ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210

Tarptautinė organizacija

Tarptautinė organizacija – organizacija, įsteigta tarptautine sutartimi ar kitu tarptautinės teisės reglamentuojamu aktu ir turinti savo tarptautinį teisinį subjektiškumą; be valstybių tarptautinės organizacijos nariais gali būti ir kiti dariniai.

Arkties taryba

Arkties taryba – tarpvalstybinis aukšto lygio forumas, skatinantis Arkties regiono valstybių bendradarbiavimą. Organizacija buvo įkurta 1996 metais, jai priklauso Danija, Islandija, JAV, Kanada, Norvegija, Rusija, Suomija ir Švedija, bei šešios n ...

AXA

AXA – Prancūzijos tarptautinė draudimo grupė, įsikūrusi Paryžiuje. AXA grupės bendrovės teikia gyvybės draudimo bei kitų draudimo rūšių draudimo paslaugas. Ji taip pat siūlo investicijų valdymo paslaugas. AXA draudimo milžinė savo veiklą skaido į ...

Demokratijų bendrija

Demokratijų bendrija – tarptautinė organizacija, vienijanti demokratiškas šalis. Savo veiklą organizacija pradėjo 2000 m. Varšuvoje, Lenkijoje. Nuo 2009 m. iki 2011 m. bendrijai pirmininkavo Lietuva.

Interpolas

Interpolas – didžiausia tarptautinė kriminalinės policijos organizacija pasaulyje. Organizacija įkurta 1923 m. rugsėjo 7 d. kaip Tarptautinės kriminalinės policijos komisija. 2012 m. duomenimis, vienija 192 valstybių narių, kurios kartu per metus ...

Norden asociacijų sąjunga

Norden asociacijų sąjunga) – skėtinė visuomeninė organizacija, konfederacijos principu koordinuojanti Norden asociacijų veiklą kultūrinio ir politinio bendradarbiavimo srityse Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Islandijoje, o taip pat ...

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija, Shànghǎi Hézuò Zǔzhī, angl. Shanchai Cooperation Organization, SCO) – tarptautinė regioninė organizacija. Dalyvaujančios šalys: Kazachstanas Indija Tadžikija Rusija Kinija Pakistanas Uzbekija Valstybių gr ...

Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga

Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga - antstolius ir teismo pareigūnus vienijanti tarptautinė organizacija. UIHJ įkurta siekiant plėsti, koordinuoti ir plėtoti antstolių ir teismo pareigūnų veiklą tarptautiniu lygiu, skatinti glaudų ...

Tarptautinė kavos organizacija

Tarptautinė kavos organizacija, ICO – nuo 1963 m. veikianti tarptautinė organizacija, įkurta bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Organizacija paskatinti kooperaciją tarp kavą gaminančių, vartojančių ir platinančių šalių. ICO būstinė įsikūrusi 22 ...

Tarptautinė oro transporto asociacija

Tarptautinė oro transporto asociacija – tarptautinė nevyriausybinė oro bendrovių ir transporto asociacija. Jos būstinė yra Kanados Monrealio mieste, kuriame įsikūrusi ir kita aviacijos organizacija Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. IA ...

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga yra seniausia vis dar egzistuojanti JTO dukterinė organizacija. Ji buvo įkurta kaip Tarptautinė telegrafo sąjunga 1865 metų gegužės 17 dieną Paryžiuje. Jau beveik 145 metus TTS koordinuoja pasaulinį radijo ryš ...

Tarptautinė tropinės medienos organizacija

Tarptautinė tropinės medienos organizacija – tarptautinė organizacija, vienijanti atogrąžų miškų medieną eksportuojančias ir importuojančias valstybes. Organizacija siekia skatinti atogrąžų miškų išteklių tarptautinę prekybą, jų vartojimą, užtikr ...

Austrijos-Vengrijos susitarimas

Austrijos-Vengrijos susitarimas – 1867 m. kovo 15 d. sudaryta sutartis tarp Austrijos imperatoriaus Franco Jozefo I-ojo ir vengrų nacionalinio judėjimo atstovų, vadovaujamų Ferenco Deako. Pagal šį susitarimą Austrijos imperija virto dualistine Au ...

Tarptautinė teisė

Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, sutartinių bei papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius tarp valstybinių, tarptautinių teisės subjektų, visuma. Tradiciškai ji reguliavo santykius tarp valstybių. ...

Garantija (tarptautinė teisė)

Garantija – tarptautinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo būdas, kai valstybė pasižada padėti kitai valstybei vykdyti įsipareigojimą, jei tai daryti trukdytų trečioji šalis. Anksčiau garantijoms buvo priskiriami ir kiti tarptautinių įsipareigoj ...

Humanitarinė intervencija

Humanitarinė intervencija – vienos arba kelių valstybių prievartos panaudojimas arba grasinimas ją panaudoti prieš kitą valstybę, siekiant išvengti arba sustabdyti joje vykstančius didelio masto žmogaus teisių pažeidimus. Pagal šį apibrėžimą, hum ...

Imperatyvioji norma

Imperatyvioji norma arba kogentinė norma – viena iš teisės normų, kategoriškai nurodanti reguliuojamų visuomeninių santykių subjektams jų teises ir pareigas ir šie negali jų keisti, rūšių. Būdingas apibrėžtumas, konkretumas ir kokybiškumas, ji nu ...

Pasaulio vyriausybė

Pasaulio vyriausybė – koncepcinis terminas, apibrėžiantis internacionalinį politinės valdžios organą, reguliuojantį tarptautines teisės normas. Tai kol kas beveik visiškai konceptuali teorinė sąvoka, nusakanti galimą pasaulinę valdymo formą, suku ...

Tarptautinė aplinkos teisė

Tarptautinė aplinkos teisė – visuma tarptautinės teisės normų, principų, reguliuojančių visuomeninius aplinkos santykius; aplinkos teisės šaka. Tarptautinės teisės normas šioje srityje kuria tarptautinės teisės subjektai – valstybės, tarptautinės ...

Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, aukščiausiasis Europos Sąjungos teismas. Teismas įsteigtas 1952 m. Jo buveinė yra Liuksemburge. Teismo procesas vyksta viena Europos Sąjungos valstybine kalba. Darbo kalba – prancūzų.

Valstybės pripažinimas

Valstybės pripažinimas – oficialus politinis teisinis aktas, kurį viena valstybė siunčia kitai konstatuodama pastarosios egzistavimo faktą ir siūlydama užmegzti atitinkamo lygio tarptautinius santykius. Valstybės pripažinimo klausimas iškyla, kuo ...

Tarptautinė sutartis

Tarptautinė sutartis – tarptautinės teisės principų ir normų reguliuojamas tarptautinės teisės subjektų susitarimas. Tarptautinės sutartys yra pagrindinis teisinis instrumentas, kurį pasitelkus organizuojamas tarptautinis bendradarbiavimas visose ...

Antantė (sąjungos tipas)

Antantė – tarptautinė sutartis arba karinė sąjunga, kai susitariančios šalys pasižada konsultuotis tarpusavyje arba bendradarbiauti karo ar krizės atveju. Antantės pavyzdys yra 1904 m. sudarytas Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos "Nuoširdus sus ...

Briuselio sutartis

Briuselio sutartis – 1948 m. kovo 17 d. pasirašyta sutartis tarp 5 Europos valstybių – Belgijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos dėl ekonominio, socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo bei kolektyvinės savigynos.

Jungtinių Tautų chartija

Jungtinių Tautų chartija – tarptautinė sutartis, pagal kurią buvo suformuota ir sukurta tarptautinė organizacija – Jungtinės Tautos; JT "Konstitucija".

Karinė sąjunga

Karinė sąjunga – tarptautinė sutartis nacionalinio saugumo klausimais, kai susitariančios šalys pasižada remti viena kitą, kilus iš anksto nenumatytai krizei. Karinės sąjungos skiriasi nuo koalicijų tuo, kad koalicija kuriama jau žinomai krizei. ...

Kelogo-Briano paktas

Kelogo-Briano paktas arba Paryžiaus paktas, – daugiašalis susitarimas atsisakyti karo kaip nacionalinės politikos įrankio. Sudarytas JAV ir Prancūzijos iniciatyva. Paktas įsigaliojo 1929 m. liepos 24 d.

Lokarno sutartys

Lokarno sutartys – 1925 m. tarp Vokietijos ir Vakarų bei Centrinės Europos valstybių pasirašytų septynių susitarimų rinkinys. Derybos dėl šių sutarčių vyko 1925 m. spalio 5 d.–16 d. Lokarno mieste Šveicarija, o formaliai pasirašytos 1925 m. gruod ...

Nepuolimo sutartis

Nepuolimo sutartis arba neutraliteto sutartis – sutarties arba karinės sąjungos tipas, kai pasirašiusios valstybės pasižada nesiimti karinių veiksmų viena prieš kitą. Nepuolimo sutarties pavyzdys yra Molotovo–Ribentropo paktas. Kai kuriais atveja ...

Pagalbos maisto srityje konvencija

Pagalbos maisto srityje konvencija – tarptautinė sutartis, reguliuojanti pagalbą maistu. Pasirašyta 2012 m. balandžio 25 d. Londone. Sutartis nukreipta į "pažeidžiamiausių gyventojų maisto ir mitybos poreikių tenkinimą", joje nurodyti mechanizmai ...

Plieno paktas

Plieno paktas, kartais vadinamas Geležine sąjunga, oficialiai Draugystės ir Sąjungos paktas tarp Vokietijos ir Italijos – karinė ir ekonominė savitarpio pagalbos sutartis tarp Fašistinės Italijos, valdomos Benito Mussolini, ir Nacistinės Vokietij ...

Romos Statutas

Romos Statutas, Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos Statutas – tarptautinė sutartis, kuria įsteigtas Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, nustatyta jo kompetencija bei jurisdiskcija. Sutartis gali būti pasirašyta nuo 1998 m. liepos 17 d. Įsigalio ...

Šengeno sutartis

Šengeno sutartis sukūrė Šengeno erdvę, kurioje nėra pasienio kontrolės. Sutartį 1985 m. birželio 14 d. pasirašė penkios Europos Bendrijų šalys mažame Liuksemburgo vyndarių miestelyje Šengene, kuris yra netoli Liuksemburgo, Vokietijos ir Prancūzij ...

Tarptautinis kavos susitarimas

Tarptautinis kavos susitarimas, ICA – susitarimas tarp kavą eksportuojančių ir importuojančių šalių, nustatantis produkcijos eksporto kvotų dydžius bei subalansuotos prekybos taisykles. Tuo siekiama stiprinti pasaulinį kavos sektorių ir skatinti ...

Denonsacija

Denonsãcija, denonsãvimas – tarptautinės sutarties nutraukimas; pranešimas, kuriuo valstybė informuoja kitą valstybę, kad nutraukia su ja sudarytą sutartį.

Monizmas (tarptautinė teisė)

Monizmas tarptautinėje teisėje - teisės aktų santykio teorija, teigianti, kad tarptautinės ir nacionalinės teisės sistemos nėra izoliuotos, t. y. tarptautinės teisės erdvėje veikia nacionalinės teisės sistemos. Nacionalinės teisės norminiai aktai ...

Ratifikacija

Ratifikãcija, ratifikãvimas – aukščiausios valstybinės valdžios institucijos aktas, kuriuo tvirtinama tarptautinė sutartis. Ji prieš tai būna pasirašyta įgalioto valstybės atstovo. Ratifikacija kai kuriose Vakarų šalyse taip pat yra Konstitucijos ...

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija - asmenų ir organizacijų savanoriška asociacija, federacija pasaulinio ar regionalinio lygio teisę; Socialistų Internacionalas - tarptautinė socialinės demokratijos ir demokratinio socializmo partijų organi ...

Tarptautinės teisės subjektas

Tarptautinės teisės subjektas – tarptautinį teisinį teisnumą ir veiksnumą turintis asmuo, teisės subjektas. Tarptautinį teisinį subjektiškumą turintys asmenys gali būti tarptautinių teisinių santykių subjektais, įgyti, prisiimti ir vykdyti tarpta ...

Tarptautinės teisės šaltiniai

Tarptautinės teisės šaltiniai – viešosios tarptautinės teisės normų šaltiniai; teisės aktai, veiksmai, iš kurių kyla tarptautinės taisyklės. Tarptautinės teisės subjektai – valstybės, tarptautinės organizacijos ir kiti subjektai – nėra vien tik p ...

Vienašaliai aktai

Vienašaliai aktai – valstybių aktai, kurie gali būti pripažinti tarptautinės teisės šaltiniais, jei sukuria tarptautinius įsipareigojimus.

2007 m. Amirlio sprogimai

2007 m. Amirlio sprogimai buvo užminuoto savižudžio automobilio teroristinė ataka, įvykusi 2007 m. liepos 7 d. Irake, Amirlio miesto "Tuz Khurmato" turguje. Bombos nužudė 156 žmones ir 255 sužalojo. Remiantis policijos duomenimis, savižudis su pi ...

2007 m. Kirkuko sprogimai

2007 m. Kirkuko sprogimai buvo trijų savižudžių sprogdintojų teroristinė ataka, įvykusi 2007 m. liepos 16 d. šiaurinėje Irako dalyje esančiame Kirkuko mieste. Išpuolis nusinešė 86 gyvybes ir sužeidė iki 180 žmonių. Tai didžiausias teroristinis iš ...

Rugpjūčio 1 d. Bagdado sprogimai

Rugpjūčio 1 d. Bagdado sprogimai buvo dviejų atskirų sprogimų išpuoliai vykę Irako sostinėje 2007 m. rugpjūčio 1 d. Pirmasis sprogimas nugriaudėjo šiitų valdomame Bagdado Karados prekybos rajone, kuriame žuvo 17 žmonių, 32 buvo sužeisti. Sugriuvo ...

GIPN

Nacionalinės policijos intervencijos grupės, GIPN – priešteroristinis Centrinės viešojo saugumo direkcijos dalinys. Panaši intervencijos tarnyba yra RAID, kuri yra tiesiogiai pavaldi Nacionalinei policijai ir kurios jurisdikcija apima 21 Paryžiau ...

Omega (specialusis būrys)

Kitas šios sąvokos reikšmes žr. čia Omega latv. pretterorisma vienība "Omega" – Latvijos saugumo policijos specialusis būrys, skirtas operacijoms kovai su terorizmu. Padalinys užsiima ypač pavojingų nusikaltėlių sulaikymu, sprogstamųjų medžiagų p ...

Raggruppamento Operativo Speciale

Raggruppamento Operativo Speciale, ROS – Italijos Karabinierių korpuso padalinys, įkurtas 1990 m. gruodžio 3 d. Paskirtis – koordinuoti organizuotų nusikaltimų tiriamąją veiklą. Dabar tai pagrindinis karabinierių padalinys, besispecializuojantis ...

Recherche Assistance Intervention Dissuasion

Tyrimų, paramos, intervencijos ir atgrasos dalinys pranc. Recherche Assistance Intervention Dissuasion; RAID - Prancūzijos nacionalinės policijos specialiųjų operacijų dalinys. Jo veiklos regionas yra Paryžius ir jo priemiesčiai, atominės elektri ...

Al-Qaeda

Al-Qaeda – islamo fundamentalistų tarptautinė teroristinė grupuotė. Vykdo teroristines operacijas visame pasaulyje. Al-Qaeda buvo sukurta 1988 m. vasario mėn. Afganistane ir buvo skirta kovoti su sovietų įsiveržimu. Po sovietų armijos išvedimo iš ...

Arakano rohinjų išvadavimo armija

Arakano rohinjų išvadavimo armija, arba ARSA, anksčiau vadinta Harakah al-Yaqin – ginkluotų sukilėlių grupuotė, veikianti šiaurės vakarų Mianmare, Rachinų valstijoje, kovojanti su Mianmaro kariuomenės ir policijos pajėgomis už musulmonų mažumos r ...