ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300

Šachsevenai

Šachsevenai – tiurkų tauta, gyvenanti šiaurės vakarų Irane bei pietų Azerbaidžane. Labai giminingi azerbaidžaniečiams, laikomi jų subetnosu. Populiacija apie 300 tūkst. žmonių. Šneka azerbadžianiečių kalbos rytinėmis tarmėmis. Tikintieji – musulm ...

Udai (tauta)

Udai – viena seniausių tautų, gyvenančių Kaukaze. Daugiausia udų gyvena Azerbaidžane, Nij kaime, Oguzo regione ir Baku mieste. Nemažai udų gyvena Rusijoje, Rostovo, Vogogrado sityje, Maskvoje, Sankt Peterburge. Šiek tiek udų gyvena Gruzijoje ir A ...

Lhotsampai

Lhotsampai arba Butano nepaliečiai – Butano etninė grupė, išskiriama ne pagal lingvistinę, o pagal kultūrinę priklausomybę. Juos apibūdina kilmė – jie kilę iš Nepalo, taip pat dalinai vienija religija: dauguma išpažįsta hinduizmą, nors yra budist ...

Filipiniečiai

Filipiniečiai – skėtinė sąvoka, kuria nusakomi Filipinų Respublikos piliečiai bei iš Filipinų kilę asmenys. Filipiniečius sudaro ~100 įvairių tautų ir tautybių – praktiškai visos austroneziečių kilmės ir tarpusavyje artimai giminingos. Daugelis v ...

Bacbai

Bacbai ; čeč. бей, бaцой ; gruz. ბაცბები, წოვათუშები) – maža čečėnams ir ingušams gimininga tauta. Vienintelė vainachų tauta, išpažįstanti stačiatikybę.

Kistinai

Kistinai – čečėnų kalbos dialektu kalbanti etninė grupė, gyvenanti Gruzijoje, gimininga čečėnams ir ingušams. Gyvena daugiausia Kachetijos Pankisio tarpukalnėje. Kistinai yra kilę iš Čečėnijos, iš kurios jie XIX a. 4-tą ir 8-tą dešimtmečius migra ...

Andamaniečiai

Andamaniečiai – tautų grupė, nuo seno gyvenanti Andamanų salose. Nors gyventojų skaičius XVIII a. siekė apie 7000 žmonių, dabar tėra išlikę 400–450 andamaniečių. Rasiškai priklauso ankstyvajam melanezinės rasės sluoksniui. Pasižymi tamsia oda, že ...

Džaravai

Džaravai – andamaniečių tauta, dabar gyvenanti Didžiojo Andamano salų spiečiuje, Vidurinio Andamano ir Pietų Anamano salų vakarinėje pakrantėje. Tikslus skaičius nežinomas. Vartoja džaravų kalbą, priskiriamą atskirai ongų kalbų šeimai. Kaip ir ki ...

Kašmyrai

Kašmyrai – Pietų Azijos tauta, gyvenanti daugiausia Kašmyre. Dabar gyvena padalinti tarp Indijos bei Pakistano. Populiacija – virš 7.1 mln. žmonių. Kašmyrų kalba priklauso indoeuropiečių kalboms, atskiram indoiranėnų kalbų pogrupiui. Naudoja daug ...

Khamčiai

Khamčiai – tauta, gyvenanti šiaurės rytų Indijoje ir šiaurės vakarų Mianmare. Khamčių kalba priklauso tajų-kadajų kalbų šeimai. Pagrindinės tarmės: Asamo, Šiaurės Mianmaro, Sinkalingo khamčių. Naudoja šanų rašto pagrindu sukurtą raštą. Išpažįsta ...

Sentinelai

Sentinelai – andamaniečių tauta, gyvenanti Andamanų salose, Šiaurės Sentinelo saloje, esančioje už 50 km į vakarus nuo Port Blero. Tai viena iš nedaugelio tautų, tebegyvenančių visiškoje atskirtyje nuo šiuolaikinio pasaulio. Kaip ir kiti andamani ...

Šinai

Šinai – Himalajų tauta, gyvenanti šiaurės Kašmyre: daugiausia Gilgito slėnyje bei aplinkinėse priekalnėse. Šinų kalba priklauso indoeuropiečių kalboms, indoiranėnų dardų šakai. Dauguma tikinčiųjų – musulmonai, taip pat budistai. Iki islamo įsigal ...

Indoneziečiai

Indoneziečiai – skėtinė sąvoka, kuria nusakomi visi Indonezijos Respublikos piliečiai arba iš Indonezijos kilę asmenys. Indoneziečius sudaro daugiau kaip 300 tautybių atstovai, vartojantys įvairias kalbas ir išpažįstantys įvairias religijas. Nepa ...

Aloro–Pantaro tautos

Aloro–Pantaro tautos – Pietryčių Azijos tautų grupė, gyvenanti Indonezijoje, Mažosiose Sundos salose, Aloro ir Pantaro salose. Populiacija – apie 130 tūkst. žmonių. Sudaro tarpinę grandį tarp austroneziečių ir papuasų. Jų kalbas bandoma priskirti ...

Kapaukai

Kapaukai – papuasų tauta, gyvenanti Indonezijoje, Naujosios Gvinėjos saloje, Paniajaus ežeryne. Populiacija – 157 tūkst. žmonių. Kapaukų kalba priskiriama vakarų Naujosios Gvinėjos kalnų šakai. Skirstosi į keletą grupių, iš kurių didžiausia – tig ...

Kadžarai

Kadžarai – tiurkų genčių grupė, dažnai laikoma azerbaidžaniečių subetnosu. Gyvena šiaurės vakarų Irane. Populiacija – virš 35 tūkst. žmonių. Kalba azerbaidžaniečių kalbos kadžarų tarme. Tikintieji daugiausia musulmonai šiitai, dalis – musulmonai ...

Kaškajai

Kaškajai – tiurkų tauta, gyvenanti pietų Irane. Kartais laikoma viena iš azerbaidžaniečių genčių. Gyvena daugiausia Farso, Chuzestano ir pietų Isfahano provincijose, ypač Širazo miesto apylinkėse. Kalba kaškajų kalba. Kaškajų protėviai, tiurkų ge ...

Okinavai

Okinavai – Rytų Azijos tauta, dažnai laikoma riūkiūiečių subetnosu, daugiausiai gyvenanti Okinavos saloje bei kalbanti okinavų ir japonų kalbomis. Tai viena iš Riūkiū salyno, nusidriekusio tarp Taivano ir Japonijos, tautų. Be okinavų Riūkiū salyn ...

Zainiči

Zainiči, arba Zainiči korėjiečiai – Japonijoje gyvenantys korėjiečiai. Zainiči korėjiečiai yra gausiausia tautinė mažuma Japonijoje. Terminas reiškia "nuolatos gyvenantis", imtas naudoti pokario metu. Todėl būtina atkreipti dėmesį, jog Imperinės ...

Kinijos tautos

Oficialiai yra išskiriamos 56 etninės grupės, gyvenančios Kinijoje. Viena iš jų - etniniai kinai haniai sudaro apie 92 procentus viso gyventojų skaičiaus, o likusios 55 grupės yra Kinijos tautinės mažumos. Kai kurios jų turi autonomiją ir gyvena ...

Dajai

Dajai – Azijos tauta, viena iš 56 oficialiai Kinijos Liaudies Respublikos pripažintų tautinių mažumų, apjungianti keletą smulkesnių etninių grupių, gyvenančių prie Junanio provincijos sienos, daugiausia Sišuangbannos dajų autonominėje prefektūroj ...

Daūrai

Daūrai – viena iš 56 oficialiai Kinijoje pripažįstamų tautų. Dauguma gyvena Vidinėje Mongolijoje. Kalba daūrų kalba, kuri priklauso mongolų kalboms Altajaus kalbų šeima. Rašomosios kalbos standarto neturi, bet daūrų mokslininkas Merden Enhebatu p ...

Derungai

Derungai – Azijos tauta, viena mažiausių tarp oficialiai pripažįstamų 55 Kinijos tautinių mažumų. Pagal 2000 m. duomenis Kinijos Liaudies Respublikoje gyveno 7426 derungai. Dauguma jų gyvena šiaurės vakarų Junanyje, Dulongo upės slėnyje, Gongšano ...

Dongšiangai

Dongšiangai yra viena iš 56 etninių mažumų grupių, oficialiai pripažintų Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės. Dauguma šios etninės mažumos atstovų gyvena Linsia hujų autonominėje prefektūroje, Gansu provincijoje, esančioje šiaurės vakarų Kin ...

Hakai

Hakai – viena iš Kinijos tautų, laikoma šalyje vyraujančios hanių tautos subgrupe. Ši tauta gyvena Kinijos pietvakarinėse Guangdongo, Fudziano, Dziangsi provincijose. Hakų kalba yra penktasis pagal populiarumą dialektas Kinijoje. Apie 7 % kinų sa ...

Haniai

Haniai – tauta Rytų Azijoje, kurios dauguma gyvena Kinijos Liaudies Respublikoje ir Taivane. Tai – didžiausia pasaulio tauta, sudaranti 19 procentų viso pasaulio gyventojų skaičiaus. Kartais ji yra traktuojama kaip kelių giminingų tautų grupė. Se ...

Kinijos korėjiečiai

Korėjiečiai – viena iš 56 oficialiai pripažintų tautų Kinijoje. Didžiausia korėjiečių koncentracija yra šiaurės rytuose: Heilongdziango, Dzilino, Liaoningo provincijose.

Kinijos rusai

Etniniai rusai yra viena iš 56 Kinijos etninių grupių, kurios yra oficialiai pripažintos Kinijos Liaudies Respublikoje. Didžioji dalis rusų gyvenančių Kinijoje yra tiesioginiai rusų palikuoniai, kurie atsikėlė gyventi į Kiniją XVIII a. pradžioje. ...

Kinijos totoriai

Kinijos totoriai – yra tauta gyvenanti Kinijos šiaurės vakaruose, Jiningo, Tačengo ir Urumči miestuose, Sindziango regione. Totoriai yra viena iš 56, Kinijoje pripažintų etninių mažumų.

Lisu

Lisu – viena iš 56 Kinijos etninių mažumų, turinti apie 1 200 000 iš kurių 635 tūkst. gyvena Kinijoje, vakarinėje Junano provincijos dalyje. Didelė diaspora gyvena gretimame Mianmare, taip pat Indijoje ir Tailande. Priskiriama kačinų tautų grupei ...

Nu (tauta)

Nu yra viena iš 56 pripažintų etninių grupių Kinijos Liaudies Respublikoje. Daugiausia koncentruojasi Junano provincijos vakariniame pakraštyje. Priskiriama kačinų tautoms, todėl yra kultūriškai gimininga derungams, dzingpo, lisu. Nu populiacija ...

Oročenai

Oročenai – negausi Tolimųjų Rytų tauta, viena iš 56 oficialių Kinijos tautų. Oročenai nuo seno gyvena miškuose, esančiuose Amūro upės baseino pietuose bei palei šiaurės Mandžiūrijos Didžiojo ir Mažojo Chingano kalnų ir Ilchuro kalnų upes. Nemaišy ...

Ravangai

Ravangai – etninė grupė, gyvenanti Mianmare. Koncentruojasi Mianmaro šiauriausioje dalyje ir Arunačal Pradešo rytiniame pakraštyje. Keletas ravangų kaimų yra Kinijoje, kur jie oficialiai priskiriami derungų tautai. Priskiriami kačinų tautų grupei ...

Sibai

Sibai – Azijos tauta, gyvenanti Kinijos Liaudies Respublikoje, daugiausia šiaurės vakarų Sindziange, taip pat Liaoningo, Dzilino provincijose. Patenka į oficialų Kinijos tautų sąrašą. Populiacija – 172 tūkst. žmonių. Sibai kalba tungusų kalbų šei ...

Šiauriniai tajai

Šiauriniai tajai arba Tai neua – Pietryčių Azijos tauta, gyvenanti kalnuotoje dabartinės Kinijos teritorijoje ir kalbanti atskira kalba. Nedidelės diasporos sutinkamos Laoso, Mianmaro, Tailando teritorijose. Kalba šiaurinių tajų kalba. Pagrindinė ...

Žalieji tajai

Žalieji tajai arba Tai lu arba lu – Pietryčių Azijos tauta, gyvenanti kalnuotose dabartinės Kinijos, Vietnamo, Laoso, Mianmaro, Tailando teritorijose ir kalbanti atskira kalba. Laose, Tailande ir Vietname išskiriami kaip atskira oficialiai pripaž ...

Anglomianmariečiai

Anglomianmariečiai – mianmariečių ir anglų kilmės Eurazijos bendruomenė, susidariusi kaip atskira bendruomenė iš mišrių britų ir bamarų santykių 1826–1948 m., kuomet Mianmaras buvo britų kolonija. Šiandien, ši maža eurazijiečių bendruomenė yra iš ...

Šanai

Šanai – Pietryčių Azijos etninė grupė, kurios dauguma gyvena Šanų valstijoje. Kiti gyvena Mianmaro Kačinų ir Kajinų valstijose bei Mandalajaus provincijoje, taip pat – gretimuose Kinijos bei Tailando rajonuose. Kalba šanų kalba, kuri priklauso ta ...

Burušai

Burušai arba burišiai, buriškiai, burušaskiai, veršikiai – Azijos tauta, gyvenanti dabartinio Pakistano šiaurėje, Gilgito-Baltistano krašte, Hunzos ir Nagaro aukštikalnių slėniuose. Populiacija 2000 m. siekė 87 tūkst. žmonių. Rasiškai burušai yra ...

Kohistanai

Kohistanai – Azijos tautų grupė, gyvenanti šiaurės Pakistane, Kohistano istoriniame regione bei Afganistane. Populiacija – apie 350 000 žmonių. Kalba indoeuropiečių kalbų šeimai priklausančiomis kohistanų kalbomis, taip pat vartoja regionines kal ...

Vietnamo tautos

Vietnamo tautos – tai Vietname gyvenančios etninės grupės. Oficialiai Vietname yra išskiriamos 54 etninės grupės. Viena iš jų – etniniai vietnamiečiai sudaro apie 86.2% viso gyventojų skaičiaus, o likusios 53 grupės yra Vietnamo tautinės mažumos.

Degarai

Pavadinimas montagnard yra prancūziškas ir reiškia kalniečiai, kalnų žmonės. Jis atsirado laikais, kai Vietnamas buvo Prancūzijos kolonija. Vietname ši tauta vadinama viet. thượng kalniečiai, nors šis pavadinimas tinka ir kitoms Vietnamo etninėms ...

Tajai (Vietnamas)

Vietnamo tajai – Azijos tauta, viena iš 55 oficialiai Vietnamo pripažintų tautinių mažumų, apjungianti keletą smulkesnių etninių grupių, gyvenančių šiaurės vakarų Vietname. Bendras tajų skaičius yra apie 1.5 mln.

Sol Goldstein

Gimė 1914 m. kovo 30 d. Jurbarke. Lietuvą okupavus naciams buvo nužudyta visa Z. Goldšteino šeima, o jis pats trejus metus praleido Buchenvaldo koncentracijos stovykloje, vėliau prisijungė prie partizanų. 1948 m. išvyko į JAV, kur gana greitai įs ...

Arkadi Kremer

Arkadi Kremer – Lietuvos žydų kilmės Rusijos imperijos ir Lenkijos politikas, vienas iš Bundo įkūrėjų.

Butano transportas

Iki 1961 m. šalyje nebuvo asfaltuotu kelių, todėl vyravo keliavimas pėsčiomis ar raitomis. Dėl tokios itin nepatogios transporto sistemos Butano vyriausybė pradėjo keleto etapų kelių plėtros sistemą. Pirmojo plėtros etapo 1961 - 1966 m. buvo past ...

Didysis banjanas

Didysis banjanas – banjano medis, augantis Indijos botanikos sode netoli Kolkatos. Nors atrodo kaip medžių miškelis ir užima maždaug 14500 kvadratinių metrų plotą, iš tiesų visi kamienai buvo vienas ir tas pats organizmas. Tikslus jo amžius nėra ...

Mahoutas

Mahoutas – žmogus, valdantis darbinį ar kovos dramblį. Žodis mahout kilęs iš hindi žodžio mahāut arba mahāwat, o šie – iš sanskrito mahāmātra aukštos padėties. Kitose kalbose naudoja kitokius pavadinimus: pranc. cornac – atėjo iš portugalų kalbos ...

Parijai

Parijai – hinduistų terminas, apibūdinantis žemiau 4 indų visuomenės kastų esančią žmonių grupę. Toks pavadinimas kilęs iš pietinių darbinių kastų. Perkeltine prasme jis reiškia žmones, iš kurių atimtos visos teisės. Parijai dirbo darbus, kurie b ...

Tana (raštas)

Tana – rašto sistema, naudojama užrašyti maldyvų kalbai, vartojamai Maldyvų salose. Tai nėra grynas brahminis raštas, kaip kiti Pietų Azijos raštai, o turi abėcėlės bruožų. Be to, ženklai kilę iš arabų rašto. Tana pradėta naudoti XVIII a., rašyta ...