ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323

Birutė Janavičiūtė

Birutė Janavičiūtė – teisininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, buvusi LVAT teisėja.

Romanas Klišauskas

Romanas Klišauskas – teisininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas.

Gintaras Kryževičius

1963–1970 m. su šeima gyveno Biržuose. Pradėjo lankyti Biržų vidurinę mokyklą. Tėvą perkėlus dirbti į Trakus, toliau mokėsi Trakų 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. ...

Aloyzas Kruopys

Aloyzas Kruopys – teisininkas, Apeliacinio teismo teisėjas, buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas.

Kęstutis Lapinskas

Kęstutis Lapinskas – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Ričardas Piličiauskas

1987 m. baigė Alytaus miesto 5-ąją vidurinę mokyklą, 1993 m. – teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1993 m. liepos iki 1994 m. gruodžio UAB "Auditoriai ir konsultantai" juristas, nuo 1993 m. ...

Nijolė Piškinaitė

Nijolė Piškinaitė – teisininkė, Apeliacinio teismo teisėja, buvusi tardytoja, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.

Dainius Raižys

1981 m. baigė Jiezno vidurinę mokyklą, 1986 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete – vientisąsias teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1986 m. rugpjūčio mėn. iki 1990 m. kovo mėn. Kauno miesto Centro rajono vidaus reikalų skyri ...

Sigita Rudėnaitė

Sigita Rudėnaitė – teisininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, buvusi LVAT ir Aukštesniojo administracinio teismų teisėja.

Arūnas Sutkevičius

1994 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Nuo 1991 m. balandžio mėn. iki 1992 m. vasario mėn. Telšių rajono policijos komisariato tardytojas, 1992 m. vasario mėn. iki 1995 m. Telšių rajono prokuratūros tardytojas, nuo 1995 ik ...

Algirdas Taminskas

Algirdas Taminskas – teisininkas, teisėtyrininkas civilistas, vienas iš šiuolaikinės Lietuvos daiktinės teisės pagrindėjų, vienas iš naujojo civilės teisės kodekso rengėjų; Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, Lietuvos Aukščiausiojo T ...

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

1976 m. baigė Šiaulių 9-ąją vidurinę mokyklą,1988 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete – vientisąsias teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1988 m. liepos mėn. iki 1990 m. rugpjūčio mėn. Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo ins ...

Virgilijus Valančius

Virgilijus Valančius – teisininkas, teisėjas, MRU profesorius, buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vadovas.

Virginija Volskienė

1983 m. baigė Švenčionėlių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1988 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1987 m. gegužės Švenčionių valstybinės melioracijos įmonės juriskonsultė, nuo 1991 m. rugsėjo Švenčionių muit ...

Mykolas Cimkauskas

Tėvas Mordchelis Cimkauskas nuo pat Šiaulių berniukų gimnazijos įsteigimo gretimoje krautuvėlėje mokiniams pardavinėjo vadovėlius, rašymo reikmenis, turėjo sukaupęs didžiulę biblioteką, net caro valdžios draudžiamų knygų. 1881 m. aukso medaliu ba ...

Viktoras Cimkauskas

Viktoras Cimkauskas – teisininkas, advokatas, bibliofilas ir ekslibrisų kolekcininkas, visuomenės veikėjas.

Bronislovas Cirtautas

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, keletą metų buvo geriausias mokinys. 1897 m. vienas iš moksleivių pasipriešinimo prieš privalomą pravoslavų pamaldų lankymą organizatorių, už tai iš VII klasės pašalintas. Keletą kartų nesėkmingai bandė laikyti baigiam ...

Romaldas Petras Damušis

1968 m. baigė Kidulių vidurinę mokyklą ir buvo pašauktas atlikti karo prievolės sovietų kariniame jūrų laivyne. Dirbdamas 1978 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko specialybę. Nuo 1972 m. Jurbarko duonos g ...

Erikas Kaliačius

1973–1975 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1978–1988 m. dirbo jaunesniuoju milicininku, patrulinės tarnybos būrio vadu, kuopos vadu. 1988–1989 m. Vilniaus OMON štabo viršininkas, 1989–1991 m. – vadas. 1991–1993 m. Vilniaus miesto vyriausiojo poli ...

Ozeris Finkelšteinas

1884 m. baigė Kauno gimnaziją. 1888 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1889–1905 m. prisiekusiojo advokato padėjėjas Kaune. 1905 m. ištremtas iš Kauno už aktyvią visuomeninę veiklą ir nelegalios literatūros platinimą. 1918 m ...

Barelis Fridmanas

1931 m. baigė Kauno universitetą. 1931–1933 m. advokatas. Nuo 1933 m. Lietuvos Raudonosios pagalbos organizacijos CK instruktorius, 1934–1939 m. sekretorius. 1940–1941 m. ir 1944–1946 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo narys. 1941–1944 m. LKP CK ir ...

Jūratė Galinaitytė

Jūratė Galinaitytė – teisininkė, teisėtyrininkė kriminologė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, Vilniaus miesto politinė veikėja.

Adolfas Grajevskis

Kilęs iš dvarininkų šeimos. Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Mintaujos gimnazijoje. 1896 m. įstojo į Peterburgo universiteto Matematikos ir fizikos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1902 m. 1902–1904 m. Juozapo Montvilos Že ...

Edita Gruodytė

1991 m. aukso medaliu baigė Rumšiškių vidurinę mokyklą. 1996 m. VDU Humanitarinių mokslų fakultete baigė anglų kalbos ir literatūros studijas, bakalaurė. 1999 m. VDU Teisės institute baigė podiplomines teisės studijas, tarptautinės teisės magistr ...

Irena Haase

1977 m. baigė Vilniaus 29-ąją vidurinę mokyklą, 1987 m. – Vilniaus universitetą, teisininkė. 1977–1978 m. SSRS valstybinio banko Lietuvos kontoros miesto valdybos ekspeditorė, 1978–1982 m. Vilniaus rajono liaudies teismo posėdžio sekretorė. 1987– ...

Antanas Juknevičius (1903)

1925 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, kurioje 1923 m. įsteigė draugiją "Atžala". 1929 m. baigė Vilniaus universitetą, vienas Vilniaus lietuvių studentų sąjungos steigėjų, 1926–1929 m. pirmininkas. Vilniaus lietuvių laikinojo komiteto ...

Justinas Usonis

Justinas Usonis – advokatas, teisėtyrininkas laboralistas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, Socialinės politikos instituto vadovas, LR darbo kodekso projekto rengėjas.

Kazys Kailiūnas

1974 m. baigė Vilniaus 16-ąją vidurinę mokyklą. 1974–1979 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijavo teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1979–1980 m. Trakų rajono LTD vykdomojo komiteto instruktorius. 1980–1982 m. LLKJS Trakų rajono k ...

Savinijus Katauskas (1936)

Savinijus Katauskas – Lietuvos teisininkas, advokatas, grafikas, dailininkas ekslibristas, rankininkas.

Tadas Klimas

DePaul universiteto Teisės mokykloje įgijo teisės daktaro laipsnį. LR advokatūros narys. Anksčiau – ir JAV valstijų advokatūros narys. Daugelio Lietuvos įstatymų projektų rengėjas. Gyvena ir dirba Kaune.

Vytautas Krikščiūnas

Vytautas Krikščiūnas – teisininkas, teisėjas, Panevėžio miesto apylinkės teismo vicepirmininkas, buvęs advokatas.

Giedrė Lastauskienė

Giedrė Lastauskienė – Lietuvos teisininkė, advokatė, docentė, lektorė. Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys: teisės teorija, teisės filosofija, teisėkūra, teisinė etika.

Mečys Markauskas

Mokėsi Palangos progimnazijoje. 1912 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1917 m. – Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Maskvoje dalyvavo socialrevoliucionierių veikloje. 1918–1920 m. dirbo Kauno darbo inspektoriumi. 1920–1922 m. advokatavo Marijampolė ...

Vytautas Markevičius

1985 m. Vytautas Markevičius baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, pradėjo dirbti Vilniaus m. prokuratūros sistemoje. LRV aparato Teisėsaugos skyriaus vedėjas 1991 m., bendros Lietuvos ir Danijos įmonės UAB "CLAN-BALT" teisininkas 1993-19 ...

Mykolas Marma

1897–1905 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1905 m. įstojo į Tartu universiteto teisės fakultetą, kurį baigęs įgijo teisininko diplomą. Už politinę veiklą 3 mėn. kalintas Rusijos kalėjimuose. 1906 m. vienas iš Tartu lietuvių studentų draugijos ste ...

Romualdas Matonis

Romualdas Matonis – teisininkas, advokatas, buvęs teisėjas, Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkas.

Vincas Rastenis

Baigęs Panevėžio gimnaziją, 1924–1927 m. Lietuvos universitete studijavo matematiką, 1931–1935 m. Vytauto Didžiojo universitete – teisę. 1935–1936 m. tarptautinės teisės srityje specializavosi Vienos universitete. 1928 m. Kauno radiofono sekretor ...

Valdemaras Stančikas

Valdemaras Stančikas – teisininkas, Lietuvos ir Šalčininkų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos aplinkos viceministras.

Antanas Sugintas

1916 m. baigė teisę Petrogrado universitete, 1924 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. 1916–1917 m. Smolensko "Vilijos" fabriko juriskonsultas. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Valstybės tarybos teisių komisijos įstatymų vertėju. 1919– ...

Marijus Velička

1997 m. baigė Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, 2001 m. – Lietuvos Teisės universitetą ir įgijo teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2003 m. – Lietuvos teisės universitetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. 2006–2009 m. advokato V ...

Gražbylė Venclauskaitė

Gimė advokato Kazimiero Venclauskio 1880–1940 ir aktorės Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės 1874–1958 šeimoje. Jos krikštatėvis – lietuvių filosofas Vydūnas. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Tuloje Rusija, po to grįžo į Lietuvą. 1930 m ...

Šarūnas Vilčinskas

Šarūnas Vilčinskas – Lietuvos teisininkas, advokatas, Vilniaus 2-osios advokatų kontoros partneris ir vadovas, teisėtyrininkas konstitucionalistas.

Lietuvos baudžiamosios teisės istorija

Lietuvos baudžiamosios teisės ištakos - paprotinė rytų baltų genčių teisė. Apie rašytinius šaltinius nėra žinoma, jų nėra išlikę. Rašytiniai Viduarmžių Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniai - Kazimiero teisynas, Lietuvos statutai. Žymiausiame L ...

Aloyzas Liudvikas Kapelis

Aloyzas Liudvikas Kapelis – italų teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, kanonistas ir civilistas, baudžiamosios teisės mokslo ir dėstymo Lietuvoje pradininkas, Vilniaus universiteto profesorius.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas

1961 m. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas – sovietų okupacijos laikotarpiu priimtas baudžiamasis teisynas, Lietuvos teritorijoje taikytas baudžiamosios teisės sąvadas. Parengtas kaip TSRS modelinis kodeksas, patvirti ...

Armanas Abramavičius

Armanas Abramavičius – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto Teisės Fakulteto profesorius, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

Martynas Apanavičius

Martynas Apanavičius – Lietuvos teisėtyrininkas penalistas, teisės pedagogas, teisės mokslų kandidatas.

Simonas Bieliackinas

Simonas Bieliackinas – žydų kilmės Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, VDU Teisių fakulteto dėstytojas, poetas, prozininkas.

Algimantas Čepas

Algimantas Čepas – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, kriminologas, Teisės instituto direktorius, Vilniaus universiteto lektorius, buvęs "Transparency International" Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas. Tėvas Alfonsas Čepas 1928–1999, kr ...

Alfonsas Čepas

1953 m. Vilniaus universiteto VU Teisės fakultete baigė teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1953–1957 m. LSSR prokuratūros skyriaus prokuroras. 1957–1960 m. dirbo LKP CK. 1961–1973 m. Teismo ekspertizės instituto direktorius, pirmasi ...