ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25

Carl Knauf

Gimė 1893 m. Bad Godesberge, studijavo Diuseldorfo dailės akademijoje. 1921 m. Karaliaučiuje pristatė pirmąją, o 1932 m. Klaipėdoje surengė di­džiau­sią sa­vo per­so­na­li­nę par­odą. Dailininko paveiksluose dominavo Kuršių nerijos kraštovaizdis, ...

Paul Koralus

Paulas Koralus – 1991 m. sausio 10 d. Mindene, VFR) – iš Rytprūsių kilęs Vokietijos skulptorius, tapytojas ir grafikas.

Lovis Corinth

Lovisas Korintas 1876–1880 m. mokėsi Karaliaučiaus, 1880–1984 m. Miuncheno dailės akademijoje, 1884–1887 m. Paryžiaus Juliano akademijoje pas A. V. Bužoro. Buvo vienas pirmųjų Nidos dailininkų kolonijos, įkurtos 1867 m. dalyvių. 1901tm.apo grupės ...

Ernst Ludwig Krantz

Gimė 1851 m. gruodžio 21 d. Verdainėje. Studijavo teisėtyrą Karaliaučiaus universitete, kur priklausė mažlietuvių studentų draugijai. 1873 m. apsigynė daktaro disertaciją ir pradėjo dirbti Tilžės krašto teisme. 1877 m. tapo teisėjo padėjėju. 1878 ...

Friedrich Kraus

Gimė 1826 m. gegužės 27 d. Kretingalėje. Baigė gimnaziją Karaliaučiuje ir pradėjo studijuoti vietos dailės akademijoje. Vėliau studijavo Berlyne, 1852–1854 m. mokėsi Paryžiuje ir 1855 m. Romoje. Tapė paveikslus aukštuomenės, ypač, aukštuomenės mo ...

Max Krause

Gimė 1859 m. liepos 15 d. Doviluose. Nuo 1866 m. iki 1876 m. mokėsi Klaipėdos, Karaliaučiaus ir Berlyno gimnazijose, vėliau studijavo žemės ūkio mokykloje, nuo 1887 m. tapo Dovilų kaimo valdytoju, tuo pačiu priklausė pėstininkų pulko rezervui. 18 ...

Ernstas Krištolaitis

Johanas Eduardas Ernstas Krištolaitis, Šilutės apskritis, Vokietijos imperija – 1939 m. spalio 28 d. Groß Bruch girininkijoje, Žuvininkų apskritis, Trečiasis Reichas) – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas ir ornitologas.

Julius Kröhl

Gimė 1820 m. Klaipėdoje, apie 1828 m. su tėvais persikėlė gyventi į Berlyną. 1844 m. emigravo į Niujorką, 1849 m. tapo JAV piliečiu. Atvykęs į JAV pradėjo dirbti vandens transporto priemonių gamykloje. 1858 m. vedė Sophia Rosa Lueber. 1861-1864 m ...

Paul Günter Krohn

Gimė 1929 m. kovo 26 d. Klaipėdoje. 1948-1953 m. Halėje studijavo literatūrą ir istoriją. Baigęs mokslus dirbo žurnalistu, redaktoriumi, rašė apie vokiečių literatūros istoriją, leksiką. Paskelbė savo poeziją įvairiuose žurnaluose. 1979 m. biržel ...

Reinhold Kuebart

Reinholdas Kiubartas – iš Mažosios Lietuvos kilęs Vokietijos skulptorius, daugiausiai kūręs animalistikos srityje.

Wilhelm Kuhr

Gimė 1865 m. rugpjūčio 9 d. Verdainėje. Baigė gimnaziją Luke. Studijavo teisę ir ekonomiką Karaliaučiaus universitete. Trumpai buvo Burgo miestelio netoli Magdeburgo meru. 1906-1914 m. buvo Pankovo miestelio, kuris šiuo metu priklauso Berlynui me ...

Augustas Kuvertas

Gimė 1828 m. spalio 15 d. Nidoje. Buvo dvarininkas, turėjo karinį Junkerio laipsnį. Aprašė ir ištyrė šias vabalų rūšis Keršvabalius, Kūdravabalius, Prūdvabalius, Pjūklavabalius, Passalidae, Helophorus, Dryopidae, Elmidae.

Fritz (Pritte) Laschat

Baigė Elbingo Aukštąją mokytojų seminariją. Valstybinėje vaizduojamojo meno ateljė Karaliaučiuje pas profesorių Alfredą Partikelį mokėsi tapybos. Karaliaučiaus Albertinos universitete pas prof. Vilhelmą Worringerį studijavo meno istoriją, vėliau ...

John Lekschas

Gimė 1925 m. spalio 10 d. Klaipėdoje, jūrininko šeimoje. Baigė mokyklą Karaliaučiuje, 1943-1945 m. trumpai tarnavo Vermachte, buvo patekęs į amerikiečių nelaisvę. 1945-1947 m. mokėsi statybininko amato Hamburge ir Valdhaime. 1947 m. tapo Rytų Vok ...

Teodoras Lepneris

Parašė knygą "Prūsų lietuvis" Der Preusche Littauer, išl. 1744 m. 2 leid. 1848 m. Tai viena pirmųjų etnografinio pobūdžio studijų apie XVII a. Mažosios Lietuvos lietuvius, parašyta amžininko. Knygą sudaro 15 skyrių, juose aprašytas lietuvių ūkini ...

Gerd Leufert

Gimė 1914 m. birželio 9 d. Klaipėdoje. 1933 m. studijavo tapybą Hanoveryje, 1935-1936 m. Maince, 1939 m. Miuncheno dailės akademijoje. II pasaulinio karo metu ir pokaryje dirbo grafiku įvairiuose leidiniuose Miunchene. 1952 m. emigravo į Venesuel ...

Ansas Lymantas

Ansas Lymantas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvių spaudos darbuotojas, žurnalistas, dailininkas.

Herbertas Lipas

Įšventintas kunigu, 1913–1917 m. tarnavo Žuvininkų dab. Primorskas Rusijos Kaliningrado sr. evangelikų bažnyčioje. Vėliau persikėlė į Berlyną, kur ilgus dešimtmečius dirbo sielovados darbą Šarlotenburgo rajono evangelikų bažnyčioje. Jau būdamas k ...

Wilhelm Lippke

Hotel Kaiserhoff, ul. Monte Cassino 37 1901 Hotel Werminghoff, ul. Monte Cassino 60 1897, pastatas neišlikęs Eduardo Herbsto rezidencija, ul. Kościuszki 29 1896 Willa Rosa, ul. Poniatowskiego 6 1905 Hotel Carlton, ul. Parkowej 1897 Otto ir Ernsta ...

Eduard Loch

Gimė 1868 m. balandžio 30 d. Klaipėdoje, mokytojo ir filologo Johann Eduard Loch šeimoje. Lankė mokyklą Barštyne. Vėliau Karaliaučiaus universitete ir Berlyno Humboldtų universitete studijavo filologiją, istoriją, geografiją ir prancūzų kalbą. 18 ...

Konrad Loerke

Gimė 1909 m. sausio 26 d. Priekulėje. 1929 m. įstojo į Vokietijos karinį jūrų laivyną, kur treniravosi torpediniuose ir eskadrinių minininkų laivuose. Nuo 1939 m. balandžio iki 1942 m. gegužės 2 d. buvo karinio laivo Z 7 Hermann Schoemann kapiton ...

Siegfried Macholz

Gimė 1890 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdoje. 1909 m. pradėjo karinę tarnybą Vokietijos imperijos kariuomenėje, dalyvavo I pasauliniame kare, apdovanotas Geležiniu kryžiumi. 1921 m. baigė tarnybą, tačiau 1935 m. vėl buvo pakviestas. Dalyvavo ir II pasau ...

Eduardas Macikas

Mokėsi piešti dekoracijas, vėliau Kaune dirbo dailininku teatre. Penkis metus Dortmundo meno ir amatų mokykloje lankė profesorių Franco Gervino ir Frydricho Bagdono kursą. Studijavo Karaliaučiaus ir Drezdeno meno akademijose, po to sėmėsi patirti ...

Henrichas Manizeris

Gimė 1847 m. Klaipėdoje, mokėsi Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje. 1872-1877 m. studijavo Sankt Peterburgo dailės akademijoje. Tapė įvairaus žanro kūrinius, tai ir Biblijos scenos, portretai, buitis ir mūšių scenos. Už kai ku ...

Annelise Matschulat

Gimė ir augo tarnautojų šeimoje. Karaliaučiuje baigusi licėjų, gimtajame mieste ji ėmė privačias vaidybos pamokas pas žinomus aktorius pvz., Vernerį Rafaelį. Pirmąjį vaidmenį gavo muzikiniame spektaklyje "Brilijantai iš Vienos". Priartėjus Antroj ...

Martynas Mažvydas

Martynas Mažvydas Vaitkūnas – XVI a. – lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos – "Katekizmo" – autorius.

Reinhold Meyer

Gimė 1912 m. vasario 29 d. Klaipėdoje. 1937 m. tapo teisės mokslų daktaru, pradėjo dirbti teisininku Vokietijos pašto administracijoje Berlyne. Kaip kareivis dalyvavo II pasauliniame kare, buvo paimtas į rusų nelaisvę ir 1949 m. grįžo į Bremeną. ...

Kurtas Mykolaitis

1894–1900 m. Miuncheno ir Berlyno universitetuose studijavo filosofiją ir filologiją. 1900 m. filologijos daktaras. Dirbo mokytoju Berlyno gimnazijose.

Rita Miljo

Gimė 1931 m. Klaipėdoje, kaip Rita Neumann. Po II pasaulinio karo dirbo Hamburgo zoologijos sode. 1953 m. kartu su vyru Lothar Simon išvyko į Pietų Afrikos respubliką. 1972 m. vyrui žuvus lėktuvo katastrofoje ji nusipirko sklypą, kuriame pradėjo ...

Willi Milkereit

Vilius Milkeraitis – mokytojas, Vakarų Vokietijos politikas priklausęs visų vokiečių bloko/tremtinių ir pabėgelių lygos partijai.

Ernst Mollenhauer

Nuo ankstyvos vaikystės augo Karaliaučiuje. Baigęs šio miesto realinę gimnaziją, toliau studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas studijas nutraukė – 1914 m. E.Mollenhaueris buvo paimtas į Vokietijos kariuomen ...

Berthold Mueller

Gimė 1898 m. sausio 14 d. Klaipėdoje. 1915 m. baigė mokyklą Įsrutyje. Savanoriškai dirbo mediku I pasauliniame kare. 1922 m. baigė medicinos studijas Karaliaučiaus universitete. Vėliau dirbo Greifsvaldo universitete, Frankfurto universitete ir nu ...

Harald Mueller

Gimė 1934 m. gegužės 18 d. Klaipėdoje. 1945 m. su šeima pasitraukė į Šlėzvigą-Holšteiną. Jaunystėje dirbo šachtininku, liftininku, karinėje bazėje bei pjesių radijuje ir televizijoje skaitovu. 1955-1959 m. studijavo germanistiką ir teatro režisūr ...

Andreas Murray

Gimė 1695 m. rugpjūčio 9 d. Klaipėdoje. Studijavo Karaliaučiuje ir Jenoje, įšventintas į kunigus 1717 metais. Dirbo sielovadinį darbą Hamburge, Holšteine, Kylije. 1736 m. išsiųstas dirbti į vokiečių bažnyčią Stokholme. 1752 m. Upsalos universitet ...

Rudolfas Naujokas

Rudolfas Naujokas – Lietuvos ir Vokietijos surdopedagogas; Klaipėdos krašto kraštotyrininkas ir rašytojas, kūręs vokiečių kalba.

Michael Naura

Gimė 1934 m. rugpjūčio 19 d. Klaipėdoje. Baigė žurnalistikos, filosofijos ir sociologijos studijas Berlyno laisvajame universitete. 1953-1964 m. vadovavo vienai iš žymiausių to meto Vokietijos džiazo grupių Michael Naura Quintett. Baigęs muzikant ...

Emma Ostaszewska

Gimė 1831 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje, politiko Karolio Zaluskio ir kompozitorės, dailininkės, Mykolo Kleopo Oginskio dukters Amelia Załuska šeimoje. Mokėsi groti pianinu pas Karol Mikuli. 1849 m. Vienoje susituokė su dvarininku Teofil Wojciech ...

Gabriel Petisné

Gabrielis Žanas Petisnė – aukščiausias pareigas užėmęs Prancūzijos pareigūnas Klaipėdos krašte, advokatas.

Karl von Plehwe

Gimė 1877 m. birželio 30 d. Klaipėdoje, dvarininkų Karl Ludwig von Plehwe ir Sophie von Goßler šeimoje, senelis Karl Gustav von Goßler buvo Prūsijos kancleris. 1894 m. pradėjo tarnauti Vokietijos imperijos kariuomenėje, 1895 m. suteiktas leitenan ...

Mikas Posingis

Mokėsi staliaus ir baldžiaus amato Tilžėje. Gyvendamas Mediškiemyje Katyčių apylinkėse, dalyvavo lietuvninkų draugijos "Vainikas" veikloje. 1911 m. išrinktas jos raštvedžiu ir kasininku. Pirmojo pasaulinio karo metu pateko į Vokietiją. Dirbo laiv ...

Ivanas Redovskis

Gimė 1774 m. sausio 1 d. Klaipėdoje. Studijavo Karaliaučiaus universitete. Medicinos mokslų daktaru tapo Leipcigo universitete, vėliau dirbo Rygoje. 1799 m. pradėjo dirbti Maskvoje, kur susipažino su dvarininku Aleksejumi Razumovskiu, dirbo botan ...

Rudolf Reicke

Gimė 1825 m. vasario 5 d. Klaipėdoje, mokytojų šeimoje. 1858 m. pradėjo dirbti Karaliaučiaus karališkoje bibliotekoje, 1894 m. tapo šios bibliotekos vadovu. Taip pat prižiūrėjo Valenrodo biblioteką ir buvo vienas iš labiausiai tyrinėjusių Imanuel ...

Hubert Reimer

Gimė 1939 m. vasario 23 d. Klaipėdoje. 1960-1964 m. studijavo istoriją Leipcigo universitete. 1966 m. dalyvavo moksliniuose tyrimuose Čilėje. Apsigynė disertaciją apie Čilės kolonizaciją VIII-XVI amžiais. Vėliau dirbo moksliniu darbuotoju Leipcig ...

Ernst Reinke

Gimė 1891 m. lapkričio 28 d. Klaipėdoje. 1897-1905 m. mokėsi mokykloje Tilžėje. 1911 m. pašauktas į Vokietijos imperijos karinį jūrų laivyną. Po Pirmojo pasaulinio karo įstojo į Vokietijos komunistų partiją. Iki 1925 m. dirbo Tilžės geležinkelio ...

Klausas Roiteris

Klausas Karlhaincas Zygfrydas Roiteris, vok. Klaus Karlheinz Siegfried Reuter – Vokietijos jaunimo rašytojas.

Karl-Heinz Ruffmann

Gimė 1922 m. kovo 7 d. Klaipėdoje. Mokėsi Klaipėdos Luizės gimnazijoje, 1939-1941 m. studijavo filosofiją Jėnos universitete. 1944 m. būdamas karininku studijas tęsė Karaliaučiaus universitete. 1945 m. pabėgo į Kopenhagą. 1946-1950 m. tęsė studij ...

Clara Schlaffhorst

Clara Schlaffhorst – gydytoja, mokytoja, kartu su Hedwig Andersen sukūrusi kvėpavimo, kalbos ir balso terapijos Schlaffhorst ir Andersen metodą.

Bertha Schrader

Berta Šrader – iš Klaipėdos krašto kilusi Vokietijos dailininkė impresionistė, specializavusi tapyboje, litografijoje ir akvarelių liejime.

Diedrich Schroeder

Gimė 1916 m. balandžio 16 d. Aukštumaluose. Po karo pradėjo studijuoti Getingeno universitete, baigė studijas 1949 metais. 1951 m. Hanoverio universitete tapo mokslų daktaru ir pradėjo šiame universitete dėstyti. 1954 m. tapo habilituotu mokslų d ...

Stefan Schütz

Gimė 1944 m. balandžio 19 d. Klaipėdoje, teatro aktorių šeimoje. 1965 m. baigė Berlyno dramos mokyklą ir vėliau vaidino Noišterlico ir Halės teatruose. Nuo 1968 m. pradėjo rašytojo karjerą. Parašė daugiau nei 30 kūrinių, pagrinde romanus ir prozas.