ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 421

Glinskiai

Glinskiai – XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, Abiejų Tautų Respublikos, Maskvos didžiosios kunigaikštystės totorių kilmės kunigaikščių ir bajorų giminė.

Glinskio maištas

Glinskio maištas – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio Mykolo Glinskio 1508 m. sukilimas prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį Žygimantą Senąjį.

Ivanas Lvovičius Glinskis

Ivanas Lvovičius Glinskis pravarde Mamajus – kunigaikštis iš Glinskių giminės, Ožo ir Perelomo vietininkas, vėliavininkas, dvaro maršalka, Kijevo vaivada ir Naugarduko vaivada.

Mykolas Glinskis

Mykolas Glinskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas.

Goesai

Goesai – Europos kilmingųjų giminė kilusi iš Portugalijos, per Fladriją persikėlusi į Austriją, čia nuo 1632 m. turėjo freiherų titulą. XIV–XVIII a. žinoma Livonijoje, Kurše, Švedijoje, Lietuvoje. 1634 m. vyriškoji gimėnės linija išmirė, jos vard ...

Juozapas Nikodemas von Goesas

Juozapas Nikodemas von Goesas – vokiečių kilmės dvarininkas, Kuršo, Švedijos von Goesų giminės atstovas, aktyvus Joniškio visuomenės veikėjas. Giminiavosi su Joniškio bajorų ir miestiečių giminėmis – vedė bajoraitę Pervainaitę, miestietę Čepulevi ...

Gorskiai

Kilę iš Varšuvos apskrities kaimo Góry dab. Mazovijos vaivadija. Herbas "Nalenč" žinomas nuo XIV a. pradžios, 1413 m. įvykus Horodlės unijai, padovanotas lietuvių bajorui Kočanui. Gorskių žemaitiškoji giminės šaka XX a. dažniausiai vadinosi Nalen ...

Adomas Gorskis (1745)

Adomas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos bajoras, Viekšnių seniūnas.

Adomas Jonas Gorskis (1787-1850)

Adomas Jonas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Šiaulių teismo pirmininkas.

Vaitiekus Albertas Gorskis

Vaitiekus Albertas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos bajoras, Salantų dvarininkas, Telšių pavieto bajorų maršalka.

Aleksandras Gorskis (1798)

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Liudvikas Gorskis lenk. Ludwik Gorski, 1749 m. – 1815 m., motina – Kunigunda Karolina Bilevičiūte lenk. Kunegunda Karolina Bilewicz, apie 1770 m. – apie 1840 m. Broliai – Ipolitas Gorskis ...

Antanas Aleksandras Gorskis

Antanas Aleksandras – Lietuvos ir Lenkijos bajoras. Architektas. Šaukėnų dvaro savininkas. Baigiantis Antrąjam pasauliniam karui pasitraukė į Prancūziją. Žuvo autoavarijoje.

Antanas Gorskis (1881)

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Napoleonas Liudvikas Titas Gorskis 1811–1880 m., motina – Evelina Ema Pliaterytė lenk. Ewelina Emma Broel-Plater, 1852–1898 m. Broliai ir seserys: iš tėvo I santuokos – Vladislovas Jonas ...

Fortūnatas Gorskis (1745)

Fortūnatas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Lenkijos nacionalinės kavalerijos rotmistras, Švento Stanislovo ordino kavalierius.

Ipolitas Gorskis (1791)

Ipolitas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Šiaulių miesto valdybos pirmininkas.

Juozapas Gorskis (1800)

Juozapas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Lenkijos karaliaus rūmų kamerheras, Vilniaus gubernijos bajorų maršalka."Uoliojo lietuvio" masonų ložės narys.

Konstantinas Gorskis (1823)

Konstantinas Povilas Aleksandras Henrikas Gorskis – Lietuvos ir Lenkijos bajoras, Salantų dvarininkas, Telšių apskrities mokyklų garbės globėjas, Varšuvos universiteto rektoriaus adjunktas, profesorius, gamos mokslų daktaras.

Leonas Gorskis (1760)

Leonas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Lietuvos taurininkas, Šv. Stanislovo ordino kavalierius.

Leopoldas Gorskis

Leopoldas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Salantų dvarininkas, Telšių pavieto bajorų maršalka.

Liudvikas Gorskis (1749)

Liudvikas Baltramiejus Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Žemaičių seniūno padėjėjas, Rietavo tijūnas.

Liudvikas Juozapas Teodoras Gorskis

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Adomas Gorskis lenk. Adam Gorski, 1787 m. – 1850 m., motina – Anelė Gobiataitė lenk. Aniela Gobiatto, 1791 m. – 1865 m. Brolis Napoleonas Liudvikas Titas Gorskis. Žmona 1833 m. vedė Eleon ...

Mykolas Jonas Gorskis

Kilęs iš Lenkijos karalystės bajorų Gorskių giminės. Tėvas Antanas Andrius Gorskis lenk. Antoni Andrzej Gorski, mirė 1736 m., motina – Kristina Kunigunda Bilevičiūtė lenk. Krystyna Kunegunda Billewicz. Žmonos 1738 m. sausio 14 d. vedė Teresę Nagu ...

Napoleonas Liudvikas Titas Gorskis

Napoleonas Liudvikas Titas Gorskis – Lietuvos ir Lenkijos didikas, Raseinių ir Telšių apskričių bajorų maršalka.

Stanislovas Augustas Gorskis

Stanislovas Augustas Gorskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos didikas, Užvenčio seniūnas, Rietavo tijūnas, Lietuvos iždo raštininkas, Ketverių metų seimo narys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės husa ...

Tomas Petras Gorskis

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Zigmantas Kazimieras Gorskis 1827–1868 m., motina – Marija Mineikaitė 1840–1925 m. Brolis – Zigmantas Gorskis apie 1866 m. – 1884 m., sesuo – Vanda Teresė Julijona Perkovskienė 1864–1919 ...

Vaclovas Kazimieras Gorskis

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Napoleonas Liudvikas Titas Gorskis 1811–1880 m., motina – Irena Burbaitė 1813–1875 m. Brolis Vladislovas Jonas Gorskis 1848–1854 m., seserys – Marija Anelė Ieva Volmerienė 1837–1915 m., J ...

Zigmantas Kazimieras Gorskis

Kilęs iš Lenkijos karalystės didikų Gorskių giminės. Tėvas Aleksandras Gorskis 1798–1855 m., motina – Liudvika Frejentaitė 1808–1855 m. Seserys – Teresė Dimšienė apie 1830–1905 m., Oktavija Gorskaitė apie 1830–1900 m., Barbora Gorskaitė, Janina S ...

Gosievskiai

Vikiteka Gosievskiai lenk. Gosiewscy, Gosevskiai – XVI a. – XVIII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės, karinių ir religinių veikėjų giminė.

Aleksandras Korvinas Gosievskis

Kilęs iš Lietuvos bajorų Gosievskių giminės. Tėvas Jonas Gosievskis. Vedęs Ievą Pacaite suartėjo su kylančia didikų Pacų gimine. Vaikai Kristupas Korvinas Gosievskis, Mikalojus Korvinas Gosievskis, Motiejus Korvinas Gosievskis, Vincentas Aleksand ...

Kristupas Korvinas Gosievskis

Kristupas Korvinas Gosievskis – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos referentas, Smolensko vaivada, Veližo seniūnas ir diplomatas.

Gruževskiai

Pavelas Gruževskis XVI a. viduryje turėjo dvarų Lomžos apylinkėse. Iš aštuonių jo sūnų penki – Jonas, Mikalojus, Jokūbas, Andrius ir Domijonas – apie 1560 m. persikėlė į LDK. Išskyrus Jokūbą, apsigyvenusį Naugarduko žemėje, įsikūrė, vedė, įgijo d ...

Julius Gruževskis

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos bajorų Gruževskių giminės. Tėvas Jokūbas Gruževskis. Vykstant 1830-1831 m. sukilimui Lenkijoje, o Vilniuje sudarytam Vyriausiajam sukilimo komitetui delsiant pradėti kovą, Raseinių apskrities slapto suk ...

Jokūbas Gruževskis

Jokūbas Kazimieras Gruževskis – Lietuvos didysis prievaizas 1702 metais, Žemaitijos stalininkas 1693 metais, Sandomiro konfederacijos kancleris nuo Žemaitijos seniūnijos 1704 metais.

Aleksandras Holovčinskis

Aleksandras Holovčinskis – kunigaikštis, LDK valstybinis veikėjas. Žemaitijos kaštelionas, Mstislavlio vaivada ; Lydos seniūnas, Vilkijos laikytojas.

Konstantinas Holovčinskis

Kunigaikštis Konstantinas Jaroslavovičius Holovčinskis – LDK valstybinis veikėjas, Mstislavlio kaštelionas ir Kryčavo seniūnas.

Mikalojus Holovčinskis

Knigaikščių Holovčinskių giminės atstovas, herbo "Labedz" savinikas. Mstislavlio vaivados, kunigaikščio Konstantino Holovčinskio m. 1620 vyresnysis sūnus. Jaunesnysis brolis – Jurgis? – 1648/1649. 1644 metais kunigaikštis Mikalojus Holovčinskis g ...

Gabrielius Hornostajus

Kilo iš Hornostajų giminės, herbo Hipocentavr savininkas. Naugarduko vaivados Ivano Hornostajaus ir Anos Solomereckos vyresnysis sūnus. Valdė dvaro žemes Kopyliuje, Ščitnikuose ir Balatkove, Bresto paviete, Pocešyje, Vilkmergės paviete, dalinai d ...

Kėdainių dvaras

Spėjama, kad pirmasis Kėdainių savininkas Radvila Astikaitis apie XV a. vidurį ant stataus ir vaizdingo kairiojo Nevėžio kranto pastatė dvarą. 1629 m. vakarinėje Kėdainių dalyje plytėjusiuose dvaro laukuose apsigyveno vokiečiai evangelikai liuter ...

Vyžuonų dvaras

Vyžuonų dvaras - dvaras Utenos rajone, Vyžuonose. Išlikę tik pagalbiniai dvaro statiniai klojimai, sandėliai, kumetynas, tvartas, spiritinė, kalvė ir kiti).

Jonas Ansarijus Čapskis

Jonas Ansarijus Čapskis – ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis medžioklis, Kulmo vaivada, Karūnos didysis iždininkas.

Mykolas Čapskis

Mykolas Čapskis – ATR valstybinis veikėjas, paskutinis Malborko vaivada. Baltojo erelio ordino kavalierius.

Edvardas Huten-Čapskis

Edvardas Huten-Čapskis gimė 1819 m. gegužės 29 d. Zapolėje, Slucko paviete. Napoleono karo dalyvio, "Virtuti Militari" ir Garbingojo legiono ordinų kavalieriaus Stanislovo Huten-Čapskio ir jo žmonos Sofijos šeimoje. Iš pradžių E.Čapskis mokėsi pi ...

Emerikas Huten-Čapskis

Emerikas Zachariašas Mikalojus Severinas fon Huten-Čapskis – Krymo karo 1854 metais dalyvis, nuo 1863 m. buvo Naugarduko vicegubernatorius, nuo 1865 m. Sankt Peterburgo vicegubernatorius, imperatoriaus dvaro kamergeris. Ministras. Žymus kolekcion ...

Stanislovas Huten-Čapskis

Stanislovas Huten-Čapskis – grafas, Varšuvos hercogystės armijos pulkininkas, Napoleono karo dalyvis, "Virtuti Militari" ir Garbingo legiono ordinų kavalierius.

Juzefas Huten-Čapskis

Gdansko kašteliono Ignoto Čapskio ir Teofilės Konopackos, Kulmo kašteliono Stanislovo Aleksandro Konopasckio dukters sūnus. Lenkijos generolo Antano ir paskutinio Kulmo vaivados Pranciškaus Stanislovo brolis.

Pranciškus Miroslavas Čapskis

Malborko pakamario Aleksandro Jono m. 1711, Kulmo kašteliono Sebastiano m. 1699 brolis. Pamario vėliavininkas nuo 1676 metų, vėliau Malborko pakamaris nuo 1677 metų.

Pranciškus Stanislovas Kostka Huten-Čapskis

Pranciškus Stanislovas Kostka Huten-Čapskis – ATR valstybinis veikėjas, Kulmo pakamaris, Kulmo kaštelionas, Kovalevskio seniūnas, paskutinis Kulmo vaivada. Baltojo erelio ordino kavalierius.

Tomas Čapskis

Pamario vaivados Petro Jono Čapskio ir 1685-1737 ir antros jo žmonos Konstancijos Gninskos sūnus, Malborko pakamario Pranciškaus Miroslavo Čapskio anūkas. Kulmo vaivados Jono Ansarijaus Čapskio brolis.

Karolis Jelskis

Sūnūs architektai Jonas Jelskis ir Kazimieras Jelskis. Šv. Juozapo brolijos prie Šv. Teresės bažnyčios Vilniuje vėliavininkas. 1778–1782 m. su K. Spampaniu dekoravo Dominyko Pšezdzieckio rūmų Zaslavlyje, T. Moravskos namų Beličiuose, Zavišų šeimo ...

Pranciškus Jelskis

Pranciškus Jelskis – LDK valstybinis veikėjas. Gardino iždininkas, po to Gardino pastalininkis, Starodubo pakamaris.