ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 403

Vladas Daugėla

1962–1969 m. LTV Kauno redakcijos korespondentas. 1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą KPI. Nuo 1973 m. KPI dėstytojas. 1977–1978 m. stažavo JAV Duko universitete. 1981 m. ekonomikos mokslų daktaras. 1983–1995 m. KPI Gamybos organizavimo k ...

Steponas Kazlauskas

1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius – ekonomistas. UAB "Žibai" direktorius. 1995 m. Lietuvos centro sąjungos, 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos Šilutės rajono skyriaus narys, pirmininko pavaduotojas. 2014 m. Tvarka ...

Arūnas Markūnas

1980 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius ekonomistas. 1985-1989 m. Kauno statybos tresto 2-osios statybos valdybos darbų vykdytojas, 1990-1993 m. aikštelės viršininkas. 1993-1995 m ...

Bronislovas Martinkus

Brolis rašytojas Vytautas Martinkus. 1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966 m. technikos mokslų kandidatas. 1958–1967 m. dirbo Kauno baldų kombinate, nuo 1963 m. direktorius. Nuo 1967 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno ...

Virginijus Mažuika

1988 m. baigė Volsko Saratovo sritis aukštąją užnugario karo mokyklą. 2005 m. baigė Nacionalinį gynybos universitetą JAV. 1984–1991 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1992–1993 m. – Biržų raj. komendantūros vyr. specialistas. 1993–1995 m. – Lietuvos k ...

Antanas Barauskas

1945 m. baigė Raseinių gimnaziją, 1951 m. Kauno politechnikos institutą KPI. 1951–1993 m. KPI nuo 1990 m. KTU dėstytojas. 1959 m. technikos mokslų kandidatas. 1964–1967 m. KPI Elektrotechnikos, 1967–1971 m. ir 1974–1977 m. Automatikos, 1977–1983 ...

Vytautas Česonis

Vytautas Česonis – Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Vytautas Vilys

Vytautas Vilys – inžinierius, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Vytautas Aleksa

1948 m. ištremtas į Sibirą Krasnojarsko kraštas. 1958 m. grįžo į Lietuvą. 1963 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1971 m. technikos mokslų kandidatas. 1963–2002 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas G ...

Kęstutis Cirtautas

1981 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektromechanikas. 1995–1997 m. Klaipėdos rajono savivaldybės meras. 1997–2003 m. K. Cirtauto gamybinės komercinės firmos savininkas. 2003–2007 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administraci ...

Algirdas Dambrauskas

Algirdas Dambrauskas – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Algirdas Lašas

Tėvai Vladas Lašas ir Janina Lašienė, brolis Liudvikas Lašas, sesuo Aldona Janina Lašaitė-Šliažienė. 1946 m. baigė Kauno "Aušros" berniukų gimnaziją 28 laida. 1946–1951 m. studijavo Kauno politechnikos instituto KPI Technologijos fakultete. 1952– ...

Vytautas Marcinkevičius

1964 m. baigė Vilniaus universitetą, 1974 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 1964–1969 m. dirbo Lietuvos geologijos valdybos naftos žvalgybos ir hidrogeologijos ekspedicijose. 1973–1975 m. dirbo Geologijos institute. Nuo 1976 m. Ge ...

Juozas Bartišius

1960 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. AB "Vilkaviškio melioracija" generalinis direktorius, UAB "Mevilsta" generalinis direktorius Lietuvos krikščionių demokratų partijos, partijos Lietuvos krikščion ...

Viktoras Čatrauskas

Baigęs Zibalų aštuonmetę mokyklą, mokėsi Bartkuškio hidromelioracijos technikume. 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1970 m. pašauktas į sovietinę armiją. Atlikęs tarnybą 1973–1991 m. vidaus reikalų ministeri ...

Vytautas Stasys Čiuplinskas

Vytautas Stasys Čiuplinskas – Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Jonas Dumašius

1983 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. UAB "Hidrostatyba" direktorius, 2005 m. valdybos pirmininkas, UAB "Šilutės automobilių keliai", UAB "Jasapolė", UAB "Uliksas" valdybų pirmininkas, UAB "Kuršių statyba" akcin ...

Juozas Gaidamavičius

1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1977 m. Telšių rajono melioracijos ir statybos darbų valdybos darbų vykdytojas. 1990–1992 m. Kėdainių rajono valdytojo pavaduotojas komunaliniam ūkiui ir statybai. Nuo 1992 ...

Saulius Grinkevičius

Saulius Grinkevičius – Kėdainių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs Kėdainių rajono meras.

Vilhelmas Haase

Gimė tremtinių šeimoje, 1956 m. tėvai su dviem mažamečiais vaikais sugrįžo į Lietuvą, gyveno Jurbarke, vėliau Šakių rajone, Gelgaudiškyje. 1974 m. baigė Gelgaudiškio vidurinę mokyklą, 1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieri ...

Vytautas Izbickas

Vytautas Izbickas – Lietuvos statybos ir hidrotechnikos inžinierius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Gipoldas Karklelis

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę, 2005 m. Mykolo Romerio universitete įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį. Kelmės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas, 2 ...

Juozas Kerpė

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – hidrotechnikas. Molėtų raj. 1995 m. Inturkės žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos pirmininkas, 2000 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Molėtų rajono biuro vadovas. Lietuvo ...

Julius Lečkauskas

1972 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas.1986-1990 m. AB "Telšių melioracija" vyr. inžinierius. 1990-2001 m. AB "Telšių melioracija" direktorius,2001-2003 m. Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 2003–2007, ...

Gintaras Petrušis

Gintaras Petrušis g. 1964 m. gegužės 10 d. Kriviliuose, Varėnos raj. – inžinierius, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Vacys Ramanauskas

1964 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą, 1969 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1971–1973 m. Šiaulių Melioracijos statybos valdybos meistras, darbų vykdytojas, 1973–1977 m. Kre ...

Kazys Sivickis

Kazys Sivickis – technologijos mokslų daktaras, hidrotechnikos inžinierius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Dainius Šadauskis

1973 m. baigė Perkūniškės pradinę mokyklą. 1973–1978 m. mokėsi Raseinių 2-ojoje vidurinėje, 1978–1982 m. Raseinių 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1987–1993 m. Raseinių meliora ...

Rimantas Šavelis (1964)

1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 2000–2007 m. Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 2007–2011 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius. 1995 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2003 m. L ...

Povilas Žagunis

1970 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, 1975 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – hidrotechnikas. 1975–1977 m. Panevėžio melioracijos statybos valdybos meistras, vėliau darbų vykdytojas. 1977 m. Sartų KMK gamybinio ...

Liudvikas Žukauskas

Tėvai Petronėlė Žukauskienė ir Pranciškus Žukauskas buvo deportuoti TSRS represinių organų. 1957 m. rudenį su tėvais grįžo į Lietuvą. Turi dvi seseris ir brolį. 1959–1970 m. mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio ak ...

Stasys Žvinys

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1976–1979 m. dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1992–2010 m. UAB "Molesta" generalinis direktorius ...

Alfonsas Armalas

Alfonsas Armalas – inžinierius, sporto organizatorius, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

Algimantas Jakučionis

Gimė 1940 09 07. 1941 06 14 su motina buvo ištremtas į Kalnų Altajų. Tėvas žuvo Rešiotų lageryje 1942 02. Žuvus tremtyje ir motinai, 1947m. kartu su našlaičiais parvežtas į Lietuvą. 1964 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Dirbo Pasvalio KSER ...

Henrikas Adolfas Kebeikis

Henrikas Adolfas Kebeikis – kelių statybos inžinierius, kolekcininkas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Kazys Sakalauskas

Kazys Sakalauskas – Lietuvos kelių inžinierius, habilituotas mokslų daktaras, VGTU kelių katedros profesorius.

Gintaras Striaukas

1978 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą, 1983 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1994 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos magistro studijas. 1991–2000 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius ...

Alfredas Anciūnas

1957 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1968 m. apgynė disertaciją "Technologijos šiaudams ir pelams "furažiro" tipo krautuvu – smulkintuvu surinkti Lietuvos TSR sąlygomis pagrindimas ir parengimas", 1969 m. technikos mokslų kandidatas. 2002 ...

Jonas Bareišis

1956 m. baigė Biliakiemio septynmetę, 1960 m. – Utenos antrąją vidurinę mokyklas. 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1995 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1969 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technol ...

Algirdas Bargelis

1961 m. baigė Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą, įgijo mašinų gamybos technologijos, metalo pjovimo staklių ir įrankių inžinieriaus kvalifikaciją. 1974 m. apgynė kandidato disertaciją "Ilgalaikio ciklinio stiprumo kriterijaus tyr ...

Stasys Beržinis

1971 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1997 m. AB "Ventos arklas", 2000 m. SPUAB "Ventos šiluma ir vanduo" direktorius, UAB "Akmenės vandenys" direktorius. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, 1995 m. Lietuv ...

Stasys Bočkus

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1999 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1973 m. KPI nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1995 m. Metalų technologijos katedros vedėjas; nuo 2000 m. profesorius. ...

Marijonas Bogdevičius

1976 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1988 m. technikos mokslų kandidatas, 2000 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1981–1983 m. Vilniaus staklių instituto ENIMS inžinieri ...

Algis Bražėnas

Algis Bražėnas – Lietuvos inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Palaidotas Smiltynų kapinėse, Domeikavos sen., Kauno raj.

Antanas Briedelis (1913)

1943 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1962 m. technikos mokslų kandidatas. 1946–1961 m. Durpių pramonės valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos vyr. inžinierius, valdybos viršininko pavaduotojas. 1961–1992 m. Kauno politechnikos instituto nuo ...

Saulius Budinas

Pradinę mokyklą baigė Tauralaukyje, vėliau mokėsi XII Klaipėdos vidurinėje mokykloje. 1982 - 1988 m. studijavo Kauno politechnikos institute, tekstilės mašinų inžinierius mechanikas. 1988 m. Klaipėdos kojinių fabriko siuvimo cecho, vėliau – techn ...

Algis Butkus (1928)

1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 2000 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1965–1975 m. dėstė Kauno politechnikos institute, nuo 1975 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas ...

Juvencijus Deikus

1965 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją LŽŪA, nuo 1996 m. LŽŪU. 1964–1968 m. LŽŪA tiekimo skyriaus viršininkas, nuo 1969 m. dėstytojas. 1971 m. technikos mokslų kandidatas. 1975–1976 m. Kubos centrinio universiteto dėstytojas konsultantas. 19 ...

Antanas Dikčius

Antanas Dikčius – Lietuvos inžinierius mechanikas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Stasys Gaidamavičius

Gimė 1947 m. rugsėjo 10 d. Bajoruose. 1967 m. baigė Vilniaus politechnikos institutą. Dirbo inžinieriumi-mechaniku įvairiose įstaigose, parengė kelis leidinius apie židinių ir krosnių statybą bei lietuviškų-esperantiškų pasikalbėjimų leidinius. M ...