ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201

Šveicarijos ekonomika

Šveicarijos ekonomika yra viena stabiliausių pasaulio ekonomikų. Ilgalaikio valiutos saugumo ir bankų privatumo politika padarė Šveicariją saugiu prieglobsčiu investuotojams, sukurdama ekonomiką, kuri yra labai priklausoma nuo pastovios užsienio ...

Taivano jena

Taivano jena – buvusi Taivano valiuta, naudota nuo 1895 iki 1946 m. Ji prilygo Japonijos jenai, su kuria kartu buvo apyvartoje. 1 jena buvo dalinama į 100 senų. Taivano jena buvo pakeista 1946 m. įvestu Senuoju Taivano doleriu, apyvartoje išbuvus ...

Cechovikas

Cechovikas – pogrindinis TSRS verslininkas. Pogrindžio fenomenas yra toks, kad nei organizuoti nelegalią gamyklą, nei pardavinėti produkciją buvo neįmanoma. Todėl cechovikai rado išeitį: oficialios valstybinės struktūros bazėje jie gamino produkc ...

Derliaus nuėmimo talkos Tarybų Sąjungoje

Derliaus nuėmimo talkos Tarybų Sąjungoje – TSRS gyvavimo metu buvusios talkos derliui valstybiniuose ūkiuose nuimti. Į kolūkius ir tarybinius ūkius padėti kolūkiečiams nuimti derlių buvo siunčiami miesto gyventojai, dažniausiai studentai, mokinia ...

Kolektyvizacija

Kolektyvizacija – priverstinis žemės atėmimas iš valstiečių ir individualių jų ūkių pertvarkymas į kolūkius ir tarybinius ūkius. Masinė kolektyvizacija Sovietų Sąjungoje prasidėjo 1929 m. Ji vyko dviem etapais: buožių likvidavimo ir kolūkių kūrim ...

Kolūkis

Kolūkis, kolchozas – tarybinė žemės ūkio įmonė, paremta kolektyvinio ūkininkavimo idėja. Šalia kolūkių dar egzistavo tarybiniai ūkiai. Oficialiai juose pirmininkas buvo renkamas visuotinu balsavimu. Kada, kur ir kiek sėti ar sodinti, kada pjauti ...

Komunalinis butas

Komunalinis butas – butas, esantis valstybės nuosavybėje, apgyvendinamas valstybės pagal gyvenamojo ploto normas, skiriamo vienam žmogui, nepriklausomai nuo žmogaus šeimyninės padėties ir buto konfigūracijos. Dažniausiai viename bute gyvena kelet ...

Mašinų ir traktorių stotis

Mašinų ir traktorių stotis – TSRS veikusi valstybinė įmonė, tiekusi kolūkiams žemės ūkio techniką. Mašinų – traktorinės stotys vykdė traktorių, kombainų ir kitos žemės ūkio technikos aptarnavimą ir nuomą kolūkiams. Pirmi traktoriai pasirodė XX a. ...

Socialistinis lenktyniavimas

Socialistinis lenktyniavimas tarybinė varžymosi tarp darbo kolektyvų ir tarp atskirų darbuotojų forma, praktikuota TSRS ir Rytų bloko šalyse.

Stachanovietis

Stachanoviečiai – Stachanovo pasekėjų, socialistinės gamybos novatorių, daug kartų viršijusių nustatytas gamybos normas, masinis judėjimas Tarybų Sąjungoje. Stachanoviečiai buvo žinomi dėl darbo našumo kėlimo ir geresnio technikos naudojimo. Judė ...

Tarybinis ūkis

Tarybinis ūkis – TSRS laikais buvusios valstybinės įmonės, kurios vertėsi žemės ūkiu. Tarybiniai ūkiai dažniausiai buvo kuriami didelių ūkių bazėje ir kai kuriais bruožais oficialiai skyrėsi nuo kolūkių.

TSRS valstybinis bankas

TSRS valstybinis bankas – TSRS centrinis bankas, vieningas centralizuotas emisijos, kasos ir atsiskaitymų centras TSRS, pagrindinis valstybės liaudies ūkio ir gyventojų kreditavimo ir finansavimo bankas, gyvavęs 1923–1991 m.

Vnešekonombanko čekiai

Vnešekonombanko čekiai – Vnešekonom banko ir Vnešposyltorgo – savotiški "antrieji pinigai", egzistavę TSRS 1960 m. – 1990 m. Jie buvo leidžiami banknotų pavidalu, monetų nebuvo. Vnešekonombanko čekiais buvo mokamos algos TSRS piliečiams, dirbusie ...

Karthago Airlines

Karthago Airlines – privati Tuniso užsakomųjų skrydžių oro linijų bendrovė, įkurta 2001 metais. Bendrovės pagrindinė bazė yra Džerbos-Zairio oro uostas, antrinės bazės – Tunise – Karthago oro uostas ir Monastyrije – Monastyrio oro uostas. Bendrov ...

Tuniso dinaras

Pavadinimas "dinaras" yra siejamas su senovės romėnų laikais cirkuliavusia sidabrine moneta – denaru. Ji buvo naudota imperijos Afrikos provincijoje, teritorijoje kurioje buvo Kartagina, o dabar egzistuoja Tuniso valstybė.

Tuniso frankas

Tuniso frankas buvo Tuniso valiuta nuo 1891 m. iki 1958 m. Frankas buvo padalintas į 100 santimų, o savo verte prilygintas Prancūzijos frankui.

Ukrainos ekonomika

Labiausiai išsivysščiusios Ukrainos pramonės šakos – sunkioji pramonė, transportas bei energetika. Labiausiai išsivystę ekonominiai reginionai – Donbasas Donecko ir Luhansko sritys, Padnieprė Dniepropetrovsko bei Zaporožės sritys, taip pat Kijevo ...

Aerosvit Airlines

Aerosvit-Ukrainian Airlines buvo 1994–2013 m. veikęs oro vežėjas, kuris bazavosi Boryspilio tarptautiniame oro uoste, Boryspilyje, Ukrainoje. Aviakompanija vykdė vietinius skrydžius į 11 miestų ir tarptautinius skrydžius į 20 Europos miestų. Taip ...

Belizo transportas

Pagrindinė Belizo transporto priemonė yra autobusai. Didesniuose šalies miestuose, kaip sostinėje Belmopane ar Belize, yra autobusų centrai. Kituose miestuose yra autobusų stotelės.

Sent Kitso ir Nevio transportas

Sent Kitse yra 58 km ilgio siaurasis geležinkelis 762 mm vėžė, ratu supantis salą. Seniau naudotas cukranendrių gabenimui į Bastero cukraus fabriką, dabar pritaikytas turistinėms reikmėms. Valdo bendrovė St. Kitts Scenic Railway ir veža nuo Sendi ...

Vokietijos ekonomika

Vokietijos ekonomika yra didžiausia Europoje ir ketvirta pagal nominalųjį BVP pasaulyje. Pastaruoju metu Vokietijos ekonomika dinamiškumu nepasižymi, yra priklausoma nuo galimų išorės sukrėtimų ir vidinių struktūrinių problemų. 2008 m. BVP sudarė ...

Aukštutinio Harco vandentvarkos sistema

Aukštutinio Harco vandentvarkos sistema arba Aukštutinio Harco vandens regalija – užtvankų, tvenkinių, griovių, kanalų ir kitų hidrotechninių įrenginių sistema centrinės Vokietijos Aukštutinio Harco regione. Užima apie 200 kv. km plotą Žemutinėje ...

Roberto Bošo fondas

Robert Bosch Stiftung GmbH – vienas didžiausių privačių bei su įmone susijusių fondų Vokietijoje. Įsteigtas 1964, Robert Bosch 1861-1942 m. testamento pagrindu. Fondas valdo 92 % Robert Bosch GmbH įstatinio kapitalo, akcijų vertė – 1.2 mlrd. eurų ...

Darbininkai iš Rytų

"Darbininkai iš Rytų" – apibrėžimas, priimtas Trečiajame Reiche apibūdinimui žmonių, išgabentų iš Rytų Europos šalių siekiant išnaudoti juos kaip nemokamą ar menkai apmokamą darbo jėgą. Vokietijos oficialūs asmenys šiuo žodžiu pažymėdavo prievart ...

DAX

Deutscher Aktien IndeX – svarbiausias Vokietijos akcijų indeksas. Indeksas DAX yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į 30-ies likvidžiausių, didžiausių ir pelningiausių įmonių akcijų kainas. Visų šių įmonių akcijomis yra prekiaujama Frankfurto akcijų ...

Pramonės ir prekybos rūmai

Pramonės ir prekybos rūmai, PPR - pramonės, verslo atstovų susivienijimas Vokietijoje. Iš viso VFR veikia apie 80 regioninių Pramonės ir prekybos rūmų. Juos vienija skėtinė organizacija Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų sąjunga. Visoms įmonėms ...

Vokietijos komercinis kodeksas

Vokietijos komercinis kodeksas – Vokietijos FR komercinis kodeksas. Pirmtakas – 1860 m. Vokietijos imperijos komercinis kodeksas. Parengė Vokietijos teisingumo ministerija, 1897 m. gegužės 10 d. priėmusi naują kodekso redakciją.

Vokietijos turizmas

Vokietijos turizmas – Vokietijos ekonomikos šaka. Turizmas yra svarbi ūkio sritis Vokietijoje. Nuo 2009 iki 2014 metų nakvynių skaičius kasmet augo. 2014 metais jis augo 3 procentais ir siekė 424 mln. 2015 metais tikimasi augimo 2 procentais. 200 ...

Žemės ūkio socialinis draudimas

Žemės ūkio socialinis draudimas - Vokietijos socialinis draudimas, skirtas savarankiškai dirbantiems žemės, miškų ūkio, sodininkystės sričių verslininkams, jų sutuoktiniams, šeimos nariams, asmenims, draudžiamiems pagal šeimos draudimą. Apima žem ...

Asociacijos dėsnis

Asociacijos dėsnis – Davido Ricardo 1817 metais veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai" aprašytas dėsnis, įrodantis neabejotinus darbo pasidalijimo pranašumus net ir tais atvejais, kai vienas individas ar jų grupė visais atžvilg ...

Darbo našumas

Darbo našumas, darbo efektyvumas – atlikto naudingo darbo kiekis per laiko vienetą arba naudingo darbo ir sunaudotos energijos kiekio santykis. Darbo našumas apskaičiuojamas darbo laiku produkto paslaugos vienetui, produkcijos paslaugų kiekiui pe ...

Antrinis ūkio sektorius

Antrinis ūkio sektorius – ūkio sektorius apimantis veiklą, kurios rezultatas yra užbaigtas, naudojimui tinkamas produktas; jam priskiriama apdirbamoji pramonė ir statyba. Vakarų Europoje antrinis ūkio sektorius vyravo XIX a. pirmoje pusėje. Priež ...

AS-AD modelis

AS-AD modelis yra makroekonomikos modelis, paaiškinantis gamybos ir kainų lygio tarpusavio priklausomybę remiantis visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos kreivėmis.

Deficitas

Deficitas – skirtumas tarp valstybės išlaidų ir pajamų, išlaidoms viršijus pajamas. Situacija ekonomikoje, kai paklausa viršija pasiūlą, nesant lyginamajai kainai.

Diskretinė ekonominė politika

Diskretinė ekonominė politika – vyriausybės vykdomos priemonės šalies nacionalinių pajamų apimčiai, užimtumui paveikti, infliacijai kontroliuoti. Šios politikos priemones teoriškai pagrindė Džonas Meinardas Keinsas. Čikagos mokykla patobulino kie ...

Ekonomikos augimas nesukuriant darbo vietų

Ekonomikos augimas nesukuriant darbo vietų – sąvoka naudojama apibūdinti situacijai, kai ūkis atsigauna po recesijos, tačiau gyventojų užimtumas nedidėja. Sąvoka pradėta naudoti JAV XX a. 10-ame dešimtmetyje apibūdinant ekonomikos atsigavimą prez ...

IS/LM modelis

IS/LM modelis - sudarytas iš dviejų kreivių - IS ir LM. Modelis parodo, kokiu būdu šių dviejų rinkų tarpusavio sąveika lemia bendrąją paklausą. Jis buvo pasiūlytas sero Džono Hikso ir Alvino Hanseno, naudojamas nuo 1937.

Koncesija

Koncesija Unter Konzession – valdžios ar valdymo institucijos suteiktas leidimas, kuriame nustatomos koncesininko ūkinės bei komercinės veiklos sąlygos bei įsipareigojimai. Koncesija taikoma tose srityse, kurios svarbios valstybės bei gyventojų s ...

Negalimas trejetas

Negalimas trejetas – ekonomikos hipotezė, kad negalima vienu kartu pasiekti fiksuoto valiutos kurso, laisvo kapitalo judėjimo ir nepriklausomos pinigų politikos. Formalus šito modelio pagrindimas išdėstytas Mandelio-Flemingo Mundell-Fleming model ...

Paklausos ir pasiūlos pusiausvyros taškas

Paklausos ir pasiūlos pusiausvyros taškas – kaina, kuriai esant susiformuoja pusiausvyra tarp vartojimo ir pasiūlos. Pasiūlos kreivės susikirtimo su vartojimo kreive taškas yra pusiausvyros taškas tarp paklausos ir pasiūlos. Abi kreivės yra instr ...

Pinigų politika

Pinigų politika, monetarinė politika - valstybės vykdoma pinigų leidyba, kurso palaikymo, nacionalinės valiutos politika. Beveik visada valstybės siekė įvesti savo nacionalinę valiutą. Ją įvedinėjant iš karto pradėdavo vykdyti monetarinę politiką ...

Pirminis ūkio sektorius

Pirminis ūkio sektorius – vadinama gavybos ir žaliavų perdirbimo į pusfabrikačius ūkio šaka. Taip pat prie pirminio sektoriaus priskiriamas žemės ūkis, žuvininkystė, miškų ūkis, medžioklė ir žaliavų gavyba. Pirminis ūkio sektorius buvo pats pirma ...

Rinkos mechanizmas

Rinkos mechanizmas – procesas apimantis rinkos dalyvių veiksmus, kurio padarinyje atsiranda nauja rinkos pusiausvyra, taip pat nauja paklausa, pasiūla ir kaina. Tai pasiūlos ir paklausos svyravimas, kurio padarinyje pasikeičia atskirų produktų ka ...

Trečiasis ūkio sektorius

Trečiasis ūkio sektorius, paslaugų sektorius – ūkio sektorius, apimantis veiklą, kurio branduolį sudaro paslaugų teikimas. Jis aprėpia tokias sritis kaip mokytojavimas, vadovavimas ir pramoninių gaminių platinimas. Paslaugų sektorius apima ūkines ...

Valstybės biudžeto išlaidos

Valstybės biudžeto išlaidos – ekonominiai santykiai, susidarantys perskirstant biudžeto pajamas. Valstybės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su valstybės funkcijomis ekonomine, socialine, politine prasme. Todėl valstybės išlaidos yra skirtos sva ...

Vartojimas

Vartojimas – ekonomikoje santykis tarp prekių bei paslaugų kainų, jų kiekio, kurį vartotojas nori ir gali įsigyti per laikotarpį, su sąlyga, kad nesikeičia kiti rinkos elementai. Kainos ir vartojimo santykį nurodo vartojimo kreivė. Vartojimo kiek ...

Vartojimo kreivė

Vartojimo kreivė – viena iš kreivių, naudojama mikroekonomikoje, kuri parodo produkto kiekį, kurį vartotojai įsigis esant skirtingoms kainoms ir ceteris paribus. Nors vartojimas priklauso nuo kainos, tradiciškai produkto kaina rodoma ant kylančio ...

Gifeno paradoksas

Gifeno paradoksas – mikroekonomikoje stebima situacija, kai augant kainoms vartojimas irgi auga. Tokia situacija būna tarp labai mažas pajamas turinčių vartotojų augant būtiniausio vartojimo prekių kainoms, dar vadinamoms Gifeno prekėmis. Gifeno ...

Gyvenimo ciklo hipotezė

Gyvenimo ciklo hipotezė – ekonominė socialinė teorija, teigianti, kad asmens vartojimas priklauso ne tik nuo einamųjų pajamų, bet ir nuo laukiamų viso gyvenimo ciklo pajamų.

Intervencinis pirkimas

Intervencinis pirkimas – valstybės ar ūkio subjekto produkcijos pirkimas siekiant palaikyti kainas. Intervenciniai pirkimai dažniausiai vykdomi valstybės supirkti žemės ūkio produkciją ir taip palaikyti jos kainas. Valstybė nustato kokiomis minim ...