ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102

1934 m.

Kovo 31 d. – Julijonas Jasienskis, kunigas, knygnešys, publicistas, vertėjas g. 1874 m. Liepos 15 d. – Liudvikas Stulpinas, pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas g. 1871 m. Gegužės 19 d. – Aleksas Jacevičius, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas g. ...

1935 m.

Kovo 19 d. Juozas Jasas, Lapių bažnyčios klebonas, publicistas ir knygnešys g. 1872 m. Jonas Andrius Domaševičius, gydytojas ginekologas. LSDP įkūrėjas g. 1865 m. Sausio 30 d. – Juozas Daugėla, lietuvių publicistas g. 1899 m. Vasario 17 d. – Vinc ...

1935 m. Europos krepšinio čempionatas

1935 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas – pirmasis Europos krepšinio čempionatas vykęs Ženevoje. Europos krepšininkams jis tapo repeticija prieš 1936 m. vasaros olimpines žaidynes Berlyne. Pirmajame Europos vyrų krepšinio čempionate varžėsi de ...

Romos paktas

Sutartį pasirašė Italijos vadovas B. Musolinis ir Prancūzijos užsienio reikalų ministras Pierre Laval. P.Laval užsienio reikalų ministro poste pakeitė Louis Barthou, kuris 1934 m. spalio 9 d. žuvo Marselyje, per pasikėsinimą į Jugoslavijos karali ...

1936 m.

Vasario 12 d. – Vladas Mačys, Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas, VDU profesorius g. 1867 m. Vasario 29 d. – Juozas Karabinas, Lietuvos knygnešys, daraktorius g. 1852 m. Liepos 21 d. – Juozas Kancleris, valstietis, knygnešys g. ...

1937 m.

Jeronimas Uborevičius, lietuvių kilmės tarybinis karinis ir politinis veikėjas, pirmo rango komandarmas g. 1896 m. Kovo 23 d. – Mikas Petrauskas, vargonininkas, dainininkas tenoras, dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas g. 187 ...

1937 m. Europos krepšinio čempionatas

1937 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas – antrosios žemyno vyrų krepšinio pirmenybės, surengtos Rygoje. Jose dalyvavo aštuonių valstybių nacionalinės rinktinės. Pirmenybių šeimininkai latviai gynė Europos čempionų titulą, kurį buvo iškovoję 19 ...

Vokietijos notariato įstatymas

Vokietijos notariato įstatymas vok. Bundesnotarordnung - "Federacijos notarų nuostatai" ; sutr. BNotO) - Vokietijos Federacinės Respublikos federalinis įstatymas, įtvirtinantis teisinius notariato sistemos pagrindus, notaro, notaro atstovo, Vokie ...

1938 m.

Sausio 24 d. – Jonas Jaks-Tyris, matematikas, knygnešys, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas g. 1877 m. Gegužės 12 d. – Petras Leonas, vienas pirmųjų Lietuvos teisininkų, teisės sociologų, įvertintas mokslų daktaro honoris causa laipsniu; adv ...

1939 m.

Birželio 11 d. – Vincentas Jurgilas, Romos katalikų garbės kanauninkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas g. 1861 m. Spalio 19 d. – Stasys Nastopka, Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas g. 1881 m. Liepos ...

1940 m.

Sausio 21 d. – Juozas Breiva, kunigas, Bažnyčios ir kultūros veikėjas, švietėjas ir lietuvybės ugdytojas, Kirdeikių parapijos steigėjas ir bažnyčios statytojas g. 1891 m. Vasario 1 d. – Pranas Klimaitis, Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, p ...

1941 m.

Vasario 15 d. – Marija Tiškevičiūtė, Lietuvos bajoraitė, Lelijos herbo grafaitė, visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja g. 1871 m. Vasario 5 d. – Jonas Kriaučiūnas, lietuvių spaudos da ...

1942 m.

Sausio 1 d. – Juozas Grigiškis, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas g. 1896 m. Sausio 20 d. – Romualdas Maleckis, darbininkas, Lietuvos politinis veikėjas g. 1877 m. Vasario 19 d. – Jokūbas Stikliorius, mokytojas, kariškis, lietuviškų laikrašč ...

1943 m.

Sausio 9 d. – Aleksandras Vitkauskas, aktorius g. 1887 m. Sausio 24 d. – Vincas Nacevičius, vargonininkas, chorvedys, visuomenininkas g. 1875 m. Sausio 27 d. – Jurgis Narjauskas, Romos katalikų prelatas, diplomatas, vertėjas ir tautosakininkas g. ...

1944 m.

Sausio 3 d. – Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas g. 1873 m. Sausio 24 d. – Alfonsas Čeponis, tarybinis partizanas-pogrindininkas, Tarybų Sąjungos didvyris g. 1924 m. Sausio 14 d. – Alfredas Šlikas, pedagogas, lit ...

1945 m.

Sausio 10 d. – Morta Zauniūtė, Mažosios Lietuvos kultūros ir spaudos darbuotoja g. 1875 m. Sausio 23 d. – Kazys Puida, lietuvių rašytojas, dramaturgas, vertėjas g. 1883 m. Sausio 29 d. – Petras Gužas, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas leiten ...

1946 m.

Vasario 8 d. – Antanas Tumėnas, teisininkas, Lietuvos valstybės veikėjas g. 1880 m. Gegužės 3 d. – Aleksandras Hagentornas, Lietuvos gydytojas, medicinos daktaras g. 1872 m. Lapkričio 18 d. – Vincentas Borisevičius, Lietuvos vyskupas. Kandidatas ...

1946 m. Europos krepšinio čempionatas

1946 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas – ketvirtasis vyrų Europos krepšinio čempionatas, vykęs Ženevoje. Dėl Antrojo pasaulinio karo pirmenybės nevyko nuo 1939 m. Į Ženevą atvažiavo dešimties Europos valstybių rinktinės. Čempionato žiūrovai i ...

1947 m.

Sausio 14 d. – Vaclovas Michnevičius, lietuvių inžinierius ir architektas, daugiau kaip 30 bažnyčių projektų Lietuvoje ir Gudijoje autorius g. 1866 m. Sausio 5 d. – Domininkas Keliauninkas, JAV lietuvių spaudos darbuotojas g. 1866 m. Sausio 19 d. ...

1947 m. Europos krepšinio čempionatas

1947 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas – penktasis vyrų Europos krepšinio čempionatas, vykęs Prahoje. Jame dalyvavo 14 valstybių. Pirmą kartą Europos vyrų krepšinio čempionate dalyvavo ir TSRS rinktinė. Jos sudėtyje žaidė net 4 krepšininkai i ...

1948 m.

Spalio 18 d. – Jurgis Šaulys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas g. 1879 m. Gegužės 13 d. – Danielius Vaitelis - Briedis, lietuvių rezistentas, kovotojas už Nepri ...

1949 m.

Liepos 29 d. – Juozas Akelaitis, valstietis, knygnešys. 1990 m. rugpjūčio 18 d. perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse g. 1880 m. Balandžio 2 d. – Antanas Žymantas, JAV lietuvių spaudos darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Rašytojos Žemaitės sūnus ...

Egipto civilinis kodeksas

1949 m. sudarytas iš 1 149 straipsnių. Autorius – teisininkas Abdel-Razzak Al-Sanhuri, kuriam padėjo Lille universiteto dekanas Edouard Lambert. Tikėtinai dėl Lamberto įtakos Kodeksą paveikė Prancūzijos civilinis kodeksas. Pagrindinis dėmesys – v ...

Operacija Priboi

Operacija "Priboi" – 1949 m. kovo pabaigoje TSRS įvykdyta Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacija, kurios metu į atokias TSRS vietas ištremta apie 94 000 žmonių.

Reino notarų rūmai

Reino notarų rūmai - federalinės žemės Notarų rūmai, vienijantys Diuseldorfo ir Kelno notarus Reino krašte.

1950 m.

Sausio 14 d. – Adolfas Sabaliauskas, kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, poetas, suomių epo "Kalevala" vertėjas į lietuvių kalbą g. 1873 m. Kovo 17 d. – Antanas Breimelis, Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas g. 1900 m. La ...

1951 m.

Gruodžio 7 d. – Fortūnatas Jonas Bagočius, teisininkas, Amerikos lietuvių spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas g. 1887 m. Lapkričio 1 d. – Viktoras Kamantauskas, Lietuvos kalbininkas, vertėjas g. 1899 m. Rugsėjo 4 d. – Juozas Lukša-Daumantas ...

1951 m. Europos krepšinio čempionatas

1951 m. Europos krepšinio čempionatas – septintasis vyrų Europos krepšinio čempionatas, vykęs Paryžiuje. Garbė surengti Europos krepšinio čempionatą pirmenybes prancūzams atiteko po to, kai 1949 m. čempionate Kaire jie užėmė 2-ąją vietą. Į Paryži ...

1951 m. Formulės 1 sezonas

1951 m. Formulės 1 sezonas buvo antras FIA organizuotas Formulės 1 sezonas, kuris prasidėjo gegužės 27 d. ir baigėsi spalio 28 d. Iš viso sezone buvo surengtos 8 lenktynės. Taip pat tais metais vyko dar 14 lenktynių, kurios nebuvo įtrauktos į ofi ...

1952 m.

Sausio 9 d. – Vytautas Andrius Graičiūnas, vienas žinomiausių pasaulio vadybos mokslo pradininkų, tarpukario Lietuvos vadybos mokslo teoretikas ir praktikas, vadybos konsultantas užsienio įmonėse g. 1898 m. Sausio 18 d. – Jonas Staugaitis, Lietuv ...

1952 m. Formulės 1 sezonas

1952 m. Formulės 1 sezonas buvo trečiasis FIA Formulės 1 sezonas. Jį sudarė 8 lenktynės, kurios prasidėjo gegužės 18 ir baigėsi rugsėjo 7 d. Alberto Ascari su Ferrari laimėjęs 6 iš 8 lenktynių tapo čempionu.

1953 m.

Sausio 15 d. – Kazys Sleževičius, žymus mokslininkas ir pedagogas, meteorologijos ir geofizikos mokslo ir mokymo pradininkas Lietuvoje, ilgametis Kauno, o vėliau ir Vilniaus universitetų meteorologijos krypties katedrų steigėjas ir vedėjas. Unika ...

1953 m. Europos krepšinio čempionatas

VIII Europos vyrų krepšinio čempionatas vyko 1953 m. gegužės 23 – birželio 4 d. Maskvoje. Į pirmenybes atvyko komandos iš 17 valstybių. Aikštės šeimininkai TSRS krepšininkai siekė apginti Europos čempionų vardus.

1953 m. Formulės 1 sezonas

1953 m. Formulės 1 sezonas buvo 4-tas FIA Formulės 1 čempionatas, kuris vyko nuo sausio 18 iki rugsėjo 13 d. Kaip ir 1952 m. čempionate dalyvavo dauguma Formulės 2 čempionato dalyvių, tad ir Formulės 1 lenktynių skaičius buvo mažas. Sezone buvo s ...

1954 m.

Gegužės 24 d. – Jonas Grinius, Lietuvos knygnešys, visuomenės veikėjas g. 1877 m. Sausio 21 d. – Fabijonas Kemėšis, Lietuvos kunigas, ekonomistas, ekonomikos daktaras 1924 m. g. 1880 m. Stanislovas Čėsna, Romos katalikų kunigas, Sasnavos klebonas ...

1954 m. Formulės 1 sezonas

Šiais metais Formulėje 1 startavo 2.5 litrų varikliai. Taip pat šį sezoną debiutavo Mercedes GP ekipa, kuriais atstovavo Juan Manuel Fangio ir Karlas Klingas. Savo pirmosiose lenktynėse Prancūzijoje ekipa pelnė dvigubą pergalę. Didžiojoje Britani ...

Oldenburgo EWE Baskets

1954 m. įkurtas klubas vadinosi Oldenburger TB Oldenburger Turnerbund atletikos klubas. Pradžioje buvęs jaunimo akademija, klubas greitai augo, ir 1962 m. tapo Vokietijos jaunimo čempionais. Po dvejų metų, Oldenburgas triumfavo Šiauriniame region ...

1955 m.

Rugpjūčio 18 d. – Jurgis Talmantas, pedagogas, kalbininkas, vertėjas, vadovėlių autorius g. 1894 m. Gegužės 27 d. – Lidija Dauguvietytė-Malko, Lietuvos pianistė, pedagogė g. 1883 m. Aleksandras Grigaitis, Lietuvos kunigas, daktaras, apaštališkasi ...

1956 m.

Povilas Budrevičius, Lietuvos karinis veikėjas, Kariuomenės teismo pulkininkas g. 1892 m. Sausio 3 d. – Vaclovas Biržiška, kultūros istorikas ir politinis veikėjas. g. 1884 m. Antanas Kaminskas, vargonininkas ir chorvedys g. 1888 m. Sausio 24 d. ...

1957 m.

Vasario 4 d. – Lazaris Gutmanas, Lietuvos gydytojas neurologas, psichiatras, medicinos daktaras g. 1875 m. Kovo 10 d. – Juozas Kaminskas, Lietuvos tapytojas g. 1898 m. Balandžio 3 d. – Juozas Babravičius, Lietuvos dainininkas tenoras, pedagogas g ...

1958 m.

Sausio 27 d. – Vladas Puškorius, dainininkas bosas ir vargonininkas g. 1893 m. Sausio 3 d. – Kazimieras Paltarokas, lietuvių vyskupas g. 1875 m. Sausio 16 d. – Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė, pirmoji profesionali lietuvių aktorė, režisierė ...

Eurovizijos dainų konkursas 1958

1958 m. Eurovizijos dainų konkursas – trečiasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1958 m. kovo 12 d. Hilversume. Konkurso nugalėtoju tapo Prancūzijos atstovas André Claveau su daina "Dors, mon amour".

1959 m.

Sausio 15 d. – Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas g. 1889 m. Sausio 29 d. – Vytautas Simanavičius, choro dirigentas ir pedagogas g. 1930 m. Vasario 2 d. – Mečislovas Leškys-Leškevičius, pianistas, muzikos mokytojas, v ...

Eurovizijos dainų konkursas 1959

1959 m. Eurovizijos dainų konkursas – ketvirtasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1959 m. kovo 11 d. Kanuose, Prancūzijoje. Konkurso nugalėtoja tapo Nyderlandų atstovė Teddy Scholten su daina "Een beetje".

Mis Pasaulis 1959

Mis Pasaulis 1959 – devintoji konkurso Mis Pasaulis ceremonija, vykusi Londone. Nugalėtoja tapo Nyderlandų atstovė Corine Rottschäfer. Konkurse pirmą kartą buvo pakeistas ceremonijos vedėjas ir dalyvavo ligi tol rekordiškas šalių ir teritorijų sk ...

1960 m.

Sausio 26 d. – Motiejus Pečiulionis, Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, brigados generolas. Vienintelis Lietuvoje buvo apdovanotas trimis Vyčio kryžiaus ordinais g. 1888 m. Sausio 23 d. – Vladas Mongirdas, rašytojas, gydytojas, savanoris g. ...

1961 m.

Sausio 8 d. – Ignas Česaitis, Lietuvos kunigas, teologas. Teologijos daktaras g. 1893 m. Sausio 18 d. – Adomas Lastas-Lastauskas, knygnešys, lietuvių rašytojas g. 1887 m. Vasario 19 d. – Rapolas Jakimavičius, dailininkas, skulptorius g. 1893 m. V ...

Mis Pasaulis 1961

Mis Pasaulis 1961 – vienuoliktoji konkurso Mis Pasaulis ceremonija, vykusi Londone. Konkurso nugalėtoja tapo Rosemarie Frankland iš Jungtinės Karalystės.

1962 m.

Rugpjūčio 24 d. – Mykolas Biržiška, Lietuvos literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras g. 1882 m. Vasario 24 d. – Kostas Stiklius, spaudos darbuotojas, knygnešys g. 1880 m. Birželio 19 d. – Janas Juzefas Adamus, Lenkijos teisės isto ...

1963 m.

Sausio 29 d. – Vaclovas Šliageris, pedagogas, etnografas, visuomenės veikėjas g. 1881 m. Vasario 20 d. – Konstantinas Galkauskas, Lietuvos kompozitorius, dirigentas g. 1875 m. Vasario 13 d. – Elena Kutorgienė-Buivydaitė, Lietuvos akių ligų gydyto ...