ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141

Mečislovas Daugiala

1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. AB "Kazlų Rūdos metalas" generalinis direktorius, 2006 m. UAB "Axis industries" konsultantas, UAB "Bioprojektas" direktorius. 1980–1990 m. TSKP narys, nuo 1993 m. Tėvynės sąjung ...

Valerijonas Dauknys

1948 m. baigė Kauno universitetą. 1969 m technikos mokslų kandidatas. Nuo 1948 m. Kauno universiteto, 1950–1962 m. – Kauno politechnikos instituto dėstytojas, 1955–1956 m. Metalų technologijos, vėliau Metalotyros laboratorijos vadovas. 1953–1962 ...

Jurgis Dumbrava

1963−1974 m. mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje, 1974−1979 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete, įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. 1979−1983 m. Utenos elektros tinklų relinės apsaugos, automatikos ir mat ...

Antanas Gruodis (1905)

Gimė ūkininkų šeimoje. Nuo 1914 m. mokėsi Dusetų pradžios mokykloje, 1920 m. įstojo į Zarasų progimnaziją, nuo 1922 m. mokėsi Rokiškio gimnazijos realinėje klasėje. Ją baigė 1926 m. ir įstojo į Kauno Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. Nen ...

Jakovas Heleris

Jakovas Heleris – energetikas, Lietuvos nusipelnęs inžinierius, ilgametis Lietuvos energetikos instituto Kompleksinio energetikos tyrimų laboratorijos vedėjas

Edmundas Isevičius

1974 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1984 m. technikos mokslų kandidatas. 1974–1992 m. dirbo Lietuvos tekstilės institute, 1992–1994 m. Architektūros ir statybos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. 1994–2007 m. Kauno technologijos un ...

Bronius Jaskelevičius

Bronius Jaskelevičius – Lietuvos aplinkosaugos ir kraštotvarkos inžinierius, gamtos mokslų daktaras.

Rymantas Juozaitis

1960–1971 m. mokėsi Kauno J. Aleksonio vidurinėje mokykloje. 1971–1976 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus specialybę. 1976 m. pradėjo dirbti Dujinių įrengimų derinimo ir gazifikacijos org ...

Algirdas Kaliatka

Algirdas Kaliatka – Lietuvos inžinierius, branduolinės energetikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Česlovas Kasputis

Česlovas Kasputis – Lietuvos energetikas, AB "Šiaulių energija" administracijos vadovas ir generalinis direktorius.

Edmundas Krūminis

1957 m. baigė Švenčionių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1961 m. Vilniaus elektromechanikos technikumą, įgijo techniko mechaniko kvalifikaciją. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektrikas. 1958 m. laikraščių ir žurnalų leidyklos d ...

Jonas Algirdas Kugelevičius

Jonas Algirdas Kugelevičius – Lietuvos matematikas, energetikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Juozas Kuliešius

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1999 m. SODRA Molėtų rajono skyriaus ūkio dalies vedėjas. Nuo 2000 m. SPUAB "Molėtų šilumos tinklai" direktorius, UAB "Molėtų šiluma" direktorius. Nuo 1990 m. Lietuvos demokrati ...

Saulius Aloyzas Bernardas Kutas

Gimė muzikos mokytojo-vargonininko ir pradinių klasių mokytojos šeimoje. 1938 m. šeima persikėlė gyventi į Šėtos miestelį. 1941–1953 m. mokėsi Šėtos vidurinėje mokykloje. 1953–1958 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakul ...

Juozas Linkaitis

1941 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir iki 1944 m. dirbo Petrašiūnų elektrinėje, 1944–1952 m. Kauno Energijos rajono, 1952–1957 m. Petrašiūnų elektrinės vyriausiasis inžinierius. 1957–1965 m. Mokslinių tyrimo darbų koordinavimo komiteto E ...

Bronius Makštutis

1936 m. pradėjo lankyti Simno valsčiaus Ūdrijos pradžios mokyklą, 1941–1944 m. mokėsi Alytaus gimnazijoje. 1948–1953 m. Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete studijavo elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybę, inžinierius ...

Algis Viktoras Mekas

Algis Viktoras Mekas – Lietuvos inžinierius energetikas, Garbės energetikas, ilgiausiai vienoje įmonėje dirbęs vyriausiuoju inžinieriumi.

Genadijus Mikšys

1974 m. baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1979 m. baigė Kauno A. Sniečkaus politechnikos institutą, inžinierius šiluminininkas. 1979–1990 m. Dviračių ir variklių gamyklos "Vairas" energetikas, cecho viršininkas, 1990–1997 m. Šiaulių šilumos ...

Vytautas Milašius (1942)

1948–1959 m. mokėsi Radviliškio V. Valsiūnienės vidurinėje mokykloje. 1959–1961 m. Kauno turbinų gamyklos "Pergalė" tekintojo mokinys, tekintojas, 1964 m. Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete baigė pramonės šiluminę energetiką. 1973 ...

Gintautas Miliauskas

Gintautas Miliauskas – Lietuvos energetikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Algirdas Musneckis (1929)

Algirdas Musneckis – Lietuvos energetikas, jam vadovaujant Rėkyvos Valstybinei rajoninei elektrinei Šiauliuose pradėtos plėtoti centralizuoto šildymo sistemos.

Simonas Narbutas

Simonas Narbutas – Lietuvos energetikas, šiluminės fizikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Arvydas Narkeliūnas

1972 m. baigė Mielagėnų vidurinę mokyklą, 1976 m. Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą. Nuo 1981 m. Birštono sanatorijos "Versmė" inžinierius energetikas, technikos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. ...

Justinas Nekrašas

1943 m. baigė Šančių pradžios mokyklą, 1947 m. Kauno politechnikumą, 1955 m. Kauno politechnikos institutą. 1947–1955 m. Petrašiūnų VRE inžinierius inspektorius, budintysis inžinierius, katilų cecho viršininko pavaduotojas. 1955–1957 m. Rėkyvos V ...

Andrejus Nesterenko

Andrejus Sergejevičius Nesterenko – Lietuvos energetikas, Bačiūnų-Rėkyvos Valstybinės rajoninės elektrinės direktorius.

Pranas Noreika (1927)

1938 m. baigė Aukštelkų pradžios mokyklos keturis skyrius. 1942–1944 m. mokėsi Šiaulių vidurinės amatų mokyklos elektromechanikos skyriuje. 1945–1946 m. Radviliškio garvežių depo elektromonteris. 1946–1950 m. mokėsi Kauno politechnikumo Elektrote ...

Algirdas Petrikas (1946)

Mokėsi Paviešų pradžios mokykloje, Kvyklių septynmetėje mokykloje, 1963 m. baigė Utenos 2 – ą vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektromechanikos fakultetą, inžinierius elektromechanikas. 1971–1975 m. mokėsi Kauno poli ...

Marijonas Petronis

Marijonas Petronis – inžinierius energetikas, vienas iš centralizuoto šilumos tiekimo pradininkų Lietuvoje.

Vytautas Valutis

Vytautas Valutis – šiluminės energetikos inžinierius, buvęs AB "Klaipėdos energija" generalinis direktorius.

Vytautas Petrulis (1930)

1936–1941 m. mokėsi Kupiškio pradinėje mokykloje, 1941–1948 m. – Kupiškio gimnazijoje. 1953 m. su pagyrimu baigė KPI Elektrotechnikos fakultetą, įgydamas inžinieriaus elektrotechniko specialybę, ir tais pačiais metais atvyko dirbti į Klaipėdos va ...

Enrikas Sapožnikovas

1933 m. šeima persikėlė į Jiezną. 1936–1942 m. mokėsi Jiezno pradžios mokykloje, 1942–1945 m. Alytaus gimnazijoje, atsidarius Jiezno vidurinei mokyklai, perėjo į ją ir baigė 1949 m. 1954 m. baigė Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fak ...

Donatas Vaclovas Simaitis

1951–1962 m. mokėsi Plungės vidurinėje mokykloje, 1963–1966 m. Vilniaus elektromechanikos technikume, 1974–1979 m. studijavo Vilniaus universitete. 1966–1973 m. Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos meistras, 1973–1987 m. cecho viršininka ...

Juozas Skestenis

Mokėsi Šeduvos vidurinėje mokykloje. 1974 m. baigė Šiaulių politechnikumą, technikas – elektrikas, 1983 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius – elektrikas. 2002 m. Finansų vadybos magistras. 1974–1983 m. Alytaus medvilnės kombinato ...

Rimas Stankūnas

1988 m. baigė Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinę mokyklą. 1993 m. baigė Kauno technologijos universiteto Mechanikos fakultetą, inžinierius mechanikas, įgijo bakalauro laipsnį. 1999–2001 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Socia ...

Algimantas Vladas Stasiukynas

1951–1952 m. mokėsi Kauno 5-ojoje vidurinėje mokykloje, 1952–1961 m. Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje. 1961–1966 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Santechnikos fakultete, inžinierius statybininkas. 1966–1976 m. Kauno šilumos tinklų mei ...

Vilius Šaduikis

1946–1951 m. mokėsi Obelių gimnazijoje, 1952–1954 m. Vilniaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1957 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą. 1962 m. baigė Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakulteto suvirinimo įrengimų ir technologijos specialy ...

Viktoras Ševaldinas

Baigė Ivanovo energetikos institutą. 1971–1982 m. Leningrado Atominės elektrinės meistras, Šilumos matavimo ir automatikos cecho inžinierius, energetikas, 4 – ojo bloko pamainos viršininko pavaduotojas. 1982–1986 m. Ignalinos atominės elektrinės ...

Petras Švenčianas

1954 m. baigė Vabalninko Balio Sruogos vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. Kauno politechnikos instituto KPI Mechanikos fakultete studijavo pramonės šiluminę energetiką. 1959 m. KPI nuo 1990 m. KTU Šiluminių variklių katedros asistentas, nuo 1960 m. n ...

Matas Tamonis

Matas Tamonis – energetikas, Lietuvos energetikos instituto Regionų energetikos plėtros laboratorijos vedėjas, habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius, tarptautinės energetikos inžinierių asociacijos narys.

Remigijus Aleksandras Viniarskas

Remigijus Aleksandras Viniarskas – energetikas, Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Jonas Virbickas (1956)

1975 m. Vilniaus statybos technikume baigė pramoninę ir civilinę statybą, inžinierius. 1999 m. UAB "Energija" gamybos direktorius, 2005 m. UAB "Alytaus keramika", generalinis direktorius. Nuo 1993 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus skyr ...

Algimantas Visockas

1943–1945 m. mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje, 1945–1954 m. Naujamiesčio Panevėžio rajonas vidurinėje mokyklose, 1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1959–1962 m. Kauno gamyklos "Pergalė" Konstruktorių biuro darbuotojas. 1962–1963 m. Li ...

Algimantas Zaremba

1985 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1996–1999 m. – AB "Būtingės nafta" ekonomikos ir finansų direktoriaus pavaduotojas. 1999–2000 m. – Palangos miesto savivaldybės vyr. specialistas, 2000–2009 m. – Ūkio ministerijos Energet ...

Egidijus Zvicevičius

1995 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakultetą, įgijo žemės ūkio technikos bakalauro, 1996 m. diplomuoto inžinieriaus ir 1998 m. žemės ūkio technologijų inžinerijos magistro kvalifikacinius laipsnius. 2002 m. apgynė ...

Jonas Žilevičius (1911)

Jonas Žilevičius – Lietuvos inžinierius elektrikas, energetikas, elektrografijos pradininkas Lietuvoje.

Algirdas Žukauskas

Algirdas Žukauskas – Lietuvos inžinierius mechanikas, energetikas, šilumos mainų tyrimų pradininkas Lietuvoje, partinis veikėjas.

Stasys Gudanavičius

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1959 m. biologijos mokslų kandidatas. 1933–1976 m. dirbo VDU botanikos sode Kaune, Vaistinių augalų skyriaus vedėjas. Vaistinius augalus kolekcijoje sugrupavo pagal veikliuosius biologinius junginius, išvedė keli ...

Vanda Kavaliauskienė

Tėvas provizorius Stasys Jurevičius. Po Šiaulių mergaičių gimnazijos baigimo nuėjo dirbti į vaistinę mokine. Kaune baigė prie Vytauto Didžiojo universiteto rengtus farmacininkų kursus. 1951 m. baigė Kauno felčerių-akušerių mokyklos Farmacijos sky ...

Audrius Klišonis

1971–1982 m. mokėsi Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje mokykloje. 1987 m. baigė Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. 1987–1992 m. Plungės rajono Alsėdžių vaistinės vedėjas, 1992 m. įsteigė individualią farmacijos įmonę "Inesa". 1989–1990 m ...

Zenonas Kuzavas

Provizorius Zenonas Kuzavas talkino organizuojant savanorius, materialiai rėmė kariuomenę, daug prisidėjo prie Lietuvos vaistininkų draugijos LVD tarptautinės veiklos. J. Kašinsko iniciatyva 1911 m. sausio mėn. Maskvoje lietuviai farmacininkai su ...