ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158

Jonas Motiejūnas-Valevičius

Jonas Motiejūnas-Valevičius – Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės majoras.

Saulius Urbanavičius

Saulius Urbanavičius – VĮ Registrų centro generalinis direktorius, teisininkas. Buvęs Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

Chaimas Frenkelis

Mokėsi Voložino rabinų seminarijoje, bet nebaigė. Balstogėje išmokęs odos apdirbimo amato, būdamas 20 metų su broliu Abraomu Ukmergėje atidarė dirbtuvę, kurioje išdirbdavo odas. 1879 m. su sukauptu 5000 rublių kapitalu persikėlė į Šiaulius ir, pi ...

Jonas Karčiauskas (1938)

1958 m. baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universitete. 1958–1960 m. dirbo įmonės "Mezgėjas", 1960–1961 m. – įmonės "Vilija" įrengimų mechaniku, 1961–1973 m. – šios įmonės vyr. mechanikas, cecho viršin ...

Antanas Tiškevičius

Antanas Tiškevičius – Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Vilniaus pramonininkas ir pirklys, Vilniaus miesto valdybos pirmininkas, visuomenininkas, bolševikų kankinys.

Dailis Alfonsas Barakauskas

2002-11-23 "Atminimo ženklas" - už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga - Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 2013 m. "SPORTO GARBĖS KOMANDORO ŽENKLAS" Nr. 315- už nuopelnu ...

Kęstutis Bartkevičius

1968–1976 m. mokėsi Mažeikių aštuonmetėje mokykloje, 1979 m. baigė Mažeikių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomistas. 1984–1986 m. darbininkas, 1986–1989 m. Mažeikių Statybos tresto Gamybinės teritorinės ...

Juozas Bečelis

1974 m. baigė Kauno politechnikos institutą, medžio apdirbimo technologas. 1971–1972 m. Panevėžio baldų fabriko pamainos meistras, 1972–1973 m. laboratorijos inžinierius, 1973 m. gegužės – lapkričio mėn. fabriko direktoriaus pavaduotojas, 1973–19 ...

Arūnas Degutis

Arūnas Degutis – ekonomistas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

Jonas Dobkevičius

Baigė Šiaulių gimnaziją, 1888–1893 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Gamtos ir matematikos fakultete. Nuo 1894 m. Sankt Peterburge dirbo Valstybiniame banke, 1900–1914 m. caro rūmų raštinėje, 1914–1918 m. vadovavo prancūzų automobilių ir ...

Pranas Jaciunskas

1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. 1999–2002 m. mokėsi Kauno technologijos universitete, įgijo vadybos magistro kvalifikaciją. 1975–1977 m. Marijampolės žemės ūkio įmonės vyriausiasis energetikas ...

Alfredas Jonuška

1989 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius keramikas technologas, 1991 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete baigė tarptautinių ekonominių santykių specializaciją. 1995–1996 m. Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, ...

Jonas Koryzna

1977 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektrikas. 2003 m. baigė vadybą ir verslo administravimą Kauno technologijos univesitete. Technikos mokslų daktaras. 1979–1997 m. KPI Elektros ir šviesos inžinerijos katedros, 1983–1986 m. ...

Juozas Leimonas

Gimė Daugirdiškės dvare. 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės savanoris. Nuo 1922 m. Lietuvos universitete studijavo teisę, 1923–1927 m. Fribūro universitete Šveicarija – ekonomiką ir politinius mokslus. 1927 m. daktar ...

Stasys Lūšys

1926–1927 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos, 1927–1929 m. Lietuvos universiteto Studentų ateitininkų sąjungos, vėliau Ateitininkų sendraugių įvairių skyrių vadovas. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1930–1940 m. dirbo Žemės banke. 194 ...

Jūratė Matekonienė

Nuo 1950 m. gyvena Kaune. 1962 m. baigė Kauno 22-ąją vidurinę mokyklą, 1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinierės ekonomistės kvalifikaciją. 1970 m. lankė vakarinį Marksizmo – leninizmo universiteto dvimetį Filosofijos fakultet ...

Darius Mockus (1965)

Darius Mockus – verslininkas, vadybininkas, lietuviško kapitalo koncerno "MG Baltic" savininkas bei vadovas, holdingo "MG Baltic Trade" generalinis direktorius.

Vladas Morkus

Gimė Kasiulkuose, netoli Ariogalos. 1919 m. išėjo tarnauti savanoriu į Lietuvos kariuo­menę, baigė karo mokyklą. Dalyvavo mūšiuose su lenkais ties Širvintomis ir Giedraičiais. Po Pirmojo pasaulinio karo tarnavo pasienyje Perlo­joje ir Marijampolė ...

Kazys Paulikas

Kazys Paulikas – verslininkas, vienintelis "Nesė Group" įmonių, jungiančių bendroves Nesė UAB, "Sėkmės tiltas", "Pramogų bankas", grupės akcininkas ir savininkas, "Nesė Group" valdybos pirmininkas, žinomas Lietuvos visuomenės veikėjas.

Leonardas Peseckas

Mokėsi Vilniaus realinėje mokykloje. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, paskirtas į pirmąjį husarų eskadroną dalyvavo kovose su bolševikais. Mokėsi Kauno aviacijos mokyklos pirmojoje laidoje, kurią kartu baigė Povilas Brazdžiūnas, Jurgis Dob ...

Benediktas Petrauskas

Benediktas Petrauskas – Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Gintaras Petrikas

1979 m. baigė Kauno "Aušros" vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Lietuvos valstybinio Kūno kultūros institutą ir įgijo trenerio–pedagogo specialybę. Daugkartinis karatė imtynių Lietuvos čempionas. 1989–1990 m. įkūrė kooperatyvus "Daiva" ir "Triconas" ...

Simas Ramutis Petrikis

1949–1956 m. mokėsi Lumpėnų septynmetėje mokykloje, 1956–1960 m. Kauno politechnikume. 1961–1966 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo radijo inžinieriaus kvalifikaciją. 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1986 m. t ...

Vladas Pleskovas

1984 m. Klaipėdos valstybinio autotransporto serviso meistras, centrinės aptarnavimo stoties viršininkas, nuo 1990 m. UAB "Klasera" generalinis direktorius. Klaipėdos regiono pramonės, prekybos ir amatų rūmų viceprezidentas. Kelių transporto prie ...

Antanas Rudis

Trečios kartos Amerikos lietuvis Antanas Juozas augo Čikagoje. Ilinojaus technikos institute baigęs inžinerijos mokslus ir, įgijęs patirties, įsteigė savo plieno gaminių įmonę Rockwell Engineering Co. Nepaisant didelio užimtumo versle, aktyviai d ...

Rimantas Sinkevičius

Rimantas Sinkevičius – Lietuvos politinis, komjaunimo ir savivaldos veikėjas, Seimo narys, chemijos pramonės vadybininkas, buvęs UAB "Koncernas Achemos grupė" vystymo direktorius, chemijos inžinierius. 2012–2016 m. – Lietuvos susisiekimo ministras.

Jonas Sirvydis

Jonas Sirvydis – vadybininkas, AB "Achema" generalinis direktorius, inžinierius, chemijos pramonės veikėjas, Jonavos rajono garbės pilietis.

Vaclov Stankevič

Vaclov Stankevič – baltarusių kilmės Lietuvos jūrininkas, kapitonas, diplomatas Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Ksaveras Strumskis

Baigęs Rokiškio pradžios mokyklą, 1897–1903 m. mokėsi Rokiškio R. Lymano Liehmann vargonininkų mokykloje, vėliau kurį laiką vargonininkavo. 1906 m. atvykęs į JAV, iš pradžių vargonininkavo Čikagoje, IL, vadovavo "Birutės" ir "Pirmyn" chorams, įkū ...

Valdemaras Valkiūnas

Valdemaras Valkiūnas – verslininkas, Lietuvos, Latvijos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs Biržų meras.

Jonas Variakojis

Jonas Variakojis – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, laisvės kovų dalyvis, Krašto apsaugos ministras.

Juozas Varkala

Juozas Varkala – draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, JAV verslininkas ir Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas.

Aleksandras Brokas

1998–2002 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos LMTA Teatro ir kino fakultete, Kino ir TV katedroje įgijo audiovizualinio meno bakalaurą ir tapo diplomuotu kino ir TV operatoriumi. 2002–2004 m. LMTA įgijo audiovizualinio meno magistro diplomą. ...

Arūnas Matelis

1979–1983 m. Matelis studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete MIF, 1984–1989 m. baigė Lietuvos Muzikos akademijos Teatro ir TV fakultetą, įgijo režisieriaus specialybę. 1992 m. įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje kino studiją Nominum. Arūn ...

Giedrius Ašmys

1964 m. baigė Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą, 1969 m. Kauno Politechnikos institutą, inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas. 1969 m. Kauno Felikso Dzeržinskio staklių gamyklos, 1990–1997 m. AB "Koordinatė" pamainos meistras ...

Ona Babonienė

Ona Babonienė Spaknytė – pedagogė, Lietuvos ir Raseinių rajono savivaldybės visuomenės ir politinė veikėja.

Aldona Balsienė

1967 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą, 1971 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą ir studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakariniame skyriuje. 1971 m. Elektrografijos mokslinio tyrimo instituto darbuotoja. 1974–1994 m. Viln ...

Boleslovas Baranauskas

Mokėsi Mintaujoje ir Rygoje. Nuo 1921 m. dalyvavo nelegalios LKP veikloje, nuo 1936 m. revoliucionierius profesionalas. 1923–1925 m., 1927–1935 m., 1939–1940 m. kalintas už antivalstybinę veiklą. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, Liaudies seimo ...

Algimantas Beinoravičius

Algimantas Beinoravičius – inžinierius, socialinis darbuotojas, Lietuvos ir Šiaulių miesto profsąjungų ir politinis veikėjas.

Juozas Bulavas

1927 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1927–1931 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto teisės skyriuje, 1932 m. dar baigė ekonomikos skyrių. 1932–1934 m. teisės mokslų žinias gilino Berlyno universitete. 1938–1940 m. Lietuvos žem ...

Antanas Bulionis

Tėvas geležinkelio tarnautojas. Iki 15 metų lankė Šmidto fabriko ir Garliavos pradinę mokyklą. Mokyklą baigęs dirbo Šmidto fabrike. Kauno – Šančių lietuvių darbininkų Šv. Juozapo draugijos steigėjas. Taip pat dalyvavo įkuriant "Saulės" draugiją, ...

Vytautas Steponas Buterlevičius

1967–1972 m. mokėsi Šiaulių politechnikume, 1991 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius ekonomistas. 1965–1967 m. Vietinės pramonės ir komunalinių įmonių profsąjungos grupinio komiteto pirmininko pavaduotojas, 1967–1971 m. P ...

Rimantas Dagys

1964 m. kartu su tėvais tremtiniais grįžo į Lietuvą. 1975 m. baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. –Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1980–1992 m. Biotechnologijos instituto "Fermentas" mokslinis bendradarbis, 1985 m. chemijos kand ...

Algirdas Ferensas

Algirdas Ferensas – sovietinės Lietuvos valstybės, partijos ir profesinių sąjungų veikėjas, inžinierius.

Vincas Galinis

Dirbo Kauno ligonių kasoje, nuo 1928 m. spalio 28 d. – Ligonių kasos pirmininkas. 1922 m. – I Seimo narys, 1923 m. – II Seimo narys, 1925 m. – III Seimo narys, 1926 m. gruodžio 30 d. dalyvavo III sesijos 66 posėdyje valstybės perversmo metu. 1924 ...

Vytautas Rapolas Gritėnas

1947–1954 m. mokėsi Vadoklių septynmetėje mokykloje, 1954–1958 m. Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikume. 1963 m. baigė Respublikinę vienmetę kolūkių ir tarybinių ūkių vadovaujančių kadrų rengimo mokyklą Dotnuvoje. 1971–1976 m. studijav ...

Birutė Jonušauskienė

Birutė Jonušauskienė – Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės profsąjungų, politinė bei visuomenės veikėja.

Vaclovas Jonušas

1976 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojas. 1992–2001 m. AB "Akmenės cementas" profsajungos komiteto pirmininkas. Nuo 2001 m. Akmenės rajono savivaldybės sporto centro direktorius. Akmenės rajono švietimo tarybos narys. Nuo 1995 m. Li ...

Kęstutis Juknis

1966–1977 m. mokėsi Linkuvos vidurinėje mokykloje, 1977–1978 m. Radviliškio technikos mokykloje, ją baigė su pagyrimu. 1983 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1998–2002 m. studijavo Kauno aukštesniosios ekonomikos mokyklos Teisės fakultet ...

Jonas Kairys

1974 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą, 1980 m. Kauno medicinos institutą, gydytojas traumatologas ortopedas, medicinos daktaras 2002 m. 1976–1979 m. Kauno medicinos instituto studentų profsąjungos komiteto pirmininkas. 1981–1985 ...