ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159

Nanseno pasas

1921 m. rugpjūčio mėnesį Tautų Sąjungos konferencijoje buvo nuspręsta paskirti Tautų Sąjungos Vyriausiąjį pabėgėlių komisarą. Juo tapo Norvegijos delegatas Tautų Sąjungoje dr. Fritjofas Nansenas. Jis, siekdamas padėti rusų pabėgėliams, po 1917 m. ...

Persona non grata

Nepageidaujamas asmuo – diplomatinės tarnybos tarnautojo, kurio buvimas nėra pageidaujamas priimančiojoje valstybėje, statusas. Statuso priešingybė - Persona grata bei Persona gratissima. Pagal Vienos diplomatinių santykių Konvenciją devintas str ...

Reikalų patikėtinis

Reikalų patikėtinis yra diplomatas, diplomatinės atstovybės užsienio valstybėje ar prie tarptautinės organizacijos vadovas, neturintis ambasadoriaus rango.

Titulynas

Titulynai – Rusijos ir kitų šalių valdovų titulų žinynai, naudoti carinėje Rusijoje. Titulynuose būdavo surašyti Rusijos valdančios šeimos ir užsienio šalių valdovų titulai. Šie žinynai naudoti kaip informacijos šaltiniai diplomatiniame susirašin ...

Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija, URM – viešojo administravimo įstaiga, ministerija, kuriai pavesta vykdyti valstybės užsienio politiką.

Užsienio reikalų ministras

Užsienio reikalų ministras – Ministrų kabineto narys, atsakingas už suverenios valstybės vyriausybės užsienio politikos formavimą. Užsienio reikalų ministerija ir jos vadovas daugelyje šalių laikoma antra pagal reikšmę ministrų kabinete po vyriau ...

Miesto knyga

Miesto knyga - miesto dokumentas, kuriame būdavo užrašomi miesto administracijos teisiškai privalomi aktai, savotiškas registras. Svarba išaugo su didėjančiu Viduramžių miestų savarankiškumu miesto valdovo atžvilgiu. Seniausios knygos - 1130 m. K ...

Etnografija

Etnografija – tautų, etninių bendrijų materialinės ir dvasinės kultūros faktų rinkimas, aprašymas, kaupimas. Istoriškai pradėtas naudoti apibūdinant literatūrinius kūrinius apie primityvias, kolonizuotas tautas. Dėl to etnografija gali būti laiko ...

Etnoarcheologija

Etnoarcheologija nagrinėja archeologijos radinių paskirtį bei materialinės kultūros visumą, remiantis dabartinių bendruomenių, išlaikiusių bendruomeninį gyvenimą, etnografinių tyrimų duomenimis, ieško sąsajų tarp statinės praeities ir dinaminės d ...

Civilinė metrikacija

Civilinė metrikacija – civilinės būklės aktų valstybinė registracija. Aktuose paprastai nurodoma: gimimo liudijimuose – asmens gimimo, santuokos ar mirties data, vardas, pavardė, gimimo vieta, santuokos liudijimuose – susituokiančių asmenų civili ...

Klanas

Klanas – giminės ar kraujo ryšiu susieta grupė. Škotijoje pagal nešiojamų kiltų tartano audinio raštus ir spalvas galima nešiojantįjį priskirti vienam ar kitam klanui. Šiuolaikinėje entnografinėje literatūroje klanas reiškia giminę ir atv. Termin ...

Metrikai

Metrikai – Katalikų bažnyčios parapijoje pildyta knyga su įrašais apie gimimo, krikšto, santuokos ar mirties liudijimus. Europoje, siekiant neleisti sudaryti neteisėtas giminystės santuokas, viduramžiais pradėta epizodiškai vesti asmenų krikšto s ...

Heraldika

Heraldika – herbų kūrimas ir su jais susijusių teisinių santykių aiškinimas. Heraldikos kūrėjai ir žinovai – heroldai. Skydo aprašymas vadinamas blazonavimu.

Alyvmedžio šakelė

Alyvmedžio šakelė – alyvmedžio šakelės atvaizdas, Vakarų Europos kultūroje simbolizuojantis taiką ir gerą valią. Ši tradicija kilusi iš antikinės Graikijos.

Andriaus kryžius

Andriaus kryžius – įstrižas kryžius, simbolizuojantis Apаštalo Andriaus nukryžiavimą. Įstrižas kryžius naudojamas kai kuriuose vėliavose. XIX a. toks pavadinimas buvo naudojamas architektūroje pavadinti X formos ornamentui.

Belenvilio herbynas

Vikiteka Belenvilio herbynas pranc. Larmorial Bellenville – viduramžiais sudarytas universalaus tipo herbynas. Žinomas nuo XIV amžiaus. Šio herbyno kitas pavadinimas pranc. Armorial Beaulaincourt. Belenvilio herbynas datuotas 1364–1386 metais.

Biscione

Biscione, kitaip dar it. Vipera angis ar milan. Bissa angis - mobilioji figūra kai kuriuos itališkuose herbuose, gyvatė ar žaltys, ryjantis žmogų. Paprastai vaizduojama mėlyna ir sidabrinė. Biscione apie tūkstantį metų buvo Viskončių giminės herb ...

Blazonavimas (heraldika)

Blazonavimas – herbo aprašymas pagal heraldikos taisykles. Šios "kalbos" mokėjimas leidžia heraldikos specialistams ir ne tik perteikti herbą nenaudojant vaizdinių priemonių. Tai labai tiksli kalba, kartu ir paprasta. Kiekvienas herbo elementas y ...

Elnias (simbolis)

Elnias yra vienas dažnesnių simbolių Europos heraldikoje. Elnias skiriasi nuo briedžio, kuris irgi aptinkamas Rusijos, Švedijos, Suomijos, Danijos ir Lietuvos heraldikoje. Elnias laikomas kario, vyriško taurumo simboliu, todėl dažnai aptinkamas k ...

Gaidys (simbolis)

Gaidys nuo Galijos laikų yra Prancūzijos simbolis, nors dabartinė Prancūzija neturi oficialaus Prancūzijos herbo. Ryšys tarp Galijos ir gaidžio kaip simbolio aiškinamas tuo, kad Senovės Romoje gaidys lot. gallus buvo laikomas kovingumo, peštukišk ...

Georgijaus juosta

Georgijaus juosta, gvardijos juosta, šv. Jurgio juosta – dvispalvis kaspinas, naudojamas su šv. Jurgio ordinu, šv. Jurgio kryžiumi, šv. Jurgio medaliu. Rusijos imperijoje ji vadinta šv. Jurgio juosta, TSRS – Gvardijos juosta. Kaspinas turi juodas ...

Grįžtė (heraldika)

Grįžtė, bureletė – herbo elementas, iš audeklo susuktas žiediškas žiužis ant šalmo, prilaikantis šalmaskraistę. Heraldikoje grįžtė paprastai būna dvispalvė, herbo spalvų, jos spalvos paprastai sutampa su šalmaskraistės spalvomis. Šalmų grįžtės bū ...

Heraldinė rožė

Heraldinė rožė – heraldikoje dažnai naudojama mobilioji figūra. Tai stilizuotas erškėčio žiedo atvaizdas, kurį sudaro 5 vienodi vainiklapiai, 5 spygliai ir apvalus viduriukas centre. Tai vienas dažniausių augalinių simbolių heraldikoje. Heraldinė ...

Heroldinės figūros (heraldika)

Tai tokios figūros, kurios atsiranda dalijant skydą taisyklingomis linijomis į skirtingų spalvų laukus. Dalijant skydą dažnai naudojamos ir ne tik tiesios linijos, bet ir dantytos, banguotos ir kitos. Tokios linijos turi ir reikšmę. Banguota lini ...

Įdagas

Įdagas - specialių įkaitintu įnagiu gyvulio odoje išdeginta žymė, rodanti gyvulių priklausomybę. Įdagai buvo svarbūs, kai gyvulius ganydavo palaidus stepėse, prerijose ir pan. Ėmus ganyti aptvaruose, įdagai pasidarė mažiau svarbūs, bet buvo priem ...

Jeruzalės kryžius

Jeruzalės kryžius - krikščionių ir heraldikos simbolis iš 5 kryžių. Jį paprastai sudaro didelis ramentinis kryžius, kurios 4 kvadrantuose - po 1 graikiškąjį kryžių. Kryžiuočių kryžius - paprastesnė Jeruzalės kryžiaus forma, jame visi kryžiai yra ...

Kantonas (heraldika)

Kantonas - paprastoji heroldinė figūra, kvadratas, mažesnis už ketvirtį, priekiniame viršutiniame kampe. Klasikinis kantonas užima dešinįjį trečdalį skydo galvos, o kadangi galva užima trečdalį skydo aukščio, vadinasi kantonas užima viršutinį pri ...

Krumpliaratis (simbolis)

Krumpliaratis – naujas heraldinis simbolis, imtas naudoti heraldikoje XIX a. antroje pusėje. XVIII–XIX a. krumpliaratis kartais būdavo naudojamas vokiečių heraldikoje "kalbančiuose" herbuose, dažniausiai žmonių, kurių pavardė būdavo Miuleris malū ...

Kūno dalys (heraldika)

Bekaklis organas būna galva, vaizduojama affronte anfas. Taip vaizduojant galvą neparodomas kaklas. Archaizmas angl. caboshed kilęs iš caboche nukirsti galvą elnio išsyk už ragų, iš vid.angl. cabochen, iš sen.pranc. caboche galva.

Laurų vainikas

Lauro vainikas – vainikas, nupintas iš lauro šakelių nuo antikos laikų šlovės, pergalės ar taikos simbolis. Senoviniai lauro vainikai būdavo pasagos formos, dabar jie dažnai vaizduojami kaip uždaras žiedas.

Lokys (heraldika)

Lokys pasaulio heraldikoje neturėjo jokios ypatingos simbolinės prasmės. Dažnai naudojamas germanų ir slavų heraldikoje. Tai daugiau regioninis simbolis. XVIII-XIX a. lokys buvo laikomas apdairumo simboliu, nes sugeba numatyti orus ir iš anksto p ...

Lūšis (simbolis)

Lūšis – gana retas heraldinis simbolis. Reikšmės: Naujuosiuose herbuose dažnai reiškia krašto miškingumą. Senuosiuose herbuose simbolizuodavo kraugeriškumą, nesitaikstymą su priešais, godumą, aistras. Šiuo požiūriu rusiškoje heraldikoje lūšis art ...

Mobiliosios figūros (heraldika)

Mobiliosios figūros – ne heroldinės figūros heraldikoje. Nuo heroldinių skiriasi išvaizda, jų vieta herbo skyde nėra apibrėžta, jomis gali būti viskas ką sukūrė gamta, žmogus, fantazija. Iš gamtos kūrinių dažniausiai sutinkami žvėrys, paukščiai, ...

Poza (heraldika)

Poza heraldikoje – tipinė realaus ar mitinio gyvūno, naudojamo kaip mobilioji figūra skyde, skydininkas ar šalmo papuošalas, poza. Heraldinės pozos paprastai yra konkrečiai apibrėžtos ir turi blazonavimui skirtus standartinius pavadinimus. Pozos ...

Raištis (herbas)

Raištis – kilmingųjų herbas, naudotas Lenkijos Karalystėje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Abiejų Tautų Respublikoje, Rusijos imperijoje, Čekijoje. Herbas Raištis Nalęcz istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XIII–XIV a. Lietuvos Didžiosios ...

Skydas (heraldika)

Skydas – pagrindinis ir esminis herbo elementas. Nuo pat atsiradimo heraldika buvo orientuota į skydą, kaip pagrindinį elementą talpinti heraldines figūras. Visi kiti herbo elementai buvo ir yra priklausomi nuo bendros heraldinės herbo kompozicijos.

Skydininkas

Skydininkas – herbo dalis, gyvūnų, žmonių ar kitokios figūros, esančios už herbo ribų ir laikančios pagrindinę herbo dalį skydą. Paprastai skydą iš kairės ir dešinės laiko du skydininkai. Skydininkai būna realūs, mitiniai ar grynai heraldiniai gy ...

Skydo bordiūras

Bordiūras – heroldinė figūra, skirtingos spalvos juosta skydo pakraščiuose. Tradiciškai bordiūro plotis būna 1/6 skydo pločio. Paprastai bordiūras apima visą skydo kontūrą, tačiau būna išimčių: Kaip sudėtinis skydas sudaromas iš kelių sveikų skyd ...

Skydo dalijimas (heraldika)

Skydo paviršius vadinamas lauku, jo spalva aprašoma pirmiausia. Kuo mažiau herbo skydas turi elementų, tuo heraldikoje laikomas geresniu. Paprasčiausias ir geriausias yra skydas vientisos spalvos. Tokius herbo skydus turi Rotšildų ir Holland šeim ...

Skydo galva

Skydo galva – garbingoji heroldinė figūra, viršutinė skydo sritis, paprastai juostos pavidalo ir kitos spalvos. Galvos aukštis nėra griežtai apibrėžtas, būna nuo 1/4 iki 1/3 skydo aukščio. Jei galva neturi savo figūrų, aukštis paprastai artimas 1 ...

Skraistė (heraldika)

Vaizduojamas kaip tarpinis elementas dengiantis šalmą. Virš jos dažnai yra karūna ar šalmo papuošalas. Heraldikoje skraistė dažniausiai yra tokios pačios spalvos kaip ir pagrindinės herbo skydo spalvos. Vidus pamušalas yra spalvinamas metalo spal ...

Šikšnosparnis (simbolis)

Šikšnosparnis yra heraldikoje gana reta mobilioji figūra. Dažnokai sutinkama buvusios Aragono karūnos miestų herbuose, paprastai kaip šalmo papuošalo dalis.

Triskelionas

Triskelionas – trijų iš vieno centro išeinančių lenktų kojų, kitokių figūrų ar tiesiog linijų simbolis. Triskelionas turi trispindulę simetriją. Naudojamas herbuose, vėliavose ir puošyboje. Triskelionas yra žinomas Bretanės, Meno salos ir Sicilij ...

Varnas (simbolis)

Varnas - Europos liaudies simbolikoje varnas laikomas nelaimės simboliu. Būdavo manoma, kad varno pasirodymas reiškia artėjančia mirtį ar nelaimę, numirėlį ir pan.

Žvaigždė (simbolis)

Žvaigždė – vienas seniausių žmonijos simbolių, naudojamų daugelio šalių heraldikoje. Žvaigždė nuo seno simbolizavo amžinybę, o nuo XVIII a. – aukštus polėkius, amžinus ir nekintančius idealus. Nuo XVIII a. pabaigos pasidarė kelrodystės, laimės si ...

Istoriografija

Istoriografija siaurąja prasme yra istorijos tyrimų, skirtų vienai temai ar istorinei epochai, visuma, arba istorinių darbų, siejamų bendros ideologijos, kalbos ar teritorijos, visuma. Plačiąja prasme istoriografija taip pat suprantama kaip pagal ...

Lyginamoji istorija

Lyginamoji istorija – tai skirtingų visuomenių, egzistavusių tuo pačiu istoriniu periodu arba turinčiu panašias kultūrines sąlygas lyginimas. Lyginamoji visuomenių istorija atsirado kaip gan svarbi specialybė Švietimo epochos metu XVIII amžiaus i ...

Aversas

Aversas ir jo antonimas reversas reiškia dvi monetos ar kokio kito dvipusio daikto puses. Averse vaizduojamas valdovo atvaizdas, valstybės herbas ar kokia kita emblema. Reverse paprastai yra koks nors įrašas. Senovės Graikijos monarchų monetose v ...

Egzonumija

Egzonumija – egzotinė numizmatika, numizmatinių objektų, nesančių oficialiais pinigais, kolekcionavimas bei tyrimas. Egzonumijos objektai yra monetų pavidalo atminimo ženklai ir suvenyrai, gaminami mugių, parodų ir panašių jubiliejinių ir tradici ...

Faleristika

Faleristika – pagalbinė istorijos disciplina, tirianti ordinus, medalius, prizus, korporacijų ir valstybės apdovanojimų, garbės vardų bei kitus pasižymėjimo ženklus Taip pat - aukščiau išvardintų apdovanojimų ir kitokių ženklų ir ženklelių kolekc ...