ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226

Energinis sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas – Lietuvos teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu apskaičiuojamas pastato energijos sunaudojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo se ...

Rusijos Federacijos miestų statybos kodeksas

Miestų statybos kodeksas - kodifikuotas Rusijos Federacijos įstatymas, priimtas 2004 m., reguliuojantis teisinius santykius miestų statybos srityje.

Užstatymo teisė

Užstatymo teisė – teisė naudotis kitam asmeniui priklausančia žeme statiniams statyti ar įsigyti bei valdyti nuosavybės teise ar žemės gelmėms naudoti. Užstatymo teisė gali būti suteikta nepaisant būsimo užstatymo teisės turėtojo kitos daiktinės ...

Vokietijos statybos kodeksas

Statybos kodeksas - svarbiausias Vokietijos statybos teisės aktas. Nuostatomis įtakota didelės Vokietijos gyvenamosios paskirties teritorijų plėtra. Statybos kodeksas apibrėžia miesto planavimo instrumentus, kuriuos gali naudoti vietos savivalda.

Gatvė

Gatvė – miestų, miestelių, kompaktiškesnių kaimo gyvenviečių kelias. Gatvės skirtomos į magistralines, vietines ir pėsčiųjų. Miesto gatvių sudaromas tinklas gali būti radialinis, linijinis arba stačiakampis.

Prospektas (gatvė)

Prospektas – tiesi ilga ir plati miesto gatvė. Sovietmečiu prospektai dažnai būdavo pavadinami žymių partijos, politikos, karo, kultūros veikėjų vardais: Markso, Stalino, Lenino ir kt.

Unter den Linden gatvė

Unter den Linden – bulvaras Mitės rajone Berlyne. Ši gatvė prasideda Pilies aikštėje ir baigiasi Paryžiaus aikštėje. Kadaise šia gatve būdavo vykstama į karališkuosius medžioklės plotus. XVII a. gatvė buvo apsodinta liepomis, pagal kurias ir pava ...

Činghajaus-Tibeto geležinkelis

Činghajaus-Tibeto geležinkelis arba Čingdzango geležinkelis – aukštumų geležinkelis Kinijoje, jungiantis Siningą su Lasos miestu Tibeto autonominiame regione. Geležinkelio ilgis – 1956 km. 815 km atkarpa tarp Siningo ir Goldmudo buvo nutiesta dar ...

Ferrovia Circumetnea

Ferrovia Circumetnea – 111 km ilgio siaurojo geležinkelio linija Italijoje, aplink Etnos ugnikalnį. Linija prasideda Katanijoje ir baigiasi Riposto mieste. Ši geležinkelio linija beveik pilnai apsuka ratą aplink Etnos ugnikalnį. Apsukusi ratą lai ...

Padebesių traukinys

"Padebesių traukinys" – turistinis traukinys General Manuel Belgrano geležinkelio tinklo atkarpoje tarp Saltos ir Sokompos, Andų kalnuose, Čilės pasienyje, 4220 m aukštyje. Garsiausias, ekstremaliomis sąlygomis einančio geležinkelio objektas, Pol ...

Pekino-Šanchajaus greitasis geležinkelis

Pekino-Šanchajaus greitasis geležinkelis – Kinijos greitojo geležinkelio linija, kurios ilgis 1318 km. Jungia du svarbiausius miestus – Pekiną ir Šanchajų, arba pagrindines ekonomines zonas, įsikūrusias prie Geltonosios jūros Bohajaus įlankos ir ...

Šinkansen

Šinkansen – Japonijoje esantis greitųjų traukinių geležinkelių tinklas. Pradėjo veikti 1964 m., šiuo metu jungia pagrindinius miestus Honšiu ir Kiūšiū salose. Bendras bėgių ilgis – beveik 2400 km, juo važiuojantys traukiniai pasiekia 240-300 km/h ...

1435 mm vėžė

1435 mm pločio geležinkelio vėžė yra labiausiai paplitusi pasaulyje plačiojo geležinkelio vėžė. Ji nutiesta beveik visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat JAV, Kinijoje, daugelyje kitų pasaulio valstybių. Šalyse kur naudojama, yra vadinama stand ...

1520 mm vėžė

1520 mm pločio geležinkelio vėžė vadinama rusiškąja vėže. 1520 mm vėžė funkcionuoja Nepriklausomų valstybių sandraugos, Baltijos valstybėse, Suomijoje, Gruzijoje, Mongolijoje ir Afganistane. Tai antra pagal paplitimą plačiojo geležinkelio vėžė pa ...

Bėgiai

Geležinkelio bėgiai – dvi lygiagrečios plieno sijos, paklotos ant medinių ar gelžbetoninių pabėgių. Bėgiais dažniausiai plieniniais riedmenimis rieda specialiai pritaikytos transporto priemonės: tramvajai traukiniai funikulieriai ir panašus trans ...

Detonatorius (geležinkelyje)

Geležinkelio detonatorius – įtaisas traukinio mašinistui garso signalu perspėti. Geležinkelio detonatorius yra didelės monetos didumo, su dviem švininėmis vielomis jam prie bėgio viršaus pritvirtinti. Užvažiavus traukiniui, detonatorius garsiai s ...

Geležinkelio iešmas

Geležinkelio iešmas yra mechaninis įtaisas, leidžiantis traukiniams pervažiuoti iš vienų bėgių į kitus. Iš pradžių traukiniai per bėgius būdavo perkeliami kitomis transporto priemonėmis arba slenkančiais bėgiais. Dabartinis iešmų principas buvo p ...

Geležinkelio pervaža

Geležinkelio pervaža – geležinkelio vieno lygio susikirtimas su kitu geležinkeliu ar keliu, taip pat taikoma norint atskirti pirmenybę turinčių transporto priemonių eismą. Anksčiau pervažos būdavo reguliuojamos žmogaus, kuris artėjant traukiniui ...

Geležinkelio vėžės

Šiuo metu pasaulyje eksploatuojama daugiau nei 120 skirtingų geležinkelio vėžės pločių. Kai 1814 m. Dž. Stivensonas sukonstravo pirmąjį garu varomą garvežį, jis riedėjo jau anksčiau sukurtais plieniniais bėgiais – geležinkeliu. Dž. Stivensonas pa ...

Pabėgiai

Pabėgiai nustatytais tarpais 1660–2000 pabėgių 1 km išdėstomi skersai kelio ir sutvirtinti su bėgiais sudaro fiksuoto pločio bėgių vėžės grandę. Gaminami iš medienos ir gelžbetonio anksčiau ir iš metalo.

Semaforas

Semaforai buvo pradėti naudoti vos atsiradus geležinkeliui, nes šiems prietaisams nereikia elektros energijos. Paprastai traukinių eismą valdantis žmogus savo būdelėje patraukdavo su ilgu lynu sujungtą rankeną, kuri perjungdavo neretai už keleto ...

Užtvaras

Užtvaras, šlagbaumas - nuleidžiamas buomas, barjeras, naudojamas reguliuoti transporto priemonių srautą per kontroliuojamą punktą. Užtvaras statomas pasienyje, skirtingų transporto kelių susikirtimo vietose, kur būtina praleisti kitą transportą. ...

Kanalas

Laivybiniai kanalai jungia du ar daugiau vandens telkinių, tarp kurių vyksta laivų eismas. Dalis tokių kanalų turi strateginę reikšmę ir sutrumpina laivų kelią keliais tūkstančiais kilometrų. Taip pat laivybiniai kanalai kasami, kad laivai galėtų ...

Ampangalanos kanalas

Ampangalanos kanalas – kanalas Madagaskare, besidriekiantis šalia vakarinio salos kranto. Driekiasi per 645 km išilgai Indijos vandenyno kranto, nuo Toamasinos šiaurėje iki Farafanganos pietuose. Sudarytas iš natūralių ežerų, šlapynių, upių, bei ...

Amsterdamo kanalai

Amsterdamo kanalai − kanalų sistema Nyderlanduose, Amsterdame. Šimtai kilometrų kanalų, daugiau kaip 1500 tiltų ir apie 90 salų leidžia Amsterdamui vadintis "Šiaurės Venecija". Miestas turi keturis pagrindinius kanalus: Singel, Herengracht, Prins ...

Amsterdamo-Reino kanalas

Amsterdamo-Reino kanalas − kanalas Nyderlanduose, jungiantis Amsterdamą su pagrindiniu laivybos keliu per Reiną. Kanalo ilgis − 72 km, plotis siekia nuo 100 iki 120 m, gylis − iki 6 m. Kanalas yra pagrindinė laivybos arterija tarp Amsterdamo ir R ...

Augustavo kanalas

Vikiteka Augustavo kanalas lenk. Kanał Augustowski, blrs. Аўгустоўскі канал – kanalas šiaurės rytų Lenkijoje ir šiaurės vakarų Baltarusijoje, jungia Nemuno ir Vyslos upių baseinus. Driekiasi per poledyninę įdubą ir slėnius: jungiasi per Nemuno in ...

Didysis Ferganos kanalas

Didysis Ferganos kanalas, anksčiau Didysis Stalino vardo Ferganos kanalas − irigacijos kanalas Uzbekijoje ir Tadžikijoje, vienas stambiausių irigacijos objektų buvusioje TSRS. Kanalas iškastas 1939−1940 m., jį statė 160 tūkst. uzbekų ir tadžikų d ...

Didysis Kinijos kanalas

Didysis Kinijos kanalas, Didysis Pekino-Hangdžou kanalas – didžiausias pasaulyje senovinis irigacijos įrenginys, besidriekiantis rytinėje Kinijoje, Didžiojoje Kinijos lygumoje, per Pekino, Tiandzino miestus, Hebėjaus, Šandongo, Džiangsu ir Džedzi ...

Dniepro-Bugo kanalas

Dniepro-Bugo kanalas – Baltijos ir Juodąją jūras sujungiantis laivybinis kanalas Baltarusijoje, Bresto srityje. Nutiestas tarp Pinos ir Muchaveco upių. Bendras ilgis – 244 km. Statytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Bresto vaivadijos žemėse ...

Dunojaus-Juodosios jūros kanalas

Dunojaus-Juodosios jūros kanalas – laivybos kanalas, jungiantis Juodosios jūros Konstancos uostą Agigeą ir Dunojaus upės uostą Černavodą. Kanalo ilgis 64 km 410 m, vidutinis gylis 7 m, plotis – 70-90 m. Šiaurinė kanalo atšakos: Poarta Albe – Midi ...

Elbingo kanalas

Elbingo kanalas – laivybai pritaikytas kanalas Varmijos-Mozūrų vaivadijoje Lenkijoje. 1978 m. kanalo atkarpa buvo pripažinta technikos paminklu, tuo tarpu nuo 2011 m. sausio 14 d. Lenkijos prezidento įsakymu visas Elbingo kanalas – Lenkijos istor ...

Ilinojaus vandens kelias

Ilinojaus vandens kelias – kanalizuotas vandens kelias Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ilinojaus valstijoje, jungiantis Didžiuosius ežerus ir Misisipės upę. Prasideda Čikagoje, kur iš Mičigano ežero eina per Čikagos kanalą, tada – per Des Pleinso ...

Irtyšiaus–Karamajaus–Urumčio kanalas

Irtyšiaus–Karamajaus–Urumčio kanalas 工程, pinyin: Yǐn-É-jì-Kè gōngchéng) arba projektas 635 – kanalų ir vandens saugyklų sistema Sindziange. Ja nukreipiamas vanduo iš Irtyšiaus upės, priklausančios Arkties vandenyno baseinui, į keletą nenuotakių ...

Kasikjarės kanalas

Kasikjarės kanalas – kairioji Orinoko upės atšaka, didžiausia ir žinomiausia planetos upės bifurkacija. Atsiskyrusi Orinoko aukštupyje, 20 km. žemiau La Esmeralda gyvenvietės, Kasikjarė nebegrįžta į pagrindinę vagą, bet teka p.v. kryptimi ir įtek ...

Korinto kanalas

Korinto kanalas – kanalas kertantis Korinto sąsmauką. Kanalas jungia Jonijos jūrą ir Egėjo jūrą, leidžia laivam išvengti kelionės aplink Peloponesą ir sutaupyti ~400 km. Ilgis – 6.3 km. Plotis 24 m. Gylis – 8 m. Kanalą supančios uolos pasiekia 17 ...

Midi kanalas

Midi kanalas − kanalas pietų Prancūzijoje. Jo ilgis − 240 km. Kanalo statybos pradėtos 1666 m. ir truko 15 metų. Kanalas jungia Tulūzą su Viduržemio jūros pakrante. Kadaise šis kanalas buvo itin svarbus prekybinis kelias, kurio pagalba pirkliai s ...

Nikaragvos kanalas

Nikaragvos kanalas – projektas, kuriuo siekta sujungti Ramųjį vandenyną ir Karibų jūrą per Nikaragvos teritoriją. Šis kanalas turėjo eiti San Chuano upe, Nikaragvos ežeru, o per 10 km pločio sąsmauką, skiriančią nuo Ramiojo vandenyno kanalas turė ...

Oginskio kanalas

Oginskio kanalas – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanalas, 1783 m. sujungęs Baltijos ir Juodosios jūrų baseinus. Pastatytas LDK kunigaikščio Mykolo Kazimiero Oginskio 1728–1800 rūpesčiu ir asmeninėmis lėšomis Polesėje, Lietuvos Brastos vaiva ...

Panamos kanalas

Panamos kanalas – dirbtinis vandens kelias Centrinėje Amerikoje, Panamoje. Panamos kanalas jungia Atlanto vandenyną su Ramiuoju vandenynu.

Šiaurės jūros kanalas

Šiaurės jūros kanalas − farvateris Nyderlanduose, jungiantis Amsterdamo uostą su Šiaurės jūra. Kanalo ilgis − 27 km. Kanalas yra pagrindinė vandens arterija, jungianti Amsterdamo uostą su Šiaurės jūra šliuzu. Tai didžiausias pasaulyje šliuzas. Ka ...

Kelias

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio konstrukciją sudaro žemės sankasa, pagrindas, kelio danga ir papildomi kelio statiniai. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ...

Alėja

Alėja – takas, kelias ar gatvė su medžių eilėmis iš abiejų jos pusių. Būdingos parkuose, miestuose, prie įvažiavimų į dvarus, sodybas. Lietuvoje būdingos šių augalų alėjos: mažalapių liepų, paprastųjų eglių, grakščiųjų liepų, tujų, skroblų, maume ...

Aplinkkelis

Aplinkkelis yra kelio arba greitkelio dalis vedanti aplink gyvenvietę. Jis skirtas nukreipti pravažiuojantį transporto srautą nuo gyvenamųjų vietų, kuriose didelis eismo intensyvumas gali sutrukdyti gyvenvietės susisiekimą ar kelti pavojų aplinka ...

Asfaltbetonis

Asfaltbetonis – betonas, kurio rišamoji medžiaga yra bitumas. Naudojamas kelių, stovėjimo aikštelių, oro uostų kilimo ir tūpimo takų dangoms, kartais pramoninių pastatų grindims ar hidroizoliacijai.

Automagistralė

Automagistralė arba autostrada – specialiai motorinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias. Jis nesikerta su jokiais keliais viename lygyje. Turi skiriamąją juostą, ir priklausomai nuo jos pločio, turi aptvarus, kurie av ...

Gruntinis kelias

Gruntinis kelias – kelias, neturintis tvirtos dangos. Paprastai tai būna vietinės reikšmės keliai, einantys per miškus, skirti privažiavimui prie sodybų, vandens telkinių, gamtinių, archeologinių paminklų, kartais gali jungti nedidelius kaimus. S ...

Jungaso kelias

Jungaso kelias, Mirties kelias – 61 km ilgio kelias Bolivijoje, Los Yungas regione, jungiantis šalies sostinę La Pasą ir Koroiko miestelį. Kelias garsėja savo pavojingumu ir dažnai vadinamas pavojingiausiu pasaulio keliu. Kasmet šiame kelyje žūda ...

Karakorumo plentas

Karakorumo plentas – automobilių kelias Pietų ir Centrinėje Azijoje, jungiantis Pakistano miestą Hasan Abdalą ir Kinijos miestą Kašgarą. Oficialus kelio numeris Pakistane yra N-35, Kinijoje – G314. Karakorumo plentas kerta Karakorumo kalnų grandi ...

Pėsčiųjų takas

Pėsčiųjų takas – tik pėstiesiems skirta kelio dalis. Pėsčiųjų takas būna pažymėtas specialiu kelio ženklu – mėlyname apskritime balti žmonių siluetai. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo. Kartais takas būna skirtas ne tik ...