ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

Gyvatė (simbolis)

Gyvatė – vienas seniausių žmonijos simbolių, aptinkamas beveik visų pasaulio tautų mitologijoje. Gyvatės atvaizdai randami jau ankstyvojo paleolito mene.

Horo akis

Horo akis, Uadžat – egiptietiškas simbolis, kuris, kaip buvo tikima, saugo nuo blogio. Iš įvairių medžiagų pagamintos akys buvo dedamos faraonams į kapus. Pasak legendos, mūšyje egiptiečių faraonų globėjas dievas Horas netekęs akies.

Ichthys

ICHTHYS, Ichthys – vienas seniausių krikščionių simbolių, vaizduojamas kaip stilizuota žuvis, sudaryta iš dviejų susikertančių puslankių, kurių galai dešinėje pusėje prailginti už susikirtimo taško. Simbolio pavadinimas – iš graikiškų raidžių sud ...

Jabjum

Jabjum – Tibeto budizmo mene sutinkamas simbolis – vyriška ir moteriška figūros sueities pozoje. Šis vaizdinys kyla iš ezoterinių tantrinių mokymų. Panašus vaizdinys sutinkamas ir hinduistinėje tantroje, kur vadinamas maithuna. Jabjum pozoje vaiz ...

Jantra

Apie upę Bulgarijoje žr.: Jantra upė. Jantra – sąvoka, plačiausiai naudojama tantriniame hinduizme ir budizme; sakralus geometrinis simbolis, skirtas palengvinti meditaciją, turintis maginių galių, amuletas. Vizualinis mantros atitikmuo – jei med ...

Krucifiksas

Atsirado VI a. Bizantijos dailėje. Ankstyvuosiuose krucifiksuose Kristus vaizduojamas su ilga tunika ir karūna, nuo XI a. – apnuogintas, kenčiantis, su erškėčių vainiku. Būdinga gotikos, renesanso, baroko, taip pat senajai liaudies dailei.

Lulavas

Lulavas – finiko palmės lapas su dar prigludusiais lapeliais. Jis yra vienas iš keturių arba’ah minim, kurie naudojami žydų šventėje Sukote, rytinėse pamaldose. Kitos rūšys yra hadasas, aravahas ir etrogas.

Mandala

Mandala Indijos religijose – apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. Ją sudaro kvadratai, koncentriniai ratai, susijungę trikampiai, besitelkiantys apie ...

Palmės lapas (simbolis)

Palmės lapas – palmės lapas, ikikrikščioniškais laikais simbolizavęs triumfą ir pergalę. Senovės Romoje palmės lapais kaip garbės ženklu apdovanodavo žaidynių nugalėtojus, kariškius už karines pergales. Palmės lapas dažnai vadinamas palmės šakele ...

Pentagrama

Pentagrama – penkiakampė žvaigždė, nubrėžiama penkiais štrichais. Žodis "pentagrama" kilo iš graikų žodžio πεντάγραμμον, kuris reiškia "penkios linijos". Pentagramos simbolis naudotas Senovės Graikijoje ir Babilonijoje. Pitagoriečiams ji simboliz ...

Siela

Apie gotikinio roko grupę skaitykite straipsnyje Siela grupė Siela daugumoje religijų vadinama savarankiška metafizinė substancija, egzistuojanti kiekvieno žmogaus viduje. Filosofijoje ir religijose labai dažnai "siela" yra apibrėžiama štai tokiu ...

Sojombas

Sojombas – senovinis sudėtinis simbolis, primenantis stulpą iš vienas ant kito sudėtų abstrakčių geometrinių simbolių. Sojombų tradicija kilusi iš indų ir budistų kultūros.

Svastika

Svastika, sūkurėlis – kryžiaus pavidalo simbolis su keturiomis vienodo ilgio šakomis ir lygiais, dažniausiai stačiu kampu užlenktais galais. Svastika senovėje plačiai naudota indoiranėnų, hetitų, keltų, graikų ir baltų, beveik visuose pasaulio že ...

Šventasis Gralis

Šventasis Gralis – legendinis artefaktas krikščioniškoje mitologijoje. Perkeltine prasme ši sąvoka naudojama apibūdinti sunkiai pasiekiamam arba nepasiekiamam tikslui. Dėl legendos apie šv. Gralį kilmės yra keletas versijų. Pasak vienos iš jų, le ...

Uroboras

Uroboras - senovės Graikijos ir Egipto mitinė gyvatė, kuri laiko apsivijusi Žemės rutulį, nasrais įsikibusi į savo uodegą. Alchemijos ženklas - amžino atsinaujinimo ir atgimimo simbolis, vienas iš pirmųjų begalybės atvaizdų žmonijos istorijoje, k ...

Vadžra

Vadžra – vedinėje, hinduistinėje ir budistinėje mitologijoje – dieviškasis ginklas. Žodis "vadžra" kildinamas iš ide. *u̯eĝ- šaknies, reiškiančios žvalumą, jėgą. "Rigvedoje" vadžra – griausmavaldžio dievo Indros ginklas, nors kartais sakoma, kad ...

Vevė (vudu)

Vevė – religinis simbolis, naudojamas įvairiose vudu atšakose. Svarbi religinių apeigų dalis haitiečių vudu ir Luizianos vudu religijoje. Vevė yra atitinkamos loa dvasios simbolis, kuriuo siekiama išsikviesti vudu religijos dievybes. Kiekviena lo ...

Votas

Votas – tikinčių žmonių kabinamas koks nors daiktas ant šventų paveikslų, skulptūrų, taip išreiškiant padėką už patirtas ar geidžiamas malones, maldas. Dažniausiai votai yra žmogaus kūno dalių – akies, širdies, rankos, kojos – pavidalo dirbiniai ...

Celibatas katalikybėje

Celibatas – Romos katalikų dvasininkams privaloma viengungystė, lytinio asketizmo forma. Celibatas dažnai painiojamas su tiesiog skaistumu. Iš tiesų celibatas nurodo pasiryžimą nevesti.

Hesichazmas

Hesichazmas arba isichazmas – mistinė ortodoksų maldos tradicija, susiformavusi vienuolių bendruomenėse. Šios maldos pagrindas - nenutrūkstama malda tyloje, kurios metu besimeldžiantysis ima regėti dieviškąjį veikimą, Dievo šviesą, kokią regėjo a ...

Krovinių kultas

Krovinių kultas – bendras pavadinimas daugybės susijusių Melanezijos religinių judėjimų, kuriuos vienijo bendras tikėjimas magiška vakarietiškų prekių galia. Pasak krovinių kulto, visi šie daiktai sukurti protėvių dvasių, tačiau baltieji žmonės n ...

Pasninkas

Pasninkas – religinio asketizmo forma – tam tikrą laiko tarpą trunkantis susilaikymas nuo kai kurių gėrimų bei maisto produktų, pramogų. Religijose pasninkas reiškia žmogaus norą susitaikyti su Dievu, išvengti artėjančios bausmės arba gailėjimąsi ...

Sielovada

Sielovada – kylančios pastangos pritraukti žmogaus sielą arčiau Dievo ir skatinti žmogų pažinti Dievą. Metodus bei sielovados veiklą nagrinėja Poimenika; tai yra praktinės teologijos dalis, vad. Pastoralinė teologija. Dvasininkas, atliekantis sie ...

Fokoliarai

Antrojo pasaulinio karo metu dvidešimtmetė Chiara Lubich g. 1920, įkvepta Evangelijos žodžių: "Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti" ir "Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau" Jn 15.12-13, ėmė skleist ...

Radha Soami

Radha Soami satsangas – indiškas religinis judėjimas, 1861 m. Agroje įkurtas Svamio Šivos Dajalo Singho. Mokymas pagrįstas Šiaurės Indijos paplitusiomis liaudies religingumo formomis, sukurtomis tokių gurų kaip Kabyras ar Nanakas. Mokymo esmė – i ...

Pasaulio jaunimo dienos

Pasaulio jaunimo dienos – Romos katalikų bažnyčios renginys, vykstantis kas 3 metus kurioje nors pasaulio dalyje, trunkantis apie 2 savaites. Į PJD keliauja piligrimai iš viso pasaulio, nebūtinai giliai tikintys katalikai, taip pat kiti krikščion ...

Adi Granthas

Adi Granthas – Indijos sikhų šventraštis, sudarytas iš maždaug 6000 himnų, sukurtų sikhų guru ir įvairių ankstyvųjų ir viduramžių šventųjų, priklausiusių skirtingoms religijoms ir kastoms. Dar vadinamas Knyga viešpačiu Granthu Sahibu, taip pat Gu ...

Avesta

Avesta – šventų zoroastrizmo tekstų rinkinys, parašytas liturgine Avestos kalba. Avestai priskiriami ir jos komentarai, parašyti vidurine persų kalba.

Islamic Texts Society

Islamic Texts Society, ITS – leidykla, įsikūrusi Kembridže, Anglijoje, leidžianti islamo tematinę literatūrą anglų kalba. ITS tikslas – pateikti knygų įvairiais islamo kultūros ir tikėjimo aspektais. Publikacijos apima ir naujausius šiuolaikinių ...

Kanonas (Biblija)

Biblijos kanonas – sąrašas tekstų, kuriuos tam tikra religinė bendrija laiko autoritetingais, jos šventų knygų rinkinys. Judaizme – Tanachas, krikščionybėje – Biblija. Pats žodis kanonas reiškia visuotinai priimtą taisyklę, normą.

Kitab-i-Aqdas

Kitáb-i-Aqdas arba Aqdas yra svarbiausia Bahajų tikėjimo knyga, parašyta Bahaullah, religijos įkūrėjo. Šis darbas buvo parašytas arabų kalba ir pavadintas arabiška antrašte al-Kitáb al-Aqdas, tačiau knyga dažniausiai vadinama persišku atitikmeniu ...

Koranas

Koranas – islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga. Ji yra religinių – dogminių, mitologinių ir teisinių tekstų rinkinys. Korano ir sunos religinės, dorovinės, buitinės ir teisinės normos sudaro rašytinės musulmonų teisės, šariato, pagrindą. M ...

Maldaknygė

Maldaknygė – maldų knyga, skirta pasauliečiams. Maldaknygių pradžia siejama su vėlyvaisiais viduramžiais. Maldų tekstai – vienas ankstyviausių ir pamatinių bažnytinės literatūros žanrų. Viduramžių maldaknygės buvo rankraštinės, kai kurios, skirto ...

Šėtono biblija

Šėtono biblija yra 1969 m. Anton LaVey parašyta knyga. Ji susideda iš esė rinkinio, pastebėjimų ir pagrindinių Šėtono ritualų, taip pat apibrėžia LaVėjaus savitą šėtonišką filosofiją.

Talmudas

Talmudas – daugiatomis judaizmo religinių raštų rinkinys, vėlyvosios antikos rabinų diskusijų apie žydų įstatymus ir papročius, moralę, istoriją ir kt. sąvadas. Tai centrinis rabiniškojo judaizmo tekstas, judėjų religinio įstatymo pagrindas, savo ...

Tripitaka

Tripitaka – formalus kanoninių budizmo raštų rinkinio pavadinimas. Budistiniuose kraštuose egzistuoja daug skirtingų kanono versijų. Seniausiu laikomas ir plačiausiai žinomas yra theravados mokyklos Pali kanonas. Budizmo kanonas pradžioje buvo įs ...

Apaštališkasis protonotaras

Tikrieji apaštališkieji protonotarai yra Popiežiaus ir Šventojo Sosto notarai. Nustatytas skaičius – 7. Kartu sudaro kolegiją, kurios pirmininkas – dekanas, ilgiausiai pagal tarnybą dirbantis apaštališkasis notaras. Veikla – rengia aktus, dokumen ...

Bodhisatva

Bodhisatva – budizme žmogus, atsisakęs nirvanos ir pasirinkęs savo išmintimi padėti kitiems pasiekti nušvitimą, vienas iš budų. Pavadinimas kilo iš žodžių – bodhi ir sattva. Tikėjimas bodhisatvomis ypač paplitęs mahajanos budizme, tuo tarpu hinaj ...

Buda

Apie budizmo pradininką skaitykite straipsnyje Sidharta Gautama Buda skr. बुद्ध = Buddha, pažodžiui – "atbudęs" budizme – atbudusi, arba pasiekusi nušvitimą, būtybė. Siaurąja prasme Buda vadinamas budizmo pradininkas Buda Šakjamunis princas Sidha ...

Dalai lama

Dalai lama – Tibeto dvasinis ir politinis valdovas, atstovaujantis Tibeto budizmo naujausią mokyklą – Gelug. Pavadinimas "dalai lama" sudarytas iš mongoliško žodžio dalai, reiškiančio "jūra, vandenynas" ir tibetietiško lama, reiškiančio "dvasinis ...

Diakonas

Diakonas – krikščionių dvasininkas, įšventintas diakonu. Pavaldus bendruomenės administratoriui klebonui; neturi visų pastoriaus ar kunigo pareigų, teisių. Evangelikų ir Katalikų Bažnyčioje diakonu tapti gali ir šeimą sukūręs asmuo, baigęs atitin ...

Kanauninkas

Kanauninko institucija atsirado IV a. Katalikų bažnyčios kanauninką Apaštalų Sosto pavedimu, vadovaudamasis Kanonų teisės kodeksu, skiria vyskupas ordinaras. Jis taip pat parenka ir skiriamuosius ženklus. Kanauninkas dėvi sutaną raudonais apvadai ...

Kapelionas

Kapelionas – Romos katalikų, unitų, anglikonų ar evangelikų bažnyčių dvasininkas, kuriam paskirta uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčiųjų grupės, neturinčios klebono, nuolatinė ganytojiška globa. Kapelionai skiriami ligoninėms, kariniams da ...

Kardinolų kolegijos dekanas

Kardinolų kolegijos dekanas, kardinolas dekanas – Šventosios Romos katalikų bažnyčios kardinolų susirinkimo, vadinamo Kardinolų kolegija, vadovas. Juo tampa kardinolas vyskupas, kurį išrenka kolegija, patvirtina popiežius. Nesant Kolegijos dekano ...

Katolikas

Katolikas – aukščiausias dvasininkų titulas kai kuriose Rytų krikščionybės bažnyčiose – Armėnijos apaštalų bažnyčioje, Gruzijos stačiatikių bažnyčioje, Asirijos Rytų bažnyčioje, Kaukazo Albanijos bažnyčioje ir Abchazijos katolikate. Nepaisant to, ...

Klebonas

Kiekvienoje parapijoje yra bent vienas kunigas, kuris tvarko visus su parapijos gyvenimu susijusius reikalus, paprastai vadovauja Pastoracinei tarybai, atsako už vaikų katechizacijos vykdymą konkrečioje parapijoje, parapijos kaip organizacijos va ...

Kunigas

Katalikų kunigas yra asmuo, gavęs kunigystės šventimus. Kunigas yra Dievo tarnas, tarpininkas tarp Dievo ir tikinčiųjų. Katalikų kunigams privalomas celibato laikymasis. Norint tapti kunigu, yra būtinas vidurinis išsilavinimas. Kunigus rengia kun ...

Mahatma

Mahatma – Indijoje naudojamas religinis titulas, suteikiamas žmonėms, kurie laikomi šventais. Tokiu vardu pagerbtas Indijos nacionalinio išsivadavimo lyderis Mohandas Gandis, nepriklausomybės kovotojas Svamis Šradhananda, baulų dainius Lalonas ir ...

Pančen Lama

Pančen Lama yra dvasininko titulas, kurį įgyja tibetiečių dvasinio lyderio Dalai Lamos įpėdinis. Gendunas Choekyi Nyima Gendunas Čiokji Njima gimė 1989 metų balandžio 25 d. Jį žmogaus teisių organizacijos laiko jauniausiu pasaulio kaliniu, kuris ...

Provincijolas

Provincijolas – katalikų religinės institucijos provincijos vyriausias viršininkas, pavaldus institucijos generolui ir prižiūrintis institucijos veiklą toje provincijoje. Tokių institucijų provincijos panašios į bažnytines provincijas, bet nereta ...