ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233

Kulaliai

1564 m. minimi kaip Kulai ar Kuliai. 1568 m. žymimas Kuliškių lenk. Kuliszki kaimas, kurį juosė Šaukliai, Šaučikiai, Nerėpai, Baidotai, Notėnai, Žemaičių vyskupo Mosėdžio dvaro ir Viešvėnų valsčiaus žemės. XIX a. gyventojų dvasiniu gyvenimu rūpin ...

Kusai (Skuodas)

Kaimo teritorijoje gyvenama nuo I tūkstantmečio antrosios pusės. Apie tai liudija 1939 m. gretimame Budrių kaime rastas IX a. sidabro dirbinių papuošalų lobis. Kusų kaimas susiformavo XVI a. valakų reformos metu. Pavadinimas kilo iš asmenvardžio ...

Ledžiai

Ledžiai – kaimas vakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 6 km į pietvakarius nuo Daukšių, prie kelio Daukšiai–Medininkai ir Šventosios upės. Kaimą supa Ledžių miškas.

Luknės

1950–1992 m. Luknių kolūkio centrinė gyvenvietė. Pastatyti kultūros namai, įrengtas vaikų darželis, medicinos punktas. Iki 1952 m. įsteigta pradžios mokykla, 1952–1993 m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1993 m. pradžios mokykla, Bartuvos m ...

Narvydžiai

Apie kaimą Utenos rajone žr. Narvydžiai Utena. Narvydžiai – gyvenvietė Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, 4 km į šiaurės rytus nuo Skuodo, prie sienos su Latvija. Valstybių siena eina Bartuvos intaku – Apšės upe. Seniūnaitijos centras. Veik ...

Nerėpai (Skuodas)

Kaimavietė plyti lygumoje, apjuosta Šaučikinės, Rimšinės, Lindinės ir Raisto miškų, tik pietuose susisiekia su pirmaisiais Nerėpais. Vakaruose ji ribojasi su Šauklių, šiaurėje – Šniukščių, rytuose – antrųjų Dvarčininkų ir pirmųjų Dvarčinininkų že ...

Notėnai

Apie kaimą Kelmės rajone žr. Notėnai Kelmė. Notėnai – kaimas pietinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, prie kelio 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai ir Notės upės. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi medinė Šv. kankinės Kotrynos ...

Paeiškūnė

Kaimo žemė plyti abipus Eiškūno upelio, į pietryčius nuo Mosėdžio tvenkinio. Šiaurėje jos ribojasi su Šerkšnių, pietuose - pietvakariuose – su Šauklių žemėmis.

Palšiai (Skuodas)

Vietorvardis kilo iš asmenvardžio Palšys daugiskaitos. Rašytiniuose šaltiniuose rašomas lenk. Palsie, Palście, Palsze, vok. Paltscha, rus. Пальча, Пальшяй, liet. Palšiai, žem. Palšē.

Panotėniai

Pavadinimas kilo iš Notės upėvardžio. Rašytiniuose šaltiniuose rašomas lenk. Podnaciany, vok. Podnatjany, rus. Поднацяны, liet. Panoteniai, Panotėniai, žem. Panuotienē.

Puodkaliai

Puodkaliai – kaimas šiaurės vakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, prie kelio 169 Skuodas–Plungė ir Bartuvos upės. Seniūnaitijos centras. Nuo 2006 m. Puodkaliuose veikia 0.11 MW galios mažoji hidroelektrinė.

Rėva (Skuodas)

Rėva – istorinė kaimavietė vakariniame Skuodo rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, į šiaurės vakarus nuo Lenkimų, dešiniajame Šventosios krante.

Šatės

Šatės – kaimas Skuodo rajono pietryčiuse, į vakarus nuo Barstyčių. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi mūrinė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kapinių koplyčia, yra Šačių pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas. Pro kaimą teka Šatos upelis.

Šatraminiai

Šatraminiai – kaimas pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, į pietvakarius nuo Mosėdžio, Erlos kairiajame krante. Seniūnaitijos centras.

Šaučikiai (Skuodas)

Šaučikiai – kaimas pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 5 km į pietvakarius nuo Mosėdžio, prie kelio 169 Skuodas–Plungė ir Erlos upės.

Šaukliai

Šaukliai – gyvenvietė pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, prie kelio Skuodas-Salantai, Salantų regioniniame parke. Seniūnaitijos centras. Veikia Mosėdžio gimnazijos pradinio ugdymo skyrius, Lietuvos ūkininkų sąjungos sky ...

Šerkšniai

Kaimas įkurtas XVI a., priklausė Mosėdžio dvarui ir Mosėdžio parapijai. Pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Šerkšnys. 1951 m. lapkričio 5 d. Šerkšnių apylinkės miške į MGB Salantų rajono skyriaus stribų ir kareivių apsuptį patekę žuvo Žemaičių apyg ...

Tauzai

XVI a. II pusėje valakų reformos metu įkurtas gatvinis kaimas. Visi pastatai buvo mediniai, tašytų rąstų sienomis, aukštais šlaitiniais stogais, dengtais ilginiais šiaudais, vėliau – skiedromis. Gyvenamųjų namų trobų viduje buvusi priemenė su did ...

Trūbakiai

Kaimas plyti Latvijos pasienyje, Apšės kairiajame krante. Rytuose ribojasi su Klaišiais, pietuose – su Pakalniškiais, vakaruose – su Narvydžiais. Vakariniu žemiu pakraščiu teka Apšės kairysis intakas Dabrupis. Už jo, į šiaurės vakarus nuo kaimo s ...

Užluobė

Užluobė – kaimas Skuodo rajone, į pietryčius nuo Skuodo. Seniūnaitijos centras. Pro kaimą teka Raudonupis, kuris už 2 km į šiaurę įteka į Luobą. Pastaroji upė ir suteikė kaimui pavadinimą. Yra Užluobės Lurdas.

Veiteliai

Legendos mena, kad prie Apšės pasistatytoje pilyje senovėje gyveno milžinai ir karžygiai. Iš jų jėga ir sumanumu pasižymėjo milžinas Veitelis, kurio vardu buvo pavadinta gyvenvietė. Sykį pilį užpuolė ir sudegino švedai, užėmę Apuolės pilį. Veitel ...

Vindeikiai (Skuodas)

Vindeikiai – kaimas pietinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 4 km į šiaurę nuo Notėnų. Seniūnaitijos centras. Veikia Vindeikių pradinė mokykla.

Žalgiriai (Skuodas)

Kaimas įkurtas XVI a. pab. – XVII a. pr. Pirmąkart paminėtas 1646 m. Pavadinimas rašomas liet. Žalgiriai, lenk. Zologiery, Zelogiry, Żałgiry, Żołgiry, vok. Shalogiry, žem. Žalgėrē, rus. Жалогиры, Жальгиряй. XVII–XVIII a. priklausė Salantų dvarui. ...

Žemytė

Žemytė – kaimas vakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje, prie kelio 218 Kretinga–Skuodas, 2 km į pietus nuo Lenkimų. Seniūnaitijos centras. Veikia malūnas, kapinės.

Baltrušiai

Baltrušiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, Barzdų seniūnijoje, 4 km į pietus nuo Barzdų ir 3 km į šiaurę nuo Pilviškių, prie kelio 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas. Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka.

Bliuviškiai

Bliuviškiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelių 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ir 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai, 2 km į rytus nuo Griškabūdžio. Seniūnaitijos centras. Kaimą kerta dešinysis Šešupės intakas Nova. ...

Daukantiškiai

Daukantiškiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, Gelgaudiškio seniūnijoje, 2 km į pietryčius nuo Gelgaudiškio, greta kelių 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ir 3803 Pajotijai–Gelgaudiškis kryžkelės. Seniūnaitijos centras.

Degutinė

Apie kaimą Molėtų rajone žr. Degutinė Molėtai. Degutinė – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, Griškabūdžio seniūnijoje, 6 km į pietryčius nuo Griškabūdžio, dešiniajame Nenupės krante, prie kelio 1912 Rupinai–Griškabūdis–Kudirkos Naumie ...

Gerdžiūnai

Gerdžiūnai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietvakarius nuo Kriūkų. Seniūnaitijos centras. Yra paštas. Kaimo šiauriniu pakraščiu teka Lukašius. Prie kaimo yra Panemunių regioninis parkas.

Giedručiai

Giedručiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie vakarinio Šakių miesto pakraščio, faktiškai priemiestis. Pietuose prateka Siesartis. Pietinėje dalyje eina kelias 3806 Šakiai–Slavikai, o šiaurinėje 3838 Šakiai–Matuliai. Seniūnaiti ...

Girėnai

Rašytiniuose šaltiniuose kaimas minimas 1719 m., iki 1934 m. vadinosi Kerėpliais. 1809 m. įkurtas Gelgaudiškio dvaro Augustavo palivarkas; buvo sujungtos Kerėplių, Justiniškės ir Kukiškės kaimų žemės. 1923–1924 m. išdalijus palivarko žemę išliko ...

Gotlybiškiai

Gotlybiškiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 3806 Šakiai–Slavikai, 13 km į vakarus nuo Šakių. Pro kaimą teka Siesartis ir jos intakas Bridupis; yra Bridupio ir Gotlybiškių tvenkiniai. Yra biblioteka, paštas LT-71372. Ū ...

Ilguva

Ilguva – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, kairiajame Nemuno krante, 5 km į vakarus nuo Kriūkų, Panemunių regioniniame parke. Kaimo pakraščiu teka Nemuno intakas Nyka. Seniūnaitijos centras. Kaime yra Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia n ...

Išdagai

Išdagai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelių 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ir 3817 Išdagai–Naudžiai–Valakbūdis kryžkelės, 5 km piečiau Šakių.

Joginiškiai

Joginiškiai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 1 km į pietvakarius nuo Kriūkų. Joginiškių seniūnaitija, Panemunių regioninis parkas. Per kaimą teka Nemuno intakas Jotulė.

Kaimelis

Kaimelis – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, Kidulių seniūnijoje, prie kelio 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai, prie Kidulių ir Šiaudinės, 3 km į pietryčius nuo Jurbarko, Nemuno kairiajame krante, abipus Vinkšnupio upokšnio. Seni ...

Karališkiai

Karališkiai – kaimas Šakių rajone, 2 km į pietryčius nuo Kidulių, prie kelių 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ir 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai. Yra kreidos mergelio telkinys. Pro kaimą teka Višiupiškė, rytuose dunkso Papiškių miškas.

Keršiškiai

Keršiškiai – kaimas Šakių rajone, 3 km nuo Sudargo, Lietuvos-Kaliningrado srities pasienyje, dar vadinamas Švarcais. Atstumas nuo Šakių – 32 km, nuo Jurbarko – 15 km, nuo seniūnijos centro Sudargo – 2.7 km. Sovietmečiu, vykdant beatodairišką meli ...

Kiduliai

Apie kaimą Klaipėdos rajone žr. Kiduliai Klaipėda. Kiduliai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, kairiajame Nemuno krante priešais Jurbarką. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Kidulių pagrindinė mokykla, paštas. Kidulių praeitį ...

Kubilėliai

Kubilėliai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijos pietvakariuose, už 2 km į šiaurės rytus nuo Kudirkos Naumiesčio, Kaliningrado srities pasienyje, tarp Šešupės ir Nopaičio upių, prie kelio 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai.

Kubiliai

Kubiliai – kaimas Šakių rajone, 5 km į rytus nuo Plokščių, netoli Nemuno kairiojo kranto. Seniūnaitijos centras. Praeina kelias 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai, netoliese stūkso Šilvienų piliakalnis ir Kubilių piliakalnis. Šalia teka Prūdup ...

Lekėčiai

Lekėčiai – miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijos rytuose, šalia kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 33 km į vakarus nuo Kauno, 8 km į pietvakarius nuo Vilkijos. Seniūnijos centras, Lekėčių seniūnaitija. Yra paštas.

Liepalotai

Liepalotai – kaimas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, Lukšių seniūnijoje, prie kelio 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, 5 km į rytus nuo Lukšių. Pro kaimą teka Siesartis. Seniūnaitijos centras. Yra Liepalotų pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas, ...

Maštaičiai

Maštaičiai – kaimas Šakių rajone, 7 km į rytus nuo Kidulių, Nemuno kairiajame krante, prie kelio 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai. Pietuose telkšo ežerėlis Durpinė. Rytuose stūkso Maštaičių piliakalnis.

Murinai

Murinai – kaimas Šakių rajone, Žvirgždaičių seniūnijos šiauriniame pakraštyje. Kaimo šiaurinė pusė ribojasi su Mockupių kaimu, juos skiria Novos upelis. Rytinėje pusėje ribojasi su Žėglių kaimu, pietuose su Jurgbūdžių, žmonių vadinamais Bizais, k ...

Paežerėliai (Šakiai)

Paežerėliai – kaimas Šakių rajone, 2 km į vakarus nuo Kriūkų, prie Nemuno kairiojo kranto. Seniūnaitijos centras. Yra Šv. Angelų Sargų bažnyčia, kapinės. Link Nemuno teka Remtaus ir Titupio upeliai. Praeina Kriūkų–Ilguvos vieškelis.

Papartynai

Papartynai – kaimas Šakių rajone. Seniūnaitijos centras. Šiaurinė kaimo riba – Siesarties upė. Pietų ir pietryčių kaimynai yra Vaitiekupių, Vilkeliškių ir Daugėliškių kaimai. Riba – nedidukas Vaitiekupio upelis. Vakarinėje pusėje Papartynai riboj ...

Plokščiai

Plokščiai – bažnytkaimis Šakių rajone, į šiaurės rytus nuo Šakių, kelių 3807 Kiduliai–Gelgaudiškis–Gerdžiūnai ir 3801 Šakiai–Plokščiai sankryžoje. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelis išsidėstęs kairiajame Nemuno krante, priešais Raudon ...

Rėžgaliai

Rėžgaliai – kaimas Šakių rajone, nutolęs 31 km į vakarus nuo Šakių ir 12 km į pietvakarius nuo Jurbarko, 2 km į vakarus nuo kelio 3808 Slavikai–Sudargas. Ribojasi su Sudargo, Burgaičių, Grinaičių, Keršiškių ir Pervazninkų kaimais bei Sudargo mišk ...

Slavikai

Slavikai – kaimas Šakių rajone, į vakarus nuo Šakių ir į pietus nuo Jurbarko, kryžkelėje kelių 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai, 3808 Slavikai–Sudargas ir 3806 Šakiai–Slavikai. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi medinė Šv. Onos bažnyčia, ...