ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206

Komercinis kodeksas

Komercinis kodeksas – įstatymo galią turintis teisės normų, reguliuojančių komercinę veiklą, rinkinys; komercinis teisynas, komercinės teisės sąvadas, teisės kodeksas.

Konsulinis teisėjas

Konsulinis teisėjas - arbitras, kuriam pavesta spręsti komercines bylas, vienam arba kolegialiai kartu su kitais teismo nariais. Konsulinis teisėjas nėra teisėjas, jo galią ir kompetenciją legitimuoja asmens profesinė patirtis, bylos šalių pasiti ...

Licencija

Licencija – dokumentas, oficialus leidimas, suteikiantis teisę vykdyti tam tikras dažniausiai komercines operacijas. Licenciją išduodantis fizinis ar juridinis asmuo vadinamas licenciaru, o ją gaunantis - licenciatu. Kiekviena įmonė turi bent kel ...

Licencinė sutartis

Licencinė sutartis – rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis suteikia teisę kitai šaliai naudotis licencijos objektu nustatytomis sąlygomis ir nurodytoje teritorijoje, o licenciatas įsipareigoja mokėti atlygį už naudojimąsi licencijos objektu.

Nacionalizacija

Nacionalizacija – objekto pavertimas valstybine nuosavybe. Paprastai šis žodis suprantamas kaip privačios nuosavybės pavertimas valstybine, tačiau kai kada taip vadinamas žemesnių valstybingumo lygmenų turto vertimas aukštesnio valstybinio lygmen ...

Privatizacija

Privatizacija – turto perdavimas iš visuomeninės arba valstybinės nuosavybės privačiai nuosavybei, taip pat turto valdymo perleidimas privačioms įmonėms. Priešingas procesas vadinamas nacionalizacija. Privatizacijos sąvoka pradėta naudoti 1948 m. ...

Ūkio subjektas

Ūkio subjektas – ūkinės veiklos subjektas, vienetas; asmuo, aktyviai ir betarpiškai veikiantis ūkio srityje, ekonominėje veikloje – vykdantis ūkinę veiklą ir gaunantis atitinkamas pajamas. Pagal teisinę formą subjektas gali būti tiek juridinis, t ...

Kainodara

Kainodara – vienas iš rinkodaros komplekso elementų, nurodantis prekės kainos nustatymo metodą, paprastai išskiriami pagrindiniai trys kainos nustatymo metodai.

Produkto pavyzdys

Produkto pavyzdys – tai parduodamo produkto tam tikra forma, kuri suteikiama potencialiam pirkėjui nemokamai arba už simbolinį mokestį, kad potencialus pirkėjas galėtų išbandyti produkto savybes prieš įsigyjant produktą iš pardavėjo.

Rinkodara

Rinkodara – prekių, paslaugų, organizacijų, žmonių, teritorijų ir idėjų paklausos numatymas, valdymas bei patenkinimas per mainus, užtikrinant organizacijos tikslų pasiekimą. Amerikos marketingo asociacija rinkodarą apibrėžia kaip veiklą, institu ...

AIDA

AIDA yra akronimas, kuris reiškia sąmoningumą, susidomėjimą, troškimą ir veiksmą. AIDA modelis yra plačiai naudojamas rinkodaroje ir reklamoje apibūdinti veiksmus ar etapus, kurie atsiranda, kai vartotojas pirmą kartą sužino apie produktą ar prek ...

Daugelio lygių prekybos modelis

Daugelio lygių prekybos modelis – tiesioginių pardavimų modelis, kai nepriklausomi pardavėjai parduoda tam tikros kompanijos prekes. Legaliose daugelio lygių prekybos sistemose aukščiau esantys nariai negali uždirbti nė cento iš naujai pritrauktų ...

Dempingas

Dempingas – prekių pardavimo ir paslaugų tiekimo užsienio rinkose kaina, kuri gerokai mažesnė už vidaus rinkos kainą arba net už savikainą. Pagal PPO taisykles, dempingas nėra draudžiamas ar nepriimtinas, išskyrus atvejus jei jis gresia sugriauti ...

Google AdWords

Google AdWords yra "Google" siūloma tinklalapio reklamos sistema, talpinanti reklamas tiek pačioje "Google" paieškos sistemoje, tiek ir kituose AdSense sistemoje prisiregistravusiose tinklalapiuose. AdWords reklamos kainą nustato patys naudotojai ...

Kontrolinis pirkimas

Kontrolinis pirkimas – metodas kontroliuoti aptarnavimo lygį naudojantis teikiamomis paslaugomis nežinant tiesiogiai su vartotojais bendraujantiems firmos darbuotojams, kad taip tiriama firma, kurioje jie dirba. Toks būdas gali būti taikomas vykd ...

Logotipas

Logotipas – grafinis ženklas, kurį gali sudaryti: Pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu ; Tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpos pvz., Apple obuolys. Specialiai parinktu šriftu parašytas ...

Marketingo agentūra

Marketingo agentūra – įmonė, kuri klientams už tam tikrą mokestį siūlo plataus spektro marketingo paslaugas, dalyvauja rinkos analizės, produkto arba paslaugos prekinio ženklo vystymo, klientų pritraukimo procesuose.

Rinka

Rinka – visuma santykių tarp realių ir potencialių pirkėjų ir pardavėjų, laisvai, be išorinės prievartos, perkančių prekes bei paslaugas. Pagrindiniai rinkos dalyviai yra vartotojai ir gamintojai. Rinkos ekonomikoje rinka yra pagrindinis ekonomin ...

Segmentavimas

Segmentavimas – rinkos suskirstymas į atskiras identifikuojamas dalis. Rinkos segmentas – tai pagal tam tikrą požymį išskirta rinkos dalis, kai iš tai daliai priklausančių pirkėjų tikimasi vienodos reakcijos į rinkodaros veiksmus. Rinkos segmenta ...

Seksualizuota reklama

Seksualizuota reklama – reklama, kuria siekiama padaryti reklamuojamą produktą ar paslaugą patrauklią vartotojo akyse, pasitelkiant patrauklius modelius ir tuo pačiu žadinant lytinį susijaudinimą. Aksioma "seksas parduoda" dažnai yra naudojama ka ...

Suvalkų valstybinė profesinė aukštesnioji mokykla

Suvalkų valstybinė profesinė aukštesnioji mokykla - valstybinė aukštesnioji mokykla esanti Suvalkų mieste, viena didžiausių tokio tipo mokyklų šiame krašte. Atidaryta 2005 m. liepos 15 dieną. Mokykloje mokosi apie 500 studentų. Mokykloje yra fina ...

Alumni

Alumni – buvusiųjų narių organizacija. Tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių mokinių, studentų, darbuotojų, stipendininkų. Alumni organizacijas kuria įvairios mokyklos, universitetai, įmonės pvz., PwC, paramos fondai. Alumnai vienijasi į alumnų ...

Švietimo sistema

Švietimo sistema – mokymo institucijų, įstaigų tinklas, administruojamas valdžios ir savivaldos, jų aprūpinamas materialiniais ir dvasiniais resursais ir grindžiamas jurisdikcija. Įvairių valstybių švietimo sistemose skiriasi moksleivių mokymo pr ...

Baltijos technologijų institutas

UAB "Baltijos technologijų institutas" – mokymo įstaiga suaugusiems, norintiems pradėti savo karjerą IT srityje ir patobulinti turimas žinias Jis taip pat renka su programuotojo profesija, jos statusu Lietuvoje susijusią statistiką.

Nacionalinė moksleivių akademija

Nacionalinė moksleivių akademija – ne pelno siekianti viešoji neformaliojo ugdymo įstaiga, skirta Lietuvos gabių mokinių dalykiniam ir visuomeniniam lavinimui. Pagrindinis NMA tikslas – suteikti aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems moty ...

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas – mokymas, kai mokantysis yra kitoje vietoje nei ją gaunantis besimokantysis. Šiais laikais nuotolinis mokymas paprastai suprantamas kaip mokymasis per internetą ar panaudojant vietinius kompiuterinius tinklus. Viena seniausių ...

Jungtinių Valstijų švietimo departamentas

Jungtinių Valstijų Švietimo departamentas vyriausybinio lygmens Jungtinių Amerikos Valstijų departamentas. Departamentas buvo sukurtas remiantis Švietimo departamento organizacijos aktu, kurį 1979 metų spalio 17 dieną pasirašė JAV prezidentas Dži ...

Pradinis lavinimas Lietuvoje

Pradinė mokykla – pradinio išsilavinimo, mokymo įstaiga; mokykla. Lietuvoje pradinė mokykla apima 1-4 klases. Pradinėse mokyklose taip pat gali veikti parengiamoji grupė. Po pradinės mokyklos seka visos kitos mokymosi įstaigos. Lietuvoje šiuo met ...

Vidurinė mokykla

Vidurinė mokykla – bendrojo lavinimo mokyklų tipas; įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba neformalusis švietimas. Baigus vidurinę mokyklą, t. y. išlaikius abitūros egzaminus, leidžiama studijuoti aukštojoje mokykloje. Išsilavinimo t ...

ŠVIS

ŠVIS – švietimo valdymo informacinė sistema. Tai informacinė sistema, kurios sukurta sistemingai organizuoti su švietimo vystymu susijusius duomenis.

Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo plėtotės centras – švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti valstybinė švietimo įstaiga. Ugdymo plėtotės centras buvo įkurtas 2009 m. rugsėjo 1 d., kai buvo reorganizuotos Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios įstaigos ...

Studijos

Institucinę studijų sistemą sudaro studijų institucijos, aukštosios mokyklos, studijų paramos įstaigos, studijų fondai pvz., Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, aukštųjų mokyklų universitetų rektorių konferencija, studijų institucijų a ...

Alma mater

"Alma Mater" – aukštoji mokykla, kurioje semiamasi žinių, studijuojama. Metafora "Maitinančioji Motina" aiškinama tuo, jog universitete studentai yra "maitinami" žiniomis. Frazė kilo iš seniausio Europoje Bolonijos universiteto, įkurto 1088 metai ...

Aukštasis išsilavinimas

Lietuvoje aukštojo mokslo sistemą sudaro nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos bei nenuosekliosios studijos. Baigus nuosekliųjų studijų programą suteikiamas kvalifikacinis arba mokslo laipsnis ir arba profesinė kvalifikacija ...

Darbininkų fakultetas

Darbininkų fakultetas, kartais rabfakas – speciali mokymo įstaiga TSRS, skirta darbininkams ir valstiečiams suteikti vidurinį išsilavinimą ir paruošti stojimui į aukštąją mokyklą. Darbininkų fakultetai egzistavo 1920-1930 m. Į darbininkų fakultet ...

Doktorantūra

Doktorantūra – mokslininkams rengti skirtos trečiosios pakopos universitetinės studijos, į kurias, be tam tikrų kursų studijų, įeina moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Į doktorantūrą priimami asmenys, baigę magistrantūros ar vientisąsia ...

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur - studentų himnas lotynų kalba, ypač populiarus Europos aukštosiose mokyklose. Tiksli himno sukūrimo vieta nežinoma. Manoma, kad himnas sukurtas XIII arba XIV amžiuje, tikriausiai Paryžiaus universitete. Jo anksčiausios versijos, ...

Kino studijos

Kino studijos yra akademinė disciplina, tirianti filmus įvairiais teoriniais, istoriniais ir kritiniais aspektais. Kartais kino studijos yra siejamos ir lyginamos su medijų ar televizijos studijomis. Ne taip kaip kai kurios, labiau praktinio pobū ...

Neuniversitetinės studijos

Neuniversitetinės studijos yra vienos pakopos, į praktinę veiklą orientuotos profesinės studijos. Jos vyksta aukštojoje mokykloje, sudarančios sąlygas įgyti taikomaisiais moksliniais tyrimais ir ar taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinę k ...

Pasirenkamasis dalykas

Pasirenkamasis dalykas, alternatyviai pasirenkamas dalykas - mokomasis dalykas Lietuvos universitete ar panašioje aukštojoje mokykloje, kurį studentas turi išsirinkti iš studijų programoje tam semestrui numatyto dėstomų dalykų sarašo, kuriame tur ...

Podiplominės studijos

Gali būti formaliosios ir neformaliosios. Formaliosios - tokios, kai įsirašoma į antrosios pakopos studijų programą. Pvz., magistrantūros licenciatūros studijų programos. Jos skirtos pasirengti savarankiškam mokslo meno darbui arba kitam darbui, ...

Podoktorantūra

Podoktorantūra - podaktarinės studijos ar moksliniai tyrimai, vykdomi įgijus daktaro laipsnį. Trukmė: 6-24 mėn. Rečiau - iki 36 mėn. ar net 5 metų. Mokslininkas postdoktorantas gali tyrinėti pagal specialią darbo arba stažuotės programą mokslo ty ...

Studentas

Studentas – žmogus, kuris mokosi aukštojoje mokykloje. Terminą pradėta vartoti Senovės Romoje. Tada taip buvo vadinami visi mokslo siekiantys, kurį nors mokslą studijuojantys žmonės. XII a. atsiradus universitetams, taip buvo vadinami ir jų lanky ...

Tarptautinis studento pažymėjimas

Tarptautinis studento pažymėjimas – tarptautinis studento pažymėjimas, išduodamas aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentams. ISIC studento pažymėjimas pripažįstamas ne vien Lietuvoje, bet ir beveik visame pasaulyje. Pateikus ISIC pažymėjimą ...

Žuvis (rekomendacija)

Žuvis - iš anksto parašytas, bet nepasirašytas atsiliepimas, rekomendacija ar recenzija, kurį paprastai iš anksto parašo labiausiai suinteresuotas žmogus, pvz., rekomendaciją parašo rekomenduojamasis, recenziją - recenzuojamo darbo autorius, atsi ...

Korfu deklaracija

Korfu deklaracija buvo susitarimas, kuris sudarė sąlygas susikurti Jugoslavijos karalystei. Ją Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, 1917 m. liepos 20 d., Korfu saloje pasirašė vadinamasis Jugoslavijos komitetas, kurį sudarė emigracijoje esantys pol ...

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – tarptautinis dokumentas, priimtas 1948 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje, JTO Generalinėje Asamblėjoje. Deklaracija kviečia valstybes laikytis žmogaus teisių ir laisvių, pilietinių ir politinių teisių ir laisvių, ...

Žmogaus aplinkos konferencijos deklaracija

Žmogaus aplinkos konferencijos deklaracija – dokumentas, 113 valstybių priimtas 1972 m. Stokholme vykusios Jungtinių Tautų Žmogaus aplinkos konferencijos metu. Joje įteisinti 26 pagrindiniai aplinkosaugos principai ir pridedamas veiksmų planas, t ...

1871 m. Vokietijos Konstitucija

1871 m. Vokietijos Konstitucija, Bismarko Konstitucija – Vokietijos imperijos konstitucija, priimta 1871 m. balandžio 16 d. Bundesratas atstovavo federacijos valstybėms; bundesrato pirmininku buvo Prūsijos karalius, kuris taip pat turėjo ir Vokie ...

Baltarusijos Respublikos Konstitucija

1919 m. vasario 3 d. Baltarusijos Tarybų I suvažiavime buvo priimta pirmoji Baltarusijos TSR Konstitucija. Persmelkta proletariato diktatūros idėjos. Beveik identiška 1918 m. Rusijos TSR Konstitucijai. Keista keletą kartų.