ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 417

Jurgis Daukšys

Mokėsi pradžios mokykloje. 8 metus tarnavo carinės Rusijos imperijos kariuomenėje. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas V Panevėžio rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos f ...

Juzefa Daužvardienė

Vyras Petras Povilas Daužvardis. 1932 m. baigė Nortysterno universitetą Bostone. 1917–1928 m. savaitraščio "Amerikos lietuvis" redaktorė ir administratorė. Dirbo Vorčesteryje: 1922–1928 m. lietuvių mokyklose, 1928–1933 m. – Šiaurės Amerikos pilie ...

Jonas Dovydaitis

Tėvas Nepriklausomybės Akto signataras, ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, brolis žurnalistas, sklandytojas Vytautas Dovydaitis. 1933–1938 m. lankė Nidos sklandymo mokyklą ir vienas pirmųjų iš Lietuvos sklandytojų gavo aukščiausią "C" pilot ...

Liudas Dovydėnas

Liudas Dovydėnas – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų.

Juozas Gaisrys

1940 m. baigė žurnalistikos kursus prie laikraščio "Tiesa" redakcijos. 1941 m. Marijampolės apskrities laikraščio "Naujasis kelias" atsakingasis sekretorius. Antrojo pasaulinio karo metu slapstėsi, buvo kalinamas Marijampolės kalėjime, nuo 1942 m ...

Gediminas Galva

Brolis Ernestas Galvanauskas. 1925 m. baigė Biržų gimnaziją. 1925–1929 m. Lietuvos universitete studijavo ekonomiką, 1929–1931 m. Romoje, Ženevoje, Paryžiuje, Berlyne, Kylyje – tarptautinę ekonomiką. 1931 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio minist ...

Virginijus Gasiliūnas

Virginijus Gasiliūnas – filologas, redaktorius, žurnalistas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas.

Artūras Gimžauskas

1994 m. Artūras Gimžauskas baigė Utenos Aukštakalnio pagrindinę mokyklą buvusią vidurinę, 2000 m. įgijo Vilniaus pedagoginio universiteto kūno kultūros specialybės bakalaurą. 1999–2002 m. dirbo "Lietuvos žinių" žurnalistu, 2002–2005 m. užėmė "Lie ...

Rimgaudas Valentinas Graibus

1958 m. baigė Rokiškio E.Tičkaus vidurinę mokyklą, 1963 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Nuo 1964 m. žurnalo "Mūsų sodai" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, skyriaus redaktorius, atsakingasis sekretorius, nuo 1992 m. ...

Adomas Mečislovas Grikpėdis

Gimė 1947 m. gegužės 16 d. Šateikių Rūdaičiuose. 1961–1966 m. studijavo Rietavo žemės ūkio technikume. 1967–1976 m. studijavo lietuvių kalbą Vilniaus universitete. 1976–1979 m. dėstė lietuvių kalbą Gervėčiuose. Dirbo Mokslo leidykloje, vėliau Val ...

Roma Grinbergienė

Vyras Janis Grinbergas. Istoriko A. Šapokos brolio Jono dukra. 1941 m. su šeima ištremta į Altajaus kraštą, 1946 m. nelegaliai grįžo ir gyveno su pusseserės Ramutės Uršulės Griniūtės dokumentais. 1963 m. baigė vokiečių kalbą Vilniaus universitete ...

Mikas Gudaitis

Mokėsi Tilžės ir Karaliaučiaus prekybos institutuose. Iki Pirmojo pasaulinio karo gyveno Tilžėje, buvo aktyvus Tilžės lietuvių organizacijų narys. Lietuvos literatūros draugijos narys. Karo metu 1915 m. mobilizuotas ir paskirtas į dienraščio "Dab ...

Adolfas Gurskis

1955 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1960 m. – Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1961–1970 m. Profesinio techninio mokymo komiteto leidybos metodininkas, 1970–1971 m. – Lietuvos ...

Algimantas Jablonskis

Mokėsi Kartenoje, Plungėje, Kretingoje, Darbėnuose ir Salantuose. 1946–1951 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Ekonomikos fakultete, įgijo pramonės ekonomikos specialybę. 1951–1957 m. VU dėstytojas. 1958–1968 m. "Minties" leidyklos vyr. redakt ...

Leonidas Jacinevičius

1962–1973 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1963 m. pradėjo spausdinti kūrinius. 1965–1967 m. dirbo laikraščio "Komjaunimo tiesa", 1967–1972 m. žurnalo "Nemunas", 1976–1980 m. žurnalo "Pergalė" ...

Liudvikas Jakimavičius

1985 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas, 1991 m. Lietuvos muzikos akademijoje – scenaristų kursus. 1988–1990 m. vienas kultūros mėnraščio "Sietynas" redaktorių. Dirbo žurnalo "Metai" redakcijoje, nuo 1998 m. savaitraščio "7 men ...

Loreta Jakinevičienė

1995 m. baigė Vilniaus universitetą, filologė, rusų k. ir literatūros dėstytoja. 2002 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė profesinės veiklos vadybą, edukologijos magistras. Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. spec ...

Hermanas Jakužaitis

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1918 m. laikraštyje "Prūsų lietuvių balsas". Dirbo Klaipėdoje leistų laikraščių "Lietuvos keleivis", "Klaipėdos žinios", "Pajūrio sargas" ir kt. redaktorius. Kaune buvo Klaipėdos ir užsienio spaudos atstovas, prieš Ant ...

Domas Jankauskas

1952 m. baigė Kijevo karo medicinos institutą, įgijo provizoriaus padėjėjo specialybę. 1963 m. Vilniaus universitete neakivaizdiniu būdu baigė žurnalistiką. Spaudoje dirbti pradėjo 1946 m.; 1946–1949 m. Kupiškio apskrities laikraščio "Stalino kel ...

Ona Jautakienė

1964–1972 m. mokėsi Stulgių aštuonmetėje mokykloje, 1972–1975 m. Skaudvilės vidurinėje mokykloje. 1977–1984 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistikos specialybę. 1975–1988 m. Kelmės rajono laikraščio "Komunistinis žodis" skyriaus vedėja, 1 ...

Stasys Jonauskas (1948)

1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1981 m. M. Gorkio literatūros institute Maskvoje – Aukštuosius literatūros kursus. Dirbo Skuodo rajono "Pabaltijo" kolūkyje, 1967–1979 m. ir nuo 1981 m. – Skuodo rajono laikraščio "Mūsų žodis" redakcij ...

Liuda Jonušienė

1974 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1979–1989 m. laikraščio Panevėžio tiesa vėliau "Panevėžio balsas" redakcijos kultūros skyriaus korespondentė, vedėja ...

Valerijonas Vytautas Jucys

1963 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1964 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą LDS. Nuo 1966 m. vadovavo LDS ekslibriso grupei, eilę metų buvo renkamas į LDS grafikos sekcijos biurą. Nuolatinis Lietuvos ekslibriso parodų ir Tarptautinių Vi ...

Zeferinas Juknevičius

Baigė komercijos mokslus. Dirbo Argentinos sveikatos departamento inspektoriumi. Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero bendruomenės veikėjas, Jaunųjų vyrų draugijos vėliau Argentinos lietuvių jaunimo draugija pirmininkas. Nuo 1935 m. redagavo savaitraš ...

Juozas Almis Jūragis

Juozas Almis Jūragis – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas.

Paulius Jurkus

Paulius Jurkus – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, beletristas, redaktorius, meno kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Ramutis Kairaitis

Ramutis Kairaitis – Lietuvos kultūrizmo sportininkas, treneris, teisėjas ir sporto veikėjas. Lietuvos sporto universiteto dėstytojas, mokslininkas ir vadovas.

Algimantas Kaminskas (1944)

1973 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1973–1975 m. Kėdainių rajono laikraščio "Tarybinis kelias" korektorius, korespondentas, 1975–1977 m. – Kėdainių bio ...

Jonas Kardelis

Jonas Kardelis – Lietuvos žurnalistas, visuomenės ir politinis veikėjas, Kanados lietuvių visuomenės veikėjas.

Vitas Katilius

1969 m. baigė Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1973–1977 m. žurnalo "Šeima", 1977–1990 m. – žurnalo "Šluota" redakcijose skyriaus redaktorius, 1990–1992 m. savai ...

Marija Katiliūtė

Gimė penkių vaikų šeimoje. 1963 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1971–1989 m. dirbo žurnalų "Kultūros barai", 1988–1995 m. – "Katalikų pasaulis" redakcijose.

Vytautas Kazakevičius (1951)

1974 m. baigė istoriją Vilniaus pedagoginiame institute. 1998 m. habilituotas daktaras. 1974–2005 m. dirbo Istorijos institute, 1987–1994 m. Archeologijos skyriaus vedėjas. Nuo 1995 m. žurnalo "Archaeologia Baltica" vyr. redaktorius, "Lietuvos ar ...

Vytautas Kazela

Vytautas Kazela, kituose šaltiniuose Vytautas Kaziela – Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, redaktorius, poetas.

Algirdas Petras Kazilionis

1948 m. baigė Kauno 6–ąją gimnaziją, 1953 m. – Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1950–1952 m. mokėsi Vilniaus dramos teatro studijoje ir įgijo aktoriaus specialybę. 1953–1956 m. dirbo ...

Remigijus Kazilionis

1987 m. baigė Ignalinos 1–ąją vidurinę mokyklą, 1993 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą. 1992 m. dienraščio "Amžius" reporteris, 1992–1993 m. laikraščio "Lietuvos sportas" korespondentas, skyriaus vedėjas, ...

Domininkas Keliauninkas

Nuo 1886 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, jos nebaigęs 1889 m. išvyko į JAV. XX a. pr. studijavo Valparaiso universitete Indianos valstija. Redagavo JAV lietuvių laikraščius 1895 m. "Nauja gadynė", "Kardas" jį ir leido, "Amerikos lietuvis" ab ...

Kazys Kemežys

Pirmojo pasaulinio karo metu mokėsi lietuvių progimnazijoje Jaroslavlyje. Grįžęs į Lietuvą, baigė Lietuvos mokytojų sąjungos suaugusiųjų gimnaziją Kaune, 1935 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto ekonomikos skyrių. Dirbo Geležinkel ...

Ramūnas Klimas

1968 m. Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete baigė elektrotechniką. Dirbo Kauno radijo gamykloje ir Panevėžio autokompresorių gamykloje, 1978–1986 m. – Lietuvos rašytojų sąjungoje. Nuo 1986 m. žurnalo "Pergalė" nuo 1991 m. "Me ...

Jonas Klimavičius

1961 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1993 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1961 m. dirba Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas, nuo 1971 m. instituto Terminologijos skyriuje. Nuo 2001 m. tęst ...

Vytautas Klovas

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Nuo 1961 m. dirbo Šiaulių miškų ūkio Lygudų girininkijos girininku. Nuo 1964 m. žurnalo "Mūsų gamta" redakcijos skyriaus redaktorius, atsakingasis sekretorius, vyriausiojo redakto ...

Valerijonas Knyva

Nuo 1923 m. gyveno Šiauliuose, 1930 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1930–1934 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, ten įsijungė į komunistinę veiklą. Priklausė Lietuvos jaunimo sąjungai, dirbo Lais ...

Aleksandras Krukauskas

1957 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. 1957–1958 m. dirbo "Drobės" fabrike. 1958–1963 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. 1964–1965 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1966–1982 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, sky ...

Robertas Kundrotas

Robertas Kundrotas – rašytojas prozininkas, dramaturgas, žurnalistas, redaktorius, knygų bendraautoris.

Vincas Kuzmickas

1967 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1966–1972 m. Vilniaus universiteto leidybinės redakcinės grupės redaktorius. 1972–1976 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1976–1981 m. žurnalo "Pergalė" redakcijoje.

Antanas Lalis

1889–1894 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Vienas slaptos lietuvių moksleivių "Kūdikio" draugijos kūrėjų. 1894 m. atvyko į JAV. Dirbo anglių kasyklose, 1896–1898 m. redagavo laikraštį "Pensilvanijos darbininkas", nuo 1897 m. pavadintą "Darbininka ...

Bronius Laucevičius-Vargšas

Mokėsi Kelmės pradinėje mokykloje, Lomžos gimnazijoje. Dirbo raštininku, vaistininko padėjėju. 1900–1904 m. gyvendamas Šiauliuose, įsitraukė į revoliucinę veiklą, persekiojamas 1905 m. išvyko į JAV. Čikagoje dirbo vaistinėse, spaustuvėje, rašė st ...

Juozapas Laucius

1952–1954 m. Radviliškio rajono laikraščio "Raudonoji žvaigždė" korespondentas. 1967 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1977 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją, 1995 m. nostr ...

Vincas Laurynaitis

1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1959 m. filologijos mokslų kandidatas. 1934–1940 m. mokytojavo Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus gimnazijose, 1944 -1945 buvo Šakių Žiburio Gimnazijos direktorius, 1941–1942 m ...

Bronius Lazdynas

Mokėsi Pasvalio gimnazijoje, bet nebaigė, nes 1944 m. lapkričio mėn. paimtas į okupacinę TSRS kariuomenę, iki 1945 m. balandžio mėn. tarnavo mokomajame 44–ajame atsargos šaulių pulke Baltarusijos Vietrino mieste. Nuo 1945 m. balandžio 26–ojo atsk ...

Aizikas Lifšicas

Nuo 1920 m. dalyvavo LKJS ir profsąjungų veikloje. 1921–1923 m. LKJS Centro biuro narys, 1923 m. sekretorius. 1924–1926 m. kalėjo. 1926 m. LKJS ir LKP Šiaulių rajono komiteto narys. 1926 m. pabaigoje apsigyveno TSRS, kur mokėsi Vakarų tautinių ma ...