studijavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje ir Vytauto Didžiojo universitete. Priklausė studentiškai korporacijai "Romuva". Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją ir ten tęsė mokslus. 1949 m. persikėlė į Australiją. Architek ...

Biržų rajono garbės pilietis

Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Biržų rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kita ...

Vladas Turla

1971 m. tapo TSRS sporto meistru. 1977 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 1980 m. dalyvavo Maskvos olimpiadoje. 1967 m. Vladas Turla pradėjo lankyti šaudymo treniruotes. Neeilinis talentas netruko išryškėti. Vladas Turla tapo Liet ...

Jonavos rajono garbės pilietis

Jonavos rajono garbės pilietis – garbės vardas, suteikiamas už nuopelnus Jonavos miestui, rajonui, iš jo kilusiems asmenims, garsinusiems Jonavą ir pan. Iki šiol garbės vardas yra suteiktas 8 jonaviečiams.

Vincas Algirdas Pranckietis

Vincas Algirdas Pranckietis – katalikų dvasininkas, kunigas jubiliatas, prelatas, monsinjoras, ilgametis Jonavos parapijos klebonas, Jonavos rajono Garbės pilietis.

Šarūnas Jasikevičius

Šarūnas Jasikevičius – buvęs Lietuvos krepšininkas, vienas vyriausiųjų trenerių Eurolygoje. Dažnai tituluojamas vienu geriausiu visų laikų Lietuvos bei Europos žaidėju.

Klaipėdos miesto garbės pilietis

Klaipėdos miesto garbės pilietis – garbės vardas, Klaipėdos miesto savivaldybės suteikiamas už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui, įvertinus asmeninį indėlį bei miesto vardo propagavimą pasaulyje.

Heinrichas Augustas Gerlachas

Gimė ir augo žinomoje medienos pirklio Johano Gotlybo Gerlacho šeimoje. Iš dešimties brolių ir seserų keturi mirė anksti, tame tarpe ir vos trisdešimtmetį sulaukęs Eduardas Gotlybas. Pastarasis po tėvo turėjo perimti šeimos įmonės valdymą ir todė ...

Regina Maciūtė

1953–1959 m. mokėsi Jokūbavo aštuonmetėje mokykloje, 1959–1964 m. Kretingos vidurinėje mokykloje. 1966–1971 m. studijavo LSSR konservatorijoje, Veronikos Fakejevaitės solinio dainavimo klasėje. 1971–2006 m. LSSR filharmonijos solistė. Dainavo ir ...

Stasys Ruzgaila

Užaugo Palangoje. Nuo 1931 m. mokėsi Palangos pradžios mokykloje, nuo 1934 m. gimnazijoje, 1939–1943 m. Šventosios Vytauto Didžiojo gimnazijos Palangos skyriuje. Susitikimas su Feliksu Kriaučiūnu ir Pranu Lubinu paskatino domėtis krepšiniu. Su ki ...

Stanislovas Domarkas

Broliai Eligijus, Juozas, sesuo Rūta. 1957 m. baigė Klaipėdos muzikos mokyklą dab. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. 1957–1962 m. mokėsi Vilniaus konservatorijoje, obojaus specialybę. 1967 m. baigė Leningrado konservatoriją, Iljos Musino k ...

Giedrė Kaukaitė

Giedrė Kaukaitė – Lietuvos dainininkė, operos solistė, pedagogė, profesorė, lietuvių kompozitorių vokalinės muzikos Lietuvoje ir užsienyje atlikėja ir propaguotoja.

Šiaulių miesto garbės pilietis

Garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus Šiaulių miestui. Kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi teisę siūlyti mieste veikiančios visuomeninės organizacijos, susivienijimai arba kitos kolegialios grupės. Šiaulių miesto garbės pili ...

Juozas Dzidolikas

Regėjimo neteko vaikystėje, buvo sužeistas sprogus sprogmeniui. Nuo mažens buvo gabus muzikantas ir veiklus visuomenininkas. 1951–1959 m. mokėsi Kauno internatinėje aklųjų mokykloje. 1964 m. baigė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muziko ...

Jonas Lamauskas

Mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje, 1964 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo dėstytojo, orkestro artisto kvalifikaciją. 1964 m. paskirtas bendrojo fortepijono specialybės dėstytoju Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginiame ins ...

Bronius Prėskienis

Bronius Prėskienis – Lietuvos kalbininkas, literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto garbės pilietis.

Vladas Ravka

Vladas Ravka – statybininkas, publicistas, poetas, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

Torkil Rönne

Torkilas Ronne – Danijos pilietis, gyvenantis Švedijoje, verslininkas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

Arvydas Salda

1991–1995 m. Šiaulių miesto meras. 1995 m. Lietuvos ir JAV UAB "Šiaulių skrydis" direktorius, UAB "Laisvųjų ekonominių zonų vystymo centras" direktorius, nuo 1999 m. UAB "Šiaulių banko turto fondas" direktorius, nuo 1991 m. AB Šiaulių bankas Tary ...

Antanas Sireika

Mokėsi Bazilionų vidurinėje mokykloje, studijavo Lietuvos kūno kultūros institute, kuriame įgijo fizinio auklėjimo dėstytojo specialybę. Nuo 1978 m. žaidė "Šiaulių kelininko", "Tauro" ir "Statybininko" krepšinio komandose, tuo pačiu metu dirbo tr ...

Kazimieras Romualdas Župerka

Mokėsi Dotnuvos vidurinėje mokykloje. 1958 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ŠPI. 1958 m. pakviestas dirbti ŠPI Lietuvių kalbos ir literatūros katedros asistentu. 1969 m. filologijos mokslų kandidatas. 1970–1972 m. ŠPI Lietuvių kalbos ir lite ...

Romualdas Eičas

Turi vieną brolį Vytautą ir dvi seseris: Virginiją ir Reginą 1947–1957 m. mokėsi Tauragės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1957 m. rudenį įstojo į Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklą ir dvejus metus mokėsi trimituoti dėst. M. Zaščiurinskas ir solinio ...

Liudas Mikalauskas

1992–2004 m. mokėsi Tauragės Jovarų vidurinėje mokykloje, 1993–2004 m. – Tauragės moksleivių kūrybos centre Romualdo Eičo dainavimo klasėje. 2009 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. 2011 m. įgijo du Vytauto Didžiojo Universiteto Muziko ...

Icikas Demba

1927 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 1924–1928 m. priklausė sionistinei "Poalei cion" partijai. 1928–1931 m. kalintas. 1932 m. dirbo Panevėžyje ir Kaune. 1933–1934 m. vadovavo LKP CK nelegaliam komunistinės literatūros transportavi ...

Mykolas Pauga

Kilęs iš turtingų valstiečių. Prieš sukilimą buvo Joniškio vaitas. 1768 m. prasidėjo A. Tyzenhauzo reformos Šiaulių ekonomijoje, pradėti kurti palivarkai, kurių žemes turėjo įdirbti valstiečiai. Valstiečiai iš savo žemių buvo išvaromi, paliekant ...

Martinjonas Radvila

Kilęs iš turtingų valstiečių, turėjo ūkį ir ūkininkavo Jakiškių kaime. Prieš sukilimą buvo Jakiškių kaimo vaitas. 1768 m. prasidėjus A. Tyzenhauzo reformoms Šiaulių ekonomijoje, užtarė valstiečius, kurie, kuriant palivarkus buvo išvaromi iš savo ...

Juzefas Vladislavas Bychovecas

Juzefas Vladislavas Bychovecas – Lietuvos ir Lenkijos filosofas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Pranciškus Bielinskis

Pranciškus Bielinskis – ATR valstybibis veikėjas, Karaliaus pakamaris, Karūnos didysis raštininkas, Nuolatinės tarybos narys, Karūnos armijos generolas-majoras, Osecko ir Garvolino, Čersko ir Štumo seniūnas. Švietimo šalininkas ir pedagogas.

Aleksandras Pranciškus Chodkevičius

Aleksandras Pranciškus Chodkevičius – Lenkijos karinis veikėjas, išėjęs į atsargą generolas-majoras. Dramaturgas ir mokslininkas-diletantas.

Francišekas Ksaveras Dmochovskis

Kilęs iš kunigaikščių Dmochovskių giminės. 1778-1794 m. pijoras. 1789-1791 m. mokytojavo pijorų mokyklose, dėstė lotynų kalbą, retoriką. Sekdamas Nikolasu Bualo pranc. Nicolas Boileau knyga "Poezijos menas" LArt poétique parašė eiliuotą veikalą " ...

Romualdas Giedraitis (1750)

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. Tarnybą pradėjo 1765 m. Lietuvos antrajame pėstininkų pulke. 1771 m. Baro konfederacijos metu tarnavo dalinyje, kuriam vadovavo Mykolas Kazimieras Oginskis. 1794 m. sukilimo Lietuvos Didžiojoje k ...

Antanas Barnaba Jablonovskis

Kunigaikštis Antanas Barnaba Jablonovskis – Lenkijos valstybinis veikėjas iš Jablonovskių giminės, Poznanės vaivada, paskutinis Krokuvos kaštelionas, Busko, Mežirečesko, Sveco ir Čigirio seniūnas. Autobiografinio "Dienyno" autorius.

Juzefas Poniatovskis

Kunigaikštis Juzefas Poniatovskis lenk. Józef Antoni Poniatowski ; 1763 m. gegužės 7 d., Viena – 1813 m. spalio 19 d., Baltasis Elsteris netoli Leipcigo) – Lenkijos generolas, Prancūzijos maršalas iš Poniatovskių giminės. Paskutinio Lenkijos kara ...

Benedykt Kołyszko

Benediktas Koliška gimė 1750 m. Voluinėje. Į tarnybą kavalerijoje jis įstojo 1778 m. Koliška kovėsi mūšiuose su Rusijos imperijos kariuomene 1792 m. Kovose jis pasižymėjo, buvo apdovanotas "Virtuti Militari" ordinu ir gavo majoro laipsnį. Koliška ...