ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 422

Aleksandras Judickis

Aleksandras Judickis – LDK valstybinis veikėjas, karaliaus dvariškis, Rečico vaiskis, Josvainių seniūnas nuo 1664 metų, Minsko kaštelionas nuo 1672 metų.

Jonas Povilas Judickis

Lietuvos bajorų Judickių giminės atstovas, herbo "Radwan" savininkas. Josvainių seniūno ir Minsko kašteliono Aleksandro Judickio ir Hanos Venžik-Rudskos sūnus. Buvo vedęs Janą Minkevičiūtę.

Benediktas Dobroslavas Kalinauskas

Baigė Raseinių apskrities mokyklą. 1816–1822 m. studijavo Vilniaus, Varšuvos, Vroclavo ir Heidelbergo universitetuose, priklausė slaptoms studentų organizacijoms. 1826–1827 m. kalintas Varšuvoje, vėliau policijos prižiūrimas gyveno Baltmiškyje, t ...

Konstantinas Kalinauskas

Kilęs iš mažažemių bajorų. 1860 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Grįžęs į tėviškę Gardino apskrityje, atsisakė karjeros ir asmeninio gyvenimo, rengė valstiečius sukilimui. 1862 m. pradėjo leisti laikraštėlį gudų kalba "Val ...

Martynas Adomas Kalinauskas

Martynas Adomas Kalinauskas – Gnievkovo seniūnas 1671 metais, Lojovsko seniūnas 1670 metais. 1672 metais nuo Sandiomiro vaivadijos buvo deputatu į Karūnos tribunolą.

Karpiai (bajorai)

Karpiai – XVIII-XIX a. Lietuvos bajorų giminė. Karpiai buvo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės, Katalikų bažnyčios, 1794 m. sukilimo veikėjai. Karpių giminės herbe trys šešiakampės žvaigždės melsvame fone, iškilmingojo herbo šalme – ke ...

Benediktas Jokūbas Ignacijus Povilas Chrizostomas Petras Karpis

Benediktas Jokūbas Ignacijus Povilas Chrizostomas Petras Karpis – dvarininkas, paskutinis Karpių giminės atstovas.

Felicijonas Karpis

Felicijonas Steponas Antanas Karpis – Rusijos imperijos valstybės ir karinis bei visuomenės veikėjas.

Ignotas Karpis (1768)

Ignotas Karpis – Žemaitijos teisėjas 1765–1768 m., Žemaitijos vaiskis 1756–1765, Polevo seniūnas 1764 m. Buvo Stanislovo Augusto Poniatovskio elektorius 1764 m. nuo Žemaitijos seniūnijos.

Juozapas Mykolas Karpis

Juozapas Mykolas Karpis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, Žemaičių vyskupas.

Mauricijus Pranciškus Karpis

Mauricijus Pranciškus Karpis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės, 1794 m. sukilimo veikėjas, publicistas.

Pranciškus Felicijonas Benediktas Jurgis Karpis

Pranciškus Felicijonas Benediktas Jurgis Karpis – Rusijos imperijos valstybės ir švietimo veikėjas, mecenatas.

Kęsgailos

Kęsgailos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ir didikų giminė, kilusi iš Deltuvos Ukmergės vietininko, vėliau Žemaitijos seniūno Mykolo Kęsgailos. 1413 m. giminei suteiktas lenkų bajorų herbas Zadora. Giminės pradininku laikomas vienas ...

Jonas Kęsgaila

Jonas Kęsgaila – Žemaitijos seniūnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

Mykolas Kęsgaila

Mykolas Kęsgaila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, Deltuvos didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

Stanislovas Kęsgaila

Kilęs Lietuvos didikų Kęsgailų giminės. Tėvas Mikalojus Jonavičius Kęsgaila, motina Ona Radvilaitė, Jono Radvilos duktė, Mikalojaus Radvilos Juodojo sesuo.

Stanislovas Stanislovaitis Kęsgaila

Stanislovas Stanislovaitis Kęsgaila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

Jaunius Valimantaitis

1413 m. Horodlėje gavo Zadoros herbą. Kilęs iš Lietuvos bajoro Valimanto šeimos, Buškos vaikaitis. Turėjo penkis brolius, vienas jų, Rumbaudas Valimantaitis – Žemaitijos seniūnas, Lietuvos didysis maršalka. Buvo vedęs du kartus, bet palikuonių ve ...

Mykolas Kęsgaila Valimantaitis

Mykolas Kęsgaila Valimantaitis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

Rumbaudas Valimantaitis

Rumbaudas Valimantaitis – bajoras, nuo 1413 m. Zadoros herbo, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės poltinis bei karinis veikėjas.

Sudivojus Valimantaitis

Žmonos vardas ir kilmė nežinomi. Sūnus – Stanislovas Stankus. Duktė vardas nežinomas – Jono Vėževičiaus žmona. Kaip ir kiti Valmantaičiai, save vadino Deltuvos tėvoniu.

Tadas Kocielas

Vedė Aną Tiškevičiūtę, Lietuvos didžiojo raštininko Juozapo Skumino Tiškevičiaus ir Terezės Nevirovič Smolensko kašteliono Kristupo Benedikto Nemirovičiaus duktė dukterį. Nuo santuokos su ja turėjo tris vaikus: Juozapas, Kosciuškos sukilimo pulki ...

Kojalavičiai-Vijūkai

Pradininkas, ist Z. Kiaupos duomenimis, manoma, nuo 1542 m. minimas Kauno miestietis Jonas Kojala m. 1564. Veikiausiai jo sūnūs, irgi Kauno miestiečiai - Andrius Kojala minimas 1607-1614 ir Motiejus Kojala. Andrius turėjo sūnus Lauryną, Baltazarą ...

Jozefas Kopecas

Jozefas Kopecas - Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karininkas, 1794 m. sukilimo dalyvis, 1795 m. carinės Rusijos ištremtas į Sibirą, etnografas, Kamčatkos tyrinėtojas, atsiminimų autorius.

Aleksandras Pranciškus Kopecas

Lietuvos bajorų Kopecų giminės atstovas, Luko Kopeco ir Katerinos Firlej, Krokuvos vaivados Mykalojaus Firlejaus dukters sūnus. 1648 metais dalyvavo Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero rinkimuose.

Jonas Karolis Kopecas

Jonas Karolis Kopecas – ATR valstybinis veikėjas, valdęs Gardino ekonomiją, Bielsko laikytojas, Trakų kaštelionas, Lietuvos didysis pastalininkas, Lietuvos didysis taurininkas, Bresto, Drisko, Jurbarko, Novovolsko ir Virbalio seniūnas, Lietuvos t ...

Jonas Grigalius Korsakas

Kilo iš Korsakų giminės, Grigaliaus Bogdano sūnus. Polocko vėliavininkas 1598–1620 m., horodničius iki 1611 m., Dorpato kaštelionas 1620–1621 m. ir Polocko kaštelionas 1621–1625 m., Smolensko vaivada 1625 m.

Juozapas Korsakas

Juozapas Korsakas Glubockis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, visuomenės veikėjas, kariškis, bažnyčių ir vienuolijų fundatorius. Užėmė Mstislavlio vaivados, Mstislavlio, Dysnos ir Pilypavo seniūno pareigas. Buvo uolus unitas. Didžiąją ...

Juozas Korsakas

Buvo vedęs du kartus: pirmą kartą 1576 metais Bogumila, Adomo Prituliso dukterį; antrą kartą Teodorą, Luko Haraburdos dukterį, Stepono Bogdano Korsako našlę. Mirė bevaikis, palikęs dvarus savo brolio Gavrilo Jono Korsako sūnums.

Kosakovskiai

Kosakovskiai – XVI–XVIII a. LDK, o XIX a. – XX a. pr. Lietuvos bajorų giminė. Kilo iš Mazovijos. Herbas pavadintas pagal kaimo Slepowrony pavadinimą.

Juozapas Dominykas Kosakovskis

Juozapas Dominykas Kosakovskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos politinis ir karinis veikėjas, pulkininkas iš grafų Kosakovskių giminės. Juozapo tėvas buvo Vitebsko vaivada ir aktyvus konfederatas Mykolas Kosakovs ...

Antanas Kosakovskis

Antanas Kosakovskis – LDK valstybės veikėjas, paskutinis Livonijos kaštelionas, pasiuntinys į Ketverių metų seimą.

Stanislovas Čėsna Fortunatas Kosakovskis

Stanislovas Feliksas Kosakovskis – Lenkijos ir Lietuvos kolekcininkas, literatas, dailininkas, Rusijos diplomatas.

Stanislovas Kazimieras Aleksandras Vladislovas Alojzijus Kosakovskis

Kilęs iš LDK grafų giminės, kurios centras buvo Lietuvoje. Grafas. 1858–1865 m. dirbo Lenkijos karalystės Heraldikos komisijoje, Reikalų komitete, Valstybės taryboje. 1875 m. Rusijos imperatoriaus dvaro kamerheras. 1876–1885 m. Ukmergės apskritie ...

Žeimių Kosakovskių koplyčia

Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios komplekso Kosakovskių koplyčia-mauzoliejus – klasicistinė balto mūro koplyčia, stovinti Jonavos rajone, Žeimių miestelio centre, prie Kauno gatvės. Ji yra Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios ...

Žeimių šventoriaus Pietų koplyčia

Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios šventoriaus Pietų koplyčia – raudonų plytų mūro, neogotikinė koplyčia, stovinti Jonavos rajone, Žeimių miestelyje, priklausanti Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios architektūriniam kompleksu ...

Tadas Kosciuška

Tadas Kosciuška – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius ir generolas nesavanoriškai tarnavęs Lenkijos Karalystės kariuomenėje, kovų už Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę dalyvis, vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas. 1792 m ...

Krišpinas Kiršenšteinas

Kilęs iš Prūsijos kunigaikštystės, į LDK atvyko XVI a. 7-ame dešimtmetyje. Žygimantas Augustas jam, kaip svetimšaliui, suteikė indigenatą. Remiamas Vilniaus kašteliono ir Žemaičių seniūno Jono Chodkevičiaus, gavo išskirtines teises medienos ir mi ...

Martynas Kurčas

Martynas Kurčas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Vitebsko vaiskis, maršalka, Dorpato vaivada, Odelsko ir Viljandžio seniūnas.

Steponas Kurčas

Steponas Kurčas – LDK valstybinis veikėjas. Lydos vaiskis nuo 1650 ir pakamaris nuo 1665 m., Bresto kaštelionas nuo 1668 m. ir Bresto vaivada nuo 1672 m.; Lietuvos Tribunolo maršalka 1677 m.

Kušleikos

Kušleikos – XIV a. – XVIII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, XIX a. – XX a. pr. Lietuvos bajorų giminė. Kilo iš Prūsijos minimas Kosleikindorff). Iki XIX a. vidurio valdė Šiaurės Žemaitijos dvarus. Dalis Kušleikų karo metais pasitraukė į JA ...

Tomas Egidijus Kušleika

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų Kušleikų giminės. Rusijos imperijos kariuomenės karininkas, išėjęs į atsargą gyveno Bartkūniškių dvare netoli Kėdainių. 1863 m. kovo mėn. apie 800 sukilėlių, daugiausia valstiečiai), susitelkę K ...

Jonas Alfonsas Liackis

Jonas Alfonsas Liackis – LDK valstybinis veikėjas. Minsko ir Žemaitijos kaštelionas, Žemaitijos generalinis seniūnas.

Teodoras Liackis

Lietuvos bajorų Liackių giminės atstovas, Ivano Vasljevičiaus Liackio anūkas. ATR armijos rotmistras. Lietuvos lauko raštininkas 1601–1611. Jaunystėje keliavo po Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Maltą, Nyderlandus, užsiėmė alchemija. Aktyvus 1600– ...

Teodoras Aleksandras Liackis

Lietuvos bajorų Liackių giminės atstovas, herbo "Cmok" savininkas, Jono Alfonso Liackio ir Janos Talvošaitės sūnus. Lietuvos didysis pastalininkis 1653–1654, Lietuvos dvaro maršalka 1654–1683.

Lopacinskių rūmai (Bernardinų g)

XVIII a. pirmoje pusėje namą įsigijo Mikalojus Lopacinskis ir pagal architekto Jono Kristupo Glaubico projektą perstatė į rūmus. 1801 m. pastatas buvo parduotas Kosakovskiams. 1808 m. rūmai rekonstruoti – jie nežymiai išlenkti pagal gatvės kontūr ...

Lopacinskių rūmai (Skapo g)

Lopacinskių rūmai – pastatas Vilniaus senamiestyje, Skapo gatvėje. Šiuo metu čia veikia Valstybinė kalbos inspekcija ir Vilniaus Arkivyskupijos ekonomo tarnyba.

Česlovas Milošas

Gimė Šeteniuose, rytiniame Nevėžio krante, Surviliškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje, apie 70 kilometrų į šiaurę nuo Kauno, savo senelių iš motinos Veronikos pusės Kunatų dvare. 1920 m. Vilniuje mokėsi Žygimanto Augusto gimnazijoje, 1934 m. Viln ...

Morikoniai

Morikoniai – verslininkų ir bajorų giminė, kilusi iš Italijos Toskanos regiono, Lukos provincijos. Pasaulyje garsiausias Morikonių giminės atstovas yra Šv. Pranciškus Asyžietis - vienuolis, katalikų šventasis, įkūręs Mažesniųjų brolių ordiną labi ...

Fredianas Morikonis

Fredianas Morikonis – Morikonių giminės didikas, 1665 m. gavo iš Jono Kazimiero Vazos indigenatą ir šlovę, persikėlė gyventi į Lietuvą, atvėrė perspektyvas Morikonių giminei Abiejų Tautų Respublikoje.