ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219

Frazeologizmas

Frazeologizmas, idioma – pastovus žodžių junginys, "sparnuotas posakis". Frazeologizmai daugiausiai nagrinėjami mokantis užsienio kalbas, todėl frazeologizmas arba idioma apibrėžiama taip: Frazeologizmas – tik tam tikroje kalboje naudojamas posak ...

Sinonimas

Keli pavadinimai, taikomi tam pačiam biologiniam taksonui, apibrėžiami str. Sinonimas biologija Sinonimas – tokią pačią arba artimą reikšmę turintis, tačiau kitaip skambantis žodis. Pavyzdžiui, ūmus – staigus, žirgas – arklys – kuinas. Sinonimai ...

Tarptautinis žodis

Tarptautinis žodis – žodis, pradžioje vartotas vienoje kalboje, o vėliau iš jos pasiskolintas daugumoje kitų pasaulio kalbų tai sąvokai reikšti. Tokie žodžiai visų pirma vartojami moksle, įvardijant technikos įrenginius, visuomenines institucijas ...

Žargonas

Žargonas – kurios nors socialinės ar profesinės grupės kalba, kurioje gausu žodžių ar posakių, nederančių su bendrinės kalbos normomis. Lietuvių kalba nėra vienalytė, ji yra tiek teritoriškai, tiek socialiai funkciškai susiskaidžiusi – šalia bend ...

Žargonizmas

Žargonizmas – žodis, naudojamas, kaip žargono dalis. Tuo atveju, kai žargonizmas naudojamas bendrinėje kalboje, jis laikytinas neteiktinu, kalbą darkančiu žodžiu. Žargono ribose žargonizmas gali būti toleruojamas, nes sudaro vientiso kalbinio kom ...

Funkcinis stilius

Kalbos funkciniai stiliai − vienas iš stilistikos mokslo nagrinėjimo objektų; minčių reiškimo būdas, kylantis iš autoriaus psichikos ir tikslų atitinkamai paveikti adresatą ir lemiantis kalbos priemonių pasirinkimą. Lietuvių kalboje pagal pagrind ...

Mokslinis stilius

Mokslinė visuomenės veikla. Mokslo pagrindą sudaro kritiškai patikrinta ir susisteminta žmonijos patirtis. Šiuo stiliumi išdėstomas specialus kurios nors mokslo srities turinys. Svarbiausia mokslo populiarinamųjų tekstų funkcija yra pateikti daly ...

Rašymas

Rašymas - kalbos perteikimas teksto pavidalu, naudojant ženklų arba simbolių rinkinius, vadinamus rašto sistemomis. Eurazijoje rašymas atsirado dėl sąskaitybos poreikio. Maždaug IV amžiuje prieš Kristaus gimimą prekybos ir administravimo reikalai ...

Kaligrama

Kaligrama – eilėraštis, frazė ar žodis, parašyti rankraštiniu ar spausdintiniu šriftu taip, kad vizualiai sukurtų tam tikro objekto ar scenos vaizdą. Paprastai šis vaizdas atspindi tai, kas parašyta. Pvz., eilėraščio eilučių išsidėstymas sukurią ...

Rankraštis

Rankraštis arba manuskriptas – istorinis ranka užrašytas tekstas, dažniausiai parašytas antikos ar viduramžių laikotarpiu. Rankraščiai dažniausiai rašyti ant popieriaus, papiruso ar vaškinio popieriaus naudojant įvairių rūšių rašalą. Rankraščiu t ...

Bikolai

Bikolai, bikolanai – Pietryčių Azijos tauta. Gyvena Filipinuose. XX a. pab. išviso ~4 mln. žmonių. Kilme ir kultūra artimi tagalams. Kalba bikolų kalba, taip pat anglų, ispanų, tagalų kalbomis. Tikinčiųjų dauguma katalikai. Pagrindiniai tradicini ...

Koisanai

Koisanai, choisanai – Afrikos tautų grupė, gyvenanti Pietinėje Afrikoje, apgyvendinusi daugiausia dykumingas, sausringas sritis dab. PAR, Namibijoje, Angoloje, Botsvanoje. Nors juos sudaro daugybė smulkių genčių ir tautų, iš aplinkinių tautų išsi ...

Koikojai

Koikojai, kitaip žinomi kaip hotentotai, choichojai, chojai − kultūriškai susijusių tautų grupė, gyvenanti Pietinėje Afrikoje, daugiausia dabartinėje Botsvanoje ir Namibijoje. Jie sudaro dalį koisanų ir išskiriami nuo sanų. Jų savivardis kilo iš ...

Dravidai

Dravidai – Pietų Azijos tautų grupė, kalbanti dravidų kalbomis. Populiaciją sudaro ~220 mln. žmonių, gyvenančių daugiausia Pietų Indijoje.

Brahujai

Brahujai – Vidurio Vakarų Azijos tauta. Gyvena daugiausia Beludžistano regione, ypač Pakistano Beludžistano Kalato rajone. Populiacija – apie 2.2 mln. žmonių. Tauta susidarė iranėnams asimiliavus dravidų gentį. Dabar genetiškai ir kultūriškai art ...

Kanadai

Kanadai, t. p. kanarai, kanadigai – dravidų tauta, gyvenanti pietų Indijoje, daugiausia Karnatakos valstijoje, taip pat pakraštiniuose aplinkinių valstijų rajonuose. Populiacija – apie 44 mln. žmonių. Vartoja dravidų šeimai priklausančią kanadų k ...

Khondai

Khondai arba kandai – Pietų Azijos tauta, gyvenanti rytų Indijoje, daugiausia Orisos valstijoje, be to aplinkiniuose Andhra Pradešo, Madhja Pradešo, Biharo valstijų plotuose. Populiacija XX a. pab. – 1.2 mln. žmonių. Kalba dravidų kalbų šeimai pr ...

Malajaliai

Malajaliai – dravidų tauta, gyvenanti pietų Indijoje, daugiausia Keralos valstijoje. Taip pat didesnės malajalių bendruomenės gyvena Tamilnade, Karnatakoje, Lakšadvipe, Maharaštroje. Didelė diaspora užsienyje – Persijos įlankos šalyse, Pietryčių ...

Tamilai

Tamilai – Indijos subkontinente gyvenanti tauta, kalbanti dravidų kalboms priklausančia tamilų kalba. Seniausios tamilų bendruomenės yra Pietų Indijoje ir šiaurinėje Šri Lankos dalyje. Be to yra daugybė tamilų emigrantų bendruomenių visame pasaul ...

Telugai

Telugai arba andhrai – Pietų Azijos tauta, priklausanti dravidams. Gyvena Indijoje, rytų Indostane: Andhra Pradeše, Telanganoje, kaimyniniuose Tamilnado, Karnatakos rajonuose. Populiacija – ~74 mln. žmonių. Vartoja dravidų kalbų šeimai priklausan ...

Tulai

Tulai – etninė Indijos gyventojų grupė, kilusi Tulu Nadu regione. Dabar gyvena Pietų Kanados ir Udupio rajonuose ir Kasaragodo taluke. Jų gimtoji kalba yra tulų kalba. Nemažai tulų emigrantų gyvena Mumbajuje, Viduriniuosiuose Rytuose ir kai kurio ...

Grenlandai

Grenlandai, Grenlandijos inuitai – inuitų tauta, gyvenanti Grenlandijoje. Taip pat dalis gyvena išeivijoje Danijoje. Populiacija – ~67 tūkst. žmonių. Kalba inuitų kalbos atmaina – grenlandų kalba, taip pat daniškai. Pagal tikybą dauguma grenlandų ...

Jupikai

Jupikai – Arkties tautų grupė, priklausanti eskimams. Gyvena vakarų, pietvakarių ir vidurio Aliaskoje bei Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Išskiriamos 3 jupikų grupės: vidurio Aliaskos jupikai gyvena Jukono-Kukskokvimo deltoje, Bristolio įlankos pa ...

Hmongų-mienų kalbos

Hmongų-mienų kalbos, arba Miao-jao kalbos – kalbų šeima, kurią sudaro apie 38 Pietų Kinijoje ir Pietryčių Azijoje vartojamos kalbos. Pagrindinė šiomis kalbomis kalbančių gyventojų sankaupa yra pietinė Kinija, šiaurės Vietnamas, šiaurės Laosas, ši ...

Jao (Azijos tauta)

Jao, dar žinomi kaip mienai – viena iš oficialiai pripažintų 56 etninių grupių Kinijos Liaudies Respublikoje. Gyvena pietinėje ir pietvakarinėje Kinijos dalyje, kalnuotuose vietovėse Hunano, Junano, Guangdongo, Guidžou ir Gusangsi provincijose. T ...

Še

Kinų kalba vadinama 畲族 Shē Zú. Še kalba kalbančioji populiacijos dalis vadina save Ho Ne kiniškai 活聂 huóniè, taip pat Shanda t. y. svečiais iš kalnų

Indoeuropiečiai

Indoeuropiečiai – visos tautos ir kultūros, kuriose kalbama indoeuropiečių kalbomis. Prie jų priskiriamos visos Europos kalbos, išskyrus finougrų, baskų, maltiečių kalbas, taip pat kitas senosios Europos – akvitaniečių, etruskų, iberų, tartezieči ...

Arijai

Arijai arba indoarijai – indoiranėnų kalbomis kalbėjusios indoeuropiečių tautos, gyvenusios Vidurio ir Pietų Azijoje. Jų egzistavimo laikotarpis datuojamas XV-V a. pr. m. e. Arijų protėvynės lokalizacija yra diskutuotina. Labiausiai paplitusi hip ...

Frygai

Frygai – indoeuropiečių tauta, spėjama, antikiniais laikais gyvenusi Balkanuose, vėliau – Mažojoje Azijoje. Vartojo frygų kalbą. Frygai siejami su Balkanuose gyvenusia brygų tauta. Pasak Herodoto, brygai pakeitę savo pavadinimą į frygus ir migrav ...

Indoeuropiečių kilmės paleolitinio tęstinumo teorija

Indoeuropiečių kilmės paleolitinio tęstinumo teorija - indoeuropiečių kalbų kilmės teorija, teigianti, kad indoeuropiečių kalbos kilo Europoje ar greta jos dar paleolito laikais, ten susikūrus pirmosioms vidurinio ar naujojo paleolito laikotarpio ...

Indoeuropiečių protėvynė

Indoeuropiečių protėvynė – hipotetinė istorinės lingvistikos, indoeuropeistikos, etnologijos ir archeologijos rekonstrukcija, nusakanti žmonių, kalbėjusių vadinamąja indoeuropiečių prokalbe pradinį buvimo arealą. Žinomiausios protėvynės teorijos ...

Nuristaniečiai

Nuristaniečiai yra indoiranėnų tauta iš Nuristano provincijos rytų Afganistane. Jų protėviai praktikavo senąją iranėnų religiją, kol XIX a. pabaigoje juos užkariavo ir atvertė į Islamą Abduras Ramanas Chanas. Religijos keitimas vyko prievarta ir ...

Praindoeuropiečiai

Praindoeuropiečiai arba protoindoeuropiečiai – žmonių grupė, kalbėjusi indoeuropiečių prokalbe; šiuolaikinių indoeuropiečių protėviai. Žinios apie juos atkuriamos daugiausia remiantis lingvistine analize, taip pat archeologijos ir archeogenetikos ...

Chevsurai

Chevsurai – ypatinga etninė gruzinų grupė, gyvenanti Chevsuretijoje. Antropologiškai chevsurai aukštesni nei vidutinio ūgio, mezocefalai, akys mėlynos, kartais – pilkai žalios, plaukai šviesiai rusvi. Viduramžiais Gruzijos karalystė nesugebėjo vi ...

Čveneburiai

Čveneburiai – etninė grupė dabartinės Turkijos teritorijoje, kilusi iš gruzinų. Žodis čveneburi yra čveneburių autonimas. Čveneburiai yra musulmonai, kaip ir jiems giminingi lazai. Dėl religinių skirtumai čveneburiai gana atitolę nuo gruzinų krik ...

Gruzinai

Gruzinai – pietų Kaukazo tauta, gyvenanti Gruzijoje. Dauguma gruzinų yra krikščionys ir priklauso senai Gruzijos stačiatikių bažnyčiai. Apsikrikštijusi IV a. Gruzija yra antroji krikščioniška valstybė istorijoje. Dėl strateginės padėties tarp Ryt ...

Svanai

Svanai – Kaukazo etninė grupė gyvenanti Svanetijoje, nedidelė dalis Abchazijoje, viso apie 35.000 žmonių. Iki 1930 m. per žmonių surašymus oficialiai jie buvo laikomi kaip atskira tautybė. Vėliau bandant asimiliuoti, jie buvo pradėti laikyti kaip ...

Ačangai

Ačangai yra viena iš 56 oficialiai pripažįstamų Kinijoje gyvenančių tautų. Ačangai save vadina mengsa arba ačangais. Pagal 2000 metų duomenis jų buvo priskaičiuojama 33 936. Ačangai daugiausia gyvena Dzingpo autonominėje prefektūroje Junano provi ...

Apataniai

Apataniai – tauta, gyvenanti šiaurės rytų Indijoje. Jų gyvenamos vietos apima Subansirio upės baseiną pietryčių Himalajuose. Apatanių kalba priskiriama kinų-tibetiečių kalbų šeimai. Išlaikę tradicinę tikybą, nors yra ir krikščionių bei hindų. Apa ...

Arakaniečiai

Arakaniečiai arba rachinai – etninė grupė, gyvenanti Mianmare ir Bangladeše. Jie koncentruojasi istoriniame Arakano regione, kuris apima Mianmaro Rachinų valstiją ir Bangladešo Čitagongo sritį. Mianmare sudaro apie 4 % šalies gyventojų. Bangladeš ...

Bajai

Bajai – viena iš 56 oficialiai pripažintų Kinijos Liaudies Respublikos etninių grupių, daugiausiai gyvenanti Dali bai autonominėje prefektūroje, esančioje Junano provincijoje. Taip pat mažesnės bajų grupės gyvena kaimyninėse Guidžou ir Hunano pro ...

Baltai (tauta)

Baltai – Azijos tauta, gyvenanti Baltistano regione šiaurės Pakistane bei Indijos teritorijoje Ladake. Kalba tibetiečių kalbų grupei priklausančia baltų kalba. Baltų tauta yra tibetiečių kilmės, iš dalies paveikta indoeuropiečių kalnų tautų – dar ...

Bamarai

Bamarai arba birmiečiai) – pagrindinė Mianmaro etninė grupė, sudaranti apie 68 % šalies gyventojų Bamarai dažnai vadinami mjanmais arba birmiečiais, tačiau šie terminai yra dviprasmiški, nes reiškia visus Mianmaro gyventojus.

Čangpai

Čangpai – klajoklių-piemenų tauta, gyvenanti Čangtango plynaukštėje, šiaurės vakarų Tibeto regione, kurios dalis dabar apima Kinijos Tibeto autonominio regiono šiaurinę dalį, taip pat dalį Qinghai provincijos bei Ladako rajono Indijoje. Atšiauria ...

Čanteliai

Čanteliai – Himalajų priekalnių tauta, gyvenanti Nepale. Šneka čantelių kalba, kuri priklauso kinų-tibetiečių kalbų šeimai, tamanginių kalbų skyriui. Taip pat vartoja nepalių kalbą. Skirstosi į dvi grupes: vakarų čanteliai gyvena Bhudži Kholos, N ...

Čepangai

Čepangai – Nepalo tauta, gyvenanti miškinguose Mahabharatos kalnų šlaituose bei upių slėniuose, kai kurie taip pat Nepalo pietuose, į šiaurę nuo Rapčio upės. Čepangų kalba priklauso kinų-tibietiečių kalbų šeimai, rungų pošeimiui, didelė dalis tai ...

Dunganai

Dunganai – etninė grupė, gyvenanti Vidurinėje Azijoje. Šiuo etnonimu buvusioje TSRS vadinti kinų kilmės musulmonai, tačiau patys dunganai save laiko daug gausesnės kinų musulmonų etninės grupės, hujų, dalimi. Dunganus taip pat išskiria ir vakarų ...

Gurungai

Gurungai – Himalajų priekalnių tauta, gyvenanti Nepale, taip pat Butane, Indijoje. Gurungų kalba priklauso kinų-tibetiečių kalbų šeimai, turi keletą tarmių. Taip pat vartoja nepalių kalbą. Išpažįsta Tibeto budizmą, kuris tampiai persimaišęs su vi ...

Hani

Hani – viena iš 56 oficialiai pripažintų tautinių mažumų Kinijos Liaudies Respublikoje. Hani tauta gyvena Kinijos liaudies respublikoje, Vietname, Laose ir Mianmare. Daugiau nei 90 % hani tautos gyvena Kinijos Liaudies Respublikoje, pietinėje Jun ...

Hujai

Hujai – viena iš 56 oficialiai pripažintų tautų Kinijoje. Hujų etninė grupė į Kiniją atsikėlė septintame mūsų eros amžiuje. Ji kilusi iš arabų ir persų pirklių. Vyraujanti religija šioje tautoje – islamas. Hujai neišlaikė savosios kalbos ir Kinij ...