ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183

Krainos marka

Krainos marka, kitaip Karniolos marka – pasienio regionas pietrytinėje Šventojoje Romos imperijoje IX–XIV a. Markos teritorijos apėmė didžiąją dalį dabartinės Slovėnijos.

Slovėnijos Socialistinė Respublika

Slovėnijos Socialistinė Respublika − buvusi valstybė Europos pietryčiuose, viena iš 6 respublikų, sudariusių Jugoslaviją. Iki 1963 m. buvo vadinama Slovėnijos liaudies respublika. Egzistavo nuo 1944 m. iki 1990 m. Dabar − Slovėnijos respublika. R ...

Vindijos marka

Vindijos marka, Vindų marka, slavų tautose dar žinoma kaip Slovėnų marka – pasienio regionas pietrytinėje Šventosios Romos imperijos dalyje, egzistavęs IX–XIV a. Markos teritorijos apėmė sritis, kur dabar yra pietryčių Slovėnija. Pavadinimas nepa ...

Britų Somalilandas

Britų Somalilandas – Britų imperijos kolonija Rytų Afrikoje. Apėmė dabartinio Somalio šiaurinę dalį.

Italijos Somalis

Italijos Somalis – Italijos kolonijinės imperijos kolonija Rytų Afrikoje. Apėmė dabartinio Somalio rytinę ir pietinę dalį.

Las Gelas

Las Gelas – neolitinė archeologinė vietovė šiaurės Somalyje, Hargeisos apylinkėse, faktiškai nepriklausomame Somalilande. Tai kalvota vietovė, kurios uolų atbrailose randama itin spalvingų priešistorinių piešinių. Las Gelo uolų menas datuojamas t ...

Somalio globojamoji teritorija

Somalio globojamoji teritorija – Jungtinių Tautų globojamoji teritorija Rytų Afrikoje, administruota Italijos 1950–1960 m., apėmusi dabartinio Somalio rytinę dalį.

Sudano istorija

Sudano istorija – Afrikos valstybės Sudano ir jos teritorijos istorija nuo seniausių laikų. Vieninga Sudano istorija skaičiuojama tik nuo XIX a., kuomet regioną užvaldė Britų imperija, kuri suformavo Sudano teritoriją ir sienas. Iki tol trys isto ...

Senaro sultonatas

Senaro sultonatas, dar žinomas kaip Fundžų Senaro sultonatas, Sinaras ir Mėlynasis sultonatas, buvo sultonatas dabartinio Sudano teritorijose. Valstybės sostinė buvo Senaras, ji valdė didelę dalį Šiaurės Rytų Afrikos 1504–1821 m.

Suomijos istorija

Suomijos istorija – dabartinės Suomijos teritorijoje egzistavusių genčių, tautų ir valstybių istorija nuo seniausių laikų iki dabarties. Suomijos istorija prasideda su pirmosiomis žmonių gyvenvietėmis nuo 8500 m. pr. m. e. Suomijos gyventojų šakn ...

Suomijos Didžioji Kunigaikštystė

Suomijos Didžioji Kunigaikštystė – autonominė Rusijos imperijos teritorija, egzistavusi nuo 1809 iki 1917 m. Valdyta Rusijos imperatoriaus, kaip didžiojo kunigaikščio. Po Rusijos-Švedijos karo 1809 m. Suomijos teritorija buvo prijungta prie Rusij ...

Suomijos nepriklausomybės deklaracija

Suomijos nepriklausomybės deklaracija – dokumentas, paskelbtas Suomijos parlamento, baigiantis I pasauliniam karui, 1917 m. gruodžio 6 d., kuris paskelbė Suomiją kaip nepriklausomą valstybę, visiškai atsiskiriančią nuo Rusijos Imperijos. Neprikla ...

Vyborgo operacija

Vyborgo operacija – tai kruviniausias Suomijos karas su Sovietų Sąjunga 1944 m. birželio 9 d. – birželio 20 d. 1944 m. birželio 9 d. negirdėto stiprumo kanonada prasidėjo Raudonosios armijos puolimas Karelijos sąsmaukoje. Manerheimas rašo, kad so ...

Surinamo istorija

Surinamo istorija prasidėjo 3000 m. pr. m. e., kai atvyko indėnai. Didžiausia jų gentis buvo aravakai, klajoklių gentis, žvejojusi ir medžiojusi pakrantėse, ir karibai. Iš pradžių atvyko aravakai, bet vėliau juos užkariavo karibai, pasinaudoję bu ...

Šiaurės Makedonijos istorija

Makedonijos regionas, esantis Balkanų pusiasalyje, geografiškai nėra tiksliai apibrėžtas. Nuo XIV a. vid. iki XX a. pradžios į tris provincijas padalintas regionas buvo Osmanų imperijos dalimi. Svarbiausias prekybos miestas buvo Salonikai, kurie ...

Berzitai

Berzitai – viduramžių laikų pietų slavų gentis. VI a. pabaigoje, slavų invazijos į Balkanus metu, berzitai apsigyveno dabartinių Makedonijos ir Kosovo teritorijoje, Ochrido apylinkėse. Šiais laikais makedonai šią gentį vadina maked. brsjaci, taip ...

Prilepo karalystė

Prilepo karalystė, dar žinoma kaip Prilepo žemė, Marko žemė − trumpai egzistavusi viduramžių valstybė Balkanuose, viena iš Serbijos imperijos įpėdinių, buvusi šiuolaikinės vakarų Makedonijos teritorijoje. Iki 1371 m. ji valdė ir dabartinio Kosovo ...

Karalienės šaltinis Taksinge

Karalienės šaltinis – gėlo vandens versmė rytinėje Švedijoje: Stokholmo lėno Nikvarno komunos Taksingo vietovėje. Šaltinis pavadintas Švedijos karalienės Kotrynos Jogailaitės garbei, apie ką primena iškaltas įrašas ant 1564 m. šalia pastatyto akmens.

Karūna (laivas)

"Karūna", dar žinoma kaip "Didžioji Karūna" – švedų karo laivas, Švedijos karinio laivyno flagmanas, plaukiojęs Baltijos jūroje XVII a. 8-ajame dešimtmetyje. Po pastatymo pripažintas vienu iš didžiausių jūrinių laivų pasaulyje. Statyba truko nuo ...

Odinė patranka

Odinė patranka – lengvos konstrukcijos patranka. Tokios patrankos imtos naudoti Šiaurės Europoje XVII a. 3-čią dešimtmetį. Buvo siekta sukurti pigius ir lengvus šaunamuosius ginklus, kurie užpildytų tarpą tarp rankinių muškietų ir sunkių staciona ...

Ranrikė

Ranrikė – istorinis-geografinis regionas Švedijoje ir Norvegijoje, istorinės Rytų Norvegijos pajūrinėje dalyje. Apima dabartinės Norvegijos Estfoldo apskrities rytinę dalį ir Švedijos Bohuslėną. Didžiausias miestas – Kungelvas. Sutampa su senovės ...

Švedijos istorija

Straipsnyje aprašoma Švedijos istorija. Manoma, kad Švedija pradėta apgyvendinti po paskutiniojo ledynmečio pabaigos, maždaug prieš 13 tūkst. metų. Medžiotojai ir rinkėjai iš pietų, dabartinės Danijos teritorijos judėjo į šiaurę kartu su atsitrau ...

Vaza (laivas)

Laivas "Vaza" – pavadintas Vazų dinastijos vardu, pastatytas 1627 m. Švedijos karo laivynui, karaliaus Gustavo II Adolfo užsakymu. Laivas "Vaza" turėjo tapti Švedijos karališkojo karo laivyno flagmanu.

Šveicarijos istorija

Nuo 1848 m. Šveicarijos Konfederacija yra federacinė valstybė su santykinai autonomiškais kantonais. Kai kurie iš kantonų konfederacijos sudėtyje yra daugiau nei 700 metų. Iš dalies galima teigti, jog jie yra vieni seniausių išlikusių respublikų. ...

Aštuonių kantonų konfederacija

Aštuonių kantonų konfederacija susidarė senajai trijų kantonų konfederacijai įjungus penkis naujus narius. Mortgarteno mūšis stipriai pakeitė jėgų balansą regione. Per keturiasdešimt metų susiformavo ištisas gynybinių sąjungų tinklas: Liucerna 13 ...

Aukštutinės Burgundijos karalystė

Aukštutinės Burgundijos karalystė − istorinė karalystė, viena iš Karolingų Frankų imperijos dalių, egzistavusi iki 933 m. Jos teritorijos užėmė dab. vakarų Šveicariją, Prancūzijos Franš-Kontės regioną bei gretimas sritis Prancūzijoje ir Italijoje ...

Burgundijos (Arelato) karalystė

Burgundijos karalystė − istorinė karalystė, nuo 1032 m. viena iš Šventosios Romos imperijos dalių, egzistavusi iki XIV a. Jos teritorijos užėmė dab. Prancūzijos istorinius Provanso, Dofinės, Savojos, Franš-Kontės regionus bei gretimas sritis Švei ...

Burgundų karalystės

Burgundų karalystės – Ankstyvaisiais viduramžiais Vidurinėje Europoje egzistavusios valstybės, kurias sukūrė germanų tauta burgundai. Jos egzistavo 411–534 m. dabartinės šiaurės Italijos, vakarų Šveicarijos ir pietryčių Prancūzijos teritorijose.

Reformacija Šveicarijoje

Reformacija Šveicarijoje prasidėjo, kai apie 1520 m. Ulrichas Cvinglis gavo Ciuricho miesto magistrato ir piliečių paramą. Tai sukėlė permainų Ciuricho viešajame gyvenime ir politiniuose reikaluose bei paplito į kelis kitus Senosios Šveicarijos k ...

Senoji konfederacija

Senoji Šveicarijos konfederacija buvo valstybinis darinys, vėliau išsivystęs į šiuolaikinę Šveicarijos valstybę. Jo istorija sirstoma į tris laikotarpius: Trijų, Aštuonių ir Trylikos kantonų sąjungą.

Šveicarija pasaulinių karų metais

Per Pirmąjį pasaulinį karą ir Antrąjį pasaulinį karą Šveicarija išlaikė ginkluotą neutralumą ir nebuvo įsivėlusi kariniu požiūriu. Čia turėjo savų interesų visi karo dalyviai. Šveicarija buvo diplomatijos, šnipinėjimo, verslo scena ir saugus prie ...

Šveicarijos priešistorė

Ankstyvoji Šveicarijos istorija prasieda nuo seniausiųjų laikų iki Habsburgų valdymo pradžios, kuri 1291 m. sukėlė nepriklausomybės judėjimus centriniuose Urio, Šviuco ir Untervaldeno kantonuose.

Tadžikijos istorija

Tadžikijos teritorija nėra vienalytė, ir ją sudaro keli atskiri kultūriniai regionai, kurie per istoriją vystėsi atskirai. Rytinė šalies dalis yra kalnuotas Badachšanas, kuris taip pat apima ir dalį Afganistano bei Kinijos. Didžiausia gyvenvietė ...

Tadžikijos ATSR

Tadžikijos ATSR - autonominė tarybų socialistinė respublika Uzbekijos TSR sudėtyje, egzistavusi nuo 1924 m. spalio 14 d. iki 1929 m. spalio 16 d. Sostinė - Dušanbė.

Tadžikijos TSR

Tadžikijos TSR arba Tadžikistano TSR – viena iš Tarybų Sajungos narių, gyvavusi nuo 1929 iki 1991 metų. Respublika buvo įkurta 1924 m. spalio 14 d. ir pradžioje vadinosi Tadžikijos ATSR "A" – autonominė bei buvo Uzbekijos TSR dalis. 1929 m. gruod ...

Muang Hiranas

Muang Hiran – istorinis regionas ir istorinė karalystė Pietryčių Azijoje, dabartinio Tailando šiaurinėje dalyje. Jo pagrindiniai miestai koncentravosi netoli dabartinės Tailando ir Mianmaro sienos, nedidelių Mekongo intakų slėniuose. Tai buvo Vie ...

Taivano istorija

Šis straipsnis apie Taivano salos istoriją. Apie dabartinės valstybinės santvarkos Taivane istoriją skaitykite straipsnyje Kinijos Respublikos istorija. Šiame straipsnyje aprašoma Taivano salos ir jos gyventojų istorija.

Fipai

Fipai, vafipai – Tanzanijos etninė grupė, kuri kalba ičifipa ir ičimambve kalbomis, priklausančiomis bantu kalboms. 1992 m. jų buvo priskaičiuojama 200 tūkst. Nedidelė dalis gyvena gretimose teritorijose Zambijoje ir Malavyje.

Ha (etninė grupė)

Ha, baha – Tanzanijos etninė grupė, kuri kalba ikiha kalba, priklausančia bantu kalboms ir labai gimininga ikirundi kalbai, kuria kalbama Burundyje. 2001 m. jų buvo priskaičiuojama 990 tūkst.

Hajai

Jų gyvenamas istorinis regionas yra vadinamas Buhaja. Tai – buvusi smulkių karalysčių grupė, dab. Tanzanijos šiaurės vakaruose. Apima didžiąją dalį Kageros administracinio regiono, ypač jo rytinę dalį prie Viktorijos ežero. Buhaja yra derlingose ...

Hehiai

Hehiai, vahehiai – Tanzanijos etninė grupė, kuri kalba kihehe kalba, priklausančia bantu kalboms. 1994 m. jų buvo priskaičiuojama 750 tūkst.

Karagvės karalystė

Karagvės karalystė – viena iš XIX a. Afrikos karalysčių, egzistavusi dabartinės Tanzanijos šiaurės vakarų dalyje. Dabar toje vietoje yra Tanzanijos Kageros regiono Karagvės rajonas.

Kilvos sultonatas

Kilvos sultonatas – istorinė valstybė, egzistavusi 957–1505 m. Rytų Afrikoje su centru Kilvos saloje. Jo hegemonija klestėjimo laikotarpiu apėmė dabartinių valstybių Tanzanijos, Kenijos, pietinio Somalio, iš dalies Komorų teritorijas.

Sukumai

Sukumai, basukumai – Tanzanijos etninė grupė, kuri kalba kisukuma kalba, priklausančia bantu kalboms. Jų priskaičiuojama 5.5 mln., ir tai yra didžiausia Tanzanijos etninė grupė, sudaranti net 16 proc. gyventojų.

Tanganika (respublika)

Tanganika – trumpalaikė respublika kontinentinėje Tanzanijos dalyje, į rytus nuo Tanganikos ežero. Nuo 1891 m. ši teritorija priklausė Vokietijai kaip Vokietijos Rytų Afrika, po I pasaulinio karo pavadinta Tanganikos teritorija ir 1922 m. perduot ...

Tanganikos teritorija

Tanganika, oficialiai Tanganikos teritorija – Britų imperijos kontroliuojamas Tautų Sąjungos mandatas kontinentinėje dabartinės Tanzanijos dalyje, egzistavęs 1919–1961 m.

Tanzanijos istorija

Tanzanijoje rastos seniausios žmonijos gyvenvietės. Olduvajus šiaurės Tanzanijoje, kur rasta hominidų įrankių ir palaikų, vadinamas Žmonijos lopšiu. Ašelio kultūros įrankius čia rado Louis Leakey 1931 m., kai nustatė, kad Hans Reck į Vokietiją iš ...

Zanzibaro sultonatas

Zanzibaro sultonatas – istorinė valstybė, egzistavusi 1856–1964 m. Rytų Afrikoje su centru Zanzibare, kurios hegemonija klestėjimo laikotarpiu apėmė dabartinių valstybių Tanzanijos, Kenijos, pietinio Somalio, iš dalies Komorų teritorijas. Vėlesni ...

Zinzai

Zinzai, bazinzai – Tanzanijos etninė grupė, kuri kalba zinzų kalba kalba, priklausančia bantu kalboms. 1989 m. jų buvo priskaičiuojama 138 tūkst.

Čokosiai

Čokosiai, Čakosiai, kitaip vadinami Anufais - etninė grupė, kurios pagrindinė gyvenamoji teritorija yra Togo ir Ganos šiauriniame pasienyje, aplink Mango gyvenvietę, tačiau nemaža jų diaspora gyvena ir gretimame Benine. Kalba čokosių kalba, kuri ...