ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157

Fetišizmas

Fetišizmas – religinis materialių daiktų fetišų garbinimas. Fetišai – daiktai, kuriems priskiriamos antgamtinės savybės, antgamtinė galia. Terminą fetišas XVIII a. įvedė olandas keliautojas V. Bosmanas.

Henoteizmas

Henoteizmas – politeizmo atmaina, laikoma pereinamąja religijos pakopa nuo politeizmo prie monoteizmo. Pripažįsta daugelio Dievų egzistavimą, tačiau vienas iš jų išskiriamas ir labiau garbinamas negu kiti, kartais skiriamas atskiras kultas, aukšč ...

Simbolizmas

Simbolizmas – XIX a. II pusės modernistinė literatūros ir vaizduojamosios dailės srovė, susiformavusi kaip priešprieša pozityvistų racionalizmui, natūralistų tikrovės kopijavimo tendencijoms.

Geltonasis Kristus

Geltonasis Kristus – vienas žymiausių prancūzų dailininko postimpresionisto Polio Gogeno paveikslų. Sukurtas 1889 m. Pont-Avene. Kartu su kita Gogeno drobe "Žaliuoju Kristumi" laikomas vienu iš svarbiausių simbolizmo kūrinių tapyboje. Šiuo metu e ...

Atkuriamasis teisingumas

Atkuriamasis teisingumas – nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio interakcijos, skirtos atkurti teisingumą, teorija. Įtvirtina bei rekomenduoja įvairūs tarptautiniai, nacionaliniai teisės aktai.

Preventyvioji justicija

Preventyvioji justicija - teisingumo sistema, kurioje teisėtumas ir teisingumas užtikrinamas ne tik teismo kaip justicijos institucijos, bet ir įgaliotų asmenų. Siekis - apsaugoti sąžiningus asmenis, užtikrinti atliekamų veiksmų, sandorių teisėtu ...

Socialinis teisingumas

Socialinis teisingumas - principas, kuriuo remiantis, gėrybės tam tikroje visuomenėje, bendruomenėje skirstomos, dalijamos "teisingai", t. y. laikantis teisingumo. Kaip reikalavimas žinomas nuo pat Antikos. Ypač svarbiu tapo industrializacijos me ...

Teisingumas

Teisingumas – tinkamų vertybinių dorovinių, t. y. teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pasireiškimas, viešpatavimas; tiesos, teisybės siekis; pamatinė vertybė, kriterijus.

Temidė

Temidė graikų mitologijoje – teisingumo deivė, viena iš Urano ir Gajos dukterų. Eschilo kūryboje tapatinama su Gaja arba vadinama Gajos dukterimi. Tai, kad šios deivės tapatinamos arba nurodoma panaši jų kilmė išreiškia idėją, kad visuomeninio gy ...

Folkloras

Apie žurnalą skaitykite straipsnyje "Būdas" Folkloras – tautos žodinės tradicijos visuma. Tai yra liaudies dainos, raudos, pasakos, sakmės, legendos, padavimai, mitai, mįslės, minklės, patarlės, priežodžiai, žaidimai, burtai ir kerėjimo formulės, ...

Mitologija

Mitologija – mokslas, tiriantis mitų kilmę, esmę, reikšmę kultūrai. Tai yra sisteminis mitų rinkimas, tyrimas ir interpretacija. Savarankiška mokslo šaka susiklostė XIX amžiuje. Mitologija taip pat vadinama tam tikros tautos, kultūros, religinės, ...

Antropogonija

Antropogonija – įvairūs tautų mitai apie žmogaus atsiradimą arba jo sukūrimą. Mituose žmogų dažniausia sukuria aukščiausieji dievai, bet neskiria jam reikšmingos vietos Visatoje. Indoeuropiečių mitologijoje būdingas mitologinis pasakojimas apie ž ...

Edzenai

Edzenai arba edzetai, eženai, eznai, chanai, chatai, nojonai, sabdakai, šibdakai, debdžidai mongolų tautų mitologijoje – tam tikrų gamtos vietų, būstų, įrankių dvasios. Jos taip pat globoja skirtingas žmogaus veiklas. Atitinka tiurkų Eje. "Slapta ...

Kultūrinis herojus

Kultūrinis herojus – teorinė sąvoka, kuria nusakomi mitiniai herojai, susiję su kokių kultūrinių dalykų suteikimu, įgūdžių, žinijos perdava. Tai kultūros objektų gavėjai ar kūrėjai, medžioklės, žemdirbystės, amatų, meno mokytojai, socialinių ir r ...

Mirštanti ir atgimstanti dievybė

Mirštanti ir atgimstanti dievybė – pasaulio religijose ir mitologijoje sutinkamas archetipas apie dievybę, mirštančią, kad vėl prisikeltų. Šis siužetas ypač paplitęs senovės Viduržemio jūros pakrančių kraštų mitologijoje. Mirštanti ir atgimstanti ...

Šventoji giraitė

Šventoji giraitė arba gojus – šventvietė, ypatingų dieviškų galių saugomas miškas, giraitė, kulto praktikos vieta daugelyje Europos senųjų tikėjimų. Šventosios girios taip pat svarbus elementas Indijos, Rytų Azijos, Vakarų Afrikos, Anatolijos tik ...

Triksteris

Triksteris – mitologinis, folklorinis, literatūrinis archetipas. Tai dievas, žmogus, gyvūnas ar kokia kita būtybė, pasižyminti kultūrinių normų laužymu, apgavyste, suktybe, nenormatyviniu elgesiu. Paprastai triksterio elgesys kyla ne iš jo piktum ...

Informacija

Informacija – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę. Ši sąvoka yra viena iš pagrindinių informatikos sąvokų. Šios sąvokos nereikėtų painioti su sąvo ...

Informacijos asimetrija

Informacijos asimetrija information) – ekonomikoje naudojamas terminas, kai viena sandorį sudaranti pusė žino daugiau negu kita. Įprastai pardavėjas žino daugiau apie produktą negu pirkėjas, bet kartais gali būti ir atvirkštinė situacija. Pavyzdž ...

Kodavimas (atmintis)

Kodavimas leidžia suvoktą daiktą ar interesą paversti į tokią struktūrą, kuri gali būti laikoma atmintyje ir vėliau atkurta priklausant nuo trumpalaikės ar ilgalaikės atminties.

Mokslinis žurnalizmas

Mokslinis žurnalizmas – žurnalistikos praktika, kai į žurnalisto parengtą straipsnį yra įtraukiami pirminiai informacijos šaltiniai. Šią idėją palaikė Džulianas Asandžas iš WikiLeaks, o ją įkvėpė Karlo Poperio filosofija. Pateikti pagrindžiantys ...

Monitoringas

Monitoringas - sistemingas tam tikro svarbaus reiškinio stebėjimas, renkant informaciją, reikalingą sistemos valdymui, reiškinių paieška ir aptikimas. Monitoringui dažnai priskiriamas ir po to sekantis tolimesnės raidos bei galimų poveikių progno ...

Sistema

Sistema – susijusių elementų aibė, kuri objektyviai iš aplinkos išsiskiria tuo, kad sistemos elementų ryšiai stipresni ar kokybiškai kitokie nei už sistemos ribų. Sistema pasižymi savybėmis, kurių paskiri ją sudarantys elementai neturi. Sistemos ...

Ilchanatas

Ilchanatas buvo mongolų chanatas, XIII a. įkurtas Persijoje; laikytas Mongolų imperijos dalimi. Ilchanato pagrindas buvo sukurtas per Čingischano kampanijas Chorezmidų imperijoje 1219-24 m., o pati valstybė sukurta Čingischano vaikaičio Chulagu d ...

Mongolų imperija

Mongolų imperija – didžiausia vienalytė imperija pasaulio istorijoje, gyvavusi 1206–1368 metais, savo klestėjimo laikais užėmusi daugiau nei 36 milijonus km² ir turėjusi apie 100 milijonų gyventojų. Imperija byrėti ėmė nuo 1259 m., ir 1271 m. Did ...

Pax Mongolica

"Mongolų taika", rečiau vadinama "Totorių taika" – terminas, kuriuo vakarų mokslininkai apibūdina socialinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo stabilumą didžiulėje XIII–XIV a. Mongolų imperijos užkariautoje Eurazijos teritorijoje. Šis terminas a ...

Antrasis triumviratas

Antrasis triumviratas – istorikų duotas pavadinimas 43 m. pr. m. e. susikūrusiam Oktaviano, Antonijaus ir Lepido triumviratui. Oficialus jo pavadinimas buvo Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestate – Respublikos Konstitucijos triu ...

Cenzorius (Roma)

Cenzorius Senovės Romoje buvo aukšto rango magistratas, prižiūrėjęs viešąją moralę ir kai kuriuos valstybės finansų aspektus. Vienu metu galėjo būti du cenzoriai. Juos rinkdavo Centuriatas aštuonių mėnesių laikotarpiui. Kitų magistratų atžvilgiu ...

Dominatas

Dominatas buvo antroji, despotiškoji Romos imperijos valdymo fazė. Ją III amžiuje įvedė imperatorius Diokletianas. Senatas ir kiti valdymo organai prarado formalią valdymo galią. Dabar istorikai nebeteigia kaip anksčiau buvus ryškų lūžį Romos imp ...

Junijai

Junijai – viena seniausių ir įtakingiausių patricijų giminių senovės Romoje. Ši giminė buvo svarbi ir įtakinga dar Romos karalystės periodo pabaigoje. Lucijus Junijus Brutas buvo karaliaus Tarkvinijaus Išdidžiojo sūnėnas, po karaliaus išvijimo 50 ...

Kaligos

Kaligos – sunkūs sandalai, naudoti senovės Romos karių Respublikos ir Imperijos laikais. Kaligos būdavo gaminamos iš odos, o padas pakaustomas geležinėmis vinutėmis. Tai sutvirtindavo apavą, sustiprindavo spyrį kovoje, padas mažiau slysdavo. Romė ...

Kapitolijus

Kapitolijus yra viena iš septynių Romos kalvų. Etimologiškai pavadinimas kildinamas nuo caput galva ir lotynų kalboje reiškė Pagrindinė galva. Nani Romos laikais ant kalvos stovėjo Junonos ir Jupiterio šventyklos bei Tabularijus archyvas, čia buv ...

Kasijai

Kasijai – viena iš seniausių įtakingų senovės Romos patricijų giminių. Kasijai pastatė jų vardu pavadintą Via Cassia kelią. Dabartinio Italijos miestelio Cassano Irpino pavadinimas taip pat tradiciškai kildinamas iš šios pavardės.

Pirmasis pūnų karas

Pirmasis pūnų karas – vyko 264–241 m. pr. m. e. Didžiąja dalimi tai buvo jūrinis konfliktas dėl įtakos Sicilijoje, buvusioje viduryje tarp Romos ir Kartaginos. Kartaginiečiai užėmė Mesinos miestą. Tai sukėlė nerimą romėnams, nes Mesina buvo arti ...

Prokonsulas

Prokonsulas – senovės Romos promagistratas, tarnybą pabaigęs konsulas, vieneriems metams gavęs valdyti provinciją. Teisę gauti valdyti provinciją pasibaigus konsulavimo laikui turėdavo visi konsulai. Prokonsulai turėdavo teisę skirti savo provinc ...

Romos imperatorius

Romos imperatorius buvo Romos imperijos valdovas. Vieningo konkretaus jo titulo niekada nebuvo, buvo naudojami įvairūs priklausomai nuo asmens ir aplinkybių. Pats žodis imperatorius kilęs iš lot. imperator, reiškusio Romos karinių pajėgų vadą, šį ...

Romos karalystė

Romos karalystė yra Senovės Romos istorijos periodas nuo Romos miesto įkūrimo 753 m. pr. m. e. iki Romos respublikos paskelbimo 509 m. pr. m. e. Apie šį laikotarpį mažai žinoma, nes neišliko beveik jokių jo įrašų. Dauguma žinių apie Romos karalys ...

Senovės Romos švietimas

Senovės Romos švietimas – senovės Romoje egzistavusi formali ir neformali vaikų ir jaunuolių išmokslinimo sistema. Manoma, kad romėnų mokyklose mokslai prasidėdavo kiekvieną dieną prieš saulėtekį ir baigdavosi vėlyvą popietę. Mokslo metai prasidė ...

SPQR

SPQR – lotyniškos frazės Senatus Populusque Romanus pirmosios raidės, simbolizuojančios Romos respublikos vyriausybę ir naudotos kaip jos oficialus parašas. Sutinkamas ant monetų, viešų akmenyje ar metale įrėžtų dokumentų pabaigoje, dedikacijų pr ...

Armėnijos TSR

Respublika įkurta 1920 m. lapkričio 29 d., kai Raudonoji armija užėmė Armėniją, o užvaldytoje teritorijoje įsigalėjo bolševikiniai, o vėliau sovietiniai aktyvistai ir valdanti Armėnijos komunistų partija. Šis laikotarpis kartais vadinamas Antrąja ...

Baltarusijos TSR

Baltarusijos TSR) – viena iš Tarybų Sąjungos respublikų, gyvavusi nuo 1919 iki 1990 metų. Nuo 1991 m. gruodžio 8 d. gyvuoja nepriklausoma Baltarusijos Respublika. Buvo anksčiausiai "įstojusi" tarybinė respublika.

Beriozka

Beriozka – TSRS veikusios parduotuvės, kuriose buvo prekiaujama už užsienio pinigus ar Vnešekonombanko čekius. Beriozkose buvo galima nusipirkti įvairių prekių, dažniausiai importinių, kurių paprastai nebuvo galima nusipirkti įprastose parduotuvė ...

Didysis valymas

"Didysis valymas" – XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje vykdytų didžiausių stalinistinių represijų Tarybų Sąjungoje laikotarpis, kurio metu įsitvirtino J. Stalino diktatūra. Nuo 1935 m. sausio 1 d. iki 1941 m. liepos 1 d. buvo suimta ...

Didžioji tarybinė enciklopedija

Didžioji tarybinė enciklopedija – enciklopedinis leidinys, leistas Tarybų Sąjungoje, to meto didžiausia enciklopedija. Iš viso buvo išleisti trys leidimai: 1969-1978 m. 30 tomų. 1950-1960 m. 52 tomai, 1926-1933 m. 66 tomai, Nuo 1957 m. iki 1990 m ...

GOST

GOST – viena iš pagrindinių TSRS buvusių standartų kategorijų, dabar tarpvalstybinis NVS standartas. Standartus priima ir juos tvirtina Tarpvalstybinė standartizacijos taryba. Standartas turi galią jei nepakeistas nacionaliniu standartu tokiose v ...

Gruzijos TSR

Gruzijos TSR - viena iš Tarybų Sąjungos narių, gyvavusi nuo 1921 iki 1991 m. Nuo 1991 m. balandžio 9 d. gyvuoja nepriklausoma Gruzijos Respublika. Nuo 1922 iki 1936 m. Gruzijos TSR buvo Užkaukazės TFSR dalimi. Ją panaikinus, nuo 1936 m. iki 1991 ...

Kazachijos TSR

Kazachijos TSR arba Kazachstano TSR - viena iš Tarybų Sąjungos narių. 2.717.300 kvadratinių kilometrų ploto dydžio buvo antra pagal dydį TSRS respublika, po Rusijos TFSR. Jos sostinė buvo Almata. Kazachijos TSR gyvavo nuo 1920 iki 1991 m. Nuo 199 ...

KGB Pirmoji vyriausioji valdyba

Tarybų Sąjungos KGB Pirmoji vyriausioji valdyba – KGB struktūrinis padalinys, kuriam buvo pavestos operacijos užsienyje bei žvalgyba. PGU įsteigta 1954 m. PGU dirbo daug žymių dabartinių Rusijos politikos veikėjų kaip Vladimiras Putinas RF Prezid ...

Kinijos-TSRS santykių lūžis

Kinijos-SSRS santykių lūžis buvo diplomatinis konfliktas tarp Kinijos Liaudies Respublikos ir Tarybų Sąjungos. Konflikto užuomazgos - XX amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigoje. Konfliktas piką pasiekė 1969 metais ir tęsėsi iki pat XX amžiaus 9-ojo d ...

Komjaunimas

Komjaunimas arba Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga – visuomeninė politinė jaunimo organizacija, įkurta 1918 m. spalio 29 d. I-ajame Visos Rusijos darbininkų ir valstiečių jaunimo sąjungų suvažiavime kaip atsvara iki Pirmojo pasaul ...