ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152

Izomorfizmas

Izomorfizmas matematikoje paprastai yra homomorfizmas su bijekcija. Automorfizmas yra izomorfizmas, kuris algebrinę struktūrą atvaizduoja į ją pačią. Topologijoje izomorfizmai yra tolydinės funkcijos ir jie vadinami homeomorfizmais. Matematinėje ...

Vejerštraso funkcija

1806 m. Andrė Mari Amperas suformulavo teiginį, kad bet kuri funkcija turėtų būti diferencijuojama, išskyrus tik tam tikrus ypatingus ar įzoliuotus taškus. XIX amžiaus pirmoje pusėje buvo mėginama Ampero hipotezę įrodyti bet kokioms tolydinėms fu ...

Konvoliucija

Matematikoje konvoliucija yra matematinis operatorius, kuris kaip argumentus paima dvi funkcijas "f" ir "g" ir grąžina trečią, kuri, tam tikra prasme, parodo "f" ir "g" persidengimo kiekį. Dažniausiai viena funkcija imama kaip fiksuotas filtras, ...

Holomorfinė funkcija

Holomorfinė funkcija matematikoje apibrėžia tokią kompleksinio argumento funkciją, kuri yra kompleksiškai diferencijuojama kiekviename argumento taške. Diferencijuojamumas kompleksine prasme iš esmės reiškia, kad tai yra glodi funkcija, be galo d ...

Koši-Rymano sąlygos

Koši–Rymano sąlygos tai dviejų diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sistema, apibrėžianti kompleksinio kintamojo holomorfinę funkciją. Šią lygčių sistemą pirmą kartą užrašė Žanas Leronas Dalamberas 1752 metais. Kiek vėliau, 1797 metais, ...

Meromorfinė funkcija

Meromorfinė funkcija matematikoje tai kompleksinio argumento funkcija, holomorfinė visoje funkcijos argumento apibrėžimo srityje, išskyrus aibę polių, kuriuose ji gali būti išskleista Lorano eilute. Bet kokia meromorfinė funkcija gali būti išreik ...

Polius (kompleksinė analizė)

Polius kompleksinėje analizėje yra kompleksinio kintamojo funkcijos f {\displaystyle f} izoliuotas ypatingas taškas z 0 {\displaystyle z_{0}}, kuriame lim z → z 0 f = ∞ {\displaystyle \lim _{z\to {z_{0}}}f=\infty }.

Rymano paviršius

Rymano paviršius tai yra kompleksinio kintamojo funkcijos geometrinis atvaizdavimas, kurio metu daugiareikšmės funkcijos vaizduojamos kaip vienareikšmės, tik keliose atskirose plokštumose. Tos plokštumos susijungia tam tikruose išsišakojimo tašku ...

2147483647

2147483647 yra aštuntasis Merseno skaičius, informatikoje taip pat žinomas kaip didžiausia reikšmė, telpanti į 32 bitų procesoriaus žodį. Tai vienas iš tik keturių žinomų dvigubų Merseno skaičių. 1772 m. Leonhard Euler įrodė, kad šis skaičius pir ...

Belphegoro skaičius

Belphegoro skaičius 1000000000000066600000000000001 yra neįprastas pirminis skaičius, turintis daug "šėtoniškų" elementų. 666 yra Naujajame testamente minimas "pabaisos skaičius". Iš abiejų pusių šešetus supa po 13 nulių. Pagaliau skaičius suside ...

Lyginiai ir nelyginiai skaičiai

Lyginiai skaičiai – sveikieji skaičiai, kurie be liekanos dalinasi iš 2. Šių skaičių gale visada būna šie skaitmenys: 0, 2, 4, 6, 8. Pvz.: 10, 22, 578, -6, -6540 yra lyginiai skaičiai. Pasak formalaus apibrėžimo, lyginis skaičius yra sveikas skai ...

Skaičius

Skaičius – abstrakti esybė, nusakanti tam tikrą kiekį. Skaičiai, kuriais skaičiuojame daiktus, vadinami natūraliaisiais. Prie šių skaičių pridėjus neigiamus jų atitikmenis ir nulį, gaunami sveikieji skaičiai. Skaičių dalybos rezultatai sudaro rac ...

Tetraedro skaičius

Tetraedro skaičius arba trikampės piramidės skaičius yra skaičius, kuris atvaizduoja piramidę su trikampiu pagrindu ir trijomis sienomis, vadinamą tetraedru. N -tasis tetraedro skaičius yra lygus pirmųjų N trikampio skaičių sumai. Keli pirmieji t ...

Filipso kreivė

Filipso kreivė – kreivė, kuri parodo koreliaciją tarp infliacijos ir bedarbystės. Pirmą kartą kreivė buvo publikuota Naujosios Zelandijos kilmės ekonomisto, dėsčiusio Anglijoje 1960 metais Albano W. Phillipso ir analizavo 1858 m. -1958 m. Jungtin ...

Lafero kreivė

Lafero kreivė – teorinė koncepcija, kuri kreive parodo įplaukų į biudžetą priklausomybę nuo mokesčių tarifų. Ji sukurta XX a. aštuntajame dešimtmetyje ekonomisto Artūro Lafero ir buvo naudojama kaip argumentas sumažinti mokesčius.

Vertės pokyčio rizika

Vertės pokyčio rizika – piniginis dydis, kurio su nurodyta tikimybe laukiamu periodu neviršys nuostoliai. VaR charakterizuojamas trimis parametrais: Bazinė valiuta – valiuta, kuria matuojamas rodiklis. Pasitikėjimo lygis confidence level – leisti ...

Gineso rekordų knyga

Gineso rekordų knyga – kasmetinis pasaulio rekordų žinynas, kuriame pažymimi ne tik žmogaus pasiekimai, bet ir ekstremalūs pokyčiai gamtoje. Pirmą kartą knyga išleista 1955 m. airių alaus daryklos "Guinness Brewery" valdytojo Chju Biverio sumanym ...

Pasaulio rekordas

Pasaulio rekordas – išmatuojamas pasiekimas, objektas, arba jų visuma pranokstanti kitus tokio pat pobūdžio rezultatus. Rekordas nusako tiek gyvų, tiek ir negyvų objektų ar reiškinių šiuo metu žinomas maksimalias ribas ir yra matuojamas mato vien ...

Šimtametė šviesa

Šimtametė šviesa yra šiuo metu ilgiausiai pasaulyje šviečianti kaitrinė lemputė. Ši keturių vatų galingumo, rankomis pūsta, anglies siūlelį turinti lempa maždaug 1890 m. buvo pagaminta Šelbyje, Ohajo valstijoje. Galima rasti daug tebeveikiančių t ...

Rizikos analizė

Rizikos analizė - procesas, kuriuo efektyviai padedama organizacijos operacijoms, identifikuojant rizikas, kurioms reikia valdytojų/valdybos dėmesio. Valdytojai turi prioriterizuoti rizikos kontrolės veiksmus, atsižvelgdami į galimą naudą organiz ...

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimas - pirmasis rizikos valdymo proceso žingsnis. Rizikos vertinimas yra kiekinių ir kokybinių reikšmių rizikos nustatymas, susijusių su konkrečia situacija ir atpažinta grėsme. Rizikos vertinimas apima rizikos įvertinimą ir rizikos ...

Binominis skirstinys

Binominis skirstinys – tai dichotomine matavimų skale matuojamų požymių reikšmių skirstinys. Šis skirstinys yra diskretus, jis apibūdinamas parametrais n ir p. Parametras n ≥ 0 reiškia bandymų skaičių, o p – požymio tikimybę įgyti vieną iš dviejų ...

Normalusis skirstinys

Normalusis skirstinys arba Gauso skirstinys – tai tolydžiųjų požymių reikšmių skirstinys, priklausantis normaliųjų skirstinių šeimai.

Aritmetinis vidurkis

Aritmetinis vidurkis – tai vidurkis, skaičiuojamas sudedant visas kiekybinio kintamojo reikšmes ir padalijant šią sumą iš reikšmių skaičiaus: M x = x ¯ = x 1 + ⋯ + x n / n. {\displaystyle Mx={\bar {x}}=x_{1}+\cdots +x_{n}/n.} Taip pat galima užra ...

Dispersija

Dispersija – statistinė imties charakteristika, atspindinti labiausiai tikėtiną eilinio matavimo vertės nukrypimą nuo aritmetinio vidurkio. Dispersija remiamasi skaičiuojant matavimo rezultatų kokybę bei patikimumą, taip pat ji atspindi ir paties ...

Imties statistika

Imties statistika – skaitinė imties charakteristika, apskaičiuota iš duomenų imties. Naudojant tą pačią formulę apskaičiuota skaitinė generalinės aibės charakteristika vadinasi parametras. Pvz., imties vidurkis yra statistika, o generalinės aibės ...

Kvartilis

Kvartilis – vienas iš trijų kvantilių, dalijančių skaitmeninių duomenų pasiskirstymą į 4 ketvirčius. Tai duomenų padėties skaitinė charakteristika dalis. antrasis kvartilis Q 2, mediana – dalina duomenis per pusę kitaip dar 50-asis procentilis tr ...

Mediana

Statistikoje mediana – tai požymio reikšmė, kuri dalija variacinę eilutę, populiaciją ar tikimybinį pasiskirstymą į dvi lygias dalis. Pusė populiacijos turi reikšmes, mažesnes ar lygias medianai, kita pusė turi didesnes ar lygias medianai. Norint ...

Moda

Moda – tai dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė imtyje. Skirtingai nei aritmetinis vidurkis ar mediana, moda nebūtinai turi būti viena reikšmė. Moda ypač naudinga atvejais, kai vidurkis bei mediana nėra lengvai apibrėžiami, pavyzdžiui, aibė ...

Nupjautinis vidurkis

Nupjautinis vidurkis, apkirptinis vidurkis – statistinis centrinės tendencijos matas, artimas aritmetiniam vidurkiui ir medianai. Skaičiuojant nupjautinį vidurkį naudojamas skirstinys arba imtis, kurių galuose pašalinta vienoda dalis duomenų. Dau ...

Techninė-ekonominė norma

Techninė-ekonominė norma – tai leistina absoliutaus išteklių sunaudojimo reikšmė produkcijos vienetui pagaminti. Sunaudojimo norma yra svarbus reglamentuojamas ir analizuojamas rodiklis, charakterizuojantis išteklių sunaudojimą produkcijos vienet ...

Vidurkis

Vidurkis – tai vidutinė požymio reikšmė, nustatyta tiriant skirtingus objektus. Tai taip pat gali būti požymio reikšmių skirstinio pagrindinės dalies apibūdinimas. Dažniausiai vidurkio reikšmė pateikiama kaip aritmetinis vidurkis, tačiau kartais ...

Vinzorizuotas aritmetinis vidurkis

Vinzorizuotas aritmetinis vidurkis – vinzorizuotas statistinis centrinės tendencijos matas, panašus į aritmetinį vidurkį ir medianą, o ypač į nupjautinį vidurkį. Šis vidurkis skaičiuojamas po to, kai tam tikras numatytas skaičius skirstinio ar im ...

Chauvenet kriterijus

Šovene kriterijus, Chauvenet kriterijus – vienas iš statistinių testų, skirtų patikrinti, ar įtartinas eksperimentinis duomuo tikrai yra riktas. Testas pagrįstas prielaida, kad duomenys skirstosi pagal normalųjį skirstinį.

Alpinė kalnodara

Alpinė kalnodara – kalnodara, prasidėjusi kreidos periode ir tęsiasi dabar. Jos metus suraukšlėtose teritorijose susiformavo šie kalnų masyvai: Alpės, Kaukazo kalnai. Alpinės kalnodaros tektoniniams procesai atjaunino kalnų reljefą anksčiau surau ...

Darsi dėsnis

Darsi dėsnis aprašo skysčio tėkmę per poringas uolienas. Dėsnis suformuluotas 1855–1856 metais Henry Darcy ir paremtas eksperimentais, kai vanduo buvo filtruojamas per smėlį. Q = − k S h a − h b L {\displaystyle Q=-kS{\frac {h_{a}-h_{b}}{L}}} Deb ...

Dūlėjimas

Dūlėjimas – geologinis procesas, kurio metu yra uolienos, gruntai ar mineralai veikiami fizinių, cheminių ar biologinių veiksnių. Dūlėjimo produktai, susimaišę su organinėmis medžiagomis, sudaro dirvožemį.

Filtracijos koeficientas

Filtracijos koeficientas – koeficientas, nusakantis grunto ar uolienos laidumą vandeniui. Šis koeficientas naudojamas nusakant tiek vandeningo sluoksnio, tiek vandensparos, tiek aeracijos zonos gruntus. Pagal Darsi dėsnį filtracijos koeficientas ...

Hercininė kalnodara

Hercininė kalnodara – geologinė kalnodara, vykusi vėlyvajame paleozojuje susidūrus Larusijos ir Gondvanos žemynams ir sudarius Pangėją. Kalnodaros pavadinimas kilo nuo tuo metu susidariusių Harco kalnų, taip pat dar vadinama variskine kalnodara, ...

Hidrogeologija

Hidrogeologija – geologijos skyrius, tiriantis požeminio vandens kilmę, susidarymo, paplitimo ir filtracijos dėsningumus bei panaudojimo ūkyje galimybes. Kaip savarankiška mokslo šaka susiformavo XIX a. antroje pusėje. Pagrindinės mokslo šakos: p ...

Kalnodara

Kalnodara arba orogenezė – kalnų susidarymo geologinis procesas. Kalnodara gali reikšti struktūrinį - tektoninį įvykį, geografinį arba chronologinį įvykius. Kalnodara yra plokščių tektonikos procesų pasekmė. Europoje vykusios kalnodaros: Kaledoni ...

Kanados skydas

Kanados skydas, Prekambro skydas, Laurentijos plynaukštė – didelis geologinis skydas Šiaurės Amerikoje, Kanados šiaurės rytuose. Driekiasi nuo Didžiųjų ežerų iki Grenlandijos, sudaro U raidės žiedą aplink Hadsono įlanką. Į paviršių iškyla 4.5 mlr ...

Karstas (reiškinys)

Karstas – geologinių procesų ir reiškinių visuma susijusi su uolienų tirpinimu, požeminių tuštumų ir specifinių paviršinių karstinio reljefo formų susidarymu. Tirpinamos uolienos gali būti klintis, dolomitas, kiek mažiau paplitęs gipso ar sulfati ...

Katmajus

Katmajus – didelis stratovulkanas JAV, Aliaskoje, Aliaskos pusiasalio pietuose. Įeina į Katmajaus nacionalinį parką. Aukštis 2047 m. Kalno skersmuo 13 km, viršūnėje yra 4.5 x 3 km kaldera, kurioje susidaręs mėlynai žalio vandens ežeras. Katmajus ...

Konodontai

Konodontai – į sliekus panašūs išnykę gyvūnai, turėję apatitinius konusinius dantis. Dažniausiai "konodontai" reiškia šiuos dantis. 1856 metais rusų mokslininkas Kristijonas Ivanovičius Panderis, tyrinėdamas Pabaltijo ordoviko uolienas, pirmasis ...

Lavos kupolas

Lavos kupolas arba vulkaninis kupolas – kupolo formos darinys, susidarantis ugnikalnio krateryje sustingus tirštai lavai. Gali būti sudarytas iš įvairių vulkaninių uolienų – nuo bazalto iki riolito, tačiau geriausiai išsilaiko dacito lavos kupola ...

Marso geologija

Marso geologija, areologija – mokslas apie Marsą, jo susidarymą, istoriją ir sandarą, Marsą formavusius ir iki šių laikų formuojančius procesus. Iš Marso orbitinių stebėjimų ir meteoritų tyrinėjimo duomenų nustatyta, kad Marso paviršių dengia baz ...

Obdukcija

Obdukcija – okeaninės plokštės užstumimas ant kontinentinės plokštės. Paprastai okeaninė tektoninė plokštė, būdama sunkesnė, palenda po kontinentine plokšte, tačiau obdukcijos atveju procesas vyksta atvirkščiai. Toks procesas yra labai retas. Tai ...

Slėnis

Slėnis – pailgas reljefo pažemėjimas. Siauri ir gilūs slėniai vadinami kanjonais. Pagal skerspjūvio formą gali būti skirstomi į V formos slėnius ir U formos slėnius, taip pat galimos šių formų kombinacijos.

Subdukcija

Subdukcija – geologinis procesas, kai viena Žemės litosferos plokštė slenka po kita litosferos plokšte. Paprastai šis procesas stebimas okeaninės plokštės ir kontinentinės plokštės sandūroje. Okeaninė plokštė, būdama tankesnė, nes sudaryta iš tan ...