ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186

TSRS liaudies artistas

TSRS liaudies artistas - aukščiausias garbės vardas, suteiktas ypač pasižymėjusiems buv. TSRS meno veikėjams: kino ir teatro aktoriams, dailininkams, dirigentams, režisieriams. Šis garbės vardas įvestas 1937 m. sausio 13 d. Pirmiesiems šis garbas ...

Bagizmas

Bagizmas – terminas, kurį sukūrė Džonas Lenonas ir Yoko Ono, kaip dalį plačios taikos kampanijos šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Bagizmo tikslas buvo išjuokti prietarus ir stereotipus. Bagizmas pažodžiui reiškia maišo dėvėjimą ant viso kūno. Pagal ...

Brendalizmas

Brendalizmas – antireklaminis judėjimas, raginantis dideles korporacijas ir valstybes atsisakyti veidmainystės.

Dekadentizmas

Dekadentizmas, suformulavusio prancūzų literatūros krypties programą, pavadinimą) – XIX a. pab. Vakarų Europos kultūros tendencija ir pasaulėjauta, kuriai būdingos dekadanso apraiškos. Kartais dekadentizmu laikomas bet koks menas, nepaisantis tra ...

Imažizmas

Imažizmas – XX a. 2 deš. anglų ir JAV moderniosios poezijos srovė. Imažizmo idėjų pradininku laikomas Tomas Ernestas Hulmas ragino atmesti romantizmo ir karalienės Viktorijos laikų sentimentalios poezijos tradicijas. Savo poetinėje programoje, ku ...

Kluazonizmas

Kluazonizmas − tapybos stilistika, siejama su 1880-aisiais ir 1890-aisiais Pont Avene dirbusių grupės dailininkų stilistika, kuomet didelės, vieno tono tapybos dėmės atskiriamos aiškiais tamsios spalvos kontūrais. Stilistika priskiriama postimpre ...

Naivizmas

Naivizmas – šiuolaikinio meno kryptis, siejama su vaikų ir liaudies menininkų kuriamu vadinamuoju "naiviu" menu. Naivizmo atstovai – meninį išsilavinimą turintys kūrėjai, siekiantys pažvelgti į pasaulį vaiko ar neišsilavinusio žmogaus akimis. Nai ...

Natūralizmas

Natūralizmas – XIX a. paskutinių dešimtmečių dailės, teatro, literatūros srovė. Vėlyvoji realizmo atmaina. Pagrindinis jos principas – objektyvus ir tikslus tikrovės vaizdavimas. Rašytojai natūralistai teigė, kad menininkas, vaizduodamas pasaulį, ...

Naujasis egiptietiškas stilius

Naujasis egiptietiškas stilius − meno srovė, perimanti ar atkartojanti Senovės Egipto meno temas, formas ir siužetus. Pasireiškė nuo XVIII a. iki XX a. pradžios.

Paladianizmas

Paladianizmas – architektūros stilistika, ankstyvoji klasicizmo fazė. Paladianizmo architektams labai didelę įtaką padarė italų renesanso architekto Andrea Palladio kūrybos principai ir pavyzdžiai. Stilistika klestėjo XVIII a. Tarp žymiausių pala ...

Purvinasis realizmas

Purvinasis realizmas yra literatūrinis judėjimas prasidėjęs Šiaurės Amerikoje XX a. antrojoje pusėje. Terminą pirmą kartą suformavo Bilas Bufordas 1983-ųjų metų žurnalo Granta leidime. Purvinasis realizmas priklauso realizmo literatūriniui pogrūp ...

Adomo sutvėrimas (Mikelandželas)

"Adomo sutvėrimas" – italų Renesanso dailininko Mikelandželo freska, esanti Siksto koplyčios lubose, Vatikane. Tai vienas iš žinomiausių, kada nors sukurtų, dailės kūrinių ir, apskritai, Vakarų kultūros vaizdinių.

Ikonoklazmas

Ikonoklazmas – religinių atvaizdų, religinio meno naikinimas. Šis žodis kartais vartojamas ir nereliginiame kontekste, kalbant apie kokios nors simbolikos sistemingą naikinimą. Ikonoklastais laikomi tiek išoriniai religinės simbolikos naikintojai ...

Ikonostasas

Ikonostasas – medinė, dekoruota ikonomis cerkvės pertvara, skirianti altorių nuo likusios cerkvės erdvės. Ikonostaso pirmtakas – ankstyvosios krikščionybės bažnyčiose įrengtos akmens pertvaros. Jos X–XI a. Bizantijoje imtos pradėtos puošti ikonom ...

Madona (menas)

Madona − Mergelės Marijos vaizdinys krikščioniškajame mene, kuriame ji užima centrinę vietą. Vaizduojama viena, su kūdikiu, ar su kūdikiu ir keliais šventaisiais. Vaizdinys neiliustruoja žinomos biblijinės istorijos ir dažniausiai vaizduoja Merge ...

Mergelės Marijos paėmimas į dangų (Correggio)

"Mergelės Marijos paėmimas į dangų" – renesanso dailininko Koredžo freska, esanti Parmos katedroje ir puošianti jos pagrindinio oktagonalaus kupolo vidinę pusę. Sutartį darbui Koredžas pasirašė 1522 m. lapkričio 3 d. Freska baigta 1530 m.

Mokesčių pinigai (Mazačas)

Mokesčių pinigai – italų renesanso dailininko Mazačo freska, esanti Florencijos Šv. Marijos Karmelitų bažnyčios Brankačių koplyčios sienoje. Nutapyta apie 1425−1426 m. ir yra vienas žymiausių italų ankstyvojo renesanso tapybos kūrinių.

Mūrtis

Mūrtis – hinduizme vadinamas fizinis dievybės įkūnijimas, ikonografinis atvaizdas. Tai būna skulptūra ar paveikslėlis, vaizduojantis dievybę, per kurį ji yra garbinama. Prie mūrčio atliekamos maldos ir apeigos skirtos dievybei. Mūrtis yra dažniau ...

Paskutinis teismas (Mikelandželas)

"Paskutinis teismas" – italų Renesanso dailininko Mikelandželo freska, užimanti Siksto koplyčios visą altorinę sieną Vatikane. Freskoje vaizduojama Paskutiniojo teismo diena. Tai vienas iš žinomiausių ir reikšmingiausių Mikelandželo, bei apskrita ...

Siksto koplyčios lubų freskos

Siksto koplyčios lubų freskos - italų Renesanso dailininko Mikelandželo 1508 - 1512 m. laikotarpyje sukurtos freskos Siksto koplyčioje Vatikane. Tai vienas iš garsiausių ir žinomiausių Vakarų kultūros dailės kūrinių.

Smėlio mandala

Smėlio mandala – senovinė tibeto budizmo meno išraiška, kilusi iš Indijos. Tibeto budistai pabrėžia materialaus pasaulio laikinumą sunaikindami kruopščiai kurtą mandalą iškart po kūrybos vyksmo pabaigos. Paprastai smėlis išpilamas į upę ar kitą v ...

Tikrojo Kryžiaus istorija

Tikrojo Kryžiaus istorija – freskų ciklas San Francesco bažnyčios Didžiojoje koplyčioje Arece, kurį sukūrė italų renesanso dailininkas Pjeras dela Frančeska. Laikomas vienu žymiausių italų renesanso freskų ciklų ir žymiausiu Areco miesto meno kūr ...

Scenos menas

Scenos menas – meno šaka, kurioje žmogaus kūnas ir/arba balsas yra naudojami kaip meninės išraiškos formos. Ši meno šaka skiriasi, pavyzdžiui, nuo vaizduojamojo meno, kai menininkai naudoja įvairias medžiagas, kad sukurtų fizinius ar statiškus me ...

Hepeningas

Hepeningas – improvizuotas reginys, turintis dailės, muzikos, teatro, kino, choreografijos elementų. Kaip terminą pirmą kartą pavartojo amerikiečių menininkas Alanas Kaprovas 1957 m. Kilo iš dailininkų noro kurti ne užbaigtus darbus, bet situacij ...

Performansas

Performansas – trumpalaikiai teatrališki veiksmai, atliekami žiūrovų akivaizdoje. Performansas naudojamas kaip meninės raiškos priemonė norint išsiskirti iš kitų menininkų ir kartu čia pat sulaukti žiūrovų įvertinimo. Pradininkai – amerikiečių ko ...

Giallo

Giallo yra XX a. Italijos filmų ir literatūros žanras, pasižymintis kriminalo, siaubo, erotikos ir mistikos elementais. Žodis "giallo" italų kalboje reiškia "geltoną". Tai vadinama nuo tų laikų, kai mistinės novelės buvo spausdinamos ant pigaus m ...

Intriga (mene)

Intriga teatre – dinaminė įvykių schema teatro pjesėje; rečiau – kituose meno žanruose. Intriga skatina dramatizmą, proceso vyksmą ir eigą. Akcentuojant intrigos liniją ir menkinant charakterių atskleidimą, tai gali sumažinti realizmo ir faktinės ...

Siaubo žanras

Siaubo žanras yra vienas iš kultūros žanrų, pasirodantis filmuose ir knygose. Šiame žanre siaubą sukelia įvairūs paveikslai, nuotraukos ar kiti vaizdai. Siaubo žanro filmuose didžiausios įtampos scenose siaubui sukelti naudojami papildomi efektai ...

Žanras

Žanras – meninės veiklos sritis, apibūdinama tam tikrais kriterijais, taip pat tokios veiklos sukurtų meno kūrinių kategorija. Žanro sąvoka naudojama ir kompiuterinių žaidimų apibūdinimui. Mokslinis straipsnis taip pat yra labai specifinis litera ...

Muzika

Muzika – musiké – mūzų menas) – garsų menas, meniškų garsinių artefaktų kūrimas ir tokių akustinių artefaktų atlikimas. Muzika – tai laike išsidėsčiusi garsinės raiškos forma, paremta įvairiomis garsų ir pauzių struktūras. Tai įvairių formų garsi ...

Absoliuti klausa

Absoliuti klausa – retai pasitaikantis žmogaus sugebėjimas, išgirdus pavienį muzikinį garsą, pasakyti jo oktavą ir pustonį. Sugebantis žmogus gali tą pasakyti ne tik muzikiniams tonams bet ir kitokiems garsams, taip pat lengvai kaip dauguma žmoni ...

Aleatorika

Aleatorika – – muzikos medžiagos tvarkymo būdas, paremtas atsitiktinumu. Vienas pirmųjų terminą penktajame dešimtmetyje panaudojo Werner Meyer-Eppler. Tai nėra įprasta muzikinė technika, o labiau muzikinės medžiagos tvarkymo būdas. Aleatorinis ko ...

Audiofilas

Audiofilas – žmogus, kuris domisi aukštu garso kokybės atkūrimu įvairioje garso aparatūroje. Audiofilų bendruomenėje, bendru sutarimu, pagrindinis tikslas yra atkurti kuo realistiškesnį garsą namų sąlygomis. Realistiškumo siekiama tokio, kad, pav ...

Backmasking

Backmasking – terminas, kilęs iš anglų kalbos, reiškiantis atbulai įrašytą žinutę, kurią galima išgirsti tik grojant dainą atbulai. Tokį žinutės įrašymo tipą išpopuliarino anglų grupė The Beatles, naudojusi atbulą vokalą ir instrumentuotę savo 19 ...

Bisas

Bisas – papildomas vieno ar kelių kūrinių atlikimas, to reikalaujant žiūrovams. Bisas paprastai prasideda atlikėjams sugrįžus į sceną po užsitęsusių publikos plojimų arba šūksnių. Jo metu gali būti pakartojami tiek jau prieš tai atlikti, tiek ir ...

Kapelmeisteris

Kapelmeisteris – muzikos atlikėjų kolektyvo vadovas, XVI a. – XVIII a. – choro arba instrumentinės kapelos, XIX a. – simfoninio orkestro, operos teatro orkestro, choro dirigentas.

Koncertmeisteris

Koncertméisteris – orkestro vienarūšių styginių instrumentų grupės vadovas; pianistas-akomponiatorius, padedantis muzikos atlikėjams arba jų kolektyvams rengti partijas ir akompanuojantis jiems per koncertus. Kaip grupei vadovaujantis atlikėjas k ...

MIDI

MIDI – standartinis duomenų perdavimo protokolas, naudojamas elektroniniuose muzikos instrumentuose, leidžiantis perduoti duomenis apie grojamas natas garsų generatoriui. MIDI naudojamas klavišiniams ir mušamiesiems instrumentams. Pastaruoju metu ...

Muzikantas

Muzikantas yra žmogus, atliekantis arba kuriantis muziką. Muzikantai skirstomi pagal savo vaidmenį atliekant arba kuriant muziką: Muzikantas arba instrumentalistas groja muzikiniu instrumentu. Kartais šis terminas vartojamas pavadinti žmonėms, ki ...

Muzikos terapija

Muzikos terapija – tai sistemingas, tikslingai organizuojamas procesas, kurio metu muzikos terapeutas padeda klientui palaikyti ar atgauti fizinį ir dvasinį sveikatingumą. Tai – muzikos taikymas siekiant psichinės ir fizinės sveikatos sutrikimų g ...

New Weird America

New Weird America – muzikinis judėjimas, kuris prasidėjo XXI a. pirmajame dešimtmetyje. Toks terminas atsirado, kai 2004 m. The Wire žurnalistas David Keenan kreipėsi šį muzikinį proveržį, pavadindamas jį New Weird America, nors tai ir turėjo ska ...

Remiksas (muzika)

Remiksas – terminas šiuolaikinėje popmuzikoje, apibūdinantis alternatyvią dainos versiją. Remiksas kuriamas įvairiai keičiant jau įrašytą dainą, dažniausiai audio miksavimo metu. Remiksuojant galima panaudoti visą dainos įrašą, atskirus jos takel ...

Tai Tai

Tai – Latvijoje, Rygoje, susibūrusi folkloro grupė, atliekanti finougrų bei latvių liaudies kūrinius. Grupės muzikinė veikla orientuota į finougriškosios tapatybės puoselėjimą bei išsaugojimą.

Tuļļi Lum

Tuļļi Lum – 1999 m. susikūrusi šiuolaikinės liaudies muzikos grupė, susidariusi tuo metu Estijoje studijavusiai, lyvių kalba dainuojančiai Julgei Staltei savo jėgas suvienijus su Estijos muzikantais. Grupė į savo muzikos skambesį įtraukia progres ...

Vaikų mišios

Vaikų mišios – vienas žymiausias JK kompozitoriaus Džono Ratterio chorinių kūrinių. Tai ne tradicinis liturginis kūrinys lot. Missae breves. Jame esama tradicinių mišių dalių, tačiau sakralinis kanonizuotas tekstas traktuojamas laisvai, įterpiami ...

Espiritismo

Espiritismo – sinkretinė religija Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione. Šios religijos išpažinėjai tiki, kad gerosios ir blogosios dvasios gali paveikti sveikatą, sėkmę ir kitus žmogaus gyvenimo aspektus. Manoma, jog religija kilo iš Kongo re ...

Indoeuropiečių mitologija

Indoeuropiečių proreligijė – senovės indoeuropiečių teoriškai atkurta religija. Nors nėra jokių tiesioginių šaltinių, kurie teiktų duomenis apie senovės arijų tikėjimą, tačiau jis atkuriamas remiantis lyginamąja religijotyra pagal gana gausius žo ...

Jarsanizmas

Jarsanizmas arba Ahle hakai – religija, išpažįstama daugiausia kurdų goranių, aprėpianti tradicinių kurdų tikybų bei šiitinio islamo bruožus. Paplitusi daugiausia Kermanšacho provincijoje Irane, taip pat vietomis Irake aplink Kirkuką ir rytų Turk ...

Jazdanizmas

Jazdanizmas – bendras tradicinių Kurdistano religijų pavadinimas. Žodis kilęs nuo iranėnų jazatų – žemesniųjų dievybių, angelų, todėl jazdanizmas dar vadinamas "Angelų kultu". Būdingas tikėjimas septyniais angelais, globojančiais pasaulį. Jazdani ...

Jazidizmas

Jazidizmas) – indoeuropietiškas šaknis turinti kurdų religija, kurią išpažįsta apie 500 000 pasekėjų. Dauguma jazidų kalba kurdų kalba ir gyvena šiaurės Irake esančio Mosulo regione. Taip pat yra bendruomenės Pietų Kaukaze, Armėnijoje, Turkijoje ...