ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138

Klemensas Prielgauskas

1914 m. baigė Liepojos gimnaziją, nuo 1917 m. Tbilisio meno akademijoje studijavo meno istoriją, 1926-1929 m. Karaliaučiaus universitete – germanistiką, vokiečių ir prancūzų literatūrą. 1918-1940 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, ...

Juozas Purickis

Gimė penkių sūnų valstietiškoje šeimoje. Mokėsi Stakliškių parapinėje mokykloje. 1892–1895 m. lankė Jiezno rusišką parapinę pradžios mokyklą. Dėl lėšų trūkumo negalėdamas mokytis, 3 metus dirbo tėvo ūkyje. 1898 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminar ...

Vidmantas Purlys

1993 m. baigė sociologijos studijas Vilniaus universitete. 1994 m. studijavo politikos mokslus Aarhus universitete Danijoje, 1998 m. baigė politikos mokslų magistrantūrą Vidurio Europos universitete Budapešte. 1995 m. buvo Krašto apsaugos ministe ...

Nachmanas Rachmilevičius

1889 m. baigė Valkavisko apskrities realinę mokyklą, Bensheimo humanitarinę gimnaziją Hesenas. 1896–1900 m. studijavo gamtotyrą ir filosofiją Karaliaučiaus ir fiziką, chemiją bei aukštąją matematiką Heidelbergo universitete. 1900 m. Heidelbergo u ...

Jurgis Radvila

Jurgis Radvila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės veikėjas, Katalikų Bažnyčios kardinolas, memuaristas. Jurgio tėvai buvo Mikalojus Radvila Juodasis ir Elžbieta Šidlavietė Elżbieta Szydłowiecka.

Algimantas Rimkūnas

1970-1975 m. mokėsi Vilniaus universitete, įgijo ekonomisto-matematiko kvalifikaciją. Studijavo Ekonominės kibernetikos katedros aspirantūroje. Ekonomikos mokslų kandidatas 1981 m., docentas 1985 m. 1992 m. nostrifikavus – socialinių mokslų dakta ...

Simonas Rozenbaumas

Pagrindinį išsilavinimą įgijo žydų mokyklose. 1883 m. Černivcuose dab. Ukraina išlaikė brandos egzaminus ir tais pačiais metais įstojo į Novorosijsko universiteto teisės fakultetą, kurį baigė 1887 m. Dirbo prisiekusiojo advokato padėjėju, advokat ...

Stasys Sakalauskas

Stasys Sakalauskas – lietuvių diplomatas, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje vyr. specialistu pradėjo dirbti 1991 m. 1994-1996 m. buvo patarėjas ir karo ataše. 1996 - 1997 m. di ...

Jurgis Savickis

Jurgis Savickis – lietuvių diplomatas, rašytojas, lietuvių prozos modernintojas, artimas ekspresionizmui.

Darius Semaška

Darius Jonas Semaška – lietuvių diplomatas. Lietuvos Respublikos napaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Senelis – pulkininkas, pokario rezistentas, Žemaičių legiono vadas Jonas Semaška.

Anicetas Simutis

Anicetas Simutis – ekonomistas, diplomatas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose.

Stasys Sirutis

Mokėsi Joniškio vidurinėje ir Kauno aukštesniojoje technikos mokyklose. 1932–1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete. 1930–1935 m. tarnavo Valstybės saugumo departamente, nuo 1936 m. – Užsienio reikalų ministerijoje. 1936 ...

Vaclovas Šalkauskas

1983 m. baigė Alytaus 7-ąją vidurinę mokyklą, 1983–1984 m. studijavo KPI Elektrotechnikos fakultete, 1986–1991 m. – Vilniaus universiteto Prekybos fakultete ekonomisto spec. 2007 m. – VU Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį. 1991–1993 m ...

Jurgis Šaulys

Jurgis Šaulys – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, Nepriklausomybės Akto signataras.

Ignas Šeinius

Gimė Šeiniūnuose, mokėsi Gelvonų ir Musninkų mokyklose. 1907–1908 m. Kaune lankė "Saulės" mokytojų kursus. 1908 m. Peterburge eksternu išlaikė egzaminus, suteikiančius teisę dirbti mokytoju liaudies mokyklose. 1909–1910 m. pradėjo bendradarbiauti ...

Rimantas Šidlauskas

1980–1985 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1986–1988 m. dirbo "Sigmos" gamybiniame susivienijime, Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, Lietuvos kultūrinių ryšių draugijos su užsienio šalimis parodų skyriuje. 1989–1992 m ...

Petras Šimeliūnas

1977–1982 m. studijavo elektromechaniką tuometiniame Kauno politechnikos institute, 1986–1990 m. ekonomiką Vilniaus universitete bei 1990–1991 m. – Maskvos tarptautinių santykių institute. 1994–1996 m. buvo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ...

Romas Švedas

Nuo 1977 m. Romas Švedas mokėsi Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje, ją 1988 m. baigė. Nuo 1988 iki 1993 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijavo teisę, baigė vienpakopes vientisąsias teisės studijas, Švedui buvo suteiktas teisinin ...

Laimonas Talat-Kelpša

1998 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1995–1998 m. pagal Erasmus/Socrates mainų programą studijavo Oslo universitete. 2000 m. VU TSPMI baigė lyginamosios politikos magistro pro ...

Neilas Tankevičius

1987 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1992 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo Mechanikos inžinieriaus diplomą. 1994 m. studijavo diplomatijos mokslus Leeds universitete. 1992–1996 m. dirbo užsienio reikalų minis ...

Juozas Tomkus

Mokėsi ir baigė Veiverių mokytojų seminariją. Kilus I-ajam pasuliniam karui, 1915 m. gegužės 21 d. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir paskirtas į 17-jį batalioną, o 1915 m. gruodžio 20 d. buvo perkeltas į raitelių gvardijos atskirąjį pulką ...

Rimantas Tonkūnas

1941–1946 m. buvo tremtyje Rusijoje. 1953 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą, 1958 m. Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. 1958–1960 m. Vilniaus elektros skaitiklių gamyklos inžinierius. 1960–1961 m. Vilniaus šlifavimo sta ...

Edvardas Turauskas

Gimė Antano ir Petronėlės Turauskų šeimoje. Iš pradžių nuo 1911 m. iki 1914 m. mokėsi Telšių gimnazijoje ir baigė 6 klases. Vėliau, vykstant Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė Bobruiską, vėliau – Saratovą, ten baigė dar dvejas klases. 1917 m. ...

Juozas Urbšys

Juozas Urbšys – tarpukario Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas.

Antanas Vaičiulaitis

Baigė Vilkaviškio "Žiburio" gimnaziją. Lietuvos universitete studijavo lietuvių ir prancūzų kalbą bei literatūrą, pedagogiką, psichologiją. Prancūzų literatūros studijas gilino Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Dirbo Lietuvos telegramų agent ...

Antanas Valionis

1968 m. baigė Kaišiadorių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Kauno politechnikos instituto dabar – Kauno technologijos universitetas Mechanikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1974–1976 m. dirbo Kauno mėsos kombinato Komp ...

Gediminas Varvuolis

Gediminas Varvuolis – lietuvių diplomatas. Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Japonijoje.

Adolfas Venskus

Studijas pradėjo Kauno universitete, Paryžiaus Sorbonoje baigė chemijos mokslus. 1944 m. pasitraukė į Prancūziją, kur dirbo inžinieriumi įvairiose chemijos ir metalurgijos pramonės įmonėse. A. Venskus buvo aktyvus įvairių tarptautinių organizacij ...

Vaidotas Verba

1984 m. baigė Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją, 1988 m. – Lietuvos kūno kultūros institutą, 2009 m. neakivaizdžiai – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1993–1994 m. mokėsi Birmingamo universiteto Politikos mokslų ir tarptautinių s ...

Vidmantas Verbickas

1995–1998 m. AB "Silva" menedžeris. 1997–2000 m. Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP tarptautinis sekretorius. Nuo 1998 m. diplomatinėje tarnyboje – 2001 m. Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje antrasis sekretorius, 2005 m. Lietuvos Respub ...

Ginutis Voveris

1961–1968 m. mokėsi Kauno Politechnikos Instituto Vilniaus fakultete. 1969–1991 m. dirbo ekonominės informacijos apdorojimo sistemų, tinklų projektavimo ir eksploatacijos inžinieriumi įvairiose Lietuvos įmonėse. 1991–1992 m. buvo Lietuvos užsieni ...

Loreta Zakarevičienė

Baigė Vilniaus universitetą. 1990-1992 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio padėjėja vidaus politikos klausimais. 1992-1996 m. ji buvo Seimo nario padėjėja, 1996 metais tapo Seimo Pirmininko atstove sp ...

Petras Zapolskas

Petras Zapolskas – lietuvių diplomatas, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui.

Gerardas Žalėnas

1977 m. baigė aktoriaus meistriškumo studijas LSSR konservatorijoje kurso vadovė Irena Vaišytė. Dirbo Šiaulių dramos teatre, Valstybiniame jaunimo teatre. Nuo 1996 m. iki 2020 m. dirbo LR užsienio reikalų ministerijoje. Dirbo LR nuolatinėje atsto ...

Jonas Blaževičius

1944–1948 m. mokėsi Palangos pradžios mokykloje, 1948–1951 m. Zarasų vidurinėje mokykloje, 1959–1962 m. Zarasų vakarinėje vidurinėje, 1964–1968 m. Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1952–1962 m. Zarasų rajono laikraščio "Pergalė" koresponde ...

Stasys Dailydka

1970 m. baigė Varėnos vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo VISI Mechanikos technologijos fakultete. 1975–1976 m. Švenčionių autotransporto įmonės eismo saugumo inžinierius, l. e. p. vyr. inžinierius. 1976–1980 m. Pakruojo autotransporto įmonė ...

Stasys Digrys

Mažažemio valstiečio sūnus. Baigęs Ariogalos pradžios mokyklą, dėl lėšų stygiaus toliau privačiai pradėjo mokytis tik sulaikęs 18 metų. Trumpai dirbo Orenburgo vaistinėje. Tėvų raginamas stojo į Kauno dvasinę seminariją, bet neišlaikė egzaminų. 1 ...

Gustavas Feterauskas

Spėjama, kad studijavo ekonomiką ar tiksliuosius mokslus tuometinėje Rusijos imperijos sostinėje Sankt Peterburge. Aktyviai dalyvavo miesto lietuvių visuomeniniame gyvenime – vaidino Peterburgo lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos pastatytuos ...

Jonas Glemža (1887)

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, dalyvavo "Kūdikėlio" draugijos veikloje. 1905 m. revoliucinių įvykių dalyvis. 1906 m. vasario 19 d. dalyvavo Šiaulių kalėjimo užpuolime, siekiant išvaduoti politinius kalinius. Suimtas ir Vilniaus karo teismo nuteist ...

Kotryna Grigaitytė

1934–1936 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo filologiją. 1936–1940 m. dirbo Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasoje, 1940–1941 m. Miško komisariate. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. į JAV. Nuo 1992 m. ...

Stasys Jakeliūnas

Gimė tremtinių šeimoje. 1966 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno ir mokėsi Telšiuose, Anykščiuose, taip pat Jonavoje, kur 1976 m. baigė vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą studijuoti radioelektronikos. 1980–1982 m. ...

Vitolis Januševičius

Vitolis Januševičius – Lietuvos ir Radviliškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Ignas Jonušas

1974 m. baigė Šačių vidurinę mokyklą, 1982 m. – Šiaulių K. Didžiulio politechnikumą, technikas-elektrikas, 1988 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius elektrikas, 2003 m. – viešąjį administravimą Kauno technologijos universitete. 1997 m. ...

Arūnas Karlonas

Baigė Domeikavos vidurinę mokyklą. 2001 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė viešąjį administravimą, bakalauras, 2003 m. magistras. 1999 m. draudimo agentas. 2000–2003 m. Kauno rajono Domeikavos seniūnijos seniūnas. 2003–2010 m. Kauno apskritie ...

Klemensas Kazlauskas

Klemensas Kazlauskas – žurnalistas, Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Vytautas Kirkliauskas

Vytautas Kirkliauskas – inžinierius statybininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Nijolė Kovaliova

1992 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 2002 m. baigė Vilniaus univeristetą, socialinė darbuotoja. 1995 m. AB "Lietuvos draudimas" draudimo agentė, UAB "Šilutės modemas" darbuotoja, 2000 m. Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyriaus ...

Šarūnas Laužikas

1975 m. Vilniaus universitete baigė prekybos ekonomiką. 1995–1997 m. ir 1997–2000 m. Šilutės rajono savivaldybės meras, 2000 m. Draudimo UAB "Baltikum Draudimas" Šilutės agentūros vadovas. 2002 m. AB "Juknaičiai" direktorius, Turizmo ir poilsio c ...

Arvydas Kostas Leščinskas

Arvydas Kostas Leščinskas – ekonomistas, buvęs politinis veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, Lietuvos energetikos ministras, Vilniaus universiteto Ekonomikos faku ...

Juozas Mačys

1975 m. baigė Kapsuko žemės ūkio technikumą, zootechnikas. Akcinės draudimo bendrovės "Reso Europa", AAS "Gjensidige Baltic" draudimas Kalvarijos agentūros vadovas. Partijos Lietuvos krikščionys demokratai, 2010 m. partijos Tvarka ir teisingumas ...