ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 404

Vytautas Geležiūnas

1976 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. AB "Marijampolės pieno konservai" Virbalio pieninės, UAB "Virbalio pieninė" direktorius, Žemės ūkio kooperatyvo "Normas" pirmininkas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo par ...

Stasys Grigaliūnas

Stasys Grigaliūnas – inžinierius, Šiaulių politinis ir visuomenės veikėjas, daugiausia partijų Lietuvoje pakeitęs politikas.

Klemas Inta

1959 m. baigė Židikų vidurinę mokyklą, dirbo Židikų Mičiurino kolūkio sąskaitininku. 1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą, įgijo inžinieriaus – mechaniko specialybę. Studijuodamas susidomėjo Kauno aviacijos sporto ...

Petras Jakubėnas

1969 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą, inžinierius mechanikas. 1971–1991 tarnavo TSRS ginkluotose pajėgose, paskutinės pareigos – pulko vadas bei inžinerinės tarnybos viršininkas, 1988 m. pulkininkas. 1992 m. sausio mėn. – ...

Emilijus Junevičius

Emilijus Junevičius – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

Romualdas Kašuba

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. persikėlė į JAV. 1957 m. baigė Ilinojaus universitetą. 1962 m. daktaras. 1999 m. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys. 1962–1968 m. Ohajo valstijos Klyvlendo "TRW" korporacijos Kosmoso tyrinėjimo siste ...

Kostantas Kazakevičius

Kostantas Kazakevičius – Lietuvos inžinierius mechanikas, medžiagotyrininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Algirdas Kreiza

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1999 m. ūkininkas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų biuro tarybos narys, Edmundo Jastramsko ūkio narys, 2003–2007 m. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ...

Mindaugas Kazimieras Leonavičius

1967 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. 2000 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1962-1971 m. dirbo Metalo pjovimo staklių institute; 1971 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 1971 m. Vilniaus Gedimino technikos ...

Ona Lukoševičienė

Ona Lukoševičienė-Chmieliauskaitė – Lietuvos inžinierė mechanikė, automobilių transporto specialistė, habilituota technologijos mokslų daktarė.

Daumantas Maciulevičius

Daumantas Maciulevičius – Lietuvos inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Mečislovas Mariūnas

Mečislovas Mariūnas – Lietuvos inžinierius mechanikas, biomechanikos specialistas, habilituotas technikos mokslų daktaras.

Rimantas Martinonis

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1978–1981 m. Biržų rajono "Jaunosios gvardijos" kolūkio vyr. inžinierius mechanikas, 1981–1986 m. Biržų raj. žemės ūkio valdybos vyriausiasis inžinierius darbo apsaugai, 1986–19 ...

Arimantas Račkauskas

1953–1957 m. mokėsi Kauno politechnikume dab. Kauno technikos kolegija. 1957–1962 m. studijavo Kauno politechnikos institute KPI, inžinierius-mechanikas. 1962–1965 m. mokėsi Kauno vakarinėje muzikos mokykloje, 1966–1969 m. KPI aspirantūroje. 1971 ...

Zigmantas Radvilavičius

Zigmantas Radvilavičius – inžinierius mechanikas, Lietuvos ir Kretingos rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Aloyzas Ragulskis

Žmona – Eugenija Bimbaitė Ragulskienė, muzikologė Brolis – Petras Ragulskis 1922–1945, pasipriešinimo dalyvis Brolis – Vytautas Ragulskis 1925–1969, ūkininkas Brolis – Kazimieras Ragulskis gimė 1926, TSRS vėliau Rusijos Mokslų Akademijos narys ko ...

Viktoras Rėklaitis

Gimė Marijampolės apskrities viršininko padėjėjo Martyno Rėklaičio šeimoje. Kartu augę broliai vėliau tapo iškiliomis asmenybėmis: Pranas – teisininku, Petras – mediku, Kazimieras – marijonų vienuoliu ir visuomenės veikėju. V. Rėklaitis 1908 m. b ...

Romualdas Rutkauskas

Romualdas Rutkauskas – Lietuvos inžinierius mechanikas, literatas, kraštotyrininkas, esperantininkas.

Liucijus Suslavičius

Liucijus Suslavičius – transporto ir saugaus eismo inžinierius, policijos komisaras, transporto ir karinės technikos istorikas, publicistas.

Stasys Vasauskas

Stasys Vasauskas – Lietuvos inžinierius mechanikas, vienas akademinio irklavimo pradininkų Lietuvoje.

Olegas Ancukevičius

Tėvas Vilniaus universiteto dėstytojas, Homero "Odisėjos" vertėjas į rusų kalbą Nikolajus Ancukevičius 1892–1971 m. Studijavo Vilniaus universitete, 1952 m. baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1960 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1959–19 ...

Vaidas Bendaravičius

1985 m. baigė Žukų aštuonmetę mokyklą, 1996 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius miškininkas, 2008 m. – Kauno technologijos universitetą. 1985–1989 m. Jurbarko miško pramonės ūkio Mociškių girininkijos miško traukėjas. 1989 m. Jurbarko ...

Gintaras Butkevičius

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius, 2005 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, socialinis pedagogas, kultūros institucijų vadybininkas. Nuo 2003 m. Biržų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Biržų krašto ...

Kazys Grybauskas

1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius. Ukmergės miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojas, urėdas, medienos ruošos inžinierius. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų par ...

Kazys Gudas

1973 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius. Gamtos fizikos mokslų daktaras. VĮ "Pakruojo miškų urėdija" urėdo pavaduotojas miškininkystei, 2007 m. urėdas. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, partijos Lietuvos krikšči ...

Antanas Gustaitis (1951)

1958–1966 m. mokėsi Siponių aštuonmetėje mokykloje, 1967–1970 m. Kauno miškų ūkio technikume ir įgijo miškininko specialybę. 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo miškų inžinieriaus specialybę. 1971 m. Dubravos miškų tyrimo stoties ...

Raimondas Matemaitis

1984 m. baigė Tauragės raj. Žygaičių vidurinę mokyklą, 1984–1986 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, 1991 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius, 1998 m. Vilniaus universitete baigė profesines studijas ir įgijo socialinio darbuo ...

Robertas Piečia

1984 m. baigė Tauragės Žalgirių vidurinę mokyklą, 1989 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius. Tauragės miškų urėdijos urėdo pavaduotojas komercijai ir gamybai. 2008 m. UAB "Tauragės kurjeris" plėtros vadovas. 2008–2010 m. Tau ...

Vytautas Ribikauskas

Užaugo Vilkaviškio rajone prie nedidelio durpyno, nuo mažens domėjosi gamta. 1962 m. Vilkaviškyje baigė vidurinę mokyklą. 1962–1970 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, kurį baigė apgindamas diplominį darbą apie paukš ...

Benjaminas Sakalauskas

1970 m. baigė Nižnij Kačergato aštuonmetę mokyklą, 1974 m. Irkutsko miškų technikumą. 1974–1975 m. Goloustno Irkutsko raj. miškų ūkio technikas-miškininkas. Nuo 1975 m. studijavo Sibiro miškų technikos institute Krasnojarskas. 1977 m. atvyko į Li ...

Alvydas Valeiša

1983 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškininkas-inžinierius. Valkininkų miškų urėdijos girininkas, 2000–2003 m., 2003–2007 m. ir 2007–2011 m. Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Nuo 1999 m. Lietuvos centro sąjungos, nuo 2005 m ...

Jonas Viliušis

Jonas Viliušis – Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918–1920 m. dalyvis, miškų inžinierius, tarpukario Lietuvos politikas, IV Seimo narys, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas.

Dainius Želvys

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų inžinierius. 1997–2000 m. Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas. 2000 m. valstybės įmonės Kretingos miškų urėdija Palangos girininkas. 2004 m. Palangos botanikos parko vyriausiasis speci ...

Eugenijus Algimantas Bagdanskis

Eugenijus Algimantas Bagdanskis – Lietuvos inžinierius radiotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Stepas Janušonis

1957 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1959–1963 m. Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos specialiojo konstravimo biuro laboratorijos vadovas. 1963–1981 m. Vilniaus konstravimo biuro "Venta" vyr. inžinierius. 1966 m. Maskvos mikroprietaisų i ...

Henrikas Algirdas Juškevičius

Henrikas Algirdas Juškevičius – Lietuvos inžinierius, radijo ir televizijos darbuotojas, buvęs UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Algirdas Mosėjus

Algirdas Mosėjus – Lietuvos ir Tauragės rajono savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

Simas Salickas

1970 m. baigė Miroslavo vidurinę mokyklą, 1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą, radijo inžinierius. 1975–1977 m. pagal paskyrimą dirbo Vilniaus gamybiniame susivienijime "Vilma" inžinieriumi konstruktoriumi. 1977–1979 m. Alytaus šaldytuvų ...

Jaroslavas Okulič-Kazarinas

Jaroslavas Okulič-Kazarinas – inžinierius radiotechnikas, alpinistas. Pirmosios Lietuvos alpinistų kartos, veiklą pradėjusios apie 1956 m., atstovas, žymių ekspedicijų dalyvis, daugkartinis Lietuvos ir Pabaltijo čempionas.

Romas Adomavičius

1971 m. baigė Alytaus rajono Miroslavo vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius statybininkas. 1976 m. Ignalinos AE statybos valdybos vyr. inžinierius. 1978–1984 m. – LLKJS Ignalinos rajono komiteto antr ...

Juozas Bertašius

1959 m. baigė Balčių septynmetę mokyklą, 1963 m. – Vilniaus statybos technikumą. 1976–1982 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę, o 1982–1984 m. studijavo Žemės ūkio akademijos Ekonomik ...

Vaclovas Dačkauskas

1987 m. baigė Kauno politechnikos instituto Klaipėdos vakarinį skyrių, inžinierius – statybininkas. 1998–2003 m. AB "Gargždų komunalinės paslaugos" direktorius. Nuo 2003 m. Klaipėdos rajono savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos ta ...

Vladas Damulevičius

1979 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius statybininkas. Vl. Damulevičiaus įmonės savininkas, 2001–2002 m. Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas, Seimo nario Vidmanto Žiemelio padėjėjas – sekretorius. 2008–2011 m. ...

Povilas Gurklys

1983 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius statybininkas. 1990–1995 m. Kupiškio rajono valdytojas, AB "Lelija" direktorius prekybai, UAB "Netera" konsultantas, direktorius, UAB "Povilo Gurklio firma" direktorius. Nuo 1995 m ...

Antanas Jankauskas (1940)

Antanas Jankauskas – Lietuvos inžinierius statybininkas, daugiausiai dirbęs transporto statinių statybose. Antanas Jankauskas baigė Alytaus Žaliąją gimnaziją 1958 m., Leningrado geležinkelių transporto inžinerinį institutą 1966 m., "Tiltų ir tune ...

Vincas Kapočius

1964 m. baigė Žemaitkiemio aštuonmetę mokyklą ir išvyko mokytis į Kauno 22-ąją profesinę technikos mokyklą. Kartu mokėsi ir 1969 m. baigė 4-ąją vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius statybininkas. Baigęs profe ...

Kazys Kiaulakis

Kazys Kiaulakis – inžinierius, Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Algimantas Kleinotas

1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1954–1958 m. dirbo Vilniaus statybos treste, šio tresto valdybos vyr. inžinierius. 1958–1964 m. Gelžbetonio konstrukcijų gamyklos Nr. 1 nuo 1964 m. Vilniaus namų statybos kombinatas Kapitalinės statybo ...

Romualdas Kliukas

1989 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1989 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1989 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto 1991–1996 m. Vilniaus technikos universitetas, nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas be ...

Romualdas Kozyrovičius

1979 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1970–1980 m. Vilniaus tarpkolūkinės statybinės organizacijos pirmininkas. 1980–1989 m. dirbo Respublikiniame tarpkolūkinių statybos organizacijų susivienijime. 1990 m. atkūrus Lietuvos neprikl ...