ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 409

Gediminas Akelaitis

1972 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, 1977 m. Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakultetą. 1978 m. gydytojas internas Panevėžyje, 1979–1981 m. pagal paskyrimą – Biržų ligoninės gydytojas traumatologas. 1981 m. su šeima grįžo į ...

Alma Albužienė

1976 m. su pagyrimu baigė Šilutės rajono Vainuto vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Kauno medicinos institutą KMI, gydytoja. 1976–1978 m. KMI Medicinos psichologijos ir socialinių tyrimų laboratorijos laborantė. 1984–1985 m. Klaipėdos miesto ligonin ...

Ilona Aleksienė

Ilona Aleksienė – Tekoriūtė – gydytoja, Lietuvos ir Kalvarijos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė

Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė – Lietuvos prozininkė, poetė, spaudos darbuotoja. Palaidota Petrašiūnų kapinėse.

Engelbertas Leopoldas Andrijauskas

Kilęs iš senos žemaičių bajorų Andrijauskių giminės. Tėvas Pranciškus Andrijauskas, motina Gertrūda Opulskytė. Broliai Vladimiras Andrijauskas, Pranciškus Andrijauskas, Bonaventūras Andrijauskas. Žmona Malvina Černiauskaitė, jiems gimė šeši vaika ...

Vladimiras Andrijauskas

Kilęs iš senos žemaičių bajorų Andrijauskių giminės. Mokėsi Kražių gimnazijoje, kurioje tikybos mokytojas buvo Motiejus Valančius. 1850 ar 1849-1854 m. studijavo mediciną Maskvos universitete, buvo veiklus lietuvių kolonijos organizatorius. Palai ...

Vytautas Avižonis

Tėvas Petras Avižonis, brolis Konstantinas Avižonis. 1925 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune, 1933 m. – Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1933 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Akių klinikoje, perimdamas tėvo patirtį. Nuo 1941 m. Vytauto Didži ...

Edmundas Pranas Bagdonas

1962 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1992 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1966 m. dirba Kauno akademinėse klinikose, nuo 1971 m. Krūtinės ląstos chirurgijos skyriaus vedėjas; 1996 m. profesorius. Daro krūtinės organų operaci ...

Stasys Bajerčius

1964 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas. 1964 m. Alytaus ir Lazdijų centrinių ligoninių gydytojas chirurgas, vyr. gydytojo pavaduotojas. 1973–1983 m. Mažeikių centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas, 1983–1991 m. Molėtų centrinės li ...

Vytautas Bakasėnas

1971 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą gydytojas higienistas, epidemiologas. 1994 m. jam suteikta aukščiausioji gydytojo epidemiologo kvalifikacinė kategorija. Nuo 1976 m. dirbo Respublikinėje s ...

Geromanta Balevičienė

Gerimanta Paulavičiūtė-Balevičienė – Lietuvos gydytoja dermatologė, venerologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Dalia Baliutavičienė (1933)

Dalia Kotryna Baliutavičienė-Simonanytė – Lietuvos gydytoja akušerė ginekologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Viktoras Baltaitis

Baigė Joniškio gimnaziją, 1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. medicinos daktaras. 1954–1958 m. gydytojavo Kupiškio raj. ligoninėje. 1961–1976 m. dirbo Vilniaus I tarybinėje ligoninėje; 1961–1974 m. vyr. gydytojas, 1974–1976 m. Traumatolo ...

Edmundas Baltakis

1953–1964 m. mokėsi Kauno J. Jablonskio vidurinėje mokykloje, 1970 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas. 1967–1970 m. Kauno respublikinės klinikinės ligoninės jaunesnysis medicinos darbuotojas, 1970–1975 m. Joniškio rajono centrinės ligo ...

Kęstutis Baltrušaitis

1965 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1969 m. medicinos mokslų kandidatas. Nuo 1968 m. Kauno medicinos instituto nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas dėstytojas, Histologijos ir embriologijos katedros vedėjas; nuo 1983 m. docentas. 1977–1 ...

Pranas Baltrušaitis

1954 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1993 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1954–1960 m. Pasvalio raj. ligoninės chirurgas, 1960–1962 m. dirbo Kauno medicinos instituto Bendrosios chirurgijos katedroje. Nuo 1969 m. dirba Lietuvos ...

Liudmila Barauskienė

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1978 m. medicinos mokslų daktarė. 1955–1968 m. dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute. 1968–1976 m. Tuberkuliozės instituto Mikrobiologijos laboratorijos vedėja. 1976–1982 m. dirbo Botanikos inst ...

Nijolė Bartkevičienė

1976 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą. Akmenės Pirminės sveikatos priežiūros centro Naujosios Akmenės poliklinikos, VĮ "Naujosios Akmenės ligoninė" gydytoja. Akmenės rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės są ...

Aldona Bartusevičienė

Aldona Valiuškytė-Bartusevičienė – Lietuvos gydytoja radiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, visuomenės veikėja.

Vaclovas Bartuševičius

Vaclovas Bartuševičius pavardė gali būti verčiama kaip Bartusevičius arba Bartoševičius gimė 1836 m. kovo 5 d. Panemunio dvare, vieno iš Birštono kurorto įkūrėjų Adomo Bartuševičiaus ir Dominykos Jodkovskos Bartuševičienės šeimoje. Buvo vyriausia ...

Algirdas Baubinas

1970 m. baigė Vilniaus universitetą. 1981 m. medicinos mokslų daktaras. 1970–1978 m. dirbo Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institute. Nuo 1978 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1992 m. Higienos katedros vedėjas; nuo 1989 m. pr ...

Gintaras Byčius

1982 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas, 2000 m. baigė Kauno technologijos universitetą, vadybos magistras. Panevėžio onkologijos ligoninės vyr. gydytojas, 2001 m. individualios įmonės "Holistinės sveikatos klinika" savininkas. Tėvynės ...

Mykolas Biliūnas

1961 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą. 1961–1968 m. studijavo Kauno medicinos institute. 1968–1979 m. Palangos miesto ligoninės chirurgas. Nuo 1972 m. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės gydytojas traumatologas-ortopedas, 1975–1988 m. Ortoped ...

Steponas Laurynas Bizijas

Medicinos mokslus baigė Paduvos universitete. 1746 m. filosofijos ir medicinos daktaras. Nuo 1748 m. Turino medicinos kolegijos profesorius, vėliau dirbo Venecijoje. 1763 m. atvykęs į Lietuvą dirbo gydytoju didikų dvaruose, dėstė Akušerių mokyklo ...

Vilius Bruožis

Studijavo mediciną Karaliaučiaus universitete. Pirmasis Mažosios Lietuvos inteligentas, įgijęs pasaulietinį aukštąjį mokslą. 1871 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją. 1885–1887 m. – Tilžės "Birutės" draugijos pirmininkas. Iš naiviojo romantiz ...

Vincenta Bubilienė

Vincenta Bubilienė – gydytoja, Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Algimantas Justinas Bubnys

Algimantas Justinas Bubnys – Lietuvos gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Benjaminas Čepas

Benjaminas Čepas – gydytojas, Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Jonas Cumftas

Gimė 1864 m. lapkričio 29 d. Nemunėlio Radviliškyje, protestantų kunigo Martyno Cumfto ir Emilijos Sofijos Mandzelovskos šeimoje. Baigė Slucko gimnaziją, 1882-1889 m. Tartu univeristete studijavo mediciną. Praktikavosi pas garsųjį okulistą Eduard ...

Algimantas Čeponis

Algimantas Čeponis – gydytojas, Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Irena Ona Čibirienė

Irena Ona Čibirienė-Mikalauskaitė – Lietuvos gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Balys Dainys

Žmona Nijolė Dainienė. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968–1970 m. Medicinos fakulteto Bendrosios chirurgijos katedros aspirantas, 1970 m. medicinos mokslų kandidatas. 1983 m. medicinos mokslų daktaras 2-asis Maskvos medicinos institutas. 1 ...

Jonas Dauderys

1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. medicinos mokslų daktaras. Nuo 1954 m. dirbo Utenoje, vėliau Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje. Tyrė kojų veninę kraujotaką ir kojų venų ligas, sukūrė venų elektrorentgenografijos metodą 1968 ...

Tadas Daugirdas (1914)

Tadas Daugirdas – Lietuvos karininkas, gydytojas otorinolaringologas, chirurgas, pediatras, dėstytojas, Sovietų Sąjungos politinis kalinys, tremtinys.

Marija Daugirdienė

1974 m. baigė Vilniaus universitetą, gydytoja. Švenčionių Pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja, Pabradės internatinės mokyklos gydytoja, 2005 m. Švenčionių Pirminės sveikatos priežiūros centro Pabradės padalinio vyr. gydytoja. Lietu ...

Boleslovas Dluskis

Mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Už priklausymą slaptai jaunimo organizacijai 1843 m. ištremtas į Orenburgą karo tarnybai. Išėjęs į atsargą kapitono laipsniu 1852–1856 m. studijavo Sankt Peterburgo dailės akademijoje nebaigė, 1862 m. baigė Maskvos un ...

Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

Mokėsi Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. Ją baigė 1957 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Jį baigė 1963 m. ir įgijo gydytojo radiologo specialybę. Šioje srityje dirba iki šiol. 1964–1976 m. dirbo gydyto ...

Andrius Domaševičius

1904 m. grįžęs iš tremties į Vilnių dirbo greitosios pagalbos gydytoju Šv. Jokūbo ir Savičiaus ligoninėse, dėstė felčerių mokykloje, Raudonojo kryžiaus gailestingųjų seserų kursuose. 1907 m. vienas lietuvių mokslo draugijos steigėjų, 1908–1909 m. ...

Vilhelmas Džiugelis

1972 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą. Internatūrą atliko Respublikinėje vaikų ligoninėje. Tobulinosi Vilniaus universiteto bazėje, baigė Sveikatos priežiūros vadybos k ...

Natalja Fatkulina

1990 m. baigė Klaipėdos 26-ą vidurinę mokyklą, 1995 m. Klaipėdos medicinos mokyklą, medicinos sesuo. 1995–2003 m. Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2-ojo intensyviosios terapijos skyriaus anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja. 2001 m. ba ...

Bronius Gadeikis

Gimė dvylikos vaikų šeimoje. Mokėsi Plungėje, Kaune. 1953 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą. 1966 m. suteikta pirmoji ortopedo – traumatologo kategorija, 1984 m. suteikta aukščiausioji ortopedo – traumatologo kvalifikacinė kat ...

Petras Gailevičius

Petras Gailevičius – Lietuvos gydytojas dermatovenerologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Ramunė Gaisrienė

Ramunė Gaisrienė – gydytoja, Lietuvos ir Alytaus rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Janina Galiauskienė

Janina Galiauskienė – gydytoja, Lietuvos ir Ukmergės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Gediminas Kazys Galubauskas

1971 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas. Raseinių ligoninės ortopedijos ir traumatologijos skyriaus vedėjas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Raseinių rajono skyriaus narys ...

Giršas Gelmanas

Baigė Kauno medicinos institutą. 1992 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1970–1972 m. dirbo Širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslo tyrimų instituto medicinos kibernetikos laboratorijoje, 1972–2000 m. Kauno medicinos ...

Gintaras Berenis

Gintaras Berenis – chirurgas, miręs nuo COVID-19. Aktyviai dalyvavo Lietuvos medikų sąjūdžio veikloje, buvo įvairių gydytojų organizacijų narys. Buvo taip pat ir Mažeikių rajono politinis bei visuomenės veikėjas, savivaldybės narys.

Aleksandras Gorinas

Aleksandras Gorinas – gydytojas, UEFA futbolo teisėjas, Lietuvos ir Birštono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Albertas Griganavičius

1960 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Pagal paskyrimą atvyko dirbti į Šiaulių ligoninę. Nuo 1981 m. rugpjūčio 3 d. iki 1998 m. rugpjūčio 10 d. vadovavo Šiaulių respublikinės ligoninės Neurochirurgijos skyriui. Antraeiles pareig ...

Violeta Grigienė

1977 m. aukso medaliu baigė Dotnuvos vidurinę mokyklą, 1983 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytoja, 2005 m. baigė Kauno medicinos universitetą, visuomeninės sveikatos magistrė. 1983–1984 m. Kauno akademinių klinikų gydytoja internė. 1984–19 ...