ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215

Baltarusijos Respublikos Konstitucinis Teismas

Baltarusijos Respublikos Konstitucinis Teismas – Konstitucinis Teismas, Baltarusijos konstitucinės justicijos institucija. Veikia nuo 1994 m. Sudaro 12 teisėjų. Kadencija - 11 metų. Taiko Baltarusijos Konstituciją.

Bambergo baudžiamasis teisynas

Bambergo baudžiamasis teisynas – 1507 m. Limburgo vyskupo Georg III pavedimu Johann Freiherr zu Schwarzenberg sudaryta baudžiamosios teisenos tvarka, baudžiamasis kodeksas Bamberge. 1507 m. išleido Hans Pfeil.

Baudžiamasis nusižengimas

Baudžiamasis nusižengimas – baudžiamoji veika, už kurią numatyta nedidelė laisvės atėmimo bausmė arba piniginė bausmė. Teisinis apibrėžimas skiriasi kiekvienoje nacionalinėje teisėje. Pagal Vokietijos teisę baudžiamasis nusižengimas – tokia veika ...

Baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji atsakomybė – atsakomybė, kylanti pagal baudžiamąją teisę. Išreiškia neigiamą visuomenės reakciją, asmeniui padarius baudžiamąją veiką. Pagal asmenis gali būti išskiriama fizinių ir juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė.

Baudžiamojo proceso teisė

Baudžiamojo proceso teisė – visuma teisės normų, reguliuojančių ikiteisminių, prokuratūros įstaigų ir pareigūnų ir teismo veiklą iškeliant, tiriant, nagrinėjant baudžiamąsias bylas ir vykdant nuosprendį. Baudžiamojo proceso teisė atlieka teisinio ...

Baudžiamosios teisės principai

Baudžiamosios teisės principai – pamatinės normų, kuriomis uždraudžiamos veikos ir įvardijamos nusikalstamomis, ir kuriomis nustatomos neigiamos sankcijos už tų veikų padarymą, nuostatos, principai. Baudžiamosios teisės normos grindžiamos įvairio ...

Bausmių vykdymo teisė

Bausmių vykdymo teisė – teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių kriminalinių bausmių vykdymą. Baudžiamojoje justicijoje seka po baudžiamojo proceso teisės. Civilinėje teisenoje analogiška teisės šaka yra vykdymo proceso teisė.

Belgijos teisinė sistema

Belgijos teisinė sistema – Belgijos socialinės sistemos dalis, apimanti teisinę sritį. Posistemės - Belgijos advokatūra, Belgijos notariatas, Belgijos prokuratūra bei kitos.

Bendrosios kompetencijos teismas

Bendrosios kompetencijos teismas – teismas, nagrinėjantis baudžiamąsias ir civilines bylas ; nespecializuotas teismas.

Civilinis procesas

Pagrindinė civilinio proceso dalis – nagrinėjimas teisme. Jame betarpiškai tiriami įrodymai. Po jų vertinimo priimamas teismo sprendimas. Juo ginčas yra išsprendžiamas iš esmės. Paskutinė proceso stadija – vykdymo procesas. Atlieka antstoliai.

Copyleft

Copyleft apibrėžia licencijų tipą, kai kūrinys yra laisvas. Paprastai reikalaujama, kad visi pakeitimai taip pat būtų laisvi. Padarydami programą copyleft, autorius išsaugo autorystę, tačiau kartu suteikia būsimų pakeitimų autoriams ir vartotojam ...

Darbo teismas

Darbo teismas – specializuotas teismas, nagrinėjantis darbo bylas. Darbo teismai yra savarankiška teisminės valdžios šaka.

Deliktinis veiksnumas

Deliktinis veiksnumas – veiksnumo rūšis; asmens gebėjimas savo veiksmais sukelti žalą, pažeisti teisinius gėrius, padaryti teisės pažeidimą. Deliktinis veiksnumas įgyjamas sulaukus tik tam tikro amžiaus. Gali būti nustatomas ir dalinis deliktinis ...

Direktorius

Direktorius – institucijos, įstaigos ar kitokios organizacijos, jos padalinio vadovas ; pareigybė. Direktorius paprastai turi 1 ar kelis pavaduotojus. Jam pavaldus administracinis aparatas, personalas.

Ekspertizė

Ekspertizė – procesas, jo veiksmas, kai ekspertui skiriama atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte; eksperto išvada, aktas. Pa ...

Federalinis tyrimų biuras

Federalinis tyrimų biuras tai Jungtinių Valstijų vidaus žvalgybos ir saugumo tarnyba, pagrindinė federalinė teisėsaugos institucija. Federalinis tyrimų biuras veikia prie JAV teisingumo departamento, taip pat yra JAV žvalgybos bendruomenės dalis. ...

Filiacija

Filiacija – pilietybės įgijimas gimstant. Pagrindinis ir visuotinai pripažintas pilietybės įgijimo būdas. Pilietybę įgyjantis asmuo neišreiškia ir negali išreikšti savo valios, kurios valstybės piliečiu jis norėtų būti. Valstybių įstatymai, regul ...

Generalinis prokuroras

Generalinis prokuroras - generalinės prokuratūros vadovas, aukščiausiasis teisę kontroliuoti ikiteisminį tyrimą turintis pareigūnas, prokuroras. Generalinį prokurorą skiria valstybės vadovas arba Parlamentas. Generalinis prokuroras už prokuratūro ...

Gyvenamoji vieta

Kartais nėra akivaizdu, kur ir su kuo turėtų gyventi vaikai. Taip būna vaiko tėvams nutraukus santuoką ar apsisprendus gyventi skyriumi separacija. Ta pati problema iškyla, jei santuoka pripažįstama negaliojančia arba tėvai apskritai nėra susituo ...

GNU GPL

GNU Bendroji Viešoji Licencija yra laisvosios programinės įrangos licencija, pradžioje sukurta GNU projektui, šiuo metu tai viena populiariausių atvirojo kodo licencijų.

Gretutinė zona

Gretutinė zona - gretima teritorinei jūrai zona. Joje pakrantės valstybė gali vykdyti kontrolę, kurios reikia siekiant: užkirsti kelią muitinės, mokesčių, imigracijos ar sanitarinių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimui jos teritorijoje ar teri ...

Hamurabio teisynas

Hamurabio teisynas, Hamurabio įstatymai, Hamurabio įstatymai – Babilono valdovo Hamurabio teisės rinkinys, vienas seniausių pasaulio teisynų ir kartu geriausiai išlikusių rašytinių Mesopotamijos kultūros paminklų. Įstatymai apie 1750 m. p. m. e. ...

Ieškovas

Ieškovas – civilinio proceso dalyvis; asmuo, turintis teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Jis gali reiškia savarankiškus reikalavimus. Priešinga proceso šalis – atsakovas.

Ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminis tyrimas – teisėsaugos subjektų atliekami veiksmai, ištiriant vadoje apibūdinamas aplinkybes, duomenis, baudžiamojo proceso pradžia. Tyrimą sudaro įvairūs etapai. Jų metų atliekami įvairūs veiksmai, kaip, pvz., apklausa, akistata, par ...

Įstatymiškumas

Įstatymiškumas, legalumas - atitikimas įstatymams, atitikimo lygis. Visuomeninis gyvenimas arba jo reiškinys gali atitikti įstatymus arba ne, atitikti, iš dalies arba visa apimtimi. Pagal įstatymiškumo lygį gali būti sprendžiama apie tai, kiek ta ...

Įstatymų leidyba

Įstatymų leidyba – teisėkūros dalis; įstatymų priėmimas; plačiąja prasme - taip pat jų keitimas, panaikinimas; įstatymų sisteminimas, sudarant specialus sąvadus. Įstatymų leidybos subjektai - parlamentas, taip pat Prezidentas, tiek ir jų "stabdym ...

Jamaguči-gumi

Yamaguchi-gumi didžiausia nusikalstama organizacija Japonijos jakudzos istorijoje. Tikėtina, kad ir didžiausia pasaulyje. Turi apie 20 000 aktyvių narių ir dar apie 15 000 stipriai susijusių asmenų. Yamaguchi – gumi centras yra Kobėje, tačiau vei ...

Judikatas (teisės teorija)

Judikatas - jurisdikcinis arba teisminės institucijos priimtas teisės taikymo aktas. Teisminiai teisės aktai pagal savo turinį bei formą gali būti įvairūs - nuosprendis, nutartis, teismo nutarimas. Pagal turinį - sprendžiantis ginčą iš esmės; pro ...

Jungtinių Valstijų Aukščiausiasis Teismas

JAV Aukščiausiasis Teismas – galutinės instancijos JAV federalinis teismas. Vienintelis teismas, paminėtas JAV Konstitucijoje. Veikia kaip bendrosios kompetencijos teismas ir kaip JAV konstitucinis teismas. Pirmuoju atveju nagrinėja žemesniųjų te ...

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas – yra JAV federalinės vykdomosios valdžios departamentas, atsakingas už teisėsaugos ir teisingumo Jungtinėse Valstijoje administravimą. Departamentas atitinka teisingumo ir vidaus reikalų ministerijas k ...

Jungtinių Valstijų vidaus reikalų departamentas

Jungtinių Valstijų vidaus reikalų departamentas – JAV vykdomosios valdžios institucija – federalinė ministerija, atsakinga už didžiąją dalį federalinės žemės, naudingųjų iškasenų, taip pat kai kurias su indėnais susijusias programas.

Juridinė konsultacija

Juridinė konsultacija - valstybinė teisinė organizacija, advokatų kontoros prototipas TSRS. Juridinei konsultacijai vadovavo ir darbą organizuodavo vedėjas advokatas. Dirbti į juridinę konsultaciją teisininkai buvo skiriami. Jaunieji teisininkai ...

Jurisdikcija

Jurisdikcija – konkrečios teisės normų sistemos vykdymas, taikymas, turint galimybę teisėtai taikyti teisinę prievartą, jos priemones.

Kelių eismo taisyklės

Lietuvoje KET tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Su KET dera Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Už kelių eismo taisyklių pažeidimus taikomos nuobaudos. Naujausios kelių eismo taisyklės.

Kodifikacija

Kodifikacija – teisės normų sisteminimo būdas, tam tikrą teisinių santykių sritį reguliuojančias normas susisteminus apibendrinant, įtvirtinant viename teisės akte. Jei teisės rinkinys nėra sisteminamas, toks būdams vadinamas "kompiliacija", o ne ...

Kriminalinė policija

Paskirtis – apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis.

Kriminalizacija

Kriminalizacija – veikos paskelbimas baudžiamąja, t. y. nusikaltimu. Kriminalizuoja įstatytų leidėjas arba kitas kompetentingas teisėkūros subjektas pvz., Bažnyčia kaip savo teisinę sistemą turinti organizacija bei kiti. Kriminalizacija pasireišk ...

Lyginamoji teisėtyra

Lyginamoji teisėtyra – mokslas apie lyginamąją teisę; teisėtyros šaka. Lygina įvairias teisės sistemas, teisines sistemas bei jų sudėtines dalis.

Mafija

Mafija, arba Cosa Nostra – siciliečių kriminalinės organizacijos, kurių kilmė siekia dar XVIII amžių. Be Italijos, mafija labai aktyviai veikia Amerikoje – būtent JAV mafija ir išgarsino šį pavadinimą. Dabar jau dažnai mafija vadinamas bet koks o ...

Magdeburgo teisė

Magdeburgo teisė – viena iš labiausiai paplitusių senųjų miestų teisės sistemų. Magdeburgo teisės suteikimas atleisdavo miestus nuo valstietiškų prievolių. Būdavo skiriamas vaitas, renkami tarėjai ir burmistrai. Formuodavosi miestų aristokratija. ...

Maksimiliano baudžiamasis teisynas

Maksimiliano baudžiamasis teisynas - pirmoji baudžiamosios teisės kodifikacija vokiškai kalbančiose valstybėse. 1499 m. priėmė Tirolio žemės kunigaikštis erchercogas Maksimilianas.

Nepilnamečių justicija

Nepilnamečių justicija - teisingumo vykdymo sritis, apimanti pilnametystės nesulaukusių asmenų baudžiamąją atsakomybę, patraukimą atsakomybėn, bausmių atlikimą, nusikalstamumo prevenciją. Teisės aktai įtvirtina specifinį nepilnamečių statusą, spe ...

Nulla poena sine lege

Nėra bausmės be įstatymo, nėra atsakomybės be pagrindo - teisės principas, pagal kurį draudžiama taikyti baudžiamąsias sankcijas, nenumatytas įstatyme. Principas buvo žinomas jau romėnų teisėje. II a. Ulpianas citavo savo veikaluose. Itin didelę ...

Nusikaltėlio portretas

Nusikaltėlio portretas, nusikaltėlio profilis - informacija apie nežinomą, tariamą kaltininką, jo asmenybę, psichiką, asmenines savybes, charakterį, jo bruožus. Tokia informacija papildo nusikaltėlio profilį ir yra saugoma kartu su kriminalinės s ...

Nusikaltimo sudėtis

Nusikaltimo sudėtis – baudžiamajame įstatyme įtvirtintų baudžiamosios veikos objektyvių ir subjektyvių požymių, pagal kurias nustatoma baudžiamoji veika, visuma.

Nusižengimas

Darbo drausmės pažeidimas. Administracinis nusižengimas, socialistinės teisės valstybėse, kai kuriose Rytų bloko valstybėse - administracinis teisės pažeidimas; Deliktas – civilinės teisės pažeidimas. Baudžiamasis nusižengimas – baudžiamoji veika ...

Oficialusis leidinys

Oficialusis leidinys – periodinis leidinys, kuriame skelbiami valstybės, savivaldybės ar tarptautinės organizacijos dokumentai, teisės aktai. Lietuvoje OL yra "Valstybės žinios", jo priedas - "Informaciniai pranešimai".

OMON

OMON – Tarybų Sąjungoje 1987 m. įkurti specialios paskirties milicijos daliniai, tebeveikiantys iki šiol Rusijoje, Tadžikijoje, Baltarusijoje.

Organizuotas nusikalstamumas

Organizuotas nusikalstamumas yra nusikalstamumas, sistemiškai vykdomas specialiai tam sukurtų organizacijų. Kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, teroristų, yra motyvuotos politiškai. Kitų pagrindinis tikslas yra pelnas. Pagrindiniai kriterijai, ...

Pandektos

Pandektos, digestai - romėnų teisininkų rinkiniai, romėnų teisės kodifikacijos sudėtinė dalis. Justiniano kodifikaciją Corpus iuris civilis sudaro keturios dalys: Kodeksas Codex, Digestai arba Pandektai Digesta, Institucijos Institutiones ir Nove ...