ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 412

Petras Tranauskas

Petras Tranauskas – gydytojas, Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Gražina Ligija Trimakaitė

Gražina Ligija Trimakaitė – gydytoja, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Keistutis Vabulas

Keistutis Vabulas – 2007 m. rugpjūčio 10 d. Jonavoje) – gydytojas, Jonavos rajono politinis ir visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras.

Vytautas Vaitkevičius

Vytautas Vaitkevičius – gydytojas, Lietuvos ir Švenčionių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Jonas Valaitis (1922)

1940 m. baigė Kauno "Aušros" berniukų gimnaziją, 1940–1943 m. studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete, 1946 m. baigė Tiubingeno universitetą, medicinos daktaras. 1949 m. persikėlė į JAV. 1951 m. išlaikė valstybinius egzaminus ir užsiėmė ...

Vida Kristina Valasenkienė

Vida Kristina Valasenkienė – gydytoja, Lietuvos ir Molėtų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Jokūbas Vygodskis

Mokėsi ješibote, baigė Peterburgo karo medicinos akademiją. Į Lietuvą atvyko apie 1885 m., vertėsi gydytojo praktika – ginekologas Vilniuje. 1908 m. įkūrė žydų gydytojų sąjungą, jos pirmasis pirmininkas. Pirmojo pasaulinio karo metais Pagalbos žy ...

Vitalė Vinickienė

1967 m. baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1973 m. – Vilniaus valstybinio Vinco Kapsuko universiteto Medicinos fakultetą, 2001 m. – Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultetą. 1973–1974 m. Vilniaus miesto klinikinės ligo ...

Astra Vitkauskienė

1995 m. baigė Kauno medicinos akademiją. Nuo 2008 m. medicinos mokslų daktarė. Nuo 1999 m. Lietuvos imunologų draugijos narė ir Lietuvos medicinos mikrobiologų sąjungos narė. Nuo 2005 m. Europos klinikinės mikrobiologijos ir infekcinių ligų draug ...

Alma Vitkienė

1967 m. baigė vidurinę mokyklą, 1973 m. baigė Vilniaus universitetą, gydytoja. 1973 m. Telšių internatinės mokyklos gydytoja, 1976 m. Telšių centrinės rajono ligoninės poliklinikos gydytoja oftalmologė, 1992–1997 m. Telšių rajono centrinės ligoni ...

Irena Vorevičienė

Irena Vorevičienė – gydytoja, Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Teresė Žižienė

1957 m. Kauno medicinos institute Teresė Žižienė baigė medicinos studijas. Nuo 1957 m. iki 1960 m. dirbo Kauno rajono rajoninės ligoninės pediatrė, nuo 1960 m. iki 1961 m. Kauno rajono greitosios pagalbos gydytoja, 1961 m. Kauno medicinos mokyklo ...

Algimantas Augys

1960 m. baigė Gruzdžių žemės ūkio technikumą, 1966 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1963 m. Šiaulių raj. gamybinės žemės ūkio valdybos inspektorius, vyr. zootechnikas, 1965 m. Šiaulių raj. "Tarybinio artojo" kol ...

Marijonas Babenskas

Marijonas Babenskas – Lietuvos veterinarijos gydytojas helmintologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Česlovas Banevičius

1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1997–2000 m. Klaipėdos rajono savivaldybės meras. 2000–2007 m. UAB "Kontvainiai" direktorius. 2007–2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Nuo 199 ...

Dainius Bardauskas

Dainius Bardauskas – Lietuvos ir Kupiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. 2015 m. išrinktas Kupiškio raj. meru.

Jurgis Baublys

1978 m. baigė aštuonias Šilalės vidurinės mokyklos klases ir įstojo į Pajūrio tarybinį ūkį technikumą. 1978 m. perėjo į Kapsuko tarybinio ūkio technikumo Kudirkos Naumiesčio filialą, jį baigė 1982 m. ir įgijo veterinarijos felčerio kvalifikaciją. ...

Valerijonas Bernotas

1975 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1969–1970 m. Klaipėdos žvejybos uosto meno vadovas, 1975–1977 m. Klaipėdos raj. Drevernos žuvininkystės ūkio vyriausias veterinarijos gydytojas, 1977–1985 m. Jonavos raj. ve ...

Vladas Bložė

1936 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1939 m. – Karo mokyklą Kaune, jaunesnysis leitenantas. 1942–1944 m. studijavo Veterinarijos akademijoje. 1947 m. baigė Hanoverio aukštąją veterinarijos mokyklą, 1949 m. joje įgijo daktaro laipsnį. 1941 m ...

Edvardas Danilevičius

Edvardas Danilevičius – Lietuvos veterinarijos gydytojas, mokslininkas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos veterinarijos istorijos tyrėjas.

Vaclovas Dargužas

Vaclovas Dargužas – veterinaras, Šveicarijos lietuvių visuomenės veikėjas, Vilniaus universiteto garbės daktaras, VU bibliotekos mecenatas.

Rimantas Diliūnas

1980 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1999 m. V. Diliūnienės personalinės įmonės vadybininkas, AB "Krekenavos agrofirma" ŽŪKB "Krekenavos mėsa" ūkio dalies vedėjas. 2007–2011 m. Kėdainių rajono savivaldybės mero ...

Ričardas Dulskas

1993 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1995–2000 m. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šlavantų seniūnijos seniūnas. Nuo 2000 m. Lazdijų valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos vyriausiasis speciali ...

Petras Pranas Gestautas

1971 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1996–2004 m. Lekėčių seniūnijos seniūnas. 2001–2004 m. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas, nuo 2005 m. asociacijos direktorius. 1993 m. Tėvynės Sąjungos n ...

Česlovas Greičius

1986 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 2007 m. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų fakultete baigė viešąjį administravimą. 1988 m. veterinarijos gydytojas, Šiaulių apskrities Valstybinės Veterinarijos tarnybos ...

Gintaras Gružauskas

Gintaras Gružauskas – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Vaidotas Jakavičius

1993 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui, nuo 2004 m. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir paslaugų centro direktorius. Nuo 1992 m. Lietuvos k ...

Vincas Jasiukevičius (1956)

1989 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1995–1997 m. ir 2011–2015 m. Širvintų rajono savivaldybės meras. 1997 m. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas, 2000–201 ...

Juozas Jokimas

Juozas Jokimas – veterinarijos gydytojas, Lietuvos ir Jonavos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, 1993 m. Jonavos rajono savivaldybės valdytojas, Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas, Lietuvos ve ...

Rolandas Jonikaitis

1980 m. baigė Pagėgių vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1985 m. Vilkyškių tarybinio ūkio veterinarijos gydytojas, 1987 m. Kapsuko rajono "Ąžuolo" kolūkio vyriausias veterinarijos gydytojas, ...

Jonas Kaušakys

1976 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. J. Kaušakio individualios įmonės savininkas, UAB "Litagra" pardavimų vadybininkas. Lietuvos valstiečių partijos narys, Panevėžio skyriaus sekretorius, Valstiečių ir Naujosio ...

Antanas Juozas Kazakevičius

1946 m. pradėjo lankyti Kudirkos Naumiesčio pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Kuršėnų ir Kazlų Rūdos vidurinėse mokyklose. 1962 m. baigė Lietuvos veretinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. 1963 m. Leningrado veterinarijos institute baigė gydy ...

Algirdas Kederys

1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. A. Kederio gamybos ir prekybos įmonės savininkas, 2000 m. Vėžionių žemės ūkio bendrovės valdybos pirmininkas, 2003–2007 m. Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas. BĮ " ...

Leonas Kriaučeliūnas

1940–1944 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje LVA. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė Hanoverio aukštąją veterinarijos mokyklą. 1947 m. daktaras. 1995 m. LVA garbės daktaras. 1949 m. persikėlė į JAV. 1953 m. Čikagos priemie ...

Ona Kublickienė

Ona Kublickienė – Lietuvos veterinarijos gydytoja, parazitologė ir histologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Justas Kuncaitis

1934 m. baigė Vienos universitetą, 1937 m. – Berno universitetą; jame apgynė veterinarijos daktaro disertaciją. 1937–1938 m. bakteriologiją studijavo Pastero institute Paryžiuje, 1938–1939 m. Hanoverio universitete Vokietijoje. 1939 m. grįžo į Li ...

Gintaris Petrėnas

1981 m. baigė Kauno A. Čeponio vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. 1986 m. Zarasų rajono "Tautų draugystės" tarybinio ūkio vyriausiasis veterinarijos gydytojas. 1986–1988 m. a ...

Laimutis Ragaišis

1989 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. Ignalinos raj. valstybinės veterinarijos ligoninės vyr. veterinarijos gydytojas, L. Ragaišio veterinarijos įmonės savininkas, Ignalinos raj. valstybinės maisto ir veterinari ...

Steponas Staškevičius

1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. Biržų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. Nuo 1995 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, 2010 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ...

Aurimas Truncė

1994 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. J. Truncės šiltnamio "Pomidoras" direktorius komercijai. 2003–2007 m. Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Alytaus rajono savivaldybės ...

Kęstutis Valentinavičius (1968-09)

Kęstutis Valentinavičius – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Gintaras Žilėnas

Baigė Sidabravo vidurinę mokyklą, 1983 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, veterinarijos gydytojas. Žemės ūkio kooperatyvo "Dobilas" įkūrėjas. Tėvynės sąjungos Radviliškio rajono skyriaus narys. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Radviliškio rajo ...

Alina Elena Čekanauskaitė-Šaulauskienė

Gimė 1928 m. gruodžio 11 dieną Panevėžyje, teisininko šeimoje. Tėvas Povilas Čekanauskas 1940 metais buvo ištremtas į Sibirą, tačiau į trėmimo vietą neatvyko – dingo be žinios. 1947 metais aukso medaliu baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1953 m ...

Irena Macijauskienė

Irena Macijauskienė–Vinčaitė – gydytoja higienistė, Lietuvos ir Mažeikių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Gediminas Kazys Čepulis

Gediminas Kazys Čepulis – Lietuvos gydytojas virusologas imunologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Elena Moncevičiūtė-Eringienė

Elena Moncevičiūtė-Eringienė – Lietuvos gydytoja onkologė, imunologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Navikų imunologijos pradininkė Lietuvoje ir naujos vėžio kilmės teorijos kūrėja.

Ina Blužaitė

Tėvai Aldona Blužienė ir Juozas Blužas. 1979 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1985 m. medicinos mokslų kandidatė, 1996 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1979–1981 m. stažavo Kauno medicinos instituto Hospitalinės terapijos katedroje. ...

Julija Braždžionytė

1977 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1996 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė, vienintelė Lietuvoje apsigynė habilituoto daktaro disertaciją reanimacijos srityje. Nuo 1998 m. Kauno medicinos universiteto KMU ikidiplominių studijų skyri ...

Stanislova Domarkienė

Stanislava Sakalauskaitė-Domarkienė – Lietuvos gydytoja kardiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, profesorė.

Alicija Dranenkienė

Alicija Dranenkienė-Storpirštytė – Lietuvos gydytoja kardiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.