ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387

Mykolas Petras Gorainis

Mykolas Petras Gorainis – Vilniaus pakamaris 1765-1769, Vilniaus gorodničius 1748-1765, Vilniaus sargybinis 1746-1748. 1764 metais buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos 1764 metais narys. 1764 metais buvo pasiuntinys į elekcinį ...

Juozas Vandalinas Mnišekas

Juozas Vandalinas Mnišekas – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, šarvuotų rotmistras, Lietuvos artilerijos generolas, Lietuvos dvaro maršalka, Karūnos didysis maršalka, Krokuvos kaštelionas, Sanoko, Javorovo, Golubskio ir Rogatinsko seniūnas. Me ...

Jurgis Augustas Mnišekas

Jurgis Augustas Mnišekas – ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis medžioklis, Lietuvos didysis pakamaris, Karūnos dvaro maršalka, Didžiosios Lenkijos generalinis seniūnas, Krokuvos kaštelionas, Sanoko, Belocerkovo, Grudzionsko, Liubačiuvo ir K ...

Jurgis Jonas Vandalinas Mnišekas

Jurgis Jonas Vandalinas Mnišekas – ATR valstybinis veikėjas, karaliaus rūmininkas, Sanoko kaštelionas, Voluinės vaivada, Sanoko, Strelbicko ir Dembovecko seniūnas.

Andrius Mokronovskis

Andrius Mokronovskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Prūsijos karaliaus rūmų prievaizas, metų seimo maršalka, Mazovijos vaivada, Prancūzijos armijos generolas-majoras, Lenkijos armijos generolas-majoras, kavalerijas generolas-inspektorius, ...

Ignotas Feliksas Moravskis

Ignotas Feliksas Moravskis – LDK generolas-majoras 1768 metais, 2-ros Lietuvos divizijos generolas-majoras 1777 metais, 2-ros Lietuvos divizijos generolas-leitenantas 1783 metais, pirmos LKD nacionalinės kavalerijos brigados rotmistras, Lietuvos ...

Mykolas Tadas Morikonis

Mykolas Tadas Morikonis – Morikonių giminės didikas, Lietuvos tribunolo vicemaršalka 1759 m., Vilmergės pakamaris 1771–1788 m., Vilkmergės žemės raštininkas 1765–1769 m., Vilkmergės miesto surogatorius 1761–1764 m., Pomusko, Bolnicko seniūnas.

Povilas Mykolas Mostovskis

Povilas Mykolas Mostovskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Pamario vaivada, Karūnos armijos generolas-majoras, Mazovijos vaivada, Petrakavo ir Skarševo seniūnas. Baro konfederacijos narys.

Jonas Nagurskis

Jonas Nagurskis – Žemaitijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas.

Kajetonas Nagurskis

Kajetonas Nagurskis – Žemaitijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas.

Stanislovas Naruševičius

Stanislovas Naruševičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos karinis, religinis ir valstybės veikėjas.

Stanislovas Kristupas Naruševičius

Stanislovas Kristupas Naruševičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos diplomatas, valstybės veikėjas.

Jokūbas Florianas Nažymskis

Jokūbas Florianas Nažymskis – ATR valstybinis veikėjas, Zakromo stalininkas ir Nursko pakamaris, Plocko kaštelionas, Černigovo vaivada, Pamario vaivada, Boberovnicko, Cechanuvo, Skarševo seniūnas.

Martynas Oborskis

Martynas Oborskis – nuo 1658 m. Livo miesto pakamaris bei seniūnas, 1666 m. ir 1672 m. ATR Seimo maršalka, 1683–1688 m. Palenkės kaštelionas ir 1688–1698 m. Palenkės vaivada.

Filipas Kazimieras Obuchovičius

Filipas Kazimieras Obuchovičius – LDK valstybės veikėjas, Smolensko vaivada, kariškis, diplomatas, rašytojas-memuaristas.

Aleksandras Oginskis

Kilęs iš bajorų, būsimųjų Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės. Tėvas Marcijonas Bogdanas Oginskis. Broliai Dimitrijus Oginskis, Jonas Oginskis 1592–1640, Samuelis Levas Oginskis 1595–1657 m. Nuo 1600 metų kunigaikštis Aleksandras Oginskis mokė ...

Andrius Ignotas Oginskis

Kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės. Tėvas Tadas Pranciškus Oginskis 1711–1783 m., motina Izabelė Radvilaitė 1711–1761. 1755 metų gegužį Andrius Ignotas Oginskis turėjo pulkininko laipsnį. 1756 metų pavasarį gavo iš saav ...

Ignotas Oginskis

Kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, tėvas Martynas Mykolas Oginskis 1672–1750 m. Broliai Pranciškus Ksaveras Oginskis XVIII a. – po 1750 m., Tadas Pranciškus Oginskis 1712–1783 m., Kazimieras Ignotas Oginskis XVIII a. – ...

Jonas Jackus Oginskis

Kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, tėvas Samuelis Levas Oginskis 1625–1695. Motina grafaitė Sofija Bielevičiūtė. 1648 m. J. J. Oginskiui atiteko Suričių dvaras Mstislavlio seniūnijoje. 1659 m. gavo Zazerzės palivarką P ...

Kazimieras Dominykas Oginskis

Kazimieras Dominykas Oginskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinis ir politinis veikėjas, poetas.

Marcijonas Aleksandras Oginskis

Marcijonas Aleksandras Oginskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinis ir politinis veikėjas, Aleksandro Oginskio sūnus.

Tadas Pranciškus Oginskis

Kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, tėvas Marcijonas Mykolas Oginskis, motina Tereza Bžostovska. Broliai Ignotas Oginskis 1698–1775 m., Stanislovas Jurgis Oginskis 1710–1748 m.

Aleksandras Motiejus Osolinskis

Aleksandras Motiejus Osolinskis – nuo 1775–1789 m. Lietuvos didysis ginklininkas, Drohičino seniūnas.

Juozapas Kajetanas Osolinskis

Juozapas Kajetanas Osolinskis – 1788–1792 m. Ketverių metų seimo narys, 1790–1795 m. Palenkės kaštelionas, 1792–1793 m. Targovicos konfederacijos narys ir 1822–1824 m. Lenkijos Kongreso karalystės senatorius.

Juozapas Kantas Osolinskis

Juozapas Jonas Kantas Osolinskis – ATR valstybinis veikėjas, Lenkijos magnatas, Karūnos dvaro vėliavininkas, Voluinės vaivada, Sandomiro ir Chmelniko seniūnas.

Jurgis Osolinskis

Kunigaikštis Jurgis Osolinskis – Lenkijos valstybinis veikėjas ir diplomatas. Karūnos didysis pastalininkas, seimo maršalka, Bydgoščiaus seniūnas, Karūnos didysis iždininkas, Sandomiro vaivada, Karūnos pakancleris, Karūnos didysis kancleris.

Kristupas Osolinskis

Kristupas Osolinskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, karaliaus rūmininkas, Sandomiro pastalininkas, Sandomiro pakamaris ir Sandomiro vaivada, Sadecko ir Vojnicos kaštelionas, Lenkijos rašytojas ir vertėjas.

Maksimilijanas Osolinskis

Maksimilijanas Osolinskis – ATR valstybinis veikėjas, Sandomiro vėliavininkas, Sandomiro pakamaris, Karūnos dvaro paiždininkas, Čersko kaštelionas, Becko ir Malborko seniūnas.

Pranciškus Maksimilijanas Osolinskis

Pranciškus Maksimilijanas Osolinskis – nuo 1713 m. Karūnos rūmų iždininkas, nuo 1722 m. Seimo maršalka, 1729–1736 m. Karūnos didysis iždininkas ir Drohičino seniūnas. Buvo karaliaus Augusto II privatus sekretorius.

Jurgis Martynas Ožarovskis

Jurgis Martynas Ožarovskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Karūnos didysis stovyklininkas, Karūnos armijos generolas-leitenantas, Krokuvos generalinis valdytojas, Novomiastko ir Druginsko seniūnas. Krokuvos vaivadijos maršalka Dzikovo konf ...

Petras Ožarovskis

Petras Ožarovskis – Lenkijos bajoras, pulko vadas ir politikas. Generolas-majoras, Kaūnos armijos generolas-leitenantas, Karūnos didysis raštininkas, 12-to Karūnos pėstininkų pulko vadas, Mažosios Lenkijos divizijos generolas-leitenantas, Karūnos ...

Antonijus Mykolas Pacas

Antanas Mykolas Pacas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos armijos pulkininkas, Bortiansko seniūnas.

Juozapas Petras Pacas

Juozapas Petras Pacas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos armijos generolas-majoras, nuo 1758 metų arba anksčiau – Lietuvos didžiosios buožės generolas-adjutantas. Vileikos seniūnas.

Konstantinas Vladislavas Pacas

Konstantinas Vladislavas Pacas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos armijos pulkininkas, Lietuvos dvaro vėliavininkas, Vasilkuvo seniūnas.

Kristupas Konstantinas Pacas

Kristupas Konstantinas Pacas – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas, Polocko kaštelionas, Kauno, Pinsko ir Dudsko seniūnas.

Mykolas Antanas Pacas

Mykolas Antanas Pacas – nuo 1783 m. Abiejų Tautų Respublikos generolas, Kauno seniūnas iki mirties. Žmona Liudvika Tyzenhauzaitė, sūnus Liudvikas Mykolas Pacas. Dauspudos dvare Antonio Canova buvo sukūręs Mykolo Paco epitafiją, kuri dabar perkelt ...

Mykolas Jonas Pacas

Mykolas Jonas Pacas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos armijos generolas-majoras, generolas-leitenantas, Ziolovsko seniūnas. Augusto III kamergeris, Baro konfederacijos generalinis maršalka Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje.

Steponas Pacas

Steponas Pacas – LDK didysis raštininkas, LDK didysis referendorius, LDK didysis pataurininkis, LDK pakancleris, Bresto, Prienų, Kuršėnų, Vilkaviškio, Rokantiškių, Birštono, Lavoriškių seniūnas.

Aleksandras Hilaris Palubinskis

Aleksandras Hilaris Palubinskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Vanagėlio herbo kunigaikštis, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

Petras Povilas Tryzna

Petras Povilas Tryzna – Lietuvos pastalininkas 1638 metais, Lietuvos didysis stovyklininkas 1633 metais, Starodubo vaitas, Starodubo seniūnas 1630-1636, karalaičio Vladislovo Vazos rūmininkas. Buvo Vladislovo Vazos elektorius nuo Smolensko vaivad ...

Antanas Pociejus

Antanas Pociejus – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis stovyklininkas ir Lietuvos didysis sargybinis, Valkavisko, Siražo, Radomyslo ir Žiežmarių seniūnas.

Leonardas Pociejus

Leonardas Pociejus – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis stovyklininkas ir Lietuvos didysis sargybinis, Rogačiovo ir Valkininkų seniūnas.

Liudvikas Pociejus (1771)

Liudvikas Pociejus – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis stovyklininkas ir Lietuvos didysis sargybinis, Rohačovo ir Valkinnkų seniūnas.

Adomas Poninskis

Adomas Karolis Poninskis − ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis prievaizas, 1767 m. vienas iš Radomo konfederacijos įkūrėjų, 1773 m. Karūnos konfederacijos įkūrėjas ir maršalka, aktyvus ATR I padalijimo dalyvis, už tai apdovanotas kunigaikšč ...

Kalikstas Poninskis

Kunigaikštis Kalikstas Poninskis – Lenkijos valstybinis ir karinis veikėjas, magnatas, Karūnos armijos generolas-majoras, Targovicos konfederacijos narys, Braclavo seniūnas.

Andžejus Potockis (1609)

Andžejus Potockis – ATR valstybinis veikėjas, karaliaus rotmistras, Podolės pataurininkas, Belokamensko seniūnas, Podolės Kameneco kaštelionas.

Antanas Mykolas Potockis

Antanas Mykolas Potockis – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis pastalininkis, Belzo vaivada, karalienės maršalka, Karūnos armijos generolas-leitenantas, Grabovsko ir Kremeneco seniūnas.

Eustachijus Potockis

Eustachijus Potockis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Karūnos armijos pulkininkas ir generolas-majoras Karūnos didysis taurininkas, Lietuvos artilerijos generolas, Dubensko, Grabovecko, Uržendovo ir Tlumako, Lvovo seniūnas.

Jokūbas Potockis (1613)

Jokūbas Potockis – Lenkijos karinis vadovas, Braclavo vaivada, Kameneco kaštelionas, Belokamensko, Belocerkovsko ir Letičyvo seniūnas.

Juozapas Felicijonas Potockis

Lenkijos žymios magnatų Potockių giminės atstovas, herbo "Piliawa" savininkas. Karūnos didžiojo etmono Felikso Kazimiero Potockio 1630–1702 ir Kristinos Liubomirskaitės m. 1669 antrasis sūnus. Belzo maršalka Juozapas Potockis dalyvavo Tarnogrado ...