ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 415

Rimas Jarmala

1983 m. baigė Marijampolės technikumą, 2007 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Alytaus rajono savivaldybės Krokialaukio seniūnijos seniūnas, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys. 1993 m. Tėvynės sąjungos Lietuvos konser ...

Asta Jasiūnienė

Asta Jasiūnienė – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja. Pakruojo rajono merė.

Laima Katelevskienė

Laima Katelevskienė–Malinauskaitė – pedagogė, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Valdas Kazlas

1973 m. baigė Alantos vidurinę mokyklą, 1979 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, 1986 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 2003 m. baigė Kauno technologijos universiteto viešojo administravimo magistrantūrą. 1978–1 ...

Romualdas Kulvinskis

1964 m. baigė Smalininkų žemės ūkio technikumą, mechanikas, 1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – mechanikas. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas, Lietuvos savivaldyb ...

Valdas Tadas Laukaitis

1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių rajono biuro konsultantas augalininkystei, biuro vadovas, 2005 m. UAB "Kemira" agronomas konsultantas, nuo 2008 m. Lekėčių seniūnijo ...

Algirdas Macius

Savivaldybininko ir politiko karjerą pradėjo 1974 m. gegužės 14 d., išrinktas Kūlupėnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. 1991 m. tapo Kūlupėnų apylinkės viršaičiu, 1995 m. paskirtas Kretingos rajono savivaldyb ...

Saulius Mickus

1985 m. baigė Vilniaus inžinerinės statybos institutą, inžinierius – mechanikas. 1985–1986 m. Pavenčių autotransporto įmonės vyr. meistras, 1987–1988 m. Mechanizacijos valdybos inžinierius, 1989–1990 m. poilsio bazės "Bijotė" direktoriaus pavaduo ...

Algirdas Navickas (1950)

Algirdas Navickas – Lietuvos ir Kupiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, istorijos mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje.

Lina Petronienė

1993 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas, 2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, edukologijos magistrė. 1995 m. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų seniūnijos seniūnė, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narė ...

Jonas Purvaneckas

1969 m. baigė Ukmergės Žemės ūkio technikumą, technikas-mechanikas, 1969–1972 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1988 m. baigė Leningrado Žemės ūkio institutą, ekonomistas-vadybininkas. Dirbo mechaniku, inžinieriumi Kernavėje ir Širvin ...

Olga Raugienė

2006 m. baigė Mykolo Riomerio universitetą, viešojo administravimo bakalaurė. 1995–2003 m. Zarasų rajono savivaldybės Antalieptės seniūnijos seniūnė, 2005 m. AB "Panevėžio būstas" Vencavų poilsio stovyklos komendantė, nuo 2007 m. Zarasų rajono sa ...

Antanas Česlovas Rekštys

1957–1966 m. mokėsi Raseinių aštuonmetėje mokykloje, 1966–1967 m. Raseinių 2 – oje vidurinėje mokykloje, 1968–1969 m. vakarinėje vidurinėje mokykloje, 1971–1974 m. Vilniaus statybos technikume. 1974–1977 m. Raseinių rajono "Raudonosios žvaigždės" ...

Algimantas Bronislovas Rudis

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – elektrikas. 1972–1974 m. Šiaulių elektros tinklų elektromonteris, 1974–1986 m. Šiaulių eksperimentinės elektros konstrukcijų gamyklos meistras, 1986–1991 m. Šakynos valstybinio ūkio direk ...

Leonas Sakalavičius

Leonas Sakalavičius – inžinierius, ūkininkas, Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Jonas Samoška (1956)

2005 m. baigė viešąjį administravimąKauno technologijos universitete. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos seniūnas. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas. Lietuvos socialdemokratų partijos Tauragės rajon ...

Vilyta Sirtautienė

1987 m. baigė Pagėgių vidurinę mokyklą, 1989 m. baigė Kauno ekonomikos technikumą, buhalterė. Pagėgių savivaldybės administracijos Natkiškių seniūnijos seniūnė. Lietuvos liberalų sąjungos, nuo 2001 m. Liberalų demokratų partijos, partijos Tvarka ...

Klemas Sobutas

1969 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumo mechanizacijos skyrių. 1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos neakivaizdinį skyrių, įgydamas žemės ūkio gamybos ekonomisto organizatoriaus specialybę. 1969 m. Mažeikių rajono Juozo Garelio kolūkio ...

Angelina Stakauskienė

1974 m. baigė Vilniaus universitetą, žurnalistė, 1999 m. baigė Vilniaus Pedagogų kvalifikacijos institutą, lietuvių kalbos mokytoja. Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinės mokyklos direktorė, 2003 m. Neringos savivaldybės administracijos Juodkran ...

Edvardas Stalmokas (1949)

Edvardas Tedevušas Stalmokas – tautodailininkas, tapytojas peizažistas. Buvęs agronomas, seniūnas Kretingos rajono savivaldybėje.

Leonardas Stanaitis

2000–2004 m. Kauno rajono savivaldybės Neveronių seniūnijos seniūnas, nuo 2004 m. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas. 1990 m. Lietuvos demokratinės ...

Juozas Tumosas

1962 m. persikėlė gyventi į Skuodo rajono Ylakių kaimą, 1971 m. – į Skuodą. 1978 m. baigė Rietavo tarybinį ūkį – technikumą, įgijo agronomo specialybę. 1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1962–1965 m. Klaipėdos staty ...

Kazys Vainickas

2010 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, vadybos ir verslo administravimo bakalauras. 1994-2000 m. Lietuvos ir Vokietijos UAB "Sėmuo" direktorius, likvidatorius, AB "Pagirių šiltnamiai" darbuotojas, 2005–2007 m. Švenčionių rajono s ...

Vytautas Viršilas

1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, mokslinis agronomas, 1994 m. baigė LŽŪA Mechanizacijos fakulteto Edukologijos magistrantūrą, profesijos mokytojas. 1993 m. Simno žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugd ...

Antanas Vizbaras

Antanas Vizbaras – muzikos mokytojas, chorvedys, Lietuvos ir Raseinių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Audronijus Zulonas

1978 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, 1984 m. Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus šilumininko specialybę. 2006 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, vadybos ir verslo administravimo magistras. Nuo 1984 m. Kupiškio ra ...

Kristina Miškinienė

1982 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierė. 1982–1984 m. dirbo Elektrografijos mokslinio tyrimo instituto inžiniere, 1984–1990 m. ėjo įvairias pareigas Druskininkų miesto vykdomajame komitete, 1990–1992 m. buvo Druskininkų miesto vald ...

Dainius Paukštė

1971 m. baigė Vilniaus 21 vidurinę mokyklą, 1980 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1971 m. Vilniaus elektros skaitiklių gamyklos šaltkalvis, 1971–1973 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1977–1986 m. Vilniaus statybos remonto tresto juriskon ...

Tomas Gražiūnas

1996 m. baigė m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, mokėsi JAV gynybos koledže, NATO Gynybos koledže Romoje. 1998 - 2005 m. dirbo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto patarėju. 2005 – 2009 m. buvo Krašto apsaugos ministerijos sekretorius, ...

Tomas Karpavičius

Tomas Karpavičius – Lietuvos Respublikos karjeros valstybės tarnautojas, buvęs Susisiekimo ministerijos kancleris.

Algirdas Stončaitis

1980 m. baigė Platelių vidurinę mokyklą, 1987 m. – TSRS VRM Minsko aukštąją mokyklą. 1987–1990 m. dirbo tuometinėje LTSR vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės paieškos valdyboje; 1990–1991 m. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ...

Marijonas Daujotas

1915 m. baigė Pulavų Lenkija žemdirbystės ir miškininkystės institutą. 1960 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1916–1921 m. dirbo miškininku Kamyšine Saratovo gubernija, Rusija. 1922–1940 m. Skuodo, Kretingos miškų urėdas. Lietuvos smėlynų apželdin ...

Romanas Gaudiešius

1977 m. baigė Kulių Plungės raj. vidurinę mokyklą, 1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. 1982–1984 m. Biržų miškų ūkio Gamybinio susivienijimo Biržų galutinio medienos sandėlio meistras, 1984–1987 m. Biržų miško pramo ...

Andrius Kuliešis

1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1990 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1972–1992 m. dirbo Miškų institute, 1989–1992 m. direktoriaus pavaduotojas. 1992–1996 m. Dubravos eksperimentinės miškų urėdijos urėdas. Nuo 1994 m. Lietuvos žemės ū ...

Jonas Kuprionis

1928 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1929–1931 m. dirbo Miškų departamente Kaune. 1929 m. vienas Lietuvos miškininkų draugijos steigėjų. 1929–1940 m. žurnalo "Mūsų girios" redaktorius. Bendradarbiavo laikraščiuose "Lietuvos aidas", "Rytas", "Ūkini ...

Germanas Ranga

Germanas Ranga – Lietuvos miškininkas, valdininkas, verslininkas, Kretingos apskrities visuomenės veikėjas.

Vincas Žemaitis

Baigęs Žaliosios pradžios mokyklą, lankė Marijampolės gimnaziją; 1917 m. pavasarį Voroneže gimnaziją baigė sidabro medaliu. Metus studijavo veterinariją Charkovo veterinarijos institute. 1918–1920 m. Vilkaviškio apskrities valdybos narys. 1925 m. ...

Juozas Audėnas

1919 m. Lietuvos partizanas. 1920–1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau – Kauno pašte. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą; 1926–1928 m. universiteto "Varpininkų", 1926–1929 m. Studentų savišalpos draugijos, 1927 ...

Kęstutis Kristinaitis

Kęstutis Kristinaitis – žemėtvarkininkas, politinis veikėjas, buvęs LR žemės ūkio ministras, viceministras.

Ringaudas Songaila

1947–1950 m. mokėsi Gruzdžių veterinarijos technikume. 1952–1954 m. LLKJS CK komjaunimo organizatorius, nuo 1953 m. SSKP narys. 1955 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1955–1956 m. Lietuvos veterinarijos akademijos asistentas. 1956–1957 m ...

Feliksas Grigaliūnas

Feliksas Grigaliūnas – žymus Lietuvos miškininkas, Žemės ūkio viceministras, Žemės ūkio ministerijos Generalinis sekretorius.

Mindaugas Kuklierius

1996 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultete įgijo magistro laipsnį specialybė – žemės ūkio ekonomika ir organizavimas. 1999–2000 m. Pietų Danijos universitete Odensėje įgijo diplomą pagal Europos studijų programą. 2006 m. studij ...

Birutė Balynienė

1971 m. baigė Stoniškių vidurinę mokyklą, 1977 m. Vilniaus universiteto VU Istorijos fakultete - žurnalistikos specialybę. Nuo 1977 m. Lietuvos televizijos ir radijo komiteto dabar - LRT Radijo programų direkcijos redaktorė. Rengė laidą "RTV sava ...

Eugenijus Remigijus Baltrušaitis

Studijavo Vilniaus universitete, už antisovietinę kūrybą buvo tardomas KGB, vėliau pašalintas iš universiteto. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1964 m., kūrybą spausdino leidiniuose "Literatūra ir menas", "Nemunas", "Komjaunimo tiesa" ir kt. Poe ...

Artūras Baublys

1979 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė istoriją. 1979–1982 m. Trakų istorijos muziejaus mokslinis bendradarbis. 1982–1986 m. Lietuvos televizijos LTV Propagandos redakcijos vyresnysis redaktorius, 1986–1988 m. Informacijos vyriau ...

Birutė Bražinskaitė-Jakštienė

1959 m. baigė Druskininkų vidurinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus kultūros–švietimo technikumo dramos skyrių ir įgijo saviveiklinių dramos kolektyvų režisierės specialybę, 1973 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1962 m. pradėjo dirbti Liet ...

Alfonsas Buckus

1971 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1963–1964 m. ir 1968–1971 m. Vilniaus universiteto laikraščio "Tarybinis studentas" atsakingasis sekretorius. 1971 m. pabaigoje pradėjo dirbti Lietuv ...

Bronius Bulka

1947 m. baigė Utenos valstybinę berniukų gimnaziją. 1948 m. Utenos apskrities laikraščio "Lenino keliu" literatūrinis darbuotojas. 1949 m. "Komjaunimo tiesos" stilistas. 1949–1950 m. Vilniaus apskrities laikraščio "Lenino keliu" vertėjas. 1950–19 ...

Zita Čepaitė

Mokėsi Lomių mokykloje, baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1984 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1985–1990 m. Vilniaus aukštesniosios kultūros mokyklos lietuvių literatūros dėstyt ...

Ina Drąsutienė

Brolis aktorius Arnas Rosenas 1933–2002. 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto romanų-germanų filologijos specialybę. Dar studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijų metais bendradarbiavo telegramų agentūroje ELT ...