ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187

Laiškinis atvirukas

Laiškinis atvirukas - pašto popieriaus gaminys, baltas ar šviesus neperšviečiamo popieriaus lapas, skirtas siųsti paštu be voko. Tekstas rašomas tik ant vienos šio lapo pusės; lapas perlenkiamas, paprastai tik vieną kartą, taip, kad tekstas būtų ...

Latvijas Pasts

"Latvijos paštas" kaip valstybinė įmonė susikūrė 1992 m. sausio 2 d., po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo. Prieš tai šalyje egzistavo daug kitų pašto paslaugų įmonių. 2004 m. lapkričio 1 d. "Latvijos paštas" buvo reorganizuotas į akcinę bendrov ...

Oro paštas

Nuo XX a. 4 dešimtmečio, kai kuriose valstybėse bandyta paštą gabenti raketomis.

Paštininkas

Paštininkas, taip pat laiškanešys, laiškininkas – pašto sistemoje dirbantis žmogus. Pasaulinę pašto dieną spalio 9 d. švenčia daugiau nei 5 milijonai pašto sektoriuje dirbančių darbuotojų. Lietuvoje ši profesinė šventė svarbi daugiau nei 7 tūksta ...

Pašto dėžutė

Pašto dėžutė – vienas svarbiausių pašto įrenginių, speciali rakinama dėžė, skirta surinkti pašto korespondencijai. Ji būna pažymėta pašto įstaigos emblema, įrengiama prie didesnių žmonių susibūrimo vietų, ja galima pasinaudoti bet kuriuo laiku, p ...

Pašto kodas

SSRS buvo vadinami "pašto indeksas" rus. Почтовый индекс. Kai kuriose šalyse angliškai vadinama "postal code", "post code", "postcode", "ZIP code Zone Improvement Plan".

Pašto lėktuvas

Pašto lėktuvas – lėktuvas, pervežantis pašto siuntas, taip pat – specialios konstrukcijos lėktuvas, skirtas pašto siuntoms pervežti. Specialūs pašto lėktuvų modeliai egzistavo prieš Antrąjį pasaulinį karą. Pirmiesiems lėktuvams stigo galingumo ve ...

Pašto ragas

Pašto ragas, taip pat pašto ragelis, pašto trimitas – varinis ar žalvarinis pučiamasis instrumentas, panašus į trimitą, turintis mundštuką, tačiau be vožtuvų ir ventilių. Praeityje naudotas paštininkų signalizuoti apie pašto raitelių ir karietų a ...

Radijas

Radijas – technologija, kuri leidžia perduoti signalus elektromagnetinių bangų moduliavimu. Radiju taip pat vadinamas prietaisas radijo bangoms priimti.

Abonementinis radijo taškas

Abonementinis radijo taškas – įrenginys, leidžiantis abonentui priimti radijo programas, transliuojamas laidais, o ne eteriu. Abonementiniai radijo taškai buvo statomi valstybinėse įmonėse, įstaigose ir butuose. Buvo manoma, jog taškai bus naudin ...

Duga (radaras)

Duga – tolimojo veikimo užhorizontinis radaras; Sovietų Sąjungos priešraketinės ankstyvojo įspėjimo sistemos, skirtos aptikti tarpkontinentinių balistinių raketų paleidimus, dalis.

Internetinis radijas

Internetinis radijas – radijo laidų retransliacijos internetu arba audio laidų transliacija vien tik internetu. 1993 m. įsikūrė Internet Talk Radio, kuri kiekvieną savaitę transliuodavo pokalbius su kompiuterių ekspertais. 1994 m. Čiapel Hilo Š. ...

Mėgėjiška radijo stotis

Mėgėjiška radijo stotis – radijo stotis, kuri gali priimti-siųsti ir tik priimti ir yra skirta radijo mėgėjiškam ryšiui arba tokio ryšio stebėjimui, t. y. skirta radijo mėgėjų veiklai. Priėmimo-perdavimo radijo stotis susideda iš siųstuvo, imtuvo ...

Muzikos genomo projektas

Muzikos genomo projektas yra muzikos rūšiavimo technologija, sukurianti dainų bazę, kurioje kiekvienai iš jų yra priskirtas atskiras kodas. Pastarųjų pagalba pagal pageidavimus galima rūšiuoti bei kurti grojaraščius. Muzikinės srities profesional ...

Radijo stotis

Radijo stotis – technikos kompleksas, kurį sudaro radijo siųstuvai ir imtuvai kartu su antenomis ir kitais techniniais įrenginiais. Radijo stotis yra skirta signalams priimti, transliuoti, retransliuoti ar siųsti radijo bangomis. Tokiu būdu radij ...

Radiocenzūra

Radiocenzūra – nuolatinis radijo stočių monitoringas ir transliacijų trukdymas, naudojamas dažniausiai totalitarinėse šalyse, kur bet kokia kita nuomonė, nesutampanti su režimo nuomone, laikoma "propaganda". Radiocenzūra buvo ypatingai dažnai nau ...

Radioelektronika

Lietuvoje veikia Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokykla – valstybinė ugdymo institucija, ruošianti kvalifikuotus II-os ir IV-os pakopos kompiuterinės įrangos derintojus, radijo ir televizijos aparatūros taisytojus, bei pramo ...

Radiofonas

Radiofonas − įstaiga, rengianti radijo programas ir perduodanti jas transliavimui arba transliuojanti jas pati. Dažniau apibrėžiama žodžiu "transliuotojas”, nors pastarasis turi platesnę prasmę ir apima ne tik įstaigas, bet ir fizinius asmenis, r ...

Refleksinis radijo imtuvas

Refleksinis radijo imtuvas – imtuvas, kuriame tas pats stiprintuvas panaudojamas tiek radijo dažniui, tiek ir garso dažniui sustiprinti. Pirmąkart sustiprintas signalas detektuojamas ir vėl paduodamas į to paties stiprintuvo įėjimą. Stiprintuvas ...

This American Life

This American Life – amerikietiška savaitinė valandinė radijo laida, sukurta bendradarbiaujant su Čikagos viešosiomis žiniasklaidos priemonėmis. Laidos vedėjas – Ira Glass. Laida transliuojama daugybėje viešųjų radijo stočių JAV ir tarptautiniu m ...

Tiesioginio stiprinimo imtuvas

Tiesioginio stiprinimo radijo imtuvas – radijo imtuvas, turintis antenos virpamąjį kontūrą ir po jo einančius radijo dažnio stiprintuvą, detektorių ir garso dažnio stiprintuvą. Šis imtuvo planas paprastai mėgstamas mėgėjų dėl paprastumo ir patiki ...

TSRS Valstybinis televizijos ir radijo komitetas

SSRS Valstybinis televizijos ir radijo komitetas – organizacija, valdžiusi visą SSRS televizijos ir radijo programų rengimo sistemą – Centrinę televiziją ir Visasąjunginį radiją. 1978 m. Gosteleradio sistemoje buvo 14 respublikinių televizijos ir ...

Universiteto radijas

Universiteto radijas yra radijo stoties tipas, kuriamas ir prižiūrimas universiteto, kolegijos ar kitos akademinės bendruomenės. Radijo tinklelio programavimas gali būti vykdomas išskirtinai tik pačios bendruomenės arba pasitelkiant profesionalią ...

UVB-76

UVB-76, taip pat žinoma kaip "Dūzgiklis" – radijo mėgėjų suteiktas pavadinimas trumpųjų bangų ruože transliuojančiai nežinomos paskirties radijo stočiai. Radijo siųstuvas transliuoja 4625 kHz dažniu trumpus, monotoninius dūzgimo tonus, pasikartoj ...

Visasąjunginis radijas

Visasąjunginis radijas – SSRS Valstybinio televizijos ir radijo komiteto padalinių grupė, rengusi radijo laidas Sovietų Sąjungos klausytojams.

Lietuvos automobiliniai žurnalai

Lietuvos automobiliniai žurnalai – žurnalai automobilių tematika, leidžiami Lietuvoje. Pirmieji žurnalai išleisti po Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimo. Nuo pirmųjų numerių pasirodymo juose yra spausdinamos automobilinės naujienos, strai ...

Spauda

Spauda – spaudžiant ir elektromagnetiniam laukui veikiant purškimo būdu ant popieriaus gauto teksto tiražavimas, atliekamas atitinkamai paruošus spausdinimo formas. Taip pat spauda gali būti vadinama spaustuvės, leidyklos, redakcijos ir kitų pana ...

Bulvarinis žurnalas

Bulvarinis žurnalas, dar vadinamas pulp žurnalu, pramoginiu žurnalu ir pan) – prastame popieriuje spausdinamas pigus žurnalas, kuriame skelbiamos detektyvinės, nuotykių ir pramoginės istorijos. 1922 m. Jungtinėse Valstijose buvo leidžiama apie 70 ...

Išnaša

Išnaša – teksto paaiškinimas, pastaba, nuoroda, kitos papildomos žinios, pateikiamos laikraščio, žurnalo, knygos puslapio apačioje ar skyriaus, knygos pabaigoje. Paprastai išnaša renkama kitokiu, smulkesniu šriftu. Teksto žodžiai, kuriems priklau ...

Lorem ipsum

Lorem ipsum yra tekstas naudojamas spaudos ir grafinio dizaino industrijoje jau nuo XVI amžiaus pradžios. Jis naudojamas parodyti grafinio pristatymo elementus, tokius kaip tipografija, dizainas ar šriftas. Jis taip pat kūrimo stadijoje naudojama ...

Proklamacija

Proklamacija – tai agitacinis politinio turinio lapelis, paprastai platinamas nelegaliai, pvz., pogrindinių ar nelegalių organizacijų dar vienas tokio lapelio lietuviškas pavadinimas – atsišaukimas. Pogrindininkai tokius lapelius slapčiomis mėtyd ...

Samizdatas

Samizdatas, savilaida – neoficialus, dažnai ir nelegalus knygų, žurnalų ir kitokių leidinių spausdinimas ar dauginimas Tarybų Sąjungoje ir kitose "realaus socializmo" šalyse. Kartu taip vadinti ir taip išleisti leidiniai. Samizdato leidinių pobūd ...

Savaitraštis

Savaitraštis – periodinis leidinys, išeinantis kartą per savaitę. Turi ir laikraščio, ir žurnalo bruožų. Informacijos aktualumu, savo forma, dydžiu ir apimtimi panašesnis į laikraštį. Pateikiamų žinių reikšmingumu, publikacijų analitiškumu ir api ...

Spaudos laisvė

Spaudos laisvė – kiekvieno demokratinės visuomenės piliečio teisė laisvai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Ta laisvė gali būti apribota tik įstatymu, siekiant apginti žmogaus sveikatą, garbę, orumą, privatų gyvenimą, taip pat va ...

Spaudos lankas

Spaudos lankas, autorinis spaudos lankas – tekstų apimties apskaitos vienetas, naudojamas leidyboje. Istoriškai spaudos lanką sudaro 24 A4 formato mašinraščio lapai, jeigu tekstas rašomas su pastraipomis, arba 22 visiškai užpildyti mašinraščio pu ...

Spaustuvė

Spaustuvė – spaudos organizacija, įmonė, gaminanti spaudinius. Teikia spaudos paslaugas kaip vienspalvė arba spalvota spauda, ofsetinė; lakavimas termografija, auksavimas. Gaminiai – kalendoriai, atvirukai, vokai, vizitinės kortelės. Papildomos p ...

Tipografika

Tipografika – spaudinio apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, meniškai išdėstant rinktą tekstą, parenkant šriftą, popierių, spaudos techniką, teksto toninį intensyvumą, jo dalių proporcijas ir ritmą puslapyje. Esminis tipografikos principa ...

Televizija

Televìzija – judamų ar nejudamų objektų atvaizdų perdavimas per atstumą laidinio arba radijo ryšio priemonėmis. Pagrindinės vaizdo perdavimo grandys: televizijos studijos kamera, transliacinis siųstuvas, siunčiamoji antena, ryšio kanalas, priimam ...

Analoginė televizija

Analoginė televizija, paprastai sakant, apibrėžia koduotų televizijos signalų transliavimą, t. y. vaizdo signalai tiesiogiai moduliuoja nešlį, kuris atitinka transliavimo dažnį. Perduodamą informaciją reprezentuoja spartūs signalo amplitudės, daž ...

Ekrano skiriamoji geba

Ekrano skiriamoji geba, raiška, skyra, rezoliucija – televizoriaus, kompiuterio monitoriaus ir kitokių įrenginių ekrano taškų, telpančių vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičiaus sandauga. Ją nusako formuojamo ekrano taško dydis. Kuo didesnė ...

Emmy apdovanojimas

"Emmy" apdovanojimas – JAV televizijos apdovanojimas, lygiavertis "Oskarui", "Grammy" ir "Tony" apdovanojimams. "Emmy" apdovanojimai skiriami kasmet keliose tam tikros srities ceremonijose, kurių kiekviena turi savo nominacijų ir balsavimo sistem ...

Korėjietiškas serialas

Korėjietiškas serialas arba korėjietiška drama – draminis televizijos serialas korėjiečių kalba. Daug tokių serialų išpopuliarėjo Azijoje, prisidėdami prie "Korėjos bangos" fenomeno, žinomo kaip Hallyu ir "serialų karštinės" kai kuriose šalyse. P ...

Muilo opera

Muilo opera – televizijos serialų formatas, kuriam būdingas perdėtumas, pompastika, idėjinis banalusis veikėjus supančio pasaulio vaizdavimas.

Netflix

Netflix – JAV kompanija, teikianti pasaulines vaizdo formato transliavimo internetu, DVD ir Blu-ray diskų nuomos internete paslaugas. Kompanija buvo įkurta 1997 m. ir yra įsikūrusi Los Gatos mieste Kalifornijoje, JAV. 1999 m. Netflix pradėjo pren ...

Primetime Emmy apdovanojimas

Primetime Emmy apdovanojimai arba tiesiog Emmy yra JAV televizijos apdovanojimas lygiavertis "Oskarui", "Grammy" ir "Tony" apdovanojimams.

Realybės šou

Realybės šou – interaktyvios televizijos programos, kuriose rodomos nesurežisuotos dramatiškos ir juokingos situacijos, fiksuojami realūs įvykiai, vietoj profesionalių aktorių dalyvauja paprasti žmonės.

Vaizdo kraštinių santykis

Vaizdo kraštinių santykis apibūdina proporcingą santykį tarp vaizdo pločio ir aukščio. Jis nurodo ekrano vaizdo raišką, vaizdo įrašo kadrų dažnį ir pagrindines technines charakteristikas. Paprastai vaizdo santykis išreiškiamas dvejais skaičiais, ...

Viasat

"Viasat" – skaitmeninės ir palydovinės televizijos operatorius, priklausantis "TV3 group" bendrovei. Jis transliuoja ir retransliuoja televizijos ir radijo programas "SIRIUS" palydovo pagalba Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse.

Video

Video – technologija, kuria garso bei vaizdo įrašai yra įrašomi, redaguojami ir platinami patalpinti magnetinėje juostoje, skaitmeninėje medijoje ar transliacijų būdu. Daugiausia technologija asocijuojama su televizija.

Elektroninis šlamštas

Elektroninis šlamštas, brukalas, šlamštlaiškiai – nepageidaujamos masiškai siunčiamos žinutės, naudojant el. paštą, judriojo ryšio ar kitą el. komunikacijos būdus, priemones; nepageidaujama el. reklama.