ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 198

Masto ekonomija

Masto ekonomija – produkto vieneto savikainos mažėjimas, atsirandantis didinant produkcijos gamybos ar pardavimo mastą bei efektyvumą; gamybos sąnaudų mažėjimas augant gamybos mastui. Masto ekonomija pasiekiama kompleksiškai per įvairias priemone ...

Mažėjančio naudingumo taisyklė

Mažėjančio naudingumo taisyklė – ekonomikos taisyklė, kuri sako: kiekvieno sunaudoto produkto nauda yra mažesnė už prieš tai sunaudoto produkto atneštą naudą. Didindamas vartojimą, vartotojas didina naudą, bet kiekvienas tolesnis produktas atneša ...

Pasiūla

Pasiūla – tai rinkai pateiktas produktų kiekis esant nurodytai kainai. Kainos ir pasiūlos santykį pavaizduoja pasiūlos kreivė. gamintojų skaičius gamintojų siekiai technologijų lygis pasikeitimų laukimas produkto savikainos elementai, energijos r ...

Pasiūlos kreivė

Pasiūlos kreivė – kreivė, parodanti, kiek bus pasiūlyta prekių esant skirtingoms jų kainoms ir ceteris paribus. Nors prekių paklausa priklauso nuo to produkto rinko kainos, tradiciškai kreivėje kaina nurodoma ant vertikalios ašies, pasiūlai patei ...

Pelnas

Pelnas – ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais. Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos viršija tai veiklai sunaudotas išlaidas. Pelno atvirkštinis variantas yra nuostolis. Pelnas nurodo tik ...

Ribinė nauda

Ribinė nauda – papildoma nauda, kurią vartotojas gauna padidindamas prekės ar paslaugos vartojimą vienu vienetu. Esant vienam vartojimo lygiui produktų suteikta nauda duoda vienodą naudą. Jeigu vartojimas padidės nors vienu vienetu, pasikeis visa ...

Ribinės sąnaudos

Ribinės sąnaudos – gamybos sąnaudų padidėjimas, atsiradęs gaminant papildomą prekės vienetą. Formulėse dažnai žymimi raidėmis "MC". Gamindamas vienodą produkcijos kiekį, gamintojas patiria vienodas sąnaudas. Jeigu gamintojas padidins gamybą nors ...

Snobo efektas

Snobo efektas – reiškinys, kai turtingesni žmonės pradeda mažiau pirkti kai kurių prekių ar net visai nustoja jas pirkti, nes jų gali nusipirkti ir dažnai perka kitų sluoksnių žmonės. Dėl šio reiškinio turtingesnių žmonių vartojimo kreivė yra žem ...

Substituciniai produktai

Substituciniai produktai, kitaip dar substitutai ir pakaitalai – prekės ir paslaugos, vieną kitą galinčios lengvai pakeisti. Substituciniams produktams priskiriami: benzinas ir dujos, sviestas ir margarinas. Augant vieno produkto paklausai didėja ...

Vartojimo naudos viršijimas

Vartojimo naudos viršijimas – skirtumas tarp kainos, kurią vartotojas planuoja ir kokią iš tikro turi mokėti; jis nurodo, kiek prekė ar paslauga dar gali brangti ir dar bus perkama. Pagal mažėjančio naudingumo taisyklę didėjant vartojimui dar vie ...

Antimonopolinė politika

Antimonopolinė politika – valstybės taikomos priemonės, skirtos vieno subjekto dominavimui rinkoje sumažinti ir užkirsti kelią kartelio susitarimams. Pvz., valstybė draudžia susijungimus, dėl kurių įsivyrauja vienas prekės tiekėjas ar paslaugos t ...

Perskirstymas

Perskirstymas – sąvoka, reiškianti finansinių arba socialinių-politinių priemonių rezultatą ar taikymo procesą, kurio metu pakeičiamas pajamų arba kapitalo savininkas, taip mažinant pajamų arba turto pasiskirstymo nelygybę.

Protekcionizmas

Protekcionizmas – tokia valstybės vykdoma ekonominė politika, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti šalies ūkio subjektams konkuruojant su užsienio gamintojais, verslininkais.

Vartotojiškumas

Vartotojiškumas arba konsumerizmas – socialinė ir ekonominė sistema, pagrįsta vis didesniu materialinių gėrybių ir paslaugų vartojimu. Tokioje sistemoje perkamoji galia laikoma vienu svarbiausių žmogaus gyvenimo gerovės rodiklių. Šnekamojoje kalb ...

Havelmo tvirtinimas

Havelmo tvirtinimas – nurodo, kad tolygiai augant valstybės išlaidoms ir mokesčiams didinami visuminė paklausa ir valstybės ūkis. Tokį tvirtinimą pateikė ir grindė norvegų ekonomistas Trygve Havelmas. Valstybės išlaidų augimas didina visuminę pak ...

Išmušto stiklo metafora

Išmušto stiklo metafora – metafora, kuria parodoma, kad katastrofos ir nelaimės negali paskatinti ūkio vystymosi, pasiūlyta 1850 m. ekonomisto Frederiko Bastiato veikale "Kas matoma ir kas nematoma".

Kintamumas (rinka)

Kintamumas – statistinis rodiklis, charakterizuojantis rinkos kainų tendencijos ar pajamų tendencijos keistis. Yra vienas iš svarbiausių rodiklių valdant finansines rizikas. Dažniausiai skaičiuojamas metinis kintamumas. Kintamumas nurodomas absol ...

NAIRU

NAIRU – ekonominė nedarbo teorija, stabilizuojanti infliacijos lygį – nedarbo pusiausvyros teorija. XX a. antroje pusėje Filipso kreivė prarado savo populiarumą. Šalyse vienu metu kilo infliacija ir nedarbas. Daugelis ekonomistų bijojo, kad Filip ...

Natūriniai mainai

Mainai – prekių ir paslaugų mainų sistema, nenaudojanti pinigų kaip tarpininko. Tai prekyba, paremta natūriniais mainais, kai prekės ir paslaugos keičiamos į prekes ir paslaugas nenaudojant pinigų. Prekės įvertinamos pagal pasaulines arba sutarti ...

Nematoma rinkos ranka

Nematoma rinkos ranka – metafora, Adamo Smito naudota knygoje Tautų turto prigimties ir atsiradimo tyrimas. Jos pagalba Smitas siekė aprašyti rinkos ūkio funkcionavimą, remiantis tuo, kad atskirų ūkio vienetų veikla, kylanti iš jų egoistinių siek ...

Pareto optimumas

Pareto optimumas, arba optimali Pareto nauda – italų ekonomisto Vilfredo Pareto pasiūlytas terminas, reiškiantis tokį gėrybių padalinimą, kurio jau nebegalima pagerinti, nepabloginus kurio nors vartotojo situacijos. Pavyzdys Tarkime, kad Duonaiti ...

Racionalaus pasirinkimo teorija

Racionalaus pasirinkimo teorija – neoklasikinė ekonomikos teorija, aiškinanti piliečių, politikų ir valstybės tarnautojų veiksmus iš racionalumo pozicijų, kaip kad aiškinami ir gamintojų bei vartotojų savanaudiški veiksmai. Teorija taikoma viešos ...

Taupumo paradoksas

Taupumo paradoksas – ekonomikos teorija teigianti, kad, padidėjus namų ūkių taupymui per trumpą laiką, ilgainiui gali sumažėti bendra paklausa bei produkcijos mastai, o tai atitinkamai sumažintų vėlesnį bendrą žmonių taupymą.

Tobuloji konkurencija

Tobuloji konkurencija – teorinis ekonomikos modelis, kuriam esant laisvosios rinkos taisyklės yra visuomenei optimalios ir užtikrina efektyviausius gerovės kūrimo kelius. Tobulos konkurencijos atveju turi būti teisingi arba labai artimi tiesai to ...

Vikinomika

Vikinomika, vikiekonomika – spietinė veiklos forma, greitai arba momentiškai apjungiant žmones ir panaudojant bei išnaudojant turimus išteklius saviorganizacijos būdu problemoms spręsti: veiklos, sistemos principas, būdas.

Visuminė paklausa

Visuminė paklausa susideda iš keturių makroekonominių subjektų: Likusio pasaulio paklausa. Lygus skirtumui tarp eksporto ir importo – švarus eksportas NX. Įmonių paklausa – I. Namų ūkių paklausa – C. Valstybės paklausa – G. Tokiu būdu mes apskaič ...

Jungtinių Tautų plėtros programa

Jungtinių Tautų plėtros programa – Jungtinių Tautų agentūra, koordinuojanti pagalbą besivystančioms valstybėms. Įkurtą 1965 m. lapkričio 22 d., būstinė – Niujorke. UNDP atskaitinga Generalinei Asamblėjai ir yra finansuojama iš savanoriškų valstyb ...

Bloomberg Businessweek

"Business Week" – savaitinis verslo žurnalas, leidžiamas finansinių naujienų agentūros "Bloomberg". "BusinessWeek" žurnalui dirba 1 700 žurnalistų 146 biuruose 72 šalyse. "BusinessWeek" yra rinkos lyderis, pritraukiantis 4.7 mln. skaitytojų, daug ...

The Economist

"The Economist" – prestižinis Jungtinės Karalystės verslo, finansų, ekonomikos ir politikos savaitraštis. Žurnalo pasaulinis tiražas siekia 1.5 mln. Be to, žurnalas turi 100 tūkst. skaitmeninių prenumeratorių. Pirmasis "The Economist" numeris pas ...

Financial Times

Financial Times – prestižinis Didžiosios Britanijos verslo, finansų, ekonomikos ir politikos dienraštis. Laikraščio pasaulinis tiražas siekia 600 tūkst. egzempliorių. Pirmasis "Financial Times" numeris pasirodė 1888 m. Jo primtakas "Financial New ...

Forbes

"Forbes" – amerikiečių leidybos ir žiniasklaidos bendrovė, kuri nuo 1917 m. leidžia vieną autoritetingiausių verslo leidinių pasaulyje – "Forbes" verslo žurnalą. Jo pagrindiniai varžovai yra savaitraščiai "Fortune" ir "BusinessWeek". Kas savaitę ...

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal – tarptautinis verslo dienraštis, leidžiamas anglų kalba Niujorke nuo 1889 m. Vienas įtakingiausių pasaulio verslo ir ekonomikos periodinių leidinių. Priklauso žiniasklaidos milžinei "News Corp." Laikraščio redakcijoje dir ...

Mercks Warenlexikon

Merko prekių leksikonas – vokiškas prekybos, pramonės ir verslo žinynas, 1871–1922 išleistas keletą kartų.

Ekonominio bendradarbiavimo organizacija

Ekonominio bendradarbiavimo organizacija – tarptautinė ekonomikos plėtros organizacija tarp dešimties Eurazijos šalių. Organizacijos būstinė – Teheranas.

Eurazijos Sąjunga

Eurazijos Sąjunga – ekonominė ir politinė organizacija tarp šių šalių: Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Rusija, Armėnija. Nuo SSRS žlugimo buvo bandoma reintegruoti buvusias šios sąjungos respublikas. Žlugus pirmajam bandymui - Nepriklausomų ...

G20

G20 dvidešimtuko grupė) – tarptautinis forumas, kuriam priklauso 19 ekonomiškai stipriausių arba sparčiai ekonomiškai besivystančių valstybių bei Europos Sąjunga. G20 buvo įkurtas 1999 m. kaip šalių narių centrinių bankų atstovų susirinkimas, bet ...

Nepriklausomų valstybių sandrauga

Nepriklausomų valstybių sandrauga – valstybių sąjunga, sudaryta iš buvusių Tarybų Sąjungos respublikų.

OPEC

OPEC – tarptautinė organizacija, jungianti naftą eksportuojančias valstybes. Centrinė būstinė – Vienoje, Austrijoje. OPEC narėmis yra daugelis Persijos įlankos šalių, Nigerija, Indonezija, Libija, Alžyras ir Venesuela, Kuveitas, Ekvadoras sugrįžo ...

Pasaulio Ekonomikos Forumas

Pasaulio Ekonomikos Forumas – Ženevoje įkurtas paramos fondas geriau žinomas iš savo kasmetinių tarptautinių susitikimų, konferencijų, forumo Davose, Šveicarijoje, kuris apjungia žymiausius verslininkus, tarptautinių politikos lyderius, kviestini ...

Pasaulio muitinių organizacija

Pasaulio muitinių organizacija, sutr. PMO - tarptautinė organizacija, vienijanti daugelio pasaulio valstybių muitines. Šiuo metu ši organizacija turi daugiau kaip 170 narių. Būstinė įsikūrusi Briuselyje. Pasaulio muitinių organizacijos pagrindinė ...

Pasaulio Prekybos Organizacija

Pasaulio prekybos organizacija – tarptautinė prekybos organizacija, nustatanti taisykles ir sprendžianti prekybinius konfliktus tarp į ją įstojusių šalių, kurios visos yra pasirašę apie 30 sutarčių. Veiklą pradėjo 1995 m. 2011 metų pabaigoje joje ...

Regioninės išsamios ekonominės partnerystės sutartis

Regioninės išsamios ekonominės partnerystės sutartis – tarptautinė laisvos prekybos sutartis, 2020 m. lapkričio 15 d. pasirašyta tarp penkiolikos Azijos ir Okeanijos valstybių. Pasirašymo metu sutarties šalys sudarė beveik trečdalį tiek viso pasa ...

Tautų Sandrauga

Tautų Sandrauga anksčiau Britų Sandrauga arba Britų Tautų Sandrauga) – savanoriška 52 nepriklausomų valstybių asociacija. Dauguma valstybių narių anksčiau buvo valdomos Jungtinės Karalystės, buvo šios valstybės kolonijomis. Dalyje narių valstybės ...

Bankas

Bankas – finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas pagal valstybės suteiktą licenciją. Paprastai bankai uždirba iš mokesčių už paslaugas bei palūkanų maržos.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – subjektas, kuris laiko ir tvarko vertybinius popierius ir leidžia vertybinių popierių sandorius apdoroti darant įrašus apskaitoje. Vertybiniai popieriai gali būti laikomi fizine forma bet nemobilūs i ...

Creditreform

"Creditreform" – didžiausias Europoje kredito valdymo paslaugų firmų susivienijimas, įkurtas 1879 metais Vokietijoje. Jau 1894 m. "Creditreform" buvo apdovanotas Antverpeno pasaulinėje mugėje sidabro medaliu kaip tarptautinė kreditų apsaugos orga ...

Finansinė pramoninė grupė

Finansinė pramoninė grupė, FPG – įmonių grupė, privačių kredito įstaigų bei pramonės įmonių susivienijimas tam tikrose ekonomikos šakose ar pošakiuose. XX a. paskutiniajame dešimtmetyje finansinės pramoninės grupės susiformavo kaip priešprieša an ...

Finansų įstaiga

Finansų įstaiga – finansų įmonė arba kredito įstaiga, kuri. užsiima veikla, kurios pagrindinę dalį sudaro finansinių paslaugų teikimas bei verčiasi bent vienos finansinės paslaugos teikimu. deklaruoja ūkinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuos ...

Finansų maklerio įmonė

Finansų maklerio įmonės – įmonės, patikėjimo teise valdančios klientų investicinius portfelius ir teikiančios konsultacijas šiais klausimais. Finansų maklerio įmonės ne tik tarpininkauja vertybinių popierių prekyboje, bet ir užsiima investicinių ...

Kredito įstaiga

Kredito įstaiga – tokia įstaiga, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito įstaigų veikla yra griežtai reglamentuojama teis ...