ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142

Kazys Mažonas

1894–1898 m. mokėsi Palangos progimnazijoje, priklausė slaptam moksleivių būreliui. 1904–1906 m. organizacijos "Draugas", nuo 1906 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1907 m. Kazanės universitete išlaikęs vaistininko egzaminus, praktiką a ...

Steponas Nasvytis

Steponas Nasvytis – farmacininkas, vaistininkas, visuomenės veikėjas, lietuvybės skleidėjas, Jonavos ir Kauno politikas, Barborlaukio dvarininkas, Amerikos lietuvių veikėjas, visuomenininkas.

Eividas Šernas

Eividas Šernas – farmacininkas, Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Juozas Valančius

Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1922 m. baigė Aukštuosius kursus Kaune, įgijo farmacininko specialybę. Nuo 1920 m. – Lietuvos kariuomenės savanoris, 1921-1922 m. Kauno miesto savivaldybės sanitarijos skyriaus farmacijos dalies viršininkas. 1 ...

Vladas Jurgutis

Vladas Jurgutis – kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius, neoficialiai laikomas lito "tėvu".

Povilas Kopustinskas

1924 m. baigė Panevėžio gimnaziją, 1929 m. – Lietuvos universitetą. 1929–1935 m. dirbo Lietuvos banko skyriuose Rokiškyje, Šiauliuose ir Kaune. 1935–1940 m. Lietuvos banko Kretingos skyriaus direktorius. 1940–1941 m. šio banko valdybos narys ir K ...

Elvyra Janina Kunevičienė

Elvyra Janina Misevičiūtė-Kunevičienė – Lietuvos finansininkė, politinė bei visuomenės veikėja, socialinių mokslų daktarė.

Daumantas Lapinskas

1993 m. baigė Vilniaus 56-ąją vidurinę mokyklą. 1993–1997 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete baigė finansus, finansų bakalauras. 1997–1999 m. Brandeis universitete JAV baigė ekonomiką, tarptautinės ekonomikos ir finansų magistras. 1995 ...

Mikas Lipčius

1914–1916 m. mokėsi Rygos politechnikume. 1916–1918 m. studijavo Maskvos žemės ūkio institute. 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoris Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo 2-ajame pėstininkų pulke. 1919 m. LR Krašto apsaugos ministerijos ypating ...

Mykolas Majauskas

Mykolas Majauskas – ekonomistas, buvęs Vilniaus miesto savivaldos politikas, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, "World Economic Forum", "Global Shapers" tinklo Lietuvoje steigėjas. Nuo 2016 m. – Seimo narys.

Moisiejus Kopelmanas

Gimė II gildijos pirklio Simcho Kopelmano 1861–1912 šeimoje. 1913 m. baigė Kauno grafo Platovo vyrų gimnaziją. 1913–1914 m. Heidelberge studijavo filologiją, 1915–1919 m. Petrogrado universitete – teisę. 1919–1922 m. – Prekybos ir pramonės minist ...

Juozas Paknys

Juozas Paknys – ekonomistas, bankininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos banko vadovas.

Andrius Palionis

Gimė politiko Juozo Palionio šeimoje. 1993 m. baigė Vilniaus Šeškinės vidurinę mokyklą. 1998 m. baigė buhalterinės apskaitos ir audito studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1994–1995 m. dirbo Lietuvos statistikos departamente, 1995 ...

Vytautas Petrulis (1890)

Vytautas Petrulis – Ministras pirmininkas, finansų ministras, Seimo narys ir prezidiumo pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų partijos vadovas, ekonomistas, vienas Eksporto prekybos bendrovės kūrėjų ir direktorių, žurnalо "Tauta" redaktorius.

Mindaugas Šalčius

1994 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1993 m. AB "EKSPO" ekonomistas. 1993–1994 m. dirbo revizoriumi LR vidaus reikalų ministerijos Finansų ir kontrolės valdyboje. 1994–1996 m. dirbo vyriausiuoju revizoriumi Draudimo reikalų t ...

Steponas Vytautas Jurna

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1956 m. Biržų rajono finansų skyriaus inspektorius. 1957–1990 m. dirbo Lietuvos SSR finansų ministerijos revizoriumi, skyriaus vedėju, Valstybės pajamų valdybos viršininku, finansų ministro pavaduotoju. 1990–1 ...

Algirdas Gediminas Šemeta

Algirdas Gediminas Šemeta – ekonomistas, politinis Lietuvos ir ES veikėjas, buvęs Lietuvos finansų ministras bei Europos Komisijos narys, atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą.

Jovita Vedrickienė

Jovita Vedrickienė – Lietuvos šachmatininkė ir finansininkė, Lietuvos moterų šachmatų vicečempionė ir bronzininkė, Lietuvos moterų šachmatų rinktinės narė, šachmatų olimpietė.

Darius Abramavičius

Vilniaus universitete studijavo radiofiziką. 1996 m. VU Fizikos fakultete apgynė bakalauro, 1998 m. – magistro darbus. Studijas tęsė doktorantūroje. 2002 m. apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją "Aplinkos sąlygota molekulinių sužadintų būse ...

Sigitas Ališauskas

1965 m. baigė fizikos studijas VU Fizikos fakultete, apgynė disertaciją, fizikos ir matematikos mokslų daktaras 1982 m. 1966-1976 m. dirbo Fizikos ir matematikos institute, 1977-1989 m. Fizikos institute, nuo 1990 m. Teorinės fizikos ir astronomi ...

Kazys Almenas (1935)

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Nebraskos ir Nortvesterno universitetuose studijavo branduolinę inžineriją. 1957 m. baigė Nebraskos universitetą. 1968 m. Varšuvoje apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją. Nu ...

Rytis Ambrazevičius

1984 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, 1984–1992 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute Lazerinės optoelektronikos skyriuje. 1991–1994 m. dėstė Vilniaus konservatorijoje. 1991–2000 m. Lietuvos liaudies kultūros cent ...

Egidijus Anisimovas

1993 m. baigė Vilniaus 45-ąją vidurinę mokyklą. 1993–1997 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1997 m. išvyko studijuoti teorinę fiziką Lundo universiteto Švedija doktorantūroje. Čia 2001 m. apgynė fizinių mokslų daktaro disertac ...

Steponas Ašmontas

1949 m. su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. 1967 m. baigė Tomsko universitetą. 1972 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas, 1982 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras, 1992 m. profesorius. Nuo 1968 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, ...

Gintautas Jurgis Babonas

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967–1970 m. studijavo Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto aspirantūroje, 1970 m. apgynė fizikos mokslų kandidato disertaciją. 1991 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1963 m. ...

Saulius Balevičius

1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1980 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją "Nanosekundinis perjungimas amorfiniuose indžio ir galio teluriduose", 2002 m. apgynė fizinių mokslų habilitacinį darbą "Spartusis elektroninis p ...

Vytautas Balevičius

Vytautas Balevičius – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius. 2007–2017 m. ėjo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekano pareigas.

Remigijus Baltramiejūnas

1968 m. baigė Vilniaus universitetą. 1983 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1964–1987 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1983 m. profesorius. Nuo 1987 m. Fizikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1989–1992 m. jo direktor ...

Dalis Antanas Baltrūnas

1961 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą, 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1969–1972 m. Maskvos cheminės fizikos instituto aspirantas. 1973 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1969 m. Fizikos instituto jau ...

Antanas Rimvidas Bandzaitis

1960 m. baigė Vilniaus universitetą, Adolfo Jucio skatinamas pradėjo domėtis kvantine atomų teorija. 1963 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – mokslų daktaro disertaciją tema "Kai kurie sudėtingų atomų spektrų skaičiavimo met ...

Rimantas Banevičius

1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1985 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1962 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1986–1997 m. dekanas; nuo 1986 m. profesorius. Skaitė ...

Jūras Banys

Tėvas – Jonas Pranas Banys. Baigė Vilniaus 9-ąją vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1990 m. VU apgynė daktaro disertaciją tema "Puslaidininkinių kristalų TIB C minkštųjų segnetoelektrinių modų mikrobangiai ty ...

Renata Emilija Bareikienė

Gimė 1939 m. lapkričio 10 d. Klausučiuose. 1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968–1992 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute. 1990 m. tapo mokslų daktare apsigynusi darbą V2O5–Ag2O ir V2O5–MO3 sistemų elektrinis laidumas. Nuo 1992 m. Lietu ...

Vytautas Bareikis

1956 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė Vilniaus universitetą. 1982 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1961–1967 m. dirbo Fizikos ir matematikos, 1967–1995 m. Puslaidininkių fizikos institute, Fliuktuacinių reiškinių labora ...

Klemensas Algimantas Bertulis

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1978 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1959–1967 m. Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto vyr. inžinierius. 1967–1989 m. Puslaidininkių fizikos instituto technologijos grupės v ...

Pavelas Bogdanovičius

1958 – 1964 m. mokėsi Vilniaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje. Dalyvavo matematikos ir fizikos olimpiadose, buvo jų prizininkas. Vidurinę mokyklą baigė aukso medaliu ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Studijuod ...

Adolfas Bolotinas

1941 m. Charkove baigė 8 klases. Prasidėjus karui šeima evakavosi į Kirgiziją. 1943 m. sausio 21 d. buvo pašauktas į Raudonąją armiją, baigė Taškento pėstininkų mokyklą. 1944 m. sausį paskirtas 3-ojo Ukrainos fronto 1292-ojo šaulių pulko būrio va ...

Povilas Brazdžiūnas

Povilas Brazdžiūnas – fizikas, akademikas, profesorius, vienas fizikos mokslo organizatorių ir daugelio šio mokslo sričių pradininkas Lietuvoje.

Romualdas Brazis

1965 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą VPI. 1977–1978 m. stažavo Purdue universitete JAV. 1982 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1995 m. Krokuvos mokslo ir meno akademijos, 1999 m. A. Šveicerio medicinos pasaulinės akademijos narys. ...

Napoleonas Butkevičius

Napoleonas Butkevičius – Lietuvos inžinierius, termodinamikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Antanas Čenys

1978 m. baigė Vilniaus universitetą. 1983 m. fizikos matematikos mokslų kandidatas, 1999 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1975-2005 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute, nuo 2001 m. Informacinių sistemų laboratorijos vedėjas. Nuo 199 ...

Antanas Česnys

1961 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1961–1963 m. Fizikos ir matematikos instituto aspirantas. 1990 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1963–1967 m. Fizikos ir matematikos instituto mokslo darbuotojas. 1967–1999 m. Puslai ...

Raimundas Dagys

1932 m. šeima persikėlė iš Kauno į Kurklius Ukmergės apskritis, 1938 m. į Panemunėlį Rokiškio apskritis, 1943 m. grįžo į Kurklius. 1936–1938 m. mokėsi Kurklių pradžios mokykloje, 1938–1942 m. Panemunėlio progimnazijoje, 1942–1943 m. Rokiškio gimn ...

Romualdas Danielius

1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1982 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – fizinių mokslų daktaro disertaciją tema "Fotosintezuojančių molekulinių kompleksų pikosekundinė spektroskopija naudojant parametrinius šviesos gen ...

Adolfas Dargys

1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1990 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1977–1988 m. dirbo Fizikos institute, nuo 1989 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, nuo 2001 m. Puslaidininkių analizės laboratorijos vadovas, nuo ...

Aleksandr Dementjev

1971 m. baigė Maskvos valstybinį M. B. Lomonosovo universitetą. Čia 1974 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Elektronų ir neutronų spinduliavimas jiems judant kryžminiame elektriniame ir magnetiniam ...

Gintaras Dikčius

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, optikos ir spektroskopijos specialybę. 1978 m. Baltarusijos mokslų akademijos Fizikos institute apsigynė gamtos mokslų daktaro tuo metu – fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją t ...

Benediktas Dobševičius

Benediktas Dobševičius – filosofas, fizikas, žymiausias kompromisinės krypties filosofas scholastikos žlugimo Lietuvoje laikotarpiu.

Julius Dudonis

Mokėsi Sėlynės septynmetėje mokykloje, 1962 m. baigė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakultetą. Čia 1977 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – mokslų dakt ...

Feliksas Dževinskis

1809 m. pradėjo studijuoti Mokytojų seminarijoje prie Vilniaus universiteto. 1813 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį ir 1811 m. buvo paskirtas mokiniu Astronomijos observatorijoje. 1817–1819 m. tobulinosi Paryžiuje. 1813–1816 m. ir 1819–1832 m. ...