ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163

Henrikas Šablevičius

Henrikas Šablevičius – lietuvių kino režisierius, dokumentinio kino kūrėjas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir televizijos katedros įkūrėjas.

Andrius Šiuša

Andrius Šiuša – lietuvių kino režisierius, scenaristas. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Žmona Dalia. Vaikai – Agnė g. 1979, Robertas g. 1981.

Alvydas Šlepikas

Baigė technikos mokyklą Vilniuje. 1988–1994 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, įgijo dramos aktoriaus 1992 m. ir dramos režisieriaus specialybes vadovai Dalia Tamulevičiūtė, Rimas Tuminas. Dirbo šaltkalviu ir tekintoju. Vėliau Vilniaus ma ...

Bronius Talačka

1981 – Raudonmedžio rojus 5 serijos, LTV 1986 – Žalčio karūna, LTV 1998 – ANBO, LTV 1980 – Apvalus stalas stačiais kampais, LTV 1984 – Devyni nuopuolio ratai, LTV 1988 – Strazdanota vasara, LTV

Donatas Ulvydas

Mokėsi Šiaulių 9-ojoje vidurinėje mokykloje. 1999 m. baigė Kino bei TV režisūros ir filmų gamybos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurso vadovas Henrikas Šablevičius. 1994 m. įkūrė "Vasaros vaidybos studiją", vėliau tapusia "Sum ...

Vytautas Žalakevičius

Mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje. 1948–1950 m. studijavo Kauno valstybinio universiteto Elektronikos fakultete radijo inžineriją. 1951–1956 m. studijavo režisūrą Sąjunginiame kinematografijos institute Michailo Čiaurelio ir Grigorijaus Aleksandr ...

Edvardas Armolaitis

Edvardas Armolaitis – Lietuvos agronomas sodininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras nuo 1994 m.

Adomas Hrebnickis

1883 m. baigė Sankt Peterburgo miškų institutą, iki 1922 m. jame dėstė, 1902–1922 m. Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas; 1902 m. profesorius. 1890–1904 m. Staniškiuose prie Dūkšto įveisė 14 ha pomologinį sodą, tą vietovę pavadino Ro ...

Ginutis Taurinskas

Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. Tėvas Pranas buvo kairiųjų pažiūrų, rėmė pogrindyje veikusią LKP. 1958 m. baigė Kijevo artilerijos mokyklą, 1967 m. Penzos aukštąją karo inžinerijos mokyklą. Tarnavo sovietų armijos daliniuose, dislokuotuose Ru ...

Saliamonas Banaitis

Gimė valstiečių šeimoje. Baigęs Sintautų pradžios mokyklą, dar kiek pamokytas daraktorių, 1880 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją. 1890 m. padėjo laikraščių "Varpas" ir "Ūkininkas" redakcijoms tvarkyti jų administracinius ir redakcinius reikalus. ...

Juozas Garelis

1918–1920 m. kovojo Raudonosios armijos Žemaičių pulke. 1920–1922 m. dirbo pogrindyje Mažeikių rajone. 1925 m. baigė Vakarų tautinių mažumų universitetą. 1925–1929 m. dirbo Spartako spaustuvėje. 1929–1930 m. LKP Panevėžio rajono komiteto sekretor ...

Martynas Kukta

Gimė pasiturinčių valstiečių šeimoje. Baigęs 4 pradžios mokyklos skyrius, nuo 1890 m. buvo Vilniaus karo apygardos štabo spaustuvės mokinys, vėliau spaustuvininko profesijos mokėsi ir dirbo Vilniaus gubernijos valdybos spaustuvėje. 1895 m. su dvi ...

Kazimieras Strazdas

Savamokslis. 1876–1881 m. daraktoriavo. 1883–1901 m. vargonininkavo ir su kunigu S. Gimžausku platino uždraustą lietuvišką spaudą Vilniaus krašte. 1901 m. persikėlė į Vilnių, 1913 m. su sūnumi J. Strazdu ir A. Vėgėle įsteigė "K. Strazdo ir A. Vėg ...

Vincas Adomėnas

Mokėsi Vilniaus ir Kauno gimnazijose, baigė Salų žemės ūkio mokyklą ir kontrolasistentų kursus Gruzdžiuose. VDU 1935–1940 m. studijavo prancūzų kalbą ir filosofiją, lankė Teatro seminarą, vaidybos studiją. Gyveno Joniškyje, Kelmėje, dirbo Žemės ū ...

Povilas Dėdelė

Povilas Dėdelė – Lietuvos statybininkas, pastatęs Kauno sporto halę ir kitus žinomus šalies pastatus.

Kazimieras Uoka

Savo politinę, antisovietinės rezistencijos veiklą pradėjo dar mokydamasis mokykloje, būdamas 14 metų amžiaus. 1969 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą. 1969–1971 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1972–1988 m. dirbo Kauno žemės darbų mechanizaci ...

Juozas Gediminas Baranauskas

Juozas Gediminas Baranauskas – teisininkas, pirmasis Lietuvos televizijos diktorius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Eglė Bučelytė

Tėvas žurnalistas Alfonsas Balys Bučelis, brolis Donatas Bučelis. 1981 m. baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistiką. 1986 m. Lietuvos televizijos ir radijo žemės ūkio skyriaus korespo ...

Vytautas Kybartas

1949–1968 m. Lietuvos radijo diktorius, laidų vedėjas ir režisierius. 1950 m. baigė LSSR dramos teatro vaidybos studiją, 1950–1960 m. šio teatro aktorius. 1968–1987 m. Lietuvos televizijos diktorius, laidų vedėjas. Nuo 1955 m. rengė deklamavimo r ...

Henrikas Paulauskas

1950 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, 1952 m. Šiaulių pedagoginio instituto istorijos skyrių. 1955–1957 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete. Nuo 1952 m. mokytojavo Kelmės vidurinėje mokykloje, Vilniaus 15-toje vidur ...

Danas Arlauskas

1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius. 1984–1986 m. studijavo KGB akademijoje Maskvoje. Kadrinis KGB karininkas, kapitonas. 1989–1990 m. KGB "Z" tarnybos vyresnysis operatyvinis įgaliotinis. 1990–1992 m. LR Valstybės s ...

Arvydas Avulis

Avulis baigė tuometinį Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijo miestų statybos inžinieriaus specialybę. Studijų metu buvo sportinio turizmo draugijos nariu, užsiiminėjo alpinizmu. Dabar mėgsta ekstremalų turizmą ir ekstremalų sportą, buvo A ...

Mantas Bartuška

Mantas Bartuška – Lietuvos vadybininkas, įmonės AB "Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius, buvęs naftos produktų krovos įmonės AB "Klaipėdos nafta" vadovas.

Vytautas Basys

Mama mirė anksti, tėtis – tremtyje Vorkutos lageriuose. Baigė Akmenės vakarinę mokyklą, dirbdamas ligoninės registratūroje. 1961–1967 m. studijavo Kauno medicinos institute. 1989 m. medicinos mokslų daktaras. Nuo 1967 m. gydytojas Druskininkuose, ...

Laura Blaževičiūtė

Užaugo inžinierių šeimoje gimė tuometinio Kauno politechnikos instituto studentų šeimoje. Sesuo Rūta jaunesnė 5 metais, studentė Anglijoje). 1998 m. baigė Kauno Varpo gimnaziją, 2002 m. – Stokholmo ekonomikos mokyklą Rygoje Latvija. 2001–2002 m. ...

Jolanta Blažytė

Jolanta Blažytė – vadybininkė, prekybos ir gamybos koncerno UAB "Vikonda" valdybos pirmininkė, bendraturtė, komercijos vadovė, turtingiausia moteris Lietuvoje. Abu Jolantos tėvai – inžinieriai. Tėvas – statybos inžinierius. Mama dirbo visuomenini ...

Sigitas Činga

1997 m. baigė Panevėžio Juozo Miltinio vidurinę mokyklą, 2000 m. – Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, 2008 m. – verslo administravimą Kauno technologijos universitete. 2003–2008 m. AB "Panevėžio statybos trestas" vadybininkas. Nuo 2009 m. ...

Osvaldas Čiukšys

1984 m. Osvaldas Čiukšys baigė Vilniaus 39-ąją vidurinę mokyklą, studijavo ekonomiką VU Prekybos fakultete 1984–1990 m., įgijo prekybos ekonomikos specialybę, po tęstinių studijų VU Ekonomikos fakultete 1990–1991 m. įgijo tarptautinių ekonominių ...

Daiva Daugvilienė

Daiva Daugvilienė – švietimo vadybininkė, verslininkė, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos įkūrėja ir vadovė.

Gediminas Daukšys

1982 m. baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Vilniaus universiteto VU Pramonės ekonomikos fakultetą, įgijo ekonomisto specialybę. 1986 m. Eksperimentinio namų statybos kombinato ekonomistas vėliau UAB "Skalva", "Dzūkijos vėtra", uo ...

Sigitas Dobilinskas

1976 m. baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą, 1981 m. Vilniaus inžinerinį statybos instituto Miestų statybos fakultetą, inžinierius kelininkas. Nuo 1981 m. iki 1982 m. Vilniaus 6–os kelių statybos ir remonto valdybos punkto viršininkas ties ...

Romas Docius

Baigęs Pramedžiavos aštuonmetę mokyklą, 1980 m. baigė Kauno profesinę technikos mokyklą, stalius. 2008 m. baigė verslo vadybą Vilniaus kooperacijos kolegijoje. 1980–1983 m. tarnavo laivyne. 1983 m. Kauno "Ąžuolo" baldų kombinato darbininkas. 1986 ...

Ingrida Gelminauskienė

1977–1988 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1988–1992 m. studijavo Valstybinėje teatro ir muzikos akademijoje, 1997–1999 m. Tarptautinio verslo mokykloje prie VU Ekonomikos fakulteto VU TVM. 1988–1993 m. Akademinio dramos teatro akt ...

Algirdas Gluodas

1965 m. pradėjo dirbti Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikume dėstytoju, nuo 1968 m. – direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1974 iki 1992 m. – Smalininkų tarybinio ūkio-technikumo, Smalininkų aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius. 1993 ...

Viktoras Gediminas Gruodis

1962 m. baigė Konektikuto universitetą, 1972 m. – Electrical Engineering Union koledžą. 1965–1967 m. – "Central Maine Power Co" inžinierius, 1967–1980 m. – "IBM" kontrolierius, 1980–1991 m. – "Lustrelon" prezidentas, 1991–2000 m. – UAB "Omnitel" ...

Rimvydas Jasinavičius

Rimvydas Jasinavičius – lietuvių inžinierius – elektrikas, ekonomistas, verslo konsultantas, technikos mokslų daktaras, dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto profesorius. R. Jasinavičius yra 176 išradimų bei daugelio mokslinių ir publicistinių ...

Virgaudas Juocevičius

Virgaudas Juocevičius – lietuvių inžinierius, vadybininkas, verslininkas. UAB "Constructus" generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas nuo 2003 m. iki 2007 m.

Kristijonas Kaikaris

1989 m. baigė Vilniaus medicinos mokyklą, kurioje įgijo specialybę "Medicinos sesuo". 1993–1995 m. Baltijos ir Amerikos klinikos gydytojo asistentas. Nuo 1996 m. "Formulės-1" TV transliacijų komentatorius. 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Medi ...

Gediminas Kazlauskas

1977 m. Gediminas Kazlauskas baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą. Į statybų sritį Gediminas Kazlauskas patraukė sekdamas tėvo pėdomis. Dar būdamas mokinys keletą vasarų statybose dirbo pagalbiniu darbininku. Baigęs vidurinę mokyklą, svarstė st ...

Vytautas Kernagis (1976)

Vytautas Kernagis – Lietuvos visuomeninių iniciatyvų organizatorius, gretutinių teisių asociacijos AGATA Tarybos narys, VšĮ "Vytauto Kernagio fondas" vadovas, politikas. Jo tėvas – muzikantas ir atlikėjas Vytautas Kernagis, motina – kostiumų dail ...

Reda Kneizevičienė

1991 m. baigė Marijampolės pedagoginę muzikos mokyklą, kaimo kapelos vadovė; 2006 m. Vytauto Didžiojo universiteto religijos mokslų bakalauras; 2010 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto vadybos ir verslo administravimo magistras. Sūduvos vietos ve ...

Aleksandras Kočetkovas

1989 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Rusiją. Studijavo vadybos ir informacijos mokslus universitetuose Rusijoje ir JAV. Dirbo tarptautinėse įmonėse JAV, Rusijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Latvijoje. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba ...

Feodoras Konošenko

Feodoras Konošenko – inžinierius, žemės ūkio ir pramonės vadybininkas, buvęs "Jonavos grūdai" vadovas, Jonavos ūkio veikėjas.

Paulius Egidijus Kovas

1988–1991 m. Lietuvos kino studijos režisieriaus asistentas. 1992–1997 m. BTV programų įsigijimo direktorius, prodiuseris. 1997–1998 m. TV3 programų direktorius. 1998–2007 m. LNK generalinis / programų direktorius, valdybos narys. 2007–2009 m. UA ...

Tomas Kučinskas

Tomas Kučinskas – lietuvių verslinkas, ilgametis AB "Švyturys" valdybos pirmininkas bei akcininkas. Tomas Kučinskas yra Skandinavijos koncerno "Baltic Beverages Holding" padalinio "BBH Baltic" prezidentas, 1 mlrd. JAV dol. apyvartą turinčios Rusi ...

Vytautas Kudzys

1970 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. Vilniaus inžinerinės statybos institute baigęs I kursą penketais, gavo stipendiją studijoms užsienyje Bratislavoje. 1976 m. baigė Slovakijos aukštąją technikos mokyklą Bratislavoje tuometė Čekoslova ...

Raimondas Kurlianskis

Raimondas Kurlianskis – vadybininkas, koncerno "MG Baltic" viceprezidentas, UAB "MG Baltic Media" ir UAB "Alfa Media" vadovas.

Pranas Lesauskis

Pranas Lesauskis – Lietuvos vadybos specialistas, matematikas, matematikos daktaras, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Algirdas Liaudanskis

1977 m. baigė Veiviržėnų vidurinę mokyklą. 1978–1980 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1985 m. baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumo mechanizacijos specialybę. 2005 m. baigė Klaipėdos socialinių mokslų kolegiją, 2008 m. vadybą ir verslo administravim ...

Artūras Listavičius

Artūras Listavičius – Lietuvos vadybininkas, koncerno "MG Baltic" viceprezidentas. Tėvas Juozas Listavičius g. 1929 m., ekonomistas, Seimo narys. Motina Vida Listavičienė.