ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108

Kinų liaudies revoliucijos muziejus

Kinų liaudies revoliucijos muziejus – karinis muziejus Pekine, Kinijoje. Jame eksponuojama karinė įranga, naudota Liaudies Išlaisvinimo Armijos, įskaitant ir šiuolaikines karines technologijas. Muziejų sudaro dešimt salių. Pagrindinėje – Ginklų s ...

Liepojos Karo uosto kalėjimas

Liepojos karo uosto kalėjimas, Karuosčio kalėjimas – vienintelis turistams prieinamas karinis kalėjimas Europoje, esantis Liepojoje. Pastatytas apie 1900 m. Veikė iki 1994 m. ir buvo uždara karinė teritorija. Iš kalėjimo niekas nėra pabėgęs. Nuo ...

Livrustkammaren

Karališkosios pilies arsenalas – seniausias Švedijos muziejus, nuo 1693 m. įsikūręs Stokholmo Karališkojoje pilyje. Jame sukaupti Karališkosios šeimos buities ir karybos reikmenys, net ir šiandien kartais naudojami ceremonijų metu. Muziejaus prad ...

Švedijos kariuomenės muziejus

Švedijos kariuomenės muziejus – Švedijos karybos istorijos muziejus Stokholmo rajone Östermalm. Rinkiniuose sukaupta virš 100 000 objektų. Kasmet jį aplanko maždaug 85 000 lankytojų, prie muziejaus veikia biblioteka ir archyvas, parduotuvė karo i ...

Hetairai

Hetairai, kompanionai – elitinė senovės Makedonijos kavalerija, žinoma nuo Pilypо II laikų, labiausiai pagarsėjusi Aleksandro Didžiojo laikais. Ji buvo laikoma geriausia tų laikų kavalerija. Rinktiniai hetairai tapdavo somatofilaksais.

Husarai

Husarai – lengvoji kavalerija, atsiradusi Vengrijoje XV a., Lenkijoje ir Lietuvoje XVI a., o likusioje Europoje ir Amerikoje nuo XVIII a. Kai kurie šiuolaikinių kariuomenių daliniai tradiciškai vadinami husarų daliniais, nors jie dabar yra ne rai ...

Raitelių armija

Raitelių armija – operatyvinis strateginis Raudonosios Armijos junginys, naudotas stambiems operatyviniams strateginiams uždaviniams spręsti. Vienas pagrindinių smogiamųjų RTFSR ginkluotųjų pajėgų junginių Rusijos pilietinio karo metais. Raudonoj ...

Raitieji lankininkai

Raitieji lankininkai – raitosios kavalerijos kariai, ginkluoti lankais, mūšyje judantys ant žirgų, kovojantys su priešu šaudydami iš lankų. Raitojo lankininko gebėjimą šaudyti iš lanko apsunkina tikslaus atstumo iki taikinio nežinojimas, pastovau ...

Reiteriai

Reiteriai – kavalerijos rūšis Vakarų Europoje, atsiradusi XVI a., kur pakeitė pasenusius ietimis ginkluotus riterius. Tuo pačiu metu formavosi ir tokios kavalerijos formos kaip dragūnai bei kirasirai. Reiteriai šaunamuosius ginklus naudojo kaip p ...

Remontas (kavalerija)

Remontas, remontavimas – naujų arklių tiekimas kavalerijos ir raitosios bei arkliais velkamosios artilerijos daliniams, vietoje nukautų, sužeistų, sergančių, nuvarytų, nusenusių. Remontu anglų kalboje vadindavo ir patį pakaitinį arklį. Įvairių ša ...

Savarai

Savarai – Italijos kolonijinės kariuomenės Libijos kavaleristai. Šie kavalerijos daliniai veikė Tripolitanijoje ir Kirenaikoje.

Skirmišeriai

Skirmišeriai – pėstininkai ar kavaleristai, kurie būdami netoliese priešo apšaudo jį trikdomąja ugnimi. Dažnai tai būdavo specializuota kariuomenės rūšis.

Štabsrotmistras

Štabsrotmistras – Rusijos armijos kavalerijos karininkas, kurio laipsnis žemesnis už rotmistrą, bet aukštesnis už leitenantą. Kitose kariuomenės rūšyse štabsrotmistro laipsnį atitiko štabskapitonas, o kazokų kariuomenėje – paesaulis. Štabsrotmist ...

Jataganas

Jataganas – turkiškas vienašmenis priekin lenktas kalavijas, su rankena be skersinio ir gardos, kurios buoželė užlenkta į priekį. Turkijoje naudotas nuo XVI a. vidurio iki XIX a. pabaigos.

Kiličas

Kiličas – osmanų ir turkų naudotas gana daug lenktas kardas. Pavadinimas kilęs iš turk. kılıç kalavijas. Kiličai atsirado antroje XV a. pusėje. Pirmieji kiličai turėjo ilgas, silpnai gale lenktas geležtes. Geležtės siauros, į galą siaurėjančios, ...

Šišakas

Šišakas – rytietiškas apvalus šalmas, pereinantis į smaigalį viršuje. Šišakas dengia viršutinę galvos dalį panašiai kaip skrybėlė. Priekyje paprastai turi siaurą ar didesnį snapelį. Veidas paprastai atviras, bet gana dažnai šišakai turėdavo nuo k ...

Argyraspidai

Argyraspidai – Aleksandro Didžiojo kariuomenės dalinys, taip vadintas dėl naudotų sidabruotų skydų. Argyraspidai buvo elitinis dalinys, kuriam vadovavo Nikanoras Makedonietis ir kurį labai vertino Aleksandras Didysis. Tai buvo hipaspistų dalinys, ...

Bersaljerai

Bersaljerai – kariuomenės rūšis, generolo Alessandro La Marmora sukurta 1836 m. Pjemonto kariuomenėje. Vėliau perimta Italijos Karališkosios kariuomenės. Žodis bersaglieri reiškia taiklūs šauliai. Bersaljerai visais laikais buvo labai mobili pėst ...

Ekdromai

Ekdromai – senovės Graikijos lengvieji hoplitai. Jų pavadinimas reiškia išbėgikai, nes jie galėdavo išbėgti iš falangos rikiuotės ir kautis ne rikiuotėje, jei to prireikdavo. Ekdromai paprastai būdavo greiti, lengvai šarvuoti, ginkluoti ietimi ir ...

Fuzilierius

Fuzilierius – pėsčias karys, kuris skirtingose šalyse ir laikotarpiuose užsiėmė skirtingomis užduotimis, kartais būdamas paprastas pėstininkas, o kartais ir artileriją saugantis karys.

Hoplitas

Hoplitas - sen. graikų sunkusis pėstininkas. Ginkluotė: 2-3 metrų ietis Dory, 60 centimetrų ilgio dviašmenis kardas Xiphos arba 65 centimetrų vienašmenis kardas su lenktu priekiu Kopis. Šarvai: 91 cm skersmens skydas Aspis, bronzinis šalmas, odos ...

Jėgeriai

Susidomėjimas lengvaisiais pėstininkais Europoje padidėjo po Valmio mūšio, kuriame Prūsijos linijiniai pėstininkai nesugebėjo prasiveržti pro prancūzų šaulius. Pradžioje kareivius į skirmišerius rinkdavo iš linijinių pėstininkų, bet vėliau daug v ...

Jūrų pėstininkai

Jūrų pėstininkai – pėstininkai, skirti jūrų desanto operacijoms, priešo uostų ir karo laivų užėmimui, paprastai priskiriami karo laivynui.

Karo dviratininkas

Karo dviratininkas – kariuomenės pėstininkas, mūšio vietą pasiekiantis dviračiu. Kariniai dviračiai naudojami nuo XIX a. pabaigos, kai ši transporto priemonė tapo populiari Europoje, JAV ir Australijoje. Dviračių dėka kariuomenei mažiau reikėjo ž ...

Mechanizuotieji pėstininkai

Mechanizuotieji pėstininkai – pėstininkai, naudojantys šarvuočius ne tik tiek pervežimui, tiek kautynėms. Tai šių laikų sunkieji pėstininkai. Motorizuotieji pėstininkai yra "technologiškai labiau atsilikę", nes jie į mūšio lauką atvežami sunkveži ...

Motorizuotieji pėstininkai

Motorizuotieji pėstininkai – pėstininkai, kurie į mūšio vietą gabenami sunkvežimiais ar kitokiomis motorinėmis nešarvuotomis transporto priemonėmis. Artimu terminu motorizuotieji šauliai kartais motošauliai ; rus. мотострелки Rusijoje o anksčiau ...

Plastūnai

Plastūnai – pėsčiųjų kazokų dalinių kareiviai. Į plastūnų dalinius rinkdavo gerus šaulius, ištvermingus karius, galinčius veikti labai sunkiomis sąlygomis. Pirmieji plastūnai XIX a. sudarė Juodosios jūros kazokų kariuomenės žvalgų ir sargybos dal ...

Psilai

Psilai – itin lengvi pėstininkai, veikę kaip skirmišeriai ir apšaudytojai. Terminu psilai dažnai vadino įvairius bešarvius ar lengvai šarvuotus pėstininkus, nors juos dažnai taip pat vadino specialesniais pavadinimais – gimnitai nuogieji, evzonai ...

Bukcina

Bukcina – metalinis pučiamasis romėnų instrumentas, naudotas romėnų kariuomenėje signalams duoti. Iki šiol ginčijamasi, kaip bukcinos atrodė iš tikrųjų: Viena nuomonė yra, kad bukcinos buvo instrumentai, besiskiriantys tiek nuo romėnų tūbų, tiek ...

Donativas

Donativas – Romos imperatoriaus piniginė dovana legionų ar pretorionų gvardijos kareiviams. Respublikos laikais donativus dalindavo triumfo proga, o dalinamus pinigus gaudavo iš parduoto karo grobio. Donativų dalinimo tikslai būdavo įvairūs. Dona ...

Evokatas

Evokatas – senovės Romos armijos karys, atitarnavęs skirtą laiką ir paleistas iš tarnybos, tačiau savanoriškai į ją grįžęs. Romėnų kariuomenėje visada buvo nemažas skaičius evokatų, o karvedžiams pradėjus dažniau remtis savo legionais politinėje ...

Kornas

Kornas – romėnų kariuomenės varinis pučiamasis instrumentas, kuriuo kautynėse daliniams perduodavo signalus. Kornas būdavo apie 3 m ilgio, susuktas maždaug G raidės pavidalu. Instrumentas būdavo sutvirtintas skersiniu, kuris suteikdavo instrument ...

Limes Germanicus

Limes Germanicus – senovės romėnų pasienio įtvirtinimai senovės Germanijoje. Šie limai skyrė Romos užkariautas provincijas nuo nepriklausomų germanų genčių valdų. Limes Germanicus driekėsi nuo pat Reino žiočių Šiaurės jūroje iki Regensburgo pilie ...

Marijaus reformos

Marijaus reformos – 107 m. pr. m. e. Romos Respublikos karvedžio ir politiko Gajaus Marijaus inicijuotos romėnų armijos reformos. Dėl jų vėlyvosios Romos Respublikos ir ankstyvosios Imperijos laikų legionai dažnai vadinami Marijaus legionais.

Miesto kohortos

Miesto kohortos – senovės Romos karinės pajėgos Romos miesto vidaus tvarkai palaikyti. Jas įkūrė imperatorius Augustas, norėdamas atsvaros vis didesnę įtaką įgyjančiai pretorionų gvardijai. Miesto kohortoms vadovavo miesto prefektas.

Piliečio vainikas

Piliečio vainikas – senovės Romoje egzistavęs karinis apdovanojimas už kito piliečio gyvybės išgelbėjimą. Piliečio vainikas būdavo daromas iš ąžuolo lapų. Apdovanojimas atsirado Romos respublikos laikais. Vėliau, pradedant Augustu, simboliškai ga ...

Pretoriumas

Pretoriumas, kartais pretorijus – Romos kariuomenės junginio vado palapinė ar namas junginio įtvirtintoje stovykloje. Vėliau – Romos provincijos valdytojo prokuratoriaus rezidencija, o dar vėliau, Bizantijos imperijoje, gr. praitōrion buvo miesto ...

Romėnų tūba

Romėnų tūba – senovinis bronzinis trimitas, naudotas romėnų kariuomenėje. Tūbas gamino apie 500 m. pr. m. e. Senieji autoriai teigė, kad šias tūbas sugalvojo etruskai, savo sandara tūba panaši į graikų salpinksą. Romėnų tūba buvo tiesus apie 1.2 ...

Vėžlio rikiuotė

Vėžlio rikiuotė – įprasta senovės Romos legionierių kovinė rikiuotė, kurioje priešakiniai kariai uždengia skydais priekį, o už jų esantys – viršų. Tuo būdu apsisaugoma nuo strėlių bei kitų svaidomų ginklų. Šonuose ar gale esantys legionieriai, es ...

Žolynų vainikas

Žolių vainikas, žolės karūna, blokados vainikas – vienas aukščiausių ir rečiausių karinių apdovanojimų Romos respublikoje ir ankstyvojoje Romos imperijoje. Juo apdovanodavo tik generolus ir karininkus, kurie savo veiksmais išgelbėdavo priešo apsu ...

Aviacinė bomba

Aviacinė bomba – sprogmuo, metamas iš orlaivio. Ji sudaryta iš aptakaus korpuso, kuris pripildytas užtaiso, aerodinaminių plokštumų, balistinio žiedo, sprogdiklio, stabdymo įtaiso, valdymo sistemos. Aviacinėse bombose naudojami kontaktiniai, dist ...

E120 (bomba)

E120 – smulki aviacinė bomba, kasetinės bombos antrinis šaudmuo, skirtas skleisti skysčiams su ligų sukėlėjais. Tai biologinio ginklo nešiklis, sukurtas JAV po 1960 m.

GBU-44/B Viper Strike

GBU-44/B Viper Strike – amerikietiška valdoma sklandanti aviacinė bomba. Valdoma lazeriniu spinduliu ir naudojant GPS. Tai Northrop Grumman antrinio šaudmens Brilliant Anti-Tank, turėjusio akustinį taikinio ieškiklį, variantas. Viper Strike buvo ...

KAB-250

KAB-250 – Rusijos aviacinė, tikslaus nutaikymo bomba, sukurta kompanijos "Taktinė raketų ginkluotė" specialiai 4-os ir 5-os kartos naikintuvams. Jos yra atsakymas į amerikiečių sukurtas bombas GBU-39/GBU-53 Small Diameter Bomb. Pavadinimas KAB-25 ...

KAB-500L

KAB-500L – tarybinė aviacinė lazerinio valdymo aviacinė bomba, skirta naikinti įvairiems antžeminiams ir antvandeniniams stacionariems taikiniams. Dabar naudojama Rusijos ir kitų NVS šalių karinėse oro pajėgose. Pavadinimas КАБ-500Л yra pavadinim ...

Laisvakritė bomba

Laisvakritė bomba – aviacinė bomba, kuri neturi jokio variklio ar valdymo sistemos, todėl numesta krenta paprasta balistine trajektorija. Tokios buvo visos aviacinės bombos, ir tik Antrojo pasaulinio karo antroje pusėje pradėtos naudoti pirmos va ...

V-1

V-1, žinoma kaip sparnuotoji bomba, zvimbianti bomba ir lėktuvas-sviedinys, buvo pirmoji moderni valdoma raketa, panaudota karo metu ir pirmoji sparnuotoji raketa.

Durų šaulys

Durų šaulys – orlaivio įgulos narys, šaudantis orlaivio šoninėse duryse įtaisytais ginklais, dažniausiai - kulkosvaidžiu. Papildomos funkcijos priklauso nuo orlaivio ir vykdomos misijos.

Naikintojas

Naikintojas, naikintuvo pilotas - specialiai parengtas karo lakūnas, pilotuojantis naikintuvą. Naikintojai būna specialiai mokomi valdyti naikintuvus ir kautis oro mūšiuose, taip pat dažnai mokomi šturmuoti žemės taikinius. Laivyno ir lėktuvnešių ...

Uodegos šaulys

Uodegos šaulys – oro šaulys, kulkosvaidžio ar patrankos ugnimi ginantis savo lėktuvą nuo lėktuvų, besiartinančių iš uodegos pusės. Uodegos šaulio kabina būna lėktuvo uodegoje, dažnai pačiame lėktuvo korpuso gale. Kabinoje įtaisytas sukiojamas kul ...