ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209

Sindikatas

Apie muzikos grupę - G&G Sindikatas. Sindikatas – asmenų grupė, grupavimasis. Publicistikoje kalbant apie kokių nors asmenų ar interesų grupių organizacijas vartojama neigiama prasme. Prancūzų kalba žodis vartojamas kalbant apie profsąjungas, ...

Bajorai (Lietuva)

Šlėkta, šlėktos arba bajorai – teisiškai privilegijuotas kilmingųjų luomas Lenkijos karalystėje, vėliau Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vėliau ir Respublikoje šis luomas vie ...

Kasta

Kasta – endogaminė, uždara grupė žmonių, kurie yra susiję kilme, papročiais, tam tikru tradiciniu verslu. Pasiskirstymo kastomis būta daugelyje senovės ir viduramžių valstybių, tačiau tik Indijoje šis pasiskirstymas tapo visuotine socialine siste ...

Komanda

Komanda – du ar daugiau žmonių, kurie siekdami bendro tikslo veikia kartu, daro vienas kitam įtaką. Tradiciškai organizacijose būna dviejų tipų komandos: formalios ir neformalios. Nors šiandien yra komandų, kurios turi bruožų, būdingų abiem tipams.

Miestelėnai

Miestelėnai, miestiečiai – feodalinės visuomenės luomas, kurį sudarė laisvieji miestų gyventojai, paklūstantys viduramžiais susiklosčiusiems miestų įstatymams.

Varna (luomas)

Varna – luomas Indijoje. Tradicinė hinduistinės Indijos visuomenė yra skirstoma į keturias varnas: brahmanus, kšatrijus, vaišijus ir šudras. Taip pat egzistuoja ir žmonių grupės, nepatenkančios į jokį luomą – neliečiamieji. Jos pirmą kartą buvo p ...

Vidurinioji klasė

Vidurinioji klasė − individų visuma hierarchijoje arba visuomenės sluoksnis, turintis priėjimą prie resursų, reikalingų pilnai patenkinti savo bazinius poreikius, bei sukurti, perimti ar pasinaudoti dauguma vidutinio ar aukšto lygio visuomenės pr ...

Žemesnioji klasė

Žemesnioji klasė, žemesnioji kultūra − individų visuma hierarchijoje arba visuomenės sluoksnis, apsiribojantis arba turintis priėjimą prie resursų, pakankamų tik svarbiausiems baziniams poreikiams patenkinti, perimti arba pasinaudoti žemesnio ar ...

Internavimas

Internavimas – tai dažniausiai didelių žmonių grupių įkalinimas ar jų laisvės apribojimas, nesant jokiam teismo sprendimui. Collins anglų kalbos žodyne internavimas apibrėžiamas kaip "internavimo veiksmas, ar padėtis, kai asmuo yra internuotas, y ...

Feminizmas

Feminizmas – visuomeninis, politinis judėjimas, kurio tikslas yra pasiekti, kad moterys turėtų visas politines, socialines ir ekonomines teises, bei galimybes, lygias vyrų teisėms. Dauguma feminisčių yra ypač susirūpinusios socialine, politine ir ...

Liberalusis feminizmas

Liberalusis feminizmas kilo iš liberaliosios politinės filosofijos, individo laisvės, pilietinės visuomenės, piliečio teisių ir pareigų sampratos. Liberaliosios feministės įrodinėja, kad moterys turėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, turėti tas ...

Manspreading

Manspreading – terminas sėdėjimui išsižergus viešajame transporte apibūdinti, kai taip daro vyras. Pirmą sykį terminas panaudotas soc. medijos portale "Tumblr" 2013 m. Šiuo metu keliose šalyse, labiausiai JAV, Kanadoje ir Švedijoje, vyksta kampan ...

Moteriškumas

Moteriškumas – etinė kategorija, reiškianti moteriai būdingų savybių derinį: emocingumą, švelnumą, trapumą, nuoširdumą. Taip pat moteriškumas siejamas su estetika – kūno bruožų harmoninga išraiška, atskirianti moterišką kūną nuo vyriško. Moterišk ...

Moters ir pilietės teisių deklaracija

Moters ir pilietės teisių deklaracija – moters teisių deklaracija, 1791 m. sukurta prancūzų rašytojos feministės Olimpijos de Guž. Ši deklaracija buvo grindžiama 1789 m. Prancūzijoje priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, siekiant atskle ...

Sufražistės

Sufražistės – moterų judėjimo, reikalaujančio suteikti moterims rinkimų teisę, dalyvės, kovotojos už moterų teisę balsuoti.

Arijų brolija

Arijų brolija − kalinių gauja, kurią sudaro apie 15 000–20 000, šiuo metu kalinčių arba jau atlikusių bausmę. Arijų brolija įsikūrė 1964 m. ir yra rasistinė grupuotė, siekianti baltųjų dominavimo kalėjimuose. Ji plaiko glaudžius ryšius su meksiki ...

Džimo Krou įstatymai

Įstatymai JAV įteisino segragaciją visose viešose vietose, kur buvo teikiamos kokios nors paslaugos, garantuojant "atskirą, bet lygų” juodaodžių amerikiečių statusą. Realybėje su juodaodžiais buvo elgiamasi kaip su nelygiais sau. Juodaodžiai gaud ...

Kukluksklanas

Kukluksklanas – pavadinimas kelių buvusių ir šiuolaikinių organizacijų JAV, kurios pasisako už baltųjų rasinę viršenybę. Organizacijos yra antisemitinės, rasistinės, homofobiškos ir antikomunistinės. Pirmoji tokia organizacija atsirado devyniolik ...

Neonacizmas

Neonacizmas yra siejamas su keliais Antrojo pasaulinio karo judėjimais, siekiantis atgaivinti nacionalsocializmo ideologiją ar kai kuriuos jos aspektus, pavyzdžiui, rasinį ar etninį nacionalizmą. Neonaciai retai vartoja šį pavadinimą kalbėdami ap ...

Centrinis bankas

Centrinis bankas – valstybės bankas, atsakingas už monetarinę politiką, siekiantis užtikrinti kainų, valiutos kurso ar kitokį makroekonominį stabilumą. Centrinis bankas reguliuoja pinigų pasiūlą, kai kuriais atvejais vykdo finansų sektoriaus regu ...

Anglijos bankas

Anglijos bankas – centrinis Jungtinės Karalystės bankas su būstine Londone. Įkurtas 1694 m., pertvarkytas 1844 m. įstatymu.

Armėnijos centrinis bankas

Armėnijos centrinis bankas yra Armėnijos sostinėje Jerevane. Bankas yra nepriklausoma institucija ir atsakinga už banknotų ir monetų išleidimą šalyje, prižiūrėjimą ir reguliavimą bankų sektoriuje bei valdžios valiutos rezervų laikymą. Bankas taip ...

Belgijos nacionalinis bankas

Belgijos nacionalinis bankas – Belgijos valstybinis centrinis bankas, Europos centrinių bankų sistemos, euro zonos dalyvis. Banko prezidentas – Luc Coene, nuo 2011 m. paskirtas 5-rių metų kadencijai. Nacionalinis bankas, be monetarinės politikos, ...

Federalinė rezervų sistema

Federalinė rezervų sistema yra JAV centrinis bankas, įkurtas 1913 metais, priėmus Federalinį rezervų aktą. Federalinis rezervas yra pusiau valstybinė bankų sistema sudaryta iš valstybės prezidento paskirtos Federalinės valdytojų tarybos, Federali ...

Kinijos Liaudies bankas

Kinijos Liaudies bankas – Kinijos Liaudies Respublikos centrinis bankas, atsakingas už monetarinės politikos vykdymą, finansinio stabilumo palaikymą ir finansinių įstaigų priežiūrą Žemyninėje Kinijoje. Kinijos Liaudies bankas turi sukaupęs daugia ...

Latvijos bankas

Latvijos bankas – Latvijos centrinis bankas. Pagrindinis biuras įsikūręs Krišjanio Valdemaro g. 2A, Rygoje, filialai veikia Daugpilyje, Liepojoje, Rezeknėje. Banko prezidentas Ilmārs Rimšēvičs. Latvijos bankas koordinuoja valstybės finansų sistem ...

Lenkijos nacionalinis bankas

Lenkijos nacionalinis bankas – Lenkijos centrinis bankas, kontroliuojantis Lenkijos nacionalinę valiutą zlotą. Europos centrinių bankų sistemos narys. Centrinė būstinė įsikūrusi Varšuvoje, banko filialai įsteigti visuose pagrindiniuose Lenkijos m ...

Prancūzijos bankas

Prancūzijos bankas − Prancūzijos Respublikos centrinis bankas. Šiuo metu jis glaudžiai susijęs su Europos centriniu banku. Jo pagrindinės pareigos − Europos centrinių bankų sistemos nustatytos monetarinės politikos vykdymas. Prancūzijos bankas įs ...

Suomijos bankas

Suomijos bankas – Suomijos centrinis bankas, ketvirtas seniausias bankas pasaulyje. Europos centrinių bankų sistemos narys. Centrinė būstinė įsikūrusi Helsinkyje, banko filialai įsteigti Kuopije, Tamperėje ir Oulu. Bankui nuo 2004 m. vadovauja Er ...

Vokietijos Bundesbankas

Vokietijos Bundesbankas - Vokietijos Federacinės Respublikos centrinis bankas. Jis taip pat priklauso Europos centrinių bankų sistemai. Kadangi Vokietijos Bundesbankui būdingas stabilumas, tai dėl šios savybės jis laikomas įtakingiausiu Europos c ...

Europos Audito Rūmai

Europos Sąjungos Audito Rūmai yra penktoji ES institucija. Ji buvo įsteigta 1975 m. Liuksemburge ir yra atsakinga už ES biudžeto tvarkymą. Audito rūmus sudaro po narį iš kiekvienos šalies narės ir jai šiuo metu vadovauja pirmininkas Vítoras Manue ...

Europos aviacijos saugumo agentūra

Europos aviacijos saugos agentūra – 2002 m. įkurta Europos Sąjungos agentūra, atsakinga už aviacijos saugą Europoje. Pilnai veikti organizacija pradėjo 2008 m. Pagrindinės agentūros veiklos apima aviacijos saugos strategijos valdymą, aviacijos pr ...

Europos jūrų saugumo agentūra

Europos jūrų saugumo agentūra įkurta 2002 m. Lisabonoje, Portugalija. Agentūros tikslas užtikrinti aukštą, vienodą ir veiksmingą jūrų saugumą, apsauga jūroje ir taršos ir laivų prevencijos bei mažinimo lygį Europos Sąjungoje. Agentūra teikia tech ...

Europos Komisija

Europos Komisija dalyvauja ES Tarybos ir jos paruošiamųjų administravimo institucijų susitikimuose bei politiniuose dialoguose su trečiosiomis valstybėmis. EK Išorinių reikalų generalinis direktoratas taip pat atsakingas už darbinių santykių pala ...

Europos Ombudsmenas

Europos ombudsmenas – nepriklausomas ir nešališkas pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Europos ombudsmeno instituciją ES 1995 m. įteisino ir įtvirtino Mastrichto sutartis.

Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūra

Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūra – politinė Europos Sąjungos agentūra. Agentūra stiprina sienų apsaugą ir užtikrina valstybių narių veiksmų įgyvendinant ES priemones, susijusias su išorės sienų priežiūra, koordinavimą.

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga tapo juridiniu asmeniu ir perėmė Europos bendrijai anksčiau suteiktą kompetenciją. Šitaip Bendrijos teisė tapo Sąjungos teise. Vis dėlto toliau Bendrijos teisės terminas varto ...

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba – Europos sąjungos institucija, jos teisėkūros organas. Laikydamasi bendro sprendimo procedūros kartu su Europos Parlamentu, ji naudojasi teisėkūros galiomis įvairiems Bendrijos klausimams spręsti. Tarybą sudaro po vieną k ...

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Teisingumo Teismas, Teisingumo Teismas – aukščiausiasis Europos Sąjungos teismas. Teismas įsteigtas 1952 m. Jo buveinė yra Liuksemburge. Teismo procesas vyksta viena Europos Sąjungos valstybine kalba. ...

Fon der Lejen Komisija

Fon der Lejen Komisija – Europos Komisijos penkerių metų trukmės kadencija, numatyta 2019-2024 m. laikotarpiui, vadovaujama pirmininkės Urzulos fon der Lejen. Komisijos sudėtyje – 27 eurokomisarai, po vieną iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies, ...

Ministerija

Ministerija – ministro vadovaujama valstybės įstaiga, paprastai skirta bendram administracijos šakos valdymui. Ministerijos turi biurokratinę struktūrą. Ministerijų skaičius skirtingose valstybėse skiriasi. Brokhauzo ir Jefrono enciklopedinis žod ...

Liaudies komisariatas

Liaudies komisariatas – 1917–1922 m. Tarybų Rusijos, 1922–1946 m. TSRS centrinio valstybės valdymo institucija, vadovavusi tam tikros srities valdymui. Liaudies komisariatui vadovaudavo liaudies komisaras. Liaudies komisarai buvo vyriausybės – Li ...

Senatas

Europoje aukštieji parlamento rūmai atsirado XIV a. Anglijoje, kai Parlamento lordai pradėjo posėdžiauti atskirai nuo bendruomenių atstovų. Lordų rūmus, kaip atskirą įstatymų leidžiamosios valdžios darinį 1649 m. įteisino Oliveris Kromvelis. Nuo ...

Altingas

Pirmą kartą sušauktas 930 m. pietvakarių Islandijoje, Tingo slėnyje, iš čia ir pavadinimas – liet. "Visi į Tingą". Vykdė įstatymų leidybos ir teismines funkcijas. 1662 m. Danijos vyriausybė panaikino įstatymų leidybos teisę. 1800 m. Reikjavike įs ...

Argentinos Deputatų Rūmai

Argentinos Deputatų Rūmai – Argentinos parlamento žemesnieji rūmai. Sudaryti iš 257 deputatų. Renkami kas dveji metai pusėje provincijų, 4 metų kadencijai. Deputatų skaičius proporcingai atitinka provincijų gyventojų skaičių.

Bundestagas

Bundestagas – Vokietijos parlamento žemieji rūmai, įstatymų leidybos institucija, teisėkūros subjektas. Įsteigtas, remiantis 1949 m. Vokietijos Pagrindiniu įstatymu.

Dvejų rūmų parlamentas

Dvejų rūmų parlamentas – parlamentas, kuris turi dvejus rūmus. Vieni rūmai vadinami žemaisiais, kiti – aukštaisiais. Žemieji rūmai paprastai renkami vienu metu ir laikoma, kad jie atstovauja tautai. Paprastai jų nario kadencija būna 3–5 metai. Au ...

Frakcija

Frakcija – parlamento ar kitos renkamos politinės institucijos išrinktųjų narių savanoriška organizacija, kurios pagrindinis tikslas - įgyvendinti politinius tikslus ir interesus. Frakcija taip pat vadinama politinės partijos viduje susidariusi p ...

Irachtas

Irachtas – Airijos įstatymų leidžiamosios valdžios institucija, parlamentas. Irachtą sudaro: Airijos prezidentas; Senatas aukštieji rūmai. Dveji rūmai Atstovų rūmai žemieji rūmai; Irachtas yra įsikūręs Leinsterio rūmuose – XVIII a. hercogų rūmuos ...

Jungtinių Valstijų Kongresas

Jungtinių Valstijų Kongresas – JAV federalinės vyriausybės įstatymų leidžiamasis organas. Jį sudaro dveji rūmai: Atstovų Rūmai ir Senatas. Kongresas posėdžiauja JAV Kapitolijuje Vašingtone. Ir senatoriai, ir atstovai renkami tiesioginių rinkimų m ...