ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111

Kurjerinis laivas

Kurjerinis laivas – nedidelis, o kartais ir didelis, karo laivas, vežiojęs karinius pranešimus bei siuntas iš vieno laivo į kitą laivą, iš laivo į krantą ar atgal, kartais iš vieno kranto punkto į kitą. Kurjerinius laivus naudodavo, kai nebūdavo ...

Kvadrirema

Kvadriremà – Senovės Romos karo laivas su keturiomis irklų eilėmis. Irklų ilgis siekė 15 m. Pasak romėnų istoriko Plinijaus Vyresniojo, šių laivų sukūrimą Aristotelis priskyrė kartaginiečiams. Nors tiksli jų atsiradimo data nežinoma, manoma, kad ...

Laivas taikinys

Laivas taikinys – laivas, paprastai pasenęs ir nurašytas arba trofėjinis, naudojamas laivų artilerijos, raketų ar panašių ginklų šaudymo mokymuose arba pačių ginklų bandymuose.

Lėktuvnešis

Lėktuvnešis – stambus karinis laivas, skirtas lėktuvų transportavimui, nuo kurio denio lėktuvai gali pakilti ir ant jo leistis. Lėktuvnešiai yra didelės strateginės reikšmės kariniai jūrų vienetai, nes juose besibazuojantys lėktuvai gali pasiekti ...

Mažasis priešpovandeninis laivas

Mažasis priešpovandeninis laivas – mažas antvandeninis karo laivas, skirtas povandeninių laivų paieškai ir naikinimui pakrantės zonoje. Tai laivų tipas TSRS Karinio jūrų laivyno karinių laivų klasifikacijoje. NATO laivų klasifikacijoje šie laivai ...

Minanešė

Minanešė – mažas Rusijos imperijos karo laivas, ginkluotas jūrų minomis ar torpedomis. Dalyje valstybių oficialiai nebuvo skiriamos dvi mininių laivų klasės – minanešės ir mininiai kateriai. Mininiai kateriai buvo dar mažesni minomis ginkluoti la ...

Mininis transportas

Mininis transportas – stambus karo laivas, vežiojantis mininius ar torpedinius katerius. Mininio transporto idėją 1876 m. pasiūlė admirolas Stepanas Makarovas, o 1877 m. keleivinis garlaivis buvo perdirbtas į mininį transportą "Velikij Kniaz Kons ...

Minų traleris

Minų traleris – mažas karo laivas, skirtas jūrų minoms naikinti. Pagrindinė minų tralerių funkcija – prieš laivyno operacijas, konvojų praėjimą farvateriais aptikti minas ir jas sunaikinti, vesti laivus minų laukais. Minų traleriai pritaikyti išm ...

Pagalbinis laivas

Pagalbinis laivas – karinis laivas, skirtas palaikyti laivyno kovinių laivų kovinę gebą ir kitas laivyno operacijas. Pagalbiniai laivai nėra koviniai laivai, nors dalis jų turi nedidelę kovinę galią, kuri paprastai skirta savigynai. Pagalbiniai l ...

Patrankinis kateris

Patrankinis kateris – mažų karo laivų klasė D. Britanijos Karališkajame kariniame laivyne Antrojo pasaulinio karo metais. Patrankiniai kateriai konstrukcija labai panašūs į torpedinius katerius, bet jų pagrindinis ginklas ne torpedos, o kelių kal ...

Patrulinis kateris

Patrulinis kateris – mažas karo laivas, daugiausia naudojamas kranto gynybai. Jie paprastai priklauso valstybės kariniam jūrų laivynui, pakrantės apsaugos tarnybai, pasienio ar kitokiai policijai. Be karinės paskirties patruliniai kateriai naudoj ...

Povandeninių laivų tenderis

Povandeninių laivų tenderis, plaukiojamoji povandeninių laivų bazė – pagalbinis karo laivas tenderis, užtikrinantis povandeninių laivų veikimą. Povandeniniai laivai, lyginant su kitais okeaniniais laivais, yra maži, juose telpa nedaug degalų, mai ...

Priešpovandeninis laivas

Priešpovandeninis laivas – karo laivas, skirtas kovai su povandeniniais laivais. Dalis jų tinka ir kovai su oro taikiniais. Ginkluoti giluminėmis bombomis ir bombosvaidžiais, priešpovandeninėmis torpedomis, priešpovandeniniais sraigtasparniais.

Priešpovandeninis sraigtasparninis kreiseris

Priešpovandeninis sraigtasparninis kreiseris – priešpovandeninis laivas, kurio pagrindinis ginklas prieš povandeninius laivus yra priešpovandeniniai sraigtasparniai, bet turi ir kitų ginklų.

Sargybinis laivas

Sargybinis laivas – antvandeninis karo laivas, skirtas patruliuoti, stovintiems reide ar plaukiantiems stambiems laivams saugoti nuo povandeninių laivų, torpedinių katerių bei aviacijos atakų, Sargybiniai laivai naudojami ir karinių jūrų bazių be ...

Skampavėja

Skampavėja – greita karinė mažoji galera, XVIII a. naudota Rusijos kariniame laivyne. Teigiama, kad pavadinimas kilęs iš italų kalbos: scampare gelbėti, sprukti + via kelias, tolyn. Dar vadintos pusgalerėmis rus. полугалера. Skampavėjos būdavo ik ...

SS Léopoldville (1929)

SS "Léopoldville" – 11 509 bruto registro tonų talpos keleivinis laineris, priklausęs kompanijai "Compagnie Belge Maritime du Congo". Antrojo pasaulinio karo metais buvo perdarytas į kariuomenės laivą. 1944 m. gruodį maršrute iš Sautamptono į Šer ...

Šarvuotadenis kreiseris

Šarvuotadenis kreiseris – XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kreiseris su mechanizmus ir artilerinius rūsius dengiančiais daliniais šarvais – plokščiu ar išgaubtu šarviniu deniu. Šarvuotadeniai kreiseriai buvo silpniau šarvuoti negu šarvuotieji kre ...

Tarawa klasės jūros desanto laivas

Tarawa klasės laivai buvo kurti ir naudoti JAV laivyno sudėtyje iki 2015 m. kovo mėnesio. Iš viso pastatyti penki laivai Ingalls laivų statykloje 1971–1980 m., dar keturi planuoti, bet atšaukti.

Torpedinis kateris

D. Britanijos ir Britų Sandraugos bei JAV kariniuose jūrų laivynuose torpediniai kateriai vadinami angl. motor torpedo boats MTB. Antrojo pasaulinio karo metais JAV laivyne torpedinius katerius žymėjo santrumpa PT, Vokietijos laivyne jie buvo vad ...

Torpedinių katerių tenderis

Torpedinių katerių tenderis – pagalbinis karo laivas, torpedinių katerių veikimą užtikrinantis tenderis. Torpedinių katerių tenderiai buvo torpedinių katerių, veikiančių toli nuo savo bazių, plaukiojančios bazės. Jie tiekdavo kateriams degalus, š ...

Trirema

Trirema – VI–IV a. pr. m. e. paplitęs galeros tipo irklinis karo laivas, labiausiai naudotas Viduržemio jūros pakrančių senovės civilizacijų, ypač Graikijos, Romos, Finikijos laivynuose. Triremos buvo svarbios graikų-persų karų mūšiuose, iškylant ...

U-47

U-47 – Antrojo pasaulinio karo laikų VIIB tipo vokiečių povandeninis laivas. Pradėtas statyti 1937 m. vasario 25 d. Pradėtas eksploatuoti 1938 m. gruodžio 17 d. Laivo vadas – Giunteris Prynas vok. Günther Prien. Per visą tarnybos laiką U-47 ekipa ...

Upių monitorius

Upių monitorius – stipriausias upių karo laivas. Žodis pavadinime monitorius yra iš JAV pilietinio karo laikų buvusio JAV laivo "Monitor" pavadinimo. Paskutinį kartą JAV upių monitoriai buvo naudojami kare Vietname, kur veikė "rudojo vandens" flo ...

USS Arizona (BB-39)

USS Arizona amerikiečių antrasis ir paskutinis Pennsylvania klasės karinis laivas. Pavadintas 48-osios valstijos priėmimo į sąjungą progai. Vienas iš laivų gabenęs JAV prezidentą Vudrą Vilsoną į Paryžiaus taikos konferenciją. 1919 m. buvo pasiųst ...

Vadovavimo laivas

Vadovavimo laivas – specialiai įrengtas karo laivas, kurį kaip flagmaną naudoja laivyno vadas. Laivas turi geras ryšių sistemas, patalpas štabo biurams, gyvenamąją erdvę laivyno vadui ir jo štabui. Iš tokio laivo vadovaujama laivyno veiklai.

Baltijos laivynas

Baltijos laivynas – TSRS ir Rusijos karinio jūrų laivyno dalis, besibazuojanti Baltijos jūroje. Oficialus pavadinimas – Dukart Raudonosios Vėliavos Baltijos laivynas, kadangi tarybiniais laikais laivynas dukart buvo apdovanotas Raudonosios Vėliav ...

Baltosios jūros karinė flotilė

Baltosios jūros karinė flotilė – TSRS Karinio jūrų laivyno junginys, veikęs Baltojoje jūroje ir gretimose jūrose. Baltosios jūros karinė flotilė buvo sukurta 1920 m. kovo mėnesį, o balandžio mėn. pertvarkyta į Šiaurinių jūrų jūros pajėgas rus. Мо ...

Rusijos karinio jūrų laivyno kranto kariuomenė

Rusijos karinio jūrų laivyno kranto kariuomenė – Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno pajėgų rūšis. Įsteigta dar Tarybų Sąjungoje 1989 m. spalį iš dviejų karinio jūrų laivyno kariuomenės rūšių bei sausumos kariuomenės dalinių, priskirtų KJL i ...

Antro rango flagmanas

Antro rango flagmanas – TSRS Karinio jūrų laivyno karinis laipsnis 1935-1940 m. Atitiko dabartinį laipsnį kontradmirolas, tuometinius Raudonosios armijos laipsnius komdivas ir komisarų karinį laipsnį divizijos komisaras. Už laipsnį antro rango fl ...

Antro rango laivyno flagmanas

Antro rango laivyno flagmanas – TSRS Karinio jūrų laivyno karinis laipsnis 1935-1940 m. Atitiko dabartinį laipsnį admirolas, tuometinius Raudonosios armijos laipsnius antro rango komandarmas ir komisarų karinį laipsnį antro rango armijos komisara ...

Karuosta

Karuosta – rajonas šiaurės Liepojoje. 1890–1906 m. Rusijos caro Aleksandro III įsakymu Karuosta statyta kaip karinė jūrų bazė. Vėliau buvo naudojama Tarybų Sąjungos Baltijos karinio jūrų laivyno. Įtvirtinimai pastatyti 1894–1900 m. Kariniams tiks ...

Pirmo rango flagmanas

Pirmo rango flagmanas – TSRS Karinio jūrų laivyno karinis laipsnis 1935-1940 m. Atitiko dabartinį laipsnį viceadmirolas, tuometinius Raudonosios armijos laipsnius komkoras ir komisarų karinį laipsnį korpuso komisaras. Už laipsnį pirmo rango flagm ...

Pirmo rango laivyno flagmanas

Pirmo rango laivyno flagmanas – TSRS Karinio jūrų laivyno karinis laipsnis 1935-1940 m. Atitiko dabartinį laipsnį laivyno admirolas, tuometinius Raudonosios armijos laipsnius pirmo rango komandarmas ir komisarų karinį laipsnį pirmo rango armijos ...

RTFSR jūros reikalų liaudies komisariatas

RTFSR jūros reikalų liaudies komisariatas – RTFSR vyriausybės dalis, vadovavusi Tarybų Rusijos, vėliau – Tarybų Sąjungos kariniam jūrų laivynui. Veikė nuo 1918 m. vasario mėnesio kai 1923 m. lapkričio 12 d. buvo panaikinta Rusijos imperijos jūrų ...

TSRS karinių ir jūros reikalų liaudies komisariatas

TSRS karinių ir jūros reikalų liaudies komisariatas – TSRS vyriausybės dalis, ministerijos lygio institucija, vadovavusi TSRS ginkluotosioms pajėgoms nuo 1923 m. gruodžio 12 d. iki 1934 m. kovo 15 d.

Alenia Aeronautica

Alenia Aeronautica – Italijos aviacijos inžinerijos kompanija, Finmeccanica padalinys. Kompanija gamina karinius transportinius lėktuvus, civilinių lėktuvų komponentus. Alenia yra kompanija partnerė Eurofighter ir Panavia Tornado konsorciumuose. ...

Arzamaso mašinų gamykla

Arzamaso mašinų gamykla – Rusijos kompanija, gaminanti karinę techniką, automobilių atsargines dalis, specialiąją techniką. GAZ grupės dalis. Įsikūrusi Arzamase. Įkurta 1972 m.

Avro

Avro buvo britų lėktuvų gamintojas. Kompanija įkurta 1910 m. sausio 1 d. Mančesteryje. Šios žymios britų kompanijos lėktuvai paliko ryškų pėdsaką XX a. karo aviacijoje, pradedant I-ojo pasaulinio karo treniruočių lėktuvu Avro 504, vienu žymiausių ...

Benelli

Benelli – Italijos kompanija šaulių ginklų gamintoja, įkurta 1967 m., labiausiai žinoma kaip aukštos kokybės lygiavamzdžių šautuvų, kuriuos visame pasaulyje naudoja kariškiai, teisėsaugininkai ir civiliai savigynai, gamintojas. Būstinė – Urbine. ...

Calico Light Weapons Systems

Calico Light Weapons Systems, Calico Light Weapons Inc. – privati JAV ginklų gamybos kompanija, pagarsėjusi ginklais su sraigtinėmis dėtuvėmis. Dabartinė kompanijos būstinė yra Kornelijaus mieste Cornelius ; Oregonas.

CKIB SOO

CKIB SOO – šaunamųjų ginklų konstravimo biuras Tuloje. Tai vienas seniausių šaunamųjų ginklų konstravimo biurų Rusijoje. Šiuo metu jis yra Tulos KBP filialas.

CNIITočmaš

CNIITočmaš, Centrinis Tiksliosios mašinų pramonės mokslinio tyrimo institutas – specializuotas mokslinio tyrimo institutas Klimovske. Institutas organizuotas 1944 m. gegužės 17 d. TSRS Ginkluotės liaudies komisaro pasirašytu įsaku. Pirmasis insti ...

Colts Manufacturing Company

Colt’s Manufacturing Company – ginklų gamybos įmonė iš JAV. Ją įkūrė amerikietis išradėjas Samuelis Koltas 1836 m. Hartforde. Kompanija geriausiai žinoma dėl ginklų kūrimo, gamybos ir komercinės produkcijos XIX–XX amžiuose. Colt kompanija buvo vi ...

Česká zbrojovka Strakonice

Česká zbrojovka Strakonice – Čekijos kompanija, gaminusi šaunamuosius ginklus bei ČZ motociklus. ČZS buvo įkurta Strakonicėje 1919 m. rugsėjį kaip Škodos gamyklų filialas ginklų gamybai.

Česká zbrojovka Uherský Brod

ČZUB buvo įkurta 1936 m. kaip ginklų gamybos kompanijos Česka zbrojovka filialas mažame Moravijos mieste Uhersky Brode Čekoslovakija, dabar – Čekija. Po Antrojo pasaulinio karo visi Čekoslovakijos ginklų gamintojai buvo pavaldūs vienai centrinei ...

ČKD

ČKD buvo įkurta 1927 m. sujungus dvi mažesnes kompanijas – Českomoravská-Kolben ir Breitfeld-Daněk. Nuo 1927 m. iki 1929 m. vienu iš ČKD gaminių buvo motociklai, sukonstruoti Jaroslavo Františeko Kocho. Tai buvo tuo metu pažangūs motociklai su ke ...

ENAER

ENAER – Čilės lėktuvų gamybos kompanija, įkurta 1930 m. Čilės oro pajėgos pradžioje kompaniją aprūpino kapitalu, personalu ir ištekliais, kad ši vykdytų savo pagrindinę paskirtį – remontuotų Čilės oro pajėgų lėktuvus.

Engesa

Engesa, Engenheiros Especializados S/A – Brazilijos kompanija, veikusi žemės ūkio ir karinės technikos srityse. Specializavosi gaminti karinius automobilius, šarvuotąsias kovos mašinas ir civilinius sportinius visureigius. Engesa įkurta 1963 m. k ...

FAMAE

FAMAE – Čilės valstybinė ginklų gamybos kompanija, kurios gaminamus ginklus naudoja Čilės ginkluotosios pajėgos ir policija. FAMAE kompanija finansuojama ne tik Čilės, bet ir Venesuelos ir Urugvajaus. Žinomi kompanijos gaminiai yra pistoletas kul ...