ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 414

Jonas Lapašinskas

1940–1941 m. mokėsi Rokiškio suaugusiųjų vidurinėje mokykloje. 1940–1941 m. Kauno radijo korespondentas, bendradarbiavo žurnale "Žiburėlis". 1944–1946 m. dirbo LLKJS CK ir Radijo komitete, jaunimo valandėlių redaktorius. 1945–1947 m. lankė pareng ...

Juozas Bronius Laučka

Grįžęs su tėvais į Lietuvą, augo Vabalninke. 1928 m. baigė Panevėžio gimnaziją, studijavo teisę Lietuvos universitete. Bendradarbiavo laikraštyje "Panevėžio balsas". 1930 m. išvyko į JAV. Iki 1933 m. redagavo laikraštį "Darbininkas", buvo Lietuvi ...

Vladas Leipus

1956 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1955–1956 m. "Valstiečių laikraščio" literatūrinis darbuotojas, 1956–1958 m. – Utenos rajono laikraščio "Lenino keliu" redaktoriaus pavaduotojas, 1958–1961 m. – LKP CK instruktorius. 196 ...

Marius Aleksas Lukošiūnas

1980 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1985 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1989 m. apgynė disertaciją "Objektyvumo problema JAV masinės komunikacijos teorijoje", socialinių mokslų daktaras. 19 ...

Aras Lukšas

1983–1988 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete, dirbo Lietuvos televizijos Ekonominių laidų redakcijoje. 1988–1992 m. – Lietuvos radijo Informacijos redakcijos redaktorius, 1992 m. – vyriausias redaktorius. 1992–1993 m. Lietuvos Respub ...

Audrius Matonis

1983 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1988 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1992 m. – stažavo JAV Ohajo universitete, JAV informacijos agentūroje United States Information Agency Vašingtone, NA ...

Algis Julius Matulevičius

Algis Julius Matulevičius – Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius, sporto komentatorius.

Virginijus Mičiulis

1979 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą, 1984 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1984–1991 m. dirbo Lietuvos radijo Vaikų ir jaunimo redakcijoje redaktorius, 1991–1992 m. Informacijos redakcijos vyriausias reda ...

Danutė Mikšytė

Sesuo dainininkė Aldona Mikšytė. 1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1954–1957 m. mokytojavo Pasvalio vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 m. Lietuvos radijo muzikos redakcijoje ...

Virgilijus Mundrys

Tėvas Lietuvos kariuomenės karininkas, 1941 m. birželio mėn. ištremtas Sibirą, miręs Norilske. Sesuo Regina Mundrytė. Mokėsi Pirmojoje berniukų gimnazijoje, baigė 1-ąją darbo jaunimo mokyklą. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologi ...

Vladas Norgaila

1953 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, 1958 m. Leningrado universitete – žurnalistikos specialybę. 1958 m. pradėjo dirbti dienraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijoje. 1959 m. KGB organų areštuotas, vėliau 1959 m. paleistas, ilgai niekur ne ...

Kazys Obolėnas

Nuo 1920 m. bendradarbiavo spaudoje. 1924–1930 m. žurnalo "Trimitas" redaktorius, 1930–1934 m. "Mūsų rytojus" redakcijos sekretorius. 1934–1935 m. Kauno miesto savivaldybės pareigūnas spaudos reikalams. 1935–1938 m. leidinio "Mūsų kraštas" redakt ...

Valentina Paukštelytė

1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1960–1969 m. dirbo Lietuvos radijuje, nuo 1970 m. – Lietuvos televizijos literatūros ir meno redakcijoje. Rengė laidas apie dailę, 1977–1982 m. – savait ...

Irena Povilavičiūtė

1935 m. įstojo į LKJS, 1935–1937 m. vienos Rokiškio kuopelės sekretorė. 1937–1941 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1941 m. Radijo komiteto redaktorė. 1942–1944 m. LLKJS CK instruktorė. 1945–1947 m. LKPb CK darbuotoja. 1948–1951 m ...

Jonas Ragaišis (1932)

1952 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą, 1965 m. – Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakulteto biologijos-žemės ūkio pagrindų specialybės 3 kursus, 1973 m. – Televizijos ir radijo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutą Maskvoj ...

Robertas Rimgaila

1950 m. baigė Radviliškio gimnaziją, 1956 m. – Vilniaus universitetą, įgijo istoriko profesiją. 1950 m. dirbo Radviliškio laikraščio "Raudonoji žvaigždė" literatūriniu bendradarbiu. 1951–1952 m. korektorius, 1953–1958 m. literatūrinis darbuotojas ...

Benediktas Vilmantas Rupeika

Benediktas Vilmantas Rupeika – žurnalistas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

Virginijus Savukynas

Užaugo Paserninkuose – Dzūkijos kaime prie Seirijo ežero. Mama dirbo pardavėja, tėvas melioratorius. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2001–2005 m. internetinio žinių portalo "Omni laikas" vyr. redaktorius. 2005–2006 m. red ...

Tomas Šarkus

Mokėsi Daugų vidurinėje mokykloje. 1962 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, baigė 3 kursus. 1970 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1964–1968 m. dirbo Palūšės turistinės bazės instruktoriumi. 1967–1977 m. dienraščio "Ti ...

Vilius Švanas

1966 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1954–1959 m. "Valstiečių laikraščio", jaunimo spaudos korespondentas, redaktorius, skyriaus vedėjas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, vyriausias redaktorius. 1963–1974 m. – Lietu ...

Vincas Gražvydas Tučkus

1952 m. baigė Radviliškio vidurinę mokyklą, 1958 m. – Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1957–1968 m. Vilniaus nepilnamečių kolonijos auklėtojas, metodinio kabineto vedėjas. Nuo 1968 m. Lietuvos radijo laidų vaikams ...

Henrikas Vencevičius (1927)

1945–1946 m. mokėsi Vilniaus partinėje mokykloje. 1944–1945 m. Ukmergės apskrities laikraščio "Tarybinis kelias" redaktorius, nuo 1945 m. laikraščio "Tiesa" Kaune, laikraščio "Tarybų Lietuva" korespondentas. Nuo 1957 m. – Lietuvos radijo Propagan ...

Stasys Vilkas

1949 m. baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. Nuo 1950 m. Klaipėdos srities laikraščio "Tarybinė Klaipėda" redakcijos literatūrinis darbuotojas, laiškų skyriaus vedėjas. Nuo 1954 m. iki 1970 m. – Lietuvos radijo visuomeninių-politinių laidų, laidų ...

Zigmas Klimavičius

1985 m. baigė Joniškėlio Žemės ūkio technikumą, technikas mechanikas. Šiaulių "Agrocentras" statybos darbų vykdytojas, 2001 m. UAB Kuršėnų autobusų parko direktoriaus pavaduotojas, 2006–2007 m. Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėjas, 2007 m. ...

Rimantas Petukauskas

1980 m. baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus 31-ąją technikos mokyklą, įgijo šaltkalvio remontininko specialybę, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius mechanikas. 1986–1992 m. Panevėžio autobusų parko ...

Arūnas Visockas (1960)

1967–1978 m. mokėsi Vilniaus 16-oje vidurinėje mokykloje. 1978–1981 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, 1985–1991 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto vakariniame skyriuje. 1974–1977 m. paštininkas. 1977–1981 m. Vilniau ...

Gintaras Šurkus

1971 m. baigė Kauno Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1989 m. baigė Lešno Lenkija šiluminių aerostatų pilotų mokyklą. 1978 m. Alytaus centrinės ligoninės gydytojas pediatras, Kauno klinikinės infekcinės l ...

Pranas Žeimys (1957)

1964–1967 m. mokėsi Puodkalių pradinėje mokykloje. 1975 m. baigė Skuodo vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Rygos skraidymo technikos mokyklą. 1987 m. baigė Leningrado Rusija civilinės aviacijos akademiją specialybė skrydžių valdymo inžinierius. 1979 ...

Vytautas Brencius

Baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą, Belomorsko techninę jūreivystės mokyklą. Maskvos liaudies meno universitete mokėsi fotografavimo meno, neakivaizdiniu būdu baigė M. Gorkio literatūros institutą. Dirbo Klaipėdos laivyne.

Algimantas Grakavinas

1982 m. baigė Kauno A. Sniečkaus politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 2003 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo viešojo administravimo bakalauro laipsnį. Mokydamasis vidurinėje mokykloje pradėjo dirbti melioratoriu ...

Antanas Keblys

Mokėsi Baublių pradžios mokykloje ir Kretingos pranciškonų gimnazijoje, giedojo bažnytiniuose ir gimnazijos choruose. Rusų ir vokiečių okupacijų metais dirbo Kauno "Maisto" bendrovėje. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. Kiek pasimokęs Hamburgo jūrin ...

Romas Lazutka

1976 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą ir iki 1979 m. dirbo šturmanu tolimojo plaukiojimo laivuose. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. ekonomikos mokslų kandidatas, 1994 m. docentas, 2008 m. profesorius. Nuo 1989 m. Vilniaus univer ...

Audrius Žiugžda

Nuo 1989 m. iki 1993 m. Audrius Žiugžda studijavo VDU verslo vadybą, nuo 1993 m. iki 1995 m. VDU tarptautinės prekybos ir marketingo magistrantūroje. Nuo 1992 m. AB "Vilniaus bankas" vėliau – AB "SEB Vilniaus bankas" tarnautojas. Ėjo įvairias vad ...

Jonas Bučinskas

1954 m. dėl nesutarimų su okupacine administracija tėvams teko išvykti į Karaliaučiaus kraštą. Į Lietuvą grįžo 1959 m. 1969 m. baigė Vainuto vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius. 1974 m. Šilutės mi ...

Arūnas Gendrolius

1985 m. baigė Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, įgijo miškų ūkio techniko kvalifikaciją. 2005 m. baigė Kauno aplinkos inžinerijos kolegiją, įgijo miškų inžinieriaus kvalifikaciją. 1985–2003 m. Tauragės miškų urėdijos meistras technikas, girinink ...

Antanas Kvedaras

Dalyvavo 1905–1907 m. revoliuciniuose įvykiuose, bendradarbiavo socialdemokratų žurnaluose "Naujoji Gadynė", "Skardas" ir juos platino. 1907–1917 m. gyveno Šveicarijoje, Belgijoje, JAV. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. Už antivalstybinę ve ...

Arvydas Strazdas

1963–1974 m. mokėsi Veisiejų vidurinėje mokykloje, 1974–1975 m. baigė Kauno profesinę technikos mokyklą Nr. 23, 1975–1980 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1980–1983 m. Druskininkų miškų ūkio Randamonių girininkijos girininkas, 1983–1 ...

Jūrius Bruklys

1981 m. baigė Nemenčinės vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą ir tęsė mokslus Istorijos fakultete. 1986–1991 m. Lietkoopsąjungos informacinio centro inžinierius-programuotojas, Lietuvos kooperatyvų sąjungos ...

Kazys Pėdnyčia

Kazys Pėdnyčia Kaišiadorių rajonas) – teisininkas, buvęs LR generalinis prokuroras, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Broliai Antanas, ūkininkas ir Petras Vytautas, pensininkas. Abu gyvena Plaskūnuose. Sūnūs Ugnius Pėdnyčia, advokatas, Saul ...

Antanas Šipavičius

Antanas Šipavičius – Vyriausiasis valstybės muitininkas, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinis direktorius.

Šarūnė Šablevičienė

Šarūnė Šablevičienė – Lietuvos šachmatininkė, Lietuvos moterų šachmatų lygos čempionė, Pasaulio ir Europos jaunių čempionatų dalyvė, valstybės tarnautoja.

Janina Akstinavičienė

1978 m. baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1978–1983 m. Veprių profesinės technikos mokyklos dėstytoja. 1983–1992 m. – Veprių apylinkės seniūnė. 1992–1995 m. – Ukmergės rajono savivaldybė ...

Kęstutis Balašaitis

1975 m. baigęs Gaurės vidurinę mokyklą, įstojo į Smalininkų sovietinį ūkį-technikumą, tačiau buvo pašauktas į sovietinę armiją. Mokslus tęsė baigęs tarnybą ir 1979 m. įgijo techniko mechaniko specialybę. 1979 m. Lapgirių Jurbarko raj. sovietinio ...

Antanas Birgiolas

1967 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1995–2000 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas. 1993 m. Lietuvių tautininkų sąjungos, 2002 m. Liberalų demokratų partijos, 2006 m. parti ...

Rolandas Bružas

Baigė Tryškių vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo matematiką, 2006 m. Šiaulių universitete baigė socialinį darbą, magistrantūroje – švietimo vadybą. Dirbo Varnių žemės ūkio mokykloje, Telšių apskrities pašte, Telšių apskr ...

Vidas Cikana

Baigė Keturvalakių mokyklą. Nuo 1981 m. dirbo Lukšių kolūkyje. 1997–2000 m. Šakių rajono savivaldybės meras, 2000 m. UAB "Energija" direktorius statybai, nuo 2000 m. Lukšių seniūnijos seniūnas. Lietuvos tautodailės sąjungos Šakių skyriaus ir nuo ...

Visvaldas Dumbliauskas

1971 m. baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą internatą. 1976 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Istorijos fakultetą, įgijo istorijos ir fizinio auklėjimo mokytojo specialybę. Paskirtas į Alytaus miestą pedagoginį darbą dirbo iki ...

Jonas Kazys Dzirmeika

1957–1968 m. mokėsi Kalvarijos vidurinėje mokykloje, 1978–1981 m. Alytaus politechnikume baigė pramonės įrengimų montavimą ir remontą. 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato Gintauto Iešmanto padėjėjas, 1990–1992 m. Ka ...

Vaida Gazdziauskienė

1994 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, inžinierė ekonomistė. 1998 m. V. Gadziauskienės personalinės įmonės vadovė, 2000 m. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų miesto seniūnijos seniūnė. Lietuvos savivaldybių seniū ...

Leonas Grigaliūnas

1974 m. baigė Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1978 m. baigė Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, miškininkas, 2002 m. baigė Šiaulių universitetą, verslo administratorius. 1978 m. Radviliškio miško pramonės ūkio Pašušvio g ...