ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Korsikiečiai

Korsikiečiai − Europos tauta, gyvenanti Viduržemio jūros saloje Korsikoje, priklausančioje Prancūzijai. Saloje yra 322 tūkst. gyventojų, iš kurių 56.3 proc. save laiko vietinės kilmės, 28.6 proc.– kilę iš žemyninės Prancūzijos. Apie 14.8 proc gyv ...

Prancūzai

Prancūzai – tauta Vakarų Europoje. Gyvena Prancūzijoje, buvusiose Prancūzijos kolonijose ir dabartinėse valdose, JAV, Kanadoje. Iš I–V amžiaus romanizuotų Transalpinės Galijos keltų ir V–VI amžiaus įsiveržusių bei vėliau suromanėjusių germanų X a ...

Rumunijos demografija

Šiame straipsnyje pateikiami statistiniai duomenys apie Rumunijos demografiją. Gyventojų skaičius: 21 848 504 2011 m. apskaičiavimai Struktūra pagal amžių: 0–14 m.: 14.8 % 1 667 894 vyrų/1 579 458 moterų 65 m. ir daugiau: 14.8 % 1 314 132 vyrų/1 ...

Huculai

Huculai - Karpatų kalniečių ukrainiečių etninė grupė. Kartu su lemkais ir boikais laikomi Karpatų tikraisiais vietiniais gyventojais. Gyvena: Ukrainoje huculų žemių Huculščinos plotas - 6.5 tūkst. km²) Černivcių srityje: Putilos rajonas ir Vižnic ...

Rumunijos pilietybės įstatymas

Rumunų pilietybės įstatymas – įstatymas, apibrėžiantis, kaip yra įgyjama ir netenkama Rumunijos pilietybė. Rumunijos parlamentas šį įstatymą priėmė 1991 m. kovo 1 d.

Rumunų kalba

Rumùnų kalbà – penkta pagal kalbančiųjų skaičių romanų kalba. Ji išsivystė iš šnekamosios lotynų kalbos, kuri sumišo su romėnų nukariauta vietine dakų kalba. Dakijos romanizavimas prasidėjo 106 m., kai kraštą užpuolė romėnų imperatorius Trajanas. ...

Švedai

Apie kaimą Vilniaus rajone žr. Švedai Vilnius. Švedai – Europos tauta, kalbanti skandinavų kalbų grupei priklausančia švedų kalba. Iš viso apie 14 mln. Gyvena Švedijoje, kur sudaro 90.8 % gyventojų, taip pat ~ 1.7 mln. žmonių. Tikinčiųjų dauguma ...

Švedijos demografija

Senieji šalies gyventojai vertėsi medžiokle ir žvejyba. III tūkstantmetyje pr. m. e. paplito gyvulininkystė ir žemdirbystė. II tūkstantmetyje pr. m. e. įsiveržė gyvulių augintojų gentys spėjama, kad indoeuropiečiai. Jos pavergė vietos gyventojus. ...

Šveicarijos demografija

Šveicarija yra šešių didžiųjų Europos kultūrų kryžkelė, ir tai smarkiai paveikė šalies kalbas ir kultūras. Šveicarijoje yra keturios valstybinės kalbos: vokiečių, prancūzų, italų ir retoromanų kalbos. Vokiškai kalbama su gan žymiu šveicarišku akc ...

Ukrainos demografija

Gyventojų skaičius: 2009 m. apskaičiavimai Struktūra pagal amžių: 0–14 m.: 13.8 % 15–64 m.: 70.3 % 65 m. ir vyresni: 15.9 % 2009 m. apsk. Gyventojų amžiaus mediana: vyrų: 36.3 m. bendras: 39.5 m. moterų: 42.7 m. 2009 m. apsk. Metinis populiacijos ...

Eksportas

Eksportas – įstatymais reglamentuotas prekių ir paslaugų išvežimas iš vienos valstybės į kitą, dažniausiai jas ir parduodant. Priklausomai nuo konteksto, terminas gali reikšti eksporto procesą arba proceso apimtis. Eksportui priešingas terminas y ...

Ikea

Ikea - privati multinacionalinė kompanija, didžiausia baldų gamintoja pasaulyje bei mažmenininkė, prekiaujanti baldais, aksesuarais, vonios bei virtuvės įranga visame pasaulyje. 1943 m. įsteigė Ingvar Kamprad; valdo fondas Stichting INGKA Foundat ...

Importas

Importas – užsienio valstybės prekių, paslaugų ar kitų objektų, dažniausiai skirtų prekybai, įstatymiškas įvežimas į valstybę. Priklausomai nuo konteksto, sąvoka gali būti naudojama apibūdinti procesui, taip pat jo apimtims. Importinių prekių gal ...

Kulczyk Holding S.A.

Kulczyk Holding – lenkiško kapitalo koncernas. Holdingo prezidentas – Jan Kulczyk. Aktyvai 2005 m. sudarė 11.7 mlrd. zlotų. Pajamos 2004 – 2.5 mlrd. zl., pelnas – 230 mln. zl. Kaip holdingo bendrovė valdo 14 proc. Lenkijos telekomunikacijų akcijų ...

Mažmeninė prekyba

Mažmeninė prekyba – prekyba asmeninio arba namų ūkio vartojimo prekėmis mažais kiekiais. Mažmenine prekyba užsiimančios įmonės pvz., parduotuvės ar asmenys perka prekes dideliais kiekiais tiesiai iš gamintojo arba didmenine prekyba užsiimančių įm ...

Prekyba

Prekyba – bendrąja prasme, savanoriški prekių ir/ar paslaugų mainai tarp kelių ar daugiau objektų. Prekybos procesų visuma vadinama rinka. Bet kuriame versle yra prekybos elementų.

Tarptautinė prekyba

Tarptautinė prekyba – pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis įvairiose šalyse tarp pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. Šiam procesui yra būdingi du pagrindiniai bruožai: 1. Jis vykdomas tarp dviejų ar daugiau valstybių. 2. Naudojamos įvairios va ...

Turgus

Turgus nuo rus. Торго́вля – prekyba; bazaras, nuo pers. بازار – bāzār – prekyvietė, kurioje prekiauja daug prekybininkų pardavėjai ir apsipirkti ateina pirkėjai turgavietė. Dažnai turgūs būna po atviru dangumi turgaus aikštėje. Paprastai veikia t ...

Alternatyviosios sąnaudos

Alternatyviosios sąnaudos – prekių ir paslaugų visuma, kurią būtų galima įsigyti, jei lėšos nebūtų išleistos pasirinktoms prekėms, paslaugoms ar kitiems tikslams. Tai – vertė atsisakytų resursų, prarastų galimybių, pasirenkant kitą alternatyvą. P ...

Atidėtojo mokesčio turtas

Atidėtojo mokesčio turtas – sumos, atgautinos vėlesniais laikotarpiais už skirtumus tarp turto ir jo mokestinės bazės, ir turi būti pripažintas tik tada, kai tikėtina, jog bus gautas apmokestinamasis pelnas. Susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų ski ...

Biudžetas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos lėšos atitinkamoms išlaidoms. Dažniausiai numatomi biudžeto ištekliai – piniginės lėšos. Valstybės biudžeto ir visų administracinių vien ...

Elektroninė apskaita

Elektroninė apskaita yra buhalterinės apskaitos būdas, kai apskaita vykdoma nuotoliniu būdu, pasitelkiant elektronines ryšio priemones ir apskaitos teikėjas pirminius apskaitos dokumentus gauna tik elektroniu būdu. Tai panašu į elektroninę bankin ...

Finansinės paslaugos

Finansinės paslaugos – paslaugos, kurios apima: finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas; investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių administravimas. mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimas ir arb ...

Įmonės finansai

Įmonės finansai – finansų mokslo sritis. Komercinėse organizacijose finansų institucijos vaidmuo yra teikti finansinius išteklius organizacijos veiklai. Finansų skyriaus vadovo tikslas – teisingai balansuoti tarp prisiimamos rizikos ir įmonės pel ...

Investicinės priemonės

Investicinės priemonės – tam tikri vertybiniai popieriai bei sandoriai. Investicinės priemonės patvirtina dalyvavimą investicinėje kintamo kapitalo bendrovėje arba investiciniame fonde. Tai gali būti: vertybiniai popieriai skolos vertybiniai popi ...

Kameralistika

Kameralistika, kameralistinė apskaita arba kameralistinė buhalterija – specialus administravimo ir ekonomikos, buhalterinės apskaitos žinių disciplinų ciklas, dėstytas Europos Viduramžių universitetuose; apskaitos procesas.

Kintamosios išlaidos

Kintamosios išlaidos – išlaidos, kurių dydis priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio. Kintamosioms išlaidoms priskiriamos išlaidos, tiesiogiai padarytos produkcijai pagaminti ar paslaugai suteikti. Tai tokios išlaidos, kurios tiesiogai prikla ...

Mezaninas

Mezaninas – tarpinis veiklos finansavimas tarp banko paskolos ir akcijų emisijos leidimo. Įmonėms, turinčioms verslo plėtros idėjų, tačiau stokojančioms lėšų joms įgyvendinti ir negalinčioms gauti paskolų iš bankų bei nenorinčioms perleisti įmonė ...

Palūkanų norma

Palūkanų norma – pelno norma, kurią skolininkas moka skolintojui. Palūkanų norma taip pat gali būti interpretuojama kaip skolininkui suteiktos teisės naudotis skolintomis lėšomis kainą.

Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema

Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema – lėšų pervedimo sistema, kurioje daugumas tiesioginiai dalyviai yra finansinės institucijos, ypač, bankai ir kitos kredito institucijos. Atskira tarpbankinė lėšų pervedimo sistema yra konkrečios šalies arba jų ...

Viršpelnis

Viršpelnis – pelnas, didesnis negu tas, kurio reikia, kad įmonė galėtų toliau finansuoti savo gamybą ar paslaugas. Trumpalaikis viršpelnis, gaunamas dėl nesubalansuotos rinkos pasiūlos ir paklausos, sukelia žymų išteklių perskirstymą, jeigu leidž ...

Alžyro ekonomika

Alžyras – agrarinė, pramoninė šalis, pramoniniu atžvilgiu – viena stipriausių Afrikoje. BVP/1 gyv. 7700$. Žemės ūkyje dirba > 50 % šalies gyventojų. 13 % Alžyro teritorijos užima ganyklos, 3.3 % ariamoji žemė. Žemdirbystė duoda 3/4 žemės ūkio ...

Alžyro transportas

Alžyro transportas dėl nevienodų gamtinių sąlygų išsivystęs netolygiai. Susisiekimas daug geresnis šalies šiaurėje, tuo tarpu dykumoje yra vos kelios transporto arterijos.

Argentinos ekonomika

Šis straipsnis aprašo Argentinos ekonomiką. Argentina daugiausia naudos turi iš gamtinių resursų, gerai išsilavinusios visuomenės, į eksportą orientuoto žemės ūkio bei įvairialypės pramonės. Šalyje istoriškai susiformavo plati vidurinė klasė, kas ...

Argentinos australis

Argentinos australis – Argentinos piniginis vienetas, galiojęs nuo 1985 iki 1991 m. Įvestas vietoje Argentinos peso. 1992 m. pakeitė naujasis pesas. Australis buvo suskirstytas į 100 sentavų. Simbolis – A raidė su 2 horizontaliais brūkšniais. Ant ...

Argentinos pesas

Argentinos pesas arba naujasis Argentinos pesas – Argentinos valiuta. ISO 4217 kodas ARS, tačiau Argentinoje dažniausiai naudojamas $. Padalintas į 100 sentavų.

Armėnijos transportas

2002 m. Armėnijoje buvo 11 300 km kelių, iš kurių 10 500 buvo išgrįsti. Keturių juostų greitkelis jungia didžiuosius Armėnijos miestus. Geras susisiekimas su kaimynine Gruzija.

Austrijos ekonomika

Austrija viena iš dvylikos turtingiausių pasaulio šalių pagal BVP ir turi aukštus gyvenimo standartus. Be to jos darbo jėga labai stipri. Šalia labai išvystytos pramonės, tarptautinis turizmas yra svarbiausia valstybės ekonomikos dalis. Vokietija ...

Austrijos nacionalinis bankas

Austrijos nacionalinis bankas – Austrijos valstybinis centrinis bankas, Europos centrinių bankų sistemos, euro zonos narys. Banko prezidentas – Robert Holzmann.

Diamond Aircraft

Diamond Aircraft – Austrijos aviacijos pramonės bendrovė įsikūrusi Vyner Noištate mieste. Ji įsteigta 1981 m. Nuo 1989 m. firmos savininkas yra vokietis Christianas Driesas. Iš viso buvo pagaminta per 3500 lėktuvų 2005 m. duomenys. Bendrovėje dir ...

GmbH

GmbH, – ribotosios atsakomybės bendrovė, įmonės teisinė forma Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje.

Marijos Terezos taleris

Marijos Terezės taleris – sidabrinis bulionas, pirmą kartą nukaltas 1741 m., dedikuotas Šventosios Romos imperijos imperatorienei Marijai Terezei. Ji buvo naudota kaip prekybinė valiuta. 1780 m. mirus imperatorienei, visose vėlesnėse monetose buv ...

Žemutinės Austrijos pietinis pramonės centras

Žemutinės Austrijos pietinis pramonės centras yra didžiausias pramonės rajonas Austrijoje, apimantis 280 ha teritoriją. Jis apima daugiausiai buvusios Flugmotorenwerke Ostmark įmonės teritoriją Vienos Noidorfo, Byderansdorfo, Guntramsdorfo ir Lak ...

Azerbaidžano centrinis bankas

Azerbaidžano centrinis bankas yra Azerbaidžano sostinėje Baku. Bankas yra nepriklausoma institucija ir atsakinga už banknotų ir monetų išleidimą šalyje, prižiūrėjimą ir reguliavimą bankų sektoriuje bei valdžios valiutos rezervų laikymą. Bankas ta ...

Belarus

Belarus – keturračių traktorių serija, nuo 1950 m. gaminama Minsko traktorių gamyklos Baltarusijoje. Tai buvo vieni populiariausių traktorių TSRS ir Rytų bloke, taip pat eksportuoti į daugelį pasaulio šalių, tarp jų ir JAV. Belarus traktoriai sud ...

AKSM-420 Vitovt

AKSM-420 Vitovt, "Vytautas", Belkomunmaš 42003A – žemagrindis Belkomunmašo gamybos troleibusas. Pirmą kartą pristatytas 2007 m. rugpjūčio mėnesį. Troleibusas gali vežti 115 žmonių. Jis turi: 29 vietos stacionarios 6 vietos – atlenkiamose sėdynėse ...

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje – Vokietijos Federacijos Užsienio prekybos rūmai. Ištakos – 3 atstovybės Baltijos valstybėse, prieš 20 metų pradėjusios savo veiklą kaip Vokietijos ūkio delegacijos. Ofici ...

Egipto transportas

Egipto transportą reguliuoja Transporto ministerija ir kitos valstybinės institucijos. Pagrindinė Egipto infrastruktūra yra Kaire ir gyvenvietėse palei Nilą.

Egipto turizmas

Turizmas yra svarbi Egipto ekonomikos šaka. Egiptas turistus traukia savo kultūriniu paveldu, kurį paliko Senovės Egipto, romėnų, helenistinė ir islamo civilizacijos. Užsienio turistai taip pat gausiai lankosi kurortuose Sinajaus pusiasalio pietu ...

Estijos bankas

Estijos bankas – Estijos centrinis bankas, Europos centrinių bankų sistemos narys. Banko prezidentai – Ardo Hansson, Madis Müller.