ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113

GRU

Vyriausioji žvalgybos valdyba – TSRS, vėliau Rusijos armijos karinės žvalgybos tarnyba. Ją 1918 m. spalio 21 d. įkūrė Vladimiras Leninas Levo Trockio teikimu. TSRS metais GRU egzistavimo faktas buvo slepiamas. Eiliniams žmonėms plačiau žinoma tap ...

Eskortinis šliupas

Eskortinis šliupas – lėtas Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų laikų eskortinis laivas. Panašus į korvetes, tačiau labiau pritaikytas ilgoms kelionėms. Buvo skirti lydėti laivų vilkstines, o ne karinių laivų junginius. 1915–1938 m. D. Britanija pa ...

Niufaundlando konvojaus pajėgos

Niufaundlando konvojaus pajėgos - Sąjungininkų karinių laivynų eskortinių laivų junginys Antrojo pasaulinio karo metais. 1941 m. suformuotas pajėgas sudarė D. Britanijos, Kanados ir JAV kariniai laivai. Junginiui vadovavo komodoras Leonardas Marė ...

Okeaninis eskortininkas

Okeaninis eskortininkas – buvęs JAV Karinio jūrų laivyno karo laivų tipas, atsiradęs iš Antrojo pasaulinio karo laikų laivų tipo minininkai eskortininkai. Šie laivai buvo skirti veikti konvojų palydose kaip priešpovandeniniai laivai. Jie buvo num ...

Palydos grupė

Palydos grupė angl. escort group, eskortinė grupė – eskortinių laivų kovinė grupė, sudaranti laivų konvojaus palydą, Karališkajame D. Britanijos laivyne Antrojo pasaulinio karo metais. Palydos grupės buvo britų taktinė naujovė kare su vokiečių po ...

Vakarinės palydų pajėgos W-6

Vakarinės palydų pajėgos W-6 - Karališkojo Kanados karinio jūrų laivyno laivų grupuotė Antrojo pasaulinio karo metais, kurios paskirtis buvo užtikrinti palydas konvojams rytinėje Kanados pakrantėje ir Atlanto vandenyne. 1944 m. gruodžio mėn. grup ...

Vidurio Atlanto palydų pajėgos

Vidurio Atlanto palydų pajėgos - Sąjungininkų Antrajame pasauliniame kare laivynų junginys, kurio paskirtis buvo organizuoti konvojų palydas kovai su Vokietijos povandeniniais laivais tarp Kanados ir Britų salų. MOEF buvo sudarytos 1942 m. vasari ...

Jūreivis (laipsnis)

Jūreivis – pirmasis daugelio valstybių karinių jūrų pajėgų karių laipsnis. Atitinka kitų ginkluotųjų pajėgų rūšių karių eilinį. Kai kurių valstybių karinių jūrų pajėgose būna po keletą jūreivio laipsnių, pvz., jaunesnysis jūreivis, vyresnysis jūr ...

Kapitonas (Karališkasis laivynas)

Kapitonas – D. Britanijos Karališkojo laivyno vyresniojo karininko laipsnis, aukštesnis už komanderio, žemesnis už komodoro laipsnį. NATO rangų kodas OF-5. Ekvivalentiškas armijos pulkininko laipsniui. Atitinka Lietuvos laivyno jūrų kapitono laip ...

Jūrų kapitonas

Jūrų kapitonas – karinių jūrų pajėgų vyresniųjų karininkų laipsnis, atitinkantis sausumos pajėgų pulkininko laipsnį. Lietuvos kariniame jūrų laivyne vyresnis už komandorą, jaunesnis už flotilės admirolą. XV a. Europoje kapitonu pradėta vadinti la ...

Kapitonas komandoras

Kapitonas komandoras – dabar nenaudojamas Rusijos karinio jūrų laivyno karinis laipsnis, aukštesnis už pirmo rango kapitoną ir žemesnis už kontradmirolą, atitinkantis kitų laivynų flotilės admirolą ar armijos brigados generolą, valdininkų tarpe – ...

Kapitonas leitenantas

Kapitonas leitenantas – TSRS, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos karinio laivyno jaunesniojo karininko laipsnis, atitinkąs kapitono laipsnį armijoje ir aviacijoje. Taip pat – buvęs D. Britanijos armijos karinis laipsnis. Šis laip ...

Ketvirto rango kapitonas

Ketvirto rango kapitonas – trumpai egzistavęs Rusijos karinio jūrų laivyno vyresniųjų karininkų laipsnis, įvestas 1713 m. vietoj panaikinto komenderio laipsnio ir panaikintas 1717 m. Ketvirto rango kapitonas buvo jaunesnis už trečio rango kapiton ...

Komenderis

Komenderis – vyresniojo karininko laipsnis Rusijos kariniame laivyne 1698–1713 m., įvestas Petro I remiantis Anglijos ir Olandijos laivynais. Pagal vėlesnę 1722 m. rangų lentelę atitiko VIII klasės antrą pakopą. Komenderis buvo žemesnis laipsnis ...

Komodoras (Karališkasis laivynas)

Komodoras – D. Britanijos Karališkojo laivyno karininko laipsnis, aukštesnis už kapitono, žemesnis už kontradmirolo laipsnį. NATO rangų kodas OF-6. Ekvivalentiškas armijos brigadininko laipsniui. Atitinka Lietuvos laivyno flotilės admirolo laipsnį.

Konduktorius (laivynas)

Konduktorius – Rusijos imperijos karinio jūrų laivyno karinis laipsnis, kurį suteikdavo puskarininkiams specialistams, ištarnavusiems tam tikrą laiko tarpsnį ir išlaikiusiems nustatytą egzaminą. Kaip išimtis šis laipsniais kartais būdavo suteikia ...

Laivo sekretorius

Laivo sekretorius – jaunesniųjų karininkų laipsnis Rusijos kariniame jūrų laivyne 1717–1732, 1751–1764 m. Vyresni už laivo sekretorius buvo laivyno leitenantai, o jaunesni – laivyno unterleitenantai. Vėliau laivo sekretorius buvo tos pačios XI kl ...

Laivūnas

Laivūnas – aukščiausias Lietuvos karinių jūrų pajėgų seržanto laipsnis. Atitinka sausumos karinių pajėgų viršilą, kitų valstybių karo laivynuose – bocmanas. Terminas atsirado XIX a. Iš pradžių taip vadintas laive dirbantis žmogus arba laivininkas ...

Pirmo rango kapitonas

Pirmo rango kapitonas, kaperangas – TSRS, Rusijos ir Ukrainos karinio jūrų laivyno laipsnis, žemesnis už kontradmirolą ir aukštesnis už antro rango kapitoną. Atitinka kitų laivynų kapitoną ar jūrų kapitoną ir armijos pulkininką. Rusijos imperijos ...

Pulkininko rango kapitonas

Pulkininko rango kapitonas – 1732–1751 m. egzistavęs Rusijos imperijos karinio laivyno vyresniojo karininko karinis laipsnis, atitikęs pirmo rango kapitoną laivyne ar pulkininką armijoje. Šis laipsnis 1732 m. gruodžio 21 d. pakeitė iki tol laivyn ...

Raudonlaivynietis

Raudonlaivynietis – žemiausios pareigos TSRS Kariniame jūrų laivyne 1918-1935 m., nuo 1935 m. – žemiausias jūrininkų asmeninis karinis laipsnis. Pareigybės kategorijos pavadinimas raudonlaivynietis imtas naudoti 1918 m. vasario mėnesį. 1935 m. im ...

Šautbenachtas

Šautbenachtas – vienas iš aukštųjų karinio laivyno laipsnių Nyderlanduose, ketvirtas iš viršaus, atitinkantis armijos generolą majorą. Kituose laivynuose šautbenachtą atitinka kontradmirolas. Iki XVII a. šautbenachtas būdavo karininkas, atsakinga ...

Vyresnysis mičmanas

Vyresnysis mičmanas – TSRS ir Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno karinis laipsnis, vyresnis už mičmaną ir jaunesnis už jaunesnįjį leitenantą. Laipsnis atitinka Rusijos armijos vyresnįjį praporščiką. Gvardijos vyresnysis mičmanas гвардии ста ...

Karo laivas

Karo laivas – laivas, statomas kariniais tikslais. Karo laivai visiškai skiriasi nuo prekybinių laivų: daug greitesni, manevringesni, ginkluoti bei specialiai šarvuoti. Karo laivas paprastai gabena ginklus, amuniciją ir atsargas savo paties įgula ...

America klasės jūros desanto laivas

America klasė – pati naujausia JAV laivyno jūros desanto laivų klasė. Su jos atsiradimu, galutinai buvo nurašyti visi Tarawa klasės desantiniai laivai. Šios klasės pirmtaku buvo pasirinktas paskutinis Wasp klasės laivas "USS Makin Island", šiek t ...

Apžiūros laivas

Apžiūros laivas – laivas, kuris tikrina civilinius laivus ir katerius, įplaukiančius į uostą karo metu. Apžiūros laivas apžiūri ir tikrina visus į uostą įplaukiančius ir išplaukiančius laivus. Jis paprastai būna ginkluotas vienu ar keliais kulkos ...

Boghammar

Boghammar, boghameris – ginkluota greitoji patrulinė valtis, skirta pakrančių patruliavimui. Pavadinimas Boghammar atsirado iš patrulinių valčių, kurias Iranui gamino Švedijos kompanija Boghammar Marin AB ir kurios XX a. 9-tą dešimtmetį buvo naud ...

Brigantina

Brigantina – lengvas dvistiebis laivas su tiesiosiomis burėmis ant priekinio stiebo ir įstrižosiomis ant užpakalinio. XVI–XVIII a. brigantinos buvo varomos irklais ir burėmis, XVII–XIX a. – tik burėmis. Brigantinos Europos šalių kariniuose laivyn ...

Brigas

Brigas – dvistiebis jūrinis burlaivis su tiesiosiomis burėmis ant abiejų stiebų ir įstrižąja bure ant grotstiebio. Naudotas XVIII–XIX a. Tai būdavo svarbus karinių laivynų laivas, pasižymėdavęs dideliu manevringumu, geromis navigacinėmis savybėmi ...

CMT (laivai)

CMT – Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos 9 dešimtmetyje gamintas laivų tipas – minų ieškotojas. Tokio tipo minininkai buvo statomi pagal bendrą trijų valstybių projektą. Belgija buvo atsakinga už elektroniką, Nyderlandai – už konstrukciją, Pranc ...

Didysis desantinis laivas

Didysis desantinis laivas – TSRS Karinio laivyno desantinių laivų klasė, atitinkanti Vakarų šalių tankų desantinį laivą. Šios klasės laivai skirti dideliu nuotoliu pervežti desantuojamą kariuomenę ir jos krovinius, išlaipinti desantą. Jais pervež ...

Didysis priešpovandeninis laivas

Didysis priešpovandeninis laivas – kovai su povandeniniais laivais skirtas okeaninis stambaus eskadrinio minininko ar lengvojo kreiserio dydžio antvandeninis laivas. 1966 m. gegužės 19 d. TSRS Kariniame jūrų laivyne buvo įvestas didžiųjų priešpov ...

Drednoutas

Drednoutas – linijinių laivų tipas, plačiai naudotas XX a. pradžioje. Tai buvo galingiausi to meto artileriniai laivai, laikyti pagrindine karinių jūrų laivynų smogiamąja jėga. Ginkluoti patrankomis, išdėstytomis laivo centre. Pirmasis drednoutas ...

Dvirema

Dvirema – senovės karo laivas su dviejų eilių irklais, tikėtina, atsiradęs Finikijoje. Buvo apginkluojamas jūriniais taranais pramušti priešo laivo korpusui. Dažniausiai tai buvo apie 24 m ilgio, 3 m pločio laivas su 60–100 t vandentalpa. Tai buv ...

Eskadrinių minininkų lyderis

Eskadrinių minininkų lyderis, lyderis – torpedinis artilerijos laivas, tarpinis tarp eskadrinių minininkų ir lengvųjų kreiserių. Tokie laivai paprastai būdavo eskadrinių minininkų flotilių flagmanai. Paprastai lyderių vandentalpa būdavo iki 4000 ...

Eskadrinių minininkų tenderis

Eskadrinių minininkų tenderis – pagalbinis karo laivas, kuris aprūpina eskadrinių minininkų ar panašių karo laivų flotilę ar pan. junginį šaudmenimis, kuru, maistu ir pan. atsargomis. Šių laivų poreikis ėmė nykti XX a. viduryje, nes tuo metu imta ...

Flagmanas (laivas)

Flagmanas, flagmano laivas – laivas, iš kurio vadovauja laivų junginio vadas, irgi vadinamas flagmanu, kuriame veikia jo štabas ir flagmano vadavietė. Flagmano laivas paprastai turi tam skirtas patalpas, ryšių ir valdymo įrangą. Flagmano vadaviet ...

Fregata

Fregata – karo laivas. Terminas buvo naudojamas įvairiems kariniams laivams istorijoje, nuo laivų su irklais, burlaivių, iki šarvuočių, solidžių plieninių milžinų.

Galeonas

Galeonas – didelis, daugiadenis burinis laivas, XVI–XVIII a. naudotas karo ir prekybos tikslais. Būdavo ginkluotas patrankomis. Galeonus imta naudoti tolimoms vandenynų kelionėms. Jie išsivystė iš karavelių ir karakų. Galeonai buvo stabilesni, gr ...

Galera

Galera – laivas, kurio pagrindinis varytuvas yra irklai. Dauguma galerų kaip pagalbinį varytuvą taip pat naudojo bures. Šis laivų tipas buvo naudojamas bent jau nuo Egipto Senosios Karalystės laikų. Galeros dominavo Viduržemio jūros karuose dar n ...

Gamal Abdel Nasser (karo laivas)

Gamal Abdel Nasser – Mistral klasės karo laivas, pagamintas Prancūzijos. Pradžioje jis buvo ruoštas Rusijos karinėms pajėgoms, tačiau 2014 m. įsiplieskęs karinis konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos privertė Prancūziją atšaukti šį sandorį. 2015 m. ...

Ginkluotasis traleris

Ginkluotasis traleris – žvejybinis traleris, pritaikytas karinio laivyno poreikio. Tokie traleriai buvo plačiai naudojami Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais. Tai būdavo žvejybiniai traleriai, karo metu mobilizuoti ir apginkluoti, arba laiv ...

Greitasis atakos kateris

Greitasis atakos kateris – kateris, skirtas puolamosioms užduotims vykyti, paprastai galintis išvystyti iki 40 mazgų greitį, paprastai ginkluotas priešlaivinėmis raketomis ir/ar torpedomis. T.y., torpediniai ir raketiniai kateriai yra greitieji a ...

Griša klasės korvetė

Griša klasės korvetė – 1970 – 1994 m. Tarybų Sąjungos, o vėliau Rusijos statyti mažieji priešpovandeniniai laivai. Buvo sukurtos penkios Griša modifikacijos: Griša-II XX a. 8-as dešimtmetis Griša-V 1985–1994 m. Griša-IV Griša-I 1970–1974 m. Griša ...

Jūros desanto laivas

Jūros desanto laivas – tai daugiafunkcis karo laivas, pritaikytas savarankiškai veikti priešo teritorijoje, išlaipinant bei paremiant iš oro desantininkus. Skirtingai nuo įprastų lėktuvnešių, šio tipo laivai vieni pajėgūs atlikti jūros kontrolės ...

Karaka

Karaka – ypač didelis, net iki 600 t vandens talpos burlaivis. Keturstiebis arba tristiebis burinis laivas, sukurtas Viduržemio jūros regione XV a. Laivas turi aukštą ir apvalų laivagalį su bušpritu įstrižu burlaivio priekio stiebu burėms iškilti ...

Kariuomenės laivas

Kariuomenės laivas – laivas, skirtas gabenti kareivius taikos ar karo metu. Konstrukcijos požiūriu kariuomenės laivai yra įprastiniai laivai, neturintys specialios kareivių išlaipinimo įrangos, kokią turi desantiniai laivai, kurie gali išlaipinti ...

Karo laivo rangas

Karo laivo rangas – karo laivo kategorija pagal jo paskirtį, kovinę galią, vandentalpą, įgulos dydį, jėgainės tipą ir kt. požymius.

Kateris

Kateris iš angl. cutter – nedidelis laivas, kurio vandentalpa neviršija 400 tonos. Pagrindinis skirtumas nuo valčių – variklis. Pirmieji kateriai buvo lengvi vienstiebiai burlaiviai.

Konstantin Olšanskij

Konstantin Olšanskij – didysis desantinis laivas. Tai daugiadenis, plokščiadugnis su pusbakiu ir praplėstu laivugalio antstatu desantinis laivas, pritaikytas vidinėms jūroms. Pavadintas Tarybų Sąjungos Didvyrio Konstantino Olšanskio, kuris Antroj ...