ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197

Linga

Linga – Šivos simbolis hinduizme. Reiškia Šivą, kaip dievą, pranokstantį bet kokias formas ar savybes. Tai vertikalaus cilindro forma, gaminama iš akmens, metalo, krištolo ir kitko, arba susiformavusi natūraliai – iš ledo, akmens ar uolų. Linga į ...

Nadžiai

Nadžiai - hinduizmo dvasinėse praktikose yra laikomi energetiniai kanalai žmogaus subtiliajame kūne. Yra trys pagrindiniai nadžiai: Sushumna nadžis – centrinis energetinis kanalas, o Ida ir Pingala nadžiai - kylantis ir besileidžiantis kanalai. T ...

Panditas

Panditas – hinduizme reiškia tradicinį išsilavinimą įgijusį asmenį, savo srities žinovą. Panditas moka sanskritą, gali būti įvairių klasikinių menų, religijos, menų žinovas. Panditais vadinami vyrai brahmanai, mintinai mokantys dalį vedų ir savo ...

Prana

Prana – Indijos klasikinėje filosofijoje ir medicinoje – visuotinė gyvybinė energija, su kvėpavimu glaudžiai susijusi biomotorinė ir psichofizinė gyvybės jėga. Sąvoka "prana" sutinkama jau "Rigvedoje" bei "Atharvavedoje", kur reiškia gyvybės dvel ...

Purušartha

Purušartha filosofinė hinduizmo sąvoka reiškianti tikslą ar žmogaus egzistencijos siekį. O purušartha savo ruožtu dar skaidoma į keturis tikslus, kurie apima tam tikrus žmogaus gyvenimo aspektus.

Sačidananda

Sačidananda arba sat-čit-ananda – viena svarbiausių indiškosios vedantos filosofijos sąvokų, kuria nusakomi trys esmingi vieningojo Brahmano aspektai: būtis, sąmonė ir palaima. Šie dėmenys išreiškia Brahmano ontologinį pirmumą, epistemologinį nel ...

Sadhus

Sadhus arba sanjasinas – Indijos kultūroje – asketas, klaidžiojantis vienuolis. Tai ketvirtoji gyvenimo stadija indų tradicijoje, vadinama sanjasa. Sadhaus tikslas – išsivadavimo pasiekimas meditacijos ir Brahmano kontempliacijos būdu. Dažnai sad ...

Šaktė

Šaktė, hinduizme – iš savęs besireiškianti, savimoninga ir savaveiksmė dieviškoji dinamiška galia, pirmapradė visuotinė energija. Šaktė yra pirmapradė kosminė energija, kuri persmelkia visą visatą. Šakti yra ne tik atsakinga už visatos kūrybą, be ...

Tat tvam asi

Tat tvam asi – vienas iš svarbiausių vedantos teiginių, kuriuo apibrėžiamas santykis tarp individo ir absoliuto. Pirmąkart šis teiginys paminėtas Čandogja Upanišadoje, datuojamoje apie 600 m. pr. m. e. Tat tvam asi neretai pakartojamas šeštajame ...

Azanas

Azanas – musulmoniškas kvietimas maldon, skelbiamas iš mečetės penkis kartus per dieną. Už azano atlikimą atsakingas muedzinas. Azaną sudaro kelios formulės, kurios pas sunitus ir šiitus kiek skiriasi. Visų musulmonų azaną sudaro 7 formulės: ٱلله ...

Chadžas

Chadžas – musulmonų piligrimų kelionė į islame šventą Meką, atliekant joje religines apeigas. Vienas iš penkių pagrindinių įsakymų, kurių privalo laikytis musulmonai. Hadžas vyksta musulmonų kalendoriaus XII mėnesio 8–12 dienomis. Mekoje maldinin ...

Dava

Dava - Islamo religijoje žodis reiškiantis kvietimą atsiversti į islamą. Musulmonai žodžiu dava dažniausiai įvardyja misionierišką veiklą. Kartais vartojamas dava sinonimas yra tablygh, reiškiantis skleidimą.

Džihadas

Džihadas islame – siekis žodžiu ar veiksmu apginti tiesą, teisingas šventasis karas, nukreiptas prieš tikrą ar įsivaizduojamą blogį. Džihado kovotojas vadinamas mudžahidu. Išskiriamas "mažasis džihadas" al-jihad al-asghar – išorinė kova, paprasta ...

Fitna

Fitna – arabiškas žodis, apimantis tokias sąvokas kaip suskilimas, atsiskyrimas, perversmas, anarchija. Dažnai vartojamas kalbant apie pilietinį karą, nesutarimus, pasidalijimą islamiškoje visuomenėje, turint omenyje tikėjimo išbandymo laikotarpį ...

Giauras

Giauras - paniekinamas žodis, kuriuo turkai musulmonai vadina bet kurį, kuris nėra musulmonas, ypač taikomas krikščionims. Žodis su suturkintas persų gdwr ar gbr kitatikis, stabmeldys. Pradžioje tai buvo panieką ir gėdinimą reiškiantis žodis. Vėl ...

Kalima

Kalima - "žodis") - tam tikra prasme, tai musulmono tikėjimo išpažinimas žodžiu. Iš viso yra šešios kalima, jos pateikiamos žemiau:

Sakifa

Sakifa – taip buvo vadinama susirinkimų salė, buvusi Medinoje. Kartu tai yra sąvoka islame, kuria įvardijamas skilimas tarp musulmonų 632 m. parenkant lyderį po pranašo Mahometo mirties. Anksčiausiai Sakifos įvykius po daugiau nei 100 metų paminė ...

Šahada

Šahada – musulmonų tikėjimo išpažinimas. Tai vienas iš 5 islamo stulpų, kuriuo liudijama Dievo vienybė ir Mahometo pranašiškos pasiuntinystės viršenybė. Dar vadinamas kalima. Šahados tekstas toks: لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱلله lā ...

Ummah

Ummah arba uma – visų islamiškų valstybių gyventojų visuma. Panarabizmo požiūriu uma – visi pasaulio arabai, islamo požiūriu – visi pasaulio musulmonai, "tikratikių bendrija", musulmonų pasaulis. Frazė Ummah Wahida viena bendrija Korane reiškia v ...

Amžinoji nuodėmė

Amžinoji nuodėmė arba Neatleidžiama nuodėmė – krikščionių teologijoje nuodėmė, kurią padaręs nusidėjėlis nebegali būti išganytas ir gauti amžinąjį gyvenimą. Ši sąvoka kildinama iš Jėzaus pasisakymų Evangelijose pagal Matą: Užuominų apie šią nuodė ...

Atgimimas (krikščionybė)

Iš naujo atgimę – krikščionybėje terminas, dažniau vartojamas protestantų evangelikų ir krikščionių fundamentalistų, tikinčiajam, patikėjusiam Kristumi bei priėmusiam krikščionišką krikštą, apibūdinti. Iš naujo atgimę nėra nauja religija arba nau ...

Išganymas

Išganymas – Biblijoje aprašomas Dievo sukurtas žmogaus išgelbėjimo planas. Ši sąvoka yra viena svarbiausių krikščionybėje. Teologijoje išgelbėjimo plano studijos vadinamos soteriologija. Krikščionys išgelbėjimo įgijimą naudoja kaip patekimo į Dan ...

Religinė teisė

Religinė teisė – teisės šeima; įvairiose religijose – žmogui skirti Dievo įsakymai, įstatymai, taisyklės, nurodymai. Tai gali būti Šariatas, Halacha, Mozės, Dieviškieji įstatymai, Tora ir kt.

Dieviškoji teisė

Dieviškoji teisė – Dievo duotos ar nustatytos taisyklės. Terminas žinomas nuo Antikos laikų. Naujaisiais laikais diskutuota dėl Dieviškosios teisės veikimo srities, religinės teisės veikimo. Terminas pradėtas naudoti įvairia prasme: siekiant legi ...

Dvasinis teismas

Dvasinis teismas – bažnytinio tribunolo bažnytinei jurisdikcijai priklausančio ginčo nagrinėjimas ir sprendimas. Dvasinis teismas sprendžia bylas, liečiančias tikėjimą, dorą ir bažnyčios gyvenimo drausmę, taip pat krikščioniškosios santuokos, kun ...

Halacha

Halacha - tai visi judaizmo religiniai įstatymai, jungiantys 613 Įsakymų ir daugumą Talmudo įstatymų. Halacha nurodo, kaip žydui gyventi, valgyti, vesti žmoną ir net būti palaidotam. Dažnai halacha apibūdinama kaip žydų įstatymai, nors tiesiogini ...

Gailestingumo darbai

Gailestingumo darbai – Katalikų Bažnyčioje sudaryti sąrašai darbų, kuriais pasireiškia gailestingumas, ir kurie skirti kito poreikiams tenkinti. Tradiciškai skiriami septyni gailestingumo darbai kūnui: kalinį sušelpti ligonį aplankyti pakeleivį į ...

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

Katalikų Bažnyčios Katekizmas – katekizmas, paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II apaštaline konstitucija "Fidei depositum" 1992 m. spalio 11 d. Parengti Katekizmą paragino Antroji ekstraordinarinė bendroji vyskupų sinodo sesija. 1986 m. popieži ...

Popiežiaus neklystamumas

Popiežiaus neklystamumas – Katalikų Bažnyčios dogma, teigianti, kad popiežius, esant tam tikroms sąlygoms, yra apsaugotas nuo klaidų. Ši dogma suformuluota Pirmojo Vatikano susirinkimo 1870 m. dogminėje konstitucijoje "Pastor Aeternus". Antrojo V ...

Primatologija

Primatologija – mokslas, tiriantis primatus, fizinės antropologijos šaka. Jis labai įvairiapusiškas, tad primatologų galima rasti tarp zoologų, antropologų, psichologų ir kt. Kaip ir antropologija, primatologija tiria hominidus, t. y. išnykusius ...

Primatai

Primatai – žinduolių būrys, kuriam priklauso lemūrai, beždžionės ir žmogbeždžionės, įskaitant ir žmones. Visi primatai turi penkis pirštus, panašią dantų sandarą. Progresyvus požymis – padidėjusios priekinės smegenys, jų paviršius raukšlėtas. Tač ...

Ainų mažoji rasė

Ainų mažoji rasė малая раса) – ainų antropologinė mažoji rasė. Kiti pavadinimai – ainų antropologinis tipas, Kurilų mažoji rasė, ainuidai, ainoidai, kurilidai. Paprastai laikoma tarpine mažąja rase. Kai kas ainus laiko senoviniais europidais, kai ...

Amerikanidai

Amerikanidai – žmonių didžioji rasė, gyvenanti Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Dažnai priskiriami mongolidams, bet turi daug skirtingų bruožų, todėl neretai laikomi savarankiška didžiąja rase.

Arktinė mažoji rasė

Arktinė mažoji rasė – šiaurinės Azijos mongolidų antropologinė mažoji rasė. Kiti pavadinimai – arktinis antropologinis tipas, eskimų rasė.

Armėnoidų rasė

Armėnoidų rasė, kitaip dar asiroidų rasė, Priešakinės Azijos rasė – kai kurių antropologų išskiriamas antropologinis tipas, Balkanų-Kaukazo mažosios rasės variantas, kuri yra didžiosios europidų rasės dalis. Dažna Mažojoje Azijoje, Armėnijoje, ta ...

Atlanto–Baltijos mažoji rasė

Pagrindinis arealas – Skandinavija, Britų salos, Vakarų ir Rytų Europos šiauriniai rajonai, tai yra maždaug Europos dalis į šiaurę, šiaurės vakarus ir šiaurės rytus nuo Alpių kalnų. Šios rasės atstovai sudaro svarbią švedų, norvegų, danų, islandų ...

Australijos mažoji rasė

Australijos mažoji rasė – pagrindinė australidų antropologinė mažoji rasė. Kiti pavadinimai – Australijos antropologinis tipas.

Balkanų-Kaukazo mažoji rasė

Balkanų-Kaukazo mažoji rasė – viena iš europidų didžiosios rasės mažųjų rasių. Kitas pavadinimas – Balkanų-Kaukazo antropologinis tipas. Šią mažąją rasę išskyrė tarybinis antropologas Nikolajus Čeboksarovas 1951 m. Taip pat šią rasę išskyrė Valer ...

Bušmėnų mažoji rasė

Bušmėnų mažoji rasė arba kapoidinė rasė – bušmėnams ir hotentotams būdinga antropologinė mažoji rasė, dažnai laikoma afrikanidų didžiosios rasės dalimi. Kitas pavadinimas – bušmėnų antropologinis tipas. Dėl specifinių bruožų bušmenų mažoji rasė d ...

Dravidų mažoji rasė

Dravidų mažoji rasė – Pietų Indijoje aptinkama antropologinė mažoji rasė. Dar vadinama dravidų antropologiniu tipu arba Pietų Indijos mažoji rasė. Yra tarpinė tarp Indijos – Viduržemio jūros bei vedoidų mažųjų rasių.

Etiopijos mažoji rasė

Šio tipo žmonės gyvena Etiopijoje ir Afrikos rage, kur susiduria europidų ir negridų zonos. Etiopijos rasės atstovai paplitę Etiopijos, Eritrėjos, Somalio, Kenijos, Sudano etnosuose.

Europidai

Europidai, europeoidai, – senais laikais Europoje, Šiaurės Afrikoje ir dalyje Azijos. Europidų formavimąsi, kaip manoma, paveikė prieš 10 tūkst. metų pasibaigęs ledynmetis. Atsitraukiantys ledynai paliko tuščias teritorijas, kuriose apsigyveno žm ...

Indijos–Viduržemio jūros mažoji rasė

Indijos – Viduržemio jūros mažoji rasė – viena iš europidų didžiosios rasės mažųjų rasių. Dar vadinama Indijos – Viduržemio jūros antropologiniu tipu.

Juodaodis

Juodaodis – žmogus su tamsia arba su labai tamsia oda. Juodaodžiai paprastai būna vienos iš dviejų didžiųjų rasių – negridų ar australidų – atstovai. Juodaodžių žmonių rasės dažnai jungiamos į vieną grupę – australonegridus. Labai tamsią odą gali ...

Laponoidų mažoji rasė

Šios mažosios rasės atstovų požymiai pakankamai saviti, todėl daug antropologų mano, kad jie sudaro savarankišką žmonių šaką, tiek pat savitą, kaip ir europidų, mongolidų ir negridų didžiosios rasės. Kiti antropologai mano, kad jų savitumo prieža ...

Melanezijos mažoji rasė

Melanezijos mažoji rasė – australidų antropologinė mažoji rasė, būdinga Melanezijos gyventojams. Kitas pavadinimas – Melanezijos antropologinis tipas.

Metisai

Metìsas – žmogus, kurio protėvių tarpe buvo indėnų ir baltųjų. Plačiąja reikšme metisas – bet kurių kelių rasių kilmės žmogus. Žmonių atžvilgiu šis terminas pradėtas vartoti nuo maždaug XVI a. Lotynų Amerikoje kai kuriose šalyse metisai sudaro gy ...

Mongolidai

Mongolidai – žmonių didžioji rasė, gyvenanti Rytų Azijoje. Vienas senųjų jos pavadinimų – geltonoji rasė. Dažnai mongolidais laiko ir Amerikos vietinius gyventojus. Žemiau pateiktame aprašyme aprašyti tik Azijos mongolidai. Amerikos vietiniai gyv ...

Mulatai

Mulatai – rasinė grupė, kurią sudaro europidų ir negridų rasių bruožų turintys žmonės. Daugiausia gyvena Lotynų Amerikoje, Karibų salose, JAV, Afrikoje, Europoje. Kai kuriuose iš šių kraštų yra ar buvo naudojami specifiniai terminai, skirstantys ...

Negrilų mažoji rasė

Negrilų mažoji rasė – Afrikos pigmėjų antropologinė mažoji rasė, dalis afrikanidų. Kitas pavadinimas – negrilų antropologinis tipas. Kada ši mažoji rasė susidarė, nežinoma, kadangi neaptikti iškastiniai likučiai.