ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189

Šv. Romos Bažnyčios kamerlengas

Kamerlengas – vienas aukščiausių pareigūnų Vatikane, paprastai vykdantis pasaulietines administracines funkcijas. Šiuo pareigūnu visada tampa kardinolas. Atsistatydinus ar mirus popiežiui, t. y., sedisvakansijos laikotarpiu, įgaliojimus tvarkyti ...

Vedų žyniai

Vedų žyniai – žyniai, atlikę vedines atnašavimo apeigas. Bendrai žyniai Vedose įvardijami kaip "ritvidžai", turint omenyje jų, kaip išmanančių aukojimus, paskirtį, taip pat įvardijami kaip "viprai" bei "kaviai", pabrėžiant jų visuomeninį išskirti ...

Vikaras

Vikaras – dvasininkas, tam tikroje bendruomenėje atliekantis pagalbininko funkcijas. Dar kitaip vikaras gali būti vadinamas kapelionu. Evangelikų bažnyčioje dvasininkas kurį laiką nėra parapijos vadovas. Šis laikotarpis vadinamas vikariatu. Katal ...

Vyskupas

Vyskupas – krikščionių dvasininkas, turintis aukščiausio laipsnio šventinimus. Vyskupus turi Katalikų bažnyčia, Stačiatikių bažnyčia, Anglikonų bažnyčia, Metodistų vyskupinė bažnyčia, Evangelikų liuteronų bažnyčia.

Arhatas

Arhatas – budizme vadinamas žmogus, pasiekęs visišką išsivadavimą iš klešų ir jau šiame gyvenime ištrūkęs iš samsaros rato. Arhato sąvoka ir idealas susidarė ankstyvojoje budizmo Theravados mokykloje. Jai buvo laikomi išskirtiniai vienuoliai Ther ...

Atbudimas (budizmas)

Atbudimas, arba bodhis – terminas, kuriuo budizme vadinamas sąmonės atsivėrimas tobulam tikrosios daiktų prigimties supratimui. Asmuo atbunda suvokimui, kad kiekvieną dabarties mirksnį visa kas yra tik tuštuma, kuri yra jis pats – ir net ištisa v ...

Atgimimas (budizmas)

Atgimimas – budizmo sąvoka, nusakanti daugelio gyvenimų ciklą, dar vadinamą samsara. Pasak budizmo, po mirties žmogus atgimsta iš naujo, naujam gyvenimui. Šis ciklas nėra laikomas geru dalyku, priešingai, tai yra kančia, kurios galima išvengti nu ...

Bhava

Bhava tai sanskrito ir pali žodis, kuris reiškia "tapimą, tapsmą" kaip pasireiškimą pasaulyje, atėjimą į pasaulį. Jo šaknis yra "bhū" – "tapti, ateiti į būtį". Termino sinonimai: kinų: 有 yǒu ; japonų: 有 u ; vietnamiečių: hữu ; tibetiečių: srid.pa

Čakra

Čakra, tantriniame hinduizme – bioenerginis subtiliosios energijos centras. Energinę čakrų sistemą pagal įvairius bioenerginius mokymus sudaro nuo kelių iki keliolikos ir net kelių šimtų čakrų. Kai kuriose bioenerginių žinių sistemose čakros tapa ...

Devyni vienijantys budizmo teiginiai

Devyni vienijantys budizmo teiginiai priimti 1966 metais įvykusioje Pasaulinėje budistų sanghos sueigoje. Ją sukvietė Theravados mokyklos atstovai Šri Lankoje. Susirinkime daugelį įvairių šalių ir daugelį tiek mahajanos, tiek theravados mokyklų a ...

Dharma

Dharma – iš Indijos kilusioje dvasinėje tradicijose pačia bendriausia prasme reiškia savaiminę tikrovės tvarką. Ši sąvoka yra plačiai naudojama Indijos filosofinėse ir religinėse sistemose ir turi savitų prasmių pagal naudojimo sritį ir konkretų ...

Dhjana

Dhjana – sanskrito sąvoka, reiškianti tiek meditaciją, tiek meditatyvias būsenas. Vartojama tiek hinduizmo, tiek budizmo, tiek kitų indiškos kilmės religijų žodyne. Žodis dhyāna- kyla iš veiksmažodžio dhī- ir reiškia mąslią būseną. Upanišadose dh ...

Dievai budizme

Dievai budizmo religijos dažniausiai yra neigiami. Kai kurie budizmo išpažinėjai mano, jog Dievo ar dievų supratimas neprieštarauja pačiai budizmo filosofijai, tačiau tikėjimas į dievus, anot jų, yra kliuvinys, užkertantis kelią į visišką laisvę, ...

Indrijos

Indrijos yra juslės, jutimo organai. Indiškosiose pažiūrų sistemose dažnai sutinkamas terminas. Dažniausiai indrijomis vadinami penki jutimo organai,: akys, ausys, nosis, liežuvis, kūnas. Hinduizme šį sąrašą papildo penki veiklos organai: gerklos ...

Karma

Karma – mitologijoje ir etninėse indų religijose reiškia veiksmus, įskaitant ir religinius, kurie sukelia po jų einantį atlygį. Dažniausias aiškinimas – visuma visų gerų ir blogų darbų, atliktų asmens ankstesniuose gyvenimuose, kuri nulemia likim ...

Keturios tauriosios tiesos

Keturios tauriosios tiesos – pamatinės budizmo tiesos, kurias Buda suvokė atbudimo metu. Keturiomis tauriosiomis tiesomis apibūdinama "kančios" prigimtis ir būdas iš jos išsivaduoti.

Mahamudra

Mahamudra, tibetietiškas pavadinimas – Čagja Čenpo, reiškiantis Didįjį Antspaudą – tai aukščiausieji Budos mokymai. Jie perduodami Kagju tradicijoje ir gali atvesti į tiesioginį proto prigimties patyrimą. Mahamudra apima pagrindą, kelią ir tikslą ...

Maja

Maja – viena pagrindinių ir universaliausių indų filosofijos ir religijos sąvokų. Žodis māyā́ kildinamas iš ide. *mā- "moti, mirgėti" ir giminingas lietuvių žodžiams móti, mosúoti, mãsinti, mõnai. Tiesa, Indijoje tradiciškai siejamas su sanskrito ...

Mudra

Mudra – Indijos kultūros sąvoka – simbolinis ar apeiginis gestas. Sutinkama tiek hinduizmo, tiek budizmo, tiek džainizmo ikonografijoje bei dvasinėse praktikose. Paprastai tai pirštais arba rankomis rodomas gestas, nors gali būti ir viso kūno mud ...

Munis

Apie upę žr. Munis upė. Munis – askezei, dvasiniam gyvenimui atsidėjęs žmogus, išminčius Indijoje. Ši sąvoka plačiai naudojama tiek hinduizme, tiek budizme, tiek džainizme. Muniai pirmąsyk minimi "Rigvedoje" X.136, kur aprašomi kaip nuogi asketai ...

Nepasitenkinimas

Nepasitenkinimas – pamatinė budizmo sąvoka minima Keturiose tauriosiose tiesose, pirmoji iš jų, ypač svarbi budistų pasaulėžiūrai. Iškiriamas nepasitenkinimas susijęs su: ir kančias būdingas prisirišimui prie tam tikrų polinkių saṃkṣepeṇa pañcopā ...

Nesavastingumas

Nesavastingumas – budizmo terminas, apibūdinantis kiekvieną būtybę, kaip neturinčią savasties – nemirtingo, vientiso ir nepriklausomo pagrindo, kuris būtų nekintantis ir amžinas. Pali budizmo raštai mini, kad visos gyvos būtybės susidaro iš penki ...

Nirvana

Nirvana – budizmo soteriologijoje yra galutinis tikslas, atbudimas, kančių pabaiga. Budos laikais nirvana kaip "užgęsimas", "atvėsimas" reiškė troškimų, neapykantos ir neišmanymo tamsos pabaigą. Nirvana buvo priešinama su trimis liepsnomis – aist ...

Om

Om – sanskrito skiemuo, kurį hinduistai, džainistai, budistai ir kitų indiškosios kilmės religijų ir dvasinių judėjimų atstovai laiko šventu. Om dar vadinamas omkara, pranava, akšara. Devanagari raštu žymimas specialiu ligatūros ॐ ženklu, tibetie ...

Paramita

Paramita – budizmo sąvoka, reiškianti tam tikras tobulas savybes, kurios išvalo karmą ir padeda pasiekti nušvitimą. Paramitos labiausiai iškeliamos Mahajanos budizme, kuriame tikslas yra tapti bodhisatva. Pagal Pradžniaparamita sūtras, Lotoso sūt ...

Pradžnia

Pradžnia, įžvalgioji išmintis ar tiesiog išmintis dar gali būti verčiama kaip "teisingas supratimas", "įžvalgumas", "gilus supratingumas", "išmanymas". Budizme šiuo terminu išskiriama ypatinga išmintis, kurios pagrindas yra tiesioginis esminių ti ...

Pradžniaparamita

Pradžniaparamita – viena svarbiausių Mahajanos budizmo koncepcijų, esmiškai apibūdinanti dharmos doktriną ir tuštumą, bei nurodanti bodhisatvos kelią. Budistinėje mitologijoje Pradžniaparamita vadinama šią išminties tobulybę įkūnijanti deivė. Bud ...

Pratimokša

Pratimokša – taisyklių ir įžadų sąrašas, kurį prisiima vienuolis, tapdamas sanghos nariu. Tripitakoje pratimokša priskiriama vinajų "krepšiui". Pratimokšą aprašantys tekstai vadinami Pratimokša sūtromis. Mahajanos budistai be pratimokšos prisiima ...

Reinkarnacija

Reinkarnacija – tariamas reiškinys, kai esminė žmogaus dalis po jo mirties įsikūnija į kitą žmogų, paukštį ar gyvūną. Kitas šio reiškinio pavadinimai yra metempsichozė arba persikūnijimas.

Sąlygotoji kilmė

Mokymas apie Sąlygotąją kilmę arba "priklausomą kūrimą" – svarbi budistinės metafizikos dalis. Visos budizmo mokyklos laikosi požiūrio, kad reiškinių kilmę visiškai sąlygoja abipusė priežasčių ir pasekmių sąsaja. Sąvokos formuluotė Vakaruose nėra ...

Samadhi

Samadhi – indiškojoje tradicijoje aukščiausio sąmoningumo būsena, kurioje išnyksta bet koks dualumas ir pereinama į viršsąmoninį būvį, kurio neįmanoma suvokti protu ir apsakyti žodžiais. Samadhi transcenduoja visas jutimines patirtis, taip pat la ...

Samsara

Apie filmą žr.: Samsara filmas. Samsara – sąvoka, vartojama skirtingose rytietiškose žinojimo tradicijose: džainizme, budizme, hinduizme, sikhizme, kur jos aspektas – reinkarnacija, kurios pobūdį nulemia karma.

Skandha

Penkios skandhos budizme yra tai, kas sudaro būtybę, individą, "aš". Tai penkios sudedamosios individualybės dalys, kurios pagal budizmą yra tiktai nuolatos kintančių fizinių ir mintinių jėgų ar galių deriniai. Jos ne visiškai atitinka vakarietiš ...

Subtilusis kūnas

Subtilusis kūnas – indiškoje tradicijoje neapčiuopiamas, neišreikštas kūnas. Anksčiausiai minimas Taitiryja Upanišadoje. Vedantoje buvo išplėtota penkių apdangalų, gaubiančių atmaną, teorija. Laikoma kliuviniu siekiant mokšos. Advaita vedantos pa ...

Šūnjata

Šūnjata, pali सुञ्ञता = Suññatā, tibet. = stong pa nyid, jap. 空 = Kū, mong. qoɣusun), Vakarų kalbose paprastai verčiama kaip tuštuma, niekuma, – viena pagrindinių budizmo mokymo sąvokų, reiškianti, kad bet kokia individuali tikrovė neturi jokios ...

Taurusis aštuonialypis kelias

Taurusis aštuonialypis kelias – Budos mokyme skelbiamas kelias, vedantis iš kančių. Iš esmės tai yra praktiškos gairės, nurodančios, kaip vadovaujantis etinėmis ir meditavimo tiesomis, lavinti išmintį. Taurusis aštuonialypis kelias yra ketvirta T ...

Džyva

Džyva – hinduizmo ir džainizmo sąvoka, bendrai nusakanti gyvą būtybę, sielą. Hinduizme džyva laikoma individualia siela – tuo, kas dėl karmos principo nuolat reinkarnuojasi. Tai tarsi tam tikros asmenybės sankaupos – atsiminimai, būdo bruožai, po ...

Loka

Loka – hinduizme, budizme ir džainizme šiuo žodžiu nusakomi pasauliai kosmologine ir psichologine prasmėmis. Pirmąja – dangiškų, žemiškų ar demoniškų būtybių buveinės, antrąja – tai, kas patiriama ar pažįstama pojūčiais. Vedose būdingas skirstyma ...

Mokša (religija)

Mokša – hinduizmo ir džainizmo sąvoka, reiškianti išsilaisvinimą iš samsaros rato, amžino įsikūnijimų srauto. Tai būsena, kurioje nebelieka kančios, tik palaima. Teistinėse hinduizmo doktrinose mokša laikoma priartėjimu prie Dievo – vaišnavizme m ...

Ananda

Ananda – svarbi hinduizmo teologinė kategorija, reiškianti džiugesį, dvasinę palaimą, malonę. Pats žodis sutinkamas jau "Rigvedoje", bet išplėtotas upanišadose ir vėlesnėje religinėje-filosofinėje literatūroje. "Taityrija upanišadoje" teigiama, k ...

Artha

Artha – materialus klestėjimas, šlovė, aukšta visuomeninė padėtis, gerbūvis, aktyvi veikla, valdymas. Svarbu, kad tik siekiant šių tikslų nedaroma žala kitiems.

Ašrama

Ašrama – žmogaus gyvenimo santvarka ir tarpsniai pagal hinduizmą. Senovės išminčiai padalino žmogaus gyvenimą į keturis ašramus, kurie yra gyvenimo laikotarpiai, priklausantys nuo žmogaus tobulėjimo. Taigi, hinduizmas gyvenimą skirsto į keturis t ...

Atmanas

Atmanas – hinduizmo filosofijoje pirmapradė ir esminė žmonių dvasinė prigimtis. Atmano samprata plėtota jau brahmanose, galutinai susiklostė upanišadose. Priklausomai nuo filosofinio požiūrio, atmanas gali būti vartojamas apibūdinant individualią ...

Brahmanas

Brahmanas – senovės Indijos filosofijos, ypač vedantos, sąvoka, kuri reiškia visa apimančią substanciją, aukščiausiąją tikrovę, pasaulio esmę ir sielą. Tai beasmenis dvasinis pradas, aukščiausia objektyvi tikrovė, egzistuojanti nepriklausomai nuo ...

Gopė

Gopė arba gopika – sąvoka, sutinkama hinduizme, dažniausiai vartojama kalbant apie karves ganančių piemenaičių grupę, kurios yra garsios vaišnavizmo teologijoje dėl jų besąlygiško atsidavimo Krišnai, nupasakoto Bhagavatos puranoje ir kituose pura ...

Guna

Guna – sanskrito sąvoka, svarbi hinduistinėse samkhjos, jogos ir vedantos filosofinėse srovėse. Guna laikomas medžiaginės prigimties pradas ar kokybė. Išskiriamos 3 gunos – vaiskumas, veiklumas ir nepaslankumas, jos sąveikauja tarpusavyje. Gunoms ...

Guru

Guru – Rytų religijose – dvasinis mokytojas, dvasinis vedlys, išminčius. Vėliau vakaruose žodžiu "guru" imti vadinti įvairių sričių žinovai, mokytojai, autoritetai. Pats žodis gurus kaip daiktavardis reiškia "mokytoją", o kaip būdvardis – "svarus ...

Yšvara

Yšvara – hinduizmo sąvoka, kuria įvardijamas aukščiausias asmeninis Dievas. Šiuo požiūriu jis laikomas Visatos sergėtoju, kūrėju bei griovėju. Priklausomai nuo mokyklos, yšvaros samprata įvairuoja. Šaivizme yšvara tapatinamas su Šiva, kuris dar v ...

Kama (aistra)

Kama hinduistinėje pasaulėvokoje – meilė, meilės geismas, erotinis ar estetinis mėgavimasis. Pagal tradicinę klasifikaciją tai vienas iš keturių žmogaus gyvenimo tikslų, podraug su dharma, artha ir mokša. Kama priskiriama malonumo kategorijai, ku ...

Kundalinė

Kundalinė – tantrinio hinduizmo dvasinėse praktikose ji laikoma pirmaprade, perkeičiančia aukščiausiosios sąmonės pasąmonine galia. Kundalinė vaizduojama kaip gyvatė, aštuoniais ar trimis su puse žiedo apsivijusi svajambhu lingą, kuri yra subtili ...