ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 408

Alfonsas Sklėrius

Alfonsas Sklėrius-Šklėrys – Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, artilerijos pulkininkas, dailininkas.

Antanas Stapulionis

Mokėsi Joniškėlio žemės ūkio mokykloje ir Kauno "Saulės" mokytojų seminarijoje. 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas, 1915 m. baigė Irkutsko karo mokyklą. Dalyvavo kovose Daugpilio, Rumunijos ir Austrijos frontuose. 1918 m. ...

Vaclovas Šliogeris

Gimė stambaus imperijos valdininko šeimoje Sankt Peterburge. Jo gimtuose namuose klestėjo lietuvybės dvasia, lankėsi Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Antanas Žmuidzinavičius ir kiti to meto Lietuvos šviesuoliai, skambėjo lietuvių kalba. Petra ...

Pranas Tvaronas

1918 m. Literatūros komisijos, kuriai vadovavo Jonas Martynas Laurinaitis, narys, prisidėjo kuriant Lietuvos kariuomenės terminiją. 1919 m. Šeštojo pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulko karininkas, 1919 m. gruodžio 31 d. – 1921 m. gruodžio ...

Zenonas Vegelevičius

1958-1969 m. mokėsi Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje. 1966 m. priimtas į Kauno aviacijos sporto klubą, išmoko skraidyti sklandytuvu. 1970-1974 m. mokėsi sovietinės armijos Černigovo aukštojoje karo aviacijos lakūnų mokykloje Ukraina. 1994-1995 m ...

Juozas Žemgulys

Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1910 m. aukso medaliu baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Petrapilio karo medicinos akademiją. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę jaunesniuoju gydytoju. Pirmojo pasaulinio karo metu fronte buvo sužeistas. 191 ...

Mykolas Oginskis

Mykolas Mikalojus Severinas Markas Oginskis – kunigaikštis, Lietuvos visuomenės veikėjas. Irenėjaus Kleopo Oginskio ir Olgos Kalinovskos sūnus, Bogdano Oginskio brolis. Žmona grafaitė Marija Skuževska Oginskienė, jaunystėje Austrijos imperatoriau ...

Vincas Steponavičius

Lietuvos savanoris, 1918 m. Gedimino kalne kartu su kitais iškėlė Lietuvos trispalvę. Baigė Voronežo lietuvių gimnaziją, studijas tęsė Rygoje, Prahoje, Vienoje. Kaip talentingas dramos aktorius dirbo įvairiuose teatruose Lietuvoje ir Estijoje. Do ...

Kazys Šimonis

Gimė gausioje valstiečių šeimoje. 1907 m. įstojo į Šiaulių gimnazijos ketvirtą klasę, po metų – į "Saulės" mokytojų kursus Kaune. Mokėsi vargonuoti, domėjosi istorija, etnografija. 1909–1911 m. išvyko dirbti pas brolį į JAV. 1911 m. grįžo į Lietu ...

Albertas Juozapas Talačka

1929–1933 m. mokėsi Krinčino pradžios mokykloje. 1933–1941 m. baigė Pasvalio gimnaziją. Dalyvavo angelaičių ir ateitininkų veikloje. 1941 m. baigė Panevėžio mokytojų seminarijos kursus. 1941–1942 m. Kalneliškių Pasvalio r. pradinės mokyklos mokyt ...

Kazys Varnelis

Kazys Varnelis – Lietuvos ir išeivijos dailininkas, kūryboje naudojęs konstruktyvizmo, minimalizmo ir optinio meno elementus.

Mykolas Žilinskas

Gimė daugiavaikėje ūkininkų šeimoje. 1925 m. baigė "Aušros" gimnaziją Kaune. 1925–1929 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitariname fakultete. Jau 1925 m. pradėjo žurnalistinę veiklą, rašė straipsnius periodiniams leidiniams "Lietuvos aidas" ...

Linas Kvizikevičius

1982 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą. 1982–1985 m. mokėsi Vilniaus 25-oje profesinėje technikos mokykloje. 1995 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1998 m. stažavosi Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institute. ...

Aleksandras Račkus

1905–1907 m. mokėsi Kauno gimnazijoje. 1910 m. kartu su tėvu knygnešiu M. Račkumi išvyko į JAV, 1922 m. baigė Čikagos medicinos mokyklą, gavo medicinos ir chirurgijos daktaro laipsnį ir vertėsi gydytojo praktika Čikagoje. 1912 m. įstojo į Lietuvo ...

Juozapas Tiškevičius III

Kilęs iš Lietuvos didikų Tiškevičių giminės antrosios Biržų šakos. Tėvas Mykolas Tiškevičius 1826–1897 m., motina – Marija Radvilaitė 1830–1902 m. Brolis Jonas Antanas Tiškevičius 1851–1901 m.

Mykolas Tiškevičius III

Mykolas Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelivos herbo grafas, egiptologas, europinio masto kolekcininkas. 1861 m. gegužės 8 d. Rusijos imperatorius jam ir broliams iš naujo patvirtino grafo titulą.

Izolda Keidošiūtė

1970 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1975 m. dirba Lietuvos valstybinės televizijos ir radijo komitete: TV kino vyr. redakcijoje, Programų direkcijos pla ...

Audronis Liuga

1993 m. baigė Sankt Peterburgo teatro akademiją. 1993–1995 m. dirbo žurnalo "Kinas" redakcijoje, 1994–1997 m. Kultūros ministerijos Kino skyriuje, 1995–1997 m. tarptautinio kino festivalio "Kino pavasaris" programos koordinatorius. 1997 m. įkūrė ...

Rūta Oginskaitė

1972 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1977 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1976–1978 m. Lietuvos radijuje rengė laidas užsienio lietuviams apie teatrą ir kiną. 1978–1982 m. žurnalo Kinas skyri ...

Rimantas Šavelis (1942)

1967 m. baigė Vilniaus universitetą, 1970 m. Maskvos aukštuosius kino scenaristų ir režisierių kursus. 1970–1974 m. Kinematografijos komiteto narys, 1974–1977 m. ir 1980–1984 m. Lietuvos kino studijos scenarinės kolegijos redaktorius, 1978–1980 m ...

Linas Vildžiūnas

1966 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1972 m. – istoriją Vilniaus universitete; 1972–1975 m. Istorijos fakulteto asistentas. 1975–1976 m. Respublikinės kino filmų nuomojimo kontoros Kino reklamos biuro redaktorius, 1976–1977 m. – Lie ...

Jūratė Visockaitė

1961–1972 m. mokėsi Vilniaus 7-ojoje vidurinėje mokykloje, 1972–1977 m. studijavo Sąjunginiame valstybiniame kinematografijos institute. 1975–1978 m. – Respublikinės kino filmų nuomojimo kontoros Reklamos skyriaus redaktorė, 1978–1985 m. – Lietuv ...

Tomas Bakučionis

Tomas Bakučionis – lietuvių muzikas, vargonininkas, pedagogas, Lietuvos socialdemokratų sąjungos kandidatas į seimo narius, muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas, rašantis žurnaluose ir dienraščiuose – "Muzikos barai", "Lietuvos rytas", "Me ...

Jurgis Dvarionas

Tėvas Balys Dvarionas, motina Aldona Dvarionienė, sesuo Aldona Dvarionaitė. Mokėsi Vilniaus vidurinėje meno mokykloje-internate. 1965 m. baigė Maskvos konservatoriją, 1969 m. baigė šios konservatorijos aspirantūrą. 1973 m. menotyros kandidatas. N ...

Jonas Vytautas Bakšys

1933–1936 m. mokėsi Kretingos pranciškonų gimnazijoje, 1937–1939 m. – Utenos "Saulės" gimnazijoje, 1939–1941 m. Biržų gimnazijoje. 1941–1945 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1946 m. studijas baigė Vytauto Didžiojo universit ...

Rimantas Benetis

Rimantas Benetis – Lietuvos gydytojas kardiochirurgas, biomedicinos mokslų daktaras, širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas.

Vigilijus Jukna

1986 m. baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą. 1991 m. – Lietuvos veterinarijos akademiją LVA, kur įgijo zooinžinieriaus profesiją. Po studijų dirbo LVA įvairiose pareigose: Specialiosios zootechnikos katedros doktorantas 1993–1996, Gyvulių mėsinių ...

Ona Benedikta Kadytė

1952 m. baigė Vilniaus universitetą. 1961 m. biologijos mokslų kandidatė. 1952–1956 m. Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto, 1956–1991 m. Biologijos instituto nuo 1959 m. zoologijos ir parazitologijos institutas, nuo 1989 m. Ekolog ...

Juozas Kurtinaitis (1951)

1969 m. baigė Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Kauno politechnikos institutą, iki 1974 m. mokėsi Minsko technologijos institute. 2003 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1974 m. dirbo Onkologijos mokslo ...

Gemiras Maksimovas

Gemiras Maksimovas – Lietuvos augalų fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Biologijos mokslų daktaras.

Stasė Mičelytė

1948 m. baigė Vilniaus universitetą. 1975 m. medicinos mokslų kandidatė. 1959–1967 m. Vilniaus I-osios tarybinės klinikinės ligoninės, 1967–2007 m. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Urologijos skyriaus vedėja. Nuo 2007 m. gydytoja konsultantė. ...

Kazys Vytautas Trainys

1949 m. baigė Modžiūnų pradinę mokyklą. 1957 m. baigė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziją. 1963 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. 1963–1964 m. Lietuvos veterinarijos akademijos Anatomijos ir histo ...

Borisas Efrosas

Borisas Efrosas – Lietuvos chirurgas, medicinos mokslų daktaras, 1958 m. pirmasis Lietuvoje atliko širdies operaciją.

Jan Janowicz

Gimė 1893 m. gegužės 27 d. Gelučiuose. Jaunystėje mokėsi namuose, vėliau mokėsi Šiaulių gimnazijoje, kurią baigė 1913 metais. Tais pačiais metais pradėjo studijuoti mediciną Tartu universitete. 1916 m. pradėjo dirbti vietinėje chirurgijos kliniko ...

Juozas Kazakevičius

1921 m. baigė Petrogrado II medicinos institutą. 1921–1937 m. Petrogrado nuo 1924 m. Leningrado II medicinos institutas dėstytojas, 1935–1937 m. Traumatologijos ir ortopedijos katedros vedėjas; nuo 1937 m. profesorius. 1937 m. medicinos mokslų da ...

Julijonas Kosinskis

Julijonas Kosinskis – gydytojas, chirurgas, vienas iš antiseptikų naudojimo ir įvairių žmogaus organų šalinimo operacijų pradininkų Rusijos imperijoje.

Stasys Kudirka

Stasys Kudirka – 1976 m. vasario 19 d. Kaune) – gydytojas, chirurgas, ilgametis Alytaus apskrities ligoninės vadovas.

Kazimieras Kuzminskas (1947)

1948 m. su tėvais ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą grįžo 1957 m. 1966 m. baigė Radviliškio rajono Pociūnėlių vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgijo gydytojo chirurgo specialybę. 1973–1975 m. Plungės rajono cent ...

Michail Ostapenko

1952 m. baigė Odesos Nacionalinį Medicinos Universitetą. 1956–1995 m. dirbo gydytoju-chirurgu Vilniaus miesto III klinikinėje ligoninėje. Nuo 1996 m.dirbo gydytoju-chirurgu Centro poliklinikoje. Nuo 1981 m. aukščiausios kategorijos gydytojas-chir ...

Marius Purtokas

Marius Purtokas – gydytojas chirurgas, echoskopuotojas, 1992 m. gruodžio 9 d. pirmasis Lietuvoje atlikęs laparoskopinę operaciją.

Jonas Stanaitis

1939 m. baigė Alytaus valstybinę gimnaziją,1943 m. – Vytauto Didžiojo universitetą. 1944–1945 m. ambulatorijos vedėjas ir gydytojas Tauragės apskrityje, Šilalėje. 1945–1946 m. Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos gydytojas. 1946–1951 m. Šakių apskri ...

Telesforas Šiurkus

Buvo vyriausias daugiavaikėje 11 vaikų šeimoje, brolis Jonas Šurkus. Mokėsi Akmenės mokykloje, 1926 m. baigė Viekšnių progimnaziją, 1929 m. Šiaulių gimnaziją. 1929–1936 m. studijavo mediciną Kauno Vytauto Didžiojo universiteto VDU Medicinos fakul ...

Henrikas Ulevičius

1976 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1976–1983 m. dirbo Vilniaus universiteto Širdies kraujagyslių chirurgijos laboratorijoje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 1983 m. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės II angiochirur ...

Danguolė Bilkienė

1984 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, gydytoja higienistė epidemiologė. 1984–1991 m. Vilniaus rajono sanitarijos epidemiologijos stoties sanitarijos gydytoja, 1991–1995 m. skyriaus vedėja, 1995–1999 m. direktorė. 1999 m. laimėj ...

Povilas Čibiras

Povilas Čibiras – Lietuvos gydytojas infekcionistas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Vladimiras Dubikaitis

1955 m. baigė Leningrado hidrometeorologijos institutą. 1958–1962 m. dirbo Vyriausiojoje geofizikos observatorijoje Leningrade, 1962–1978 m. Leningrado neurochirurgijos institute. 1969 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją "Žmogaus galvos smegen ...

Vladas Lašas (1892)

Vladas Lašas – Lietuvos gydytojas fiziologas, alergologas, politinis bei visuomenės veikėjas. Alergologijos pradininkas Lietuvoje.

Julius Abraitis

1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1911–1917 m. mokėsi Maskvos universiteto Teisės bei Medicinos fakultetuose. 1920 m. studijavo Berlyne ir Leipcige. 1917–1918 m. Lietuvos kariuomenės gydytojas, 1918–1920 m. Alytaus apskrities gydytojas. 1921– ...

Romualdas Jonas Abraitis

Romualdas Jonas Abraitis (m. 2020 m. sausio 15 d. Kaune – Lietuvos gydytojas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Algimantas Adomaitis

1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1972 m. baigęs Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą, įgijo gydytojo specialybę. 1973 m. po ordinatūros Kauno III klinikinėje ligoninėje suteikta gydytojo terapeuto kvalifikacija. 1988 ...