ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101

1897 m.

Rugsėjo 27 d. – Silvestras Gimžauskas, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys. Palaidotas Lenkijoje, kapas nežinomas g. 1845 m. Lapkričio 18 d. – Mykolas Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, egiptologas, europinio ma ...

1898 m.

Balandžio 18 d. – Ipolitas Jundzilas, Lietuvos gydytojas chirurgas g. 1846 m. Lapkričio 27 d. – Aleksandras Burba, Lietuvos rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, knygnešys g. 1854 m. Rugsėjo 27 d. – Juozapas Lideikis, kunigas, poetas, draud ...

1899 m.

Balandžio 19 d. – Stanislovas Kerbedis, Lietuvos tiltų inžinierius g. 1810 m. Lapkričio 16 d. – Vincas Kudirka, gydytojas; lietuvių prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio "Varpas" redaktorius, vienas iš liet ...

1900 m.

Birželio 8 d. – Petras Matulaitis, Lietuvos gydytojas, tautinio sąjūdžio veikėjas g. 1865 m. Rugpjūčio 4 d. – Isakas Levitanas, rusų tapytojas peizažistas g. 1860 m. Kovo 1 d. – Henrikas Bukauskis, antikvaras, bibliofilas, mecenatas g. 1836 m. Ru ...

1789 m.

Liepos 11 d. – Silvestras Teofilis Valiūnas, poetas, žuvo 1831 metų sukilime. Sausio 4 d. – Juozapas Rupeika, kanauninkas, raštijos darbuotojas, vertėjas m. 1854;

1792 m.

Rugpjūčio 17 d. – Johanas Filipas Holchauseris, žymiausias Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. medalininkas g. 1731 m. Nedatuota Benediktas Dobševičius, filosofas, fizikas, žymiausias kompromisinės krypties filosofas scholastikos žlugimo Lietuvoje ...

Žemapo mūšis

Žemapo mūšis vyko 1792 m. lapkričio 6 d. Belgijos vietovės Žemapo apylinkėse. Jame kovėsi generolo Diumurjė vadovaujami prancūzai, kurie laimėjo mūšį, prieš austrus, vadovaujamus hercogo Albert von Sachsen−Teschen ir grafo Clerfait. Sachsen-Tesch ...

1794 m.

Balandžio 25 d. – Simonas Martynas Kosakovskis, Kosakovskių palikuonis, paskutinis Lietuvos didysis etmonas, konfederatas g. 1741 m. Birželio 11 d. – Juozapas Bieliakas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinis veikėjas, generolas majoras g. 1 ...

Fleriuso mūšis

Fleriuso mūšis – svarbus mūšis, turėjęs daug įtakos Prancūzijos revoliucijos likimui. Taip pat pirmas mūšis, kuriame buvo panaudota oro žvalgyba.

1796 m.

Spalio 25 d. – Jonas Nagurskis, Žemaitijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas g. 1755 m. Liepos 8 d. – Adomas Stanislovas Tadeušas Naruševičius, Abiejų Tautų Respublikos istorikas, poetas, vyskupas g. ...

1901 m.

Rugsėjo 21 d. – Pranas Vaičaitis, lietuvių poetas, vertėjas, teisininkas g. 1876 m. Birželio 14 d. – Vincentas Juzumas, Lietuvos kunigas, raštijos darbuotojas g. 1819 m. Gegužės 8 d. – Jonas Smalakys, Mažosios Lietuvos kultūros, visuomenės ir pol ...

1902 m.

Birželio 4 d. – Aleksandras Kazimieras Beresnevičius, Lietuvos vyskupas g. 1823 m. Kovo 24 d. – Jonas Balinskis, Lietuvos gydytojas psichiatras, medicinos daktaras g. 1827 m. Gruodžio 15 d. – Jonas Mačys-Kėkštas, lietuvių poetas, publicistas. Dir ...

1903 m.

Gegužės 9 d. – Antanas Radzinskis-Radžiūnas, Romos katalikų kunigas, Seinų kunigų seminarijos profesorius, Seinų dekanato dekanas g. 1849 m. Gegužės 1 d. – Jurgis Mikšas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas, ve ...

1903 m. Rusijos baudžiamasis statutas

1903 m. Rusijos baudžiamasis statutas, Tagancevo kodeksas – carinės Rusijos baudžiamasis teisynas. Vienas iš priėmimo tikslų – pasenusios baudžiamosios teisėkūros pritaikymas naujoms sąlygoms, o vėliau papildant – kova su revoliuciniu judėjimu, m ...

1904 m.

Vasario 17 d. – Stasys Malevskis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, vertėjas, literatas g. 1894 m. Vasario 14 d. – Rudolfas Lymanas, vargonininkas, dirigentas, pedagogas g. 1855 m. Gruodžio 16 d. Antanas Vilhelmas Radvila, didikas, Prūsijos ir Vo ...

1905 m.

Balandžio 10 d. – Boleslovas Dluskis, 1863 m. sukilimo veikėjas, tapytojas, gydytojas g. 1829 m. Balandžio 9 d. – Steponas Žiupsnys, knygnešys, visuomenės veikėjas, revoliucinio judėjimo dalyvis g. 1870 m. Gruodžio 15 d. – Antanas Petravičius, ku ...

Cušimos mūšis

Cušimos mūšis – paskutinis ir lemtingiausias Rusijos–Japonijos karo jūrų mūšis, vykęs 1905 m. gegužės 27–28 dienomis. Mūšyje Japonijos laivynas, vadovaujamas admirolo Heihachiro Togo sunaikino du trečdalius Rusijos laivyno, vadovaujamo admirolo Z ...

1906 m.

Lapkričio 19 d. – Petras Bendorius, Lietuvos pedagogas, tautosakos rinkėjas g. 1863 m. Gruodžio 24 d. – Konstantinas Gukovskis, Lietuvos mokytojas, kraštotyrininkas g. 1857 m. Rugpjūčio 1 d. – Jonas Jašmantas, lietuvių visuomenės veikėjas g. 1849 ...

1907 m.

Spalio 7 d. – Jonas Buržinskis, lietuvių revoliucinis veikėjas g. 1878 m. Lapkričio 15 d. – Rapolas Kalinauskas, OCD, katalikų šventasis, vienuolis karmelitas g. 1835 m. Spalio 4 d. – Petras Budzeika, kunigas, knygnešys g. 1841 m. Gruodžio 8 d. – ...

1908 m.

Balandžio 14 d. – Martynas Šernius, vertėjas, spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas g. 1849 m. Gegužės 21 d. – Jonas Katelė, Lietuvos kunigas, švietėjas, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų lietu ...

1909 m.

Liepos 6 d. – Vilius Bruožis, kultūros ir spaudos darbuotojas g. 1843 m. Balandžio 8 d. – Bogdanas Oginskis, novatorius, mecenatas; pagal kilmę - kunigaikštis, kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminės, Mykolo Kleopo Oginskio anūkas, Irenėj ...

1910 m.

Balandžio 23 d. – Vincas Basanavičius, lietuvių tautosakos rinkėjas g. 1861 m. Vasario 20 d. – Jonas Giedraitis, Lietuvos katalikų kanauninkas, ilgametis Seinų kunigų seminarijos rektorius g. 1859 m. Rugpjūčio 16 d. – Zigmantas Gliogeris, lenkų a ...

1911 m.

Vasario 7 d. – Juozapas Montvila, Lietuvos visuomenės veikėjas, verslininkas, bankininkas, filantropas, daugelio sakralinių bei kitokių pastatų statybos Lietuvoje iniciatorius g. 1850 m. Gruodžio 30 d. – Jonas Gaidamavičius, Lietuvos gydytojas, p ...

1912 m.

Rugpjūčio 2 d. – Andrius Vištelis-Višteliauskas, poetas, publicistas, vertėjas g. 1837.

1913 m.

Balandžio 24 d. – Antanas Civinskas, Lietuvos kunigas, publicistas, sociologas g. 1867 m. Lapkričio 12 d. – Vladislovas Dembskis, vertėjas, publicistas, laisvamanis g. 1831 m. Spalio 27 d. – Antanas Kaupas, Lietuvos kunigas, JAV lietuvių visuomen ...

1914 m.

Balandžio 14 d. – Bronislovas Malevskis, inžinierius architektas g. 1850 m. Rugsėjo 3 d. – Augustinas Zaicas, OFM, vienuolis ir vertėjas, pedagogas, publicistas ir lietuviškos savimonės žadintojas g. 1828 m. Lapkričio 18 d. – Jurgis Masionis, kun ...

1914 m. rugpjūčio 21 d. Saulės užtemimas

Astronominis įvykis prasidėjo 11:25 PL Pasauliniu laiku pačioje Kanados šiaurėje, vėliau Saulė užtemo Grenlandijoje, o 12:15 PL pasiekė Norvegiją. Tada 170 km pločio šešėlis per Skandinaviją pasiekė Rusijos imperiją, kur dabartinės Baltarusijos t ...

1915 m.

Birželio 14 d. – Juozapas Ambraziejus-Ambrozevičius, Romos katalikų kunigas, chorvedys, dainininkas, kompozitorius, poetas, bitininkas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas g. 1855 m. Birželio 17 d. – Kristupas Jurkšaitis, Mažosios Lietuv ...

1916 m.

Lapkričio 14 d. – Stanislavas Rulkovskis, Lietuvos profsąjungų steigėjas, revoliucinis – politinis veikėjas g. 1869 m. Vasario 25 d. – Juozas Dryja-Visockis, vargonininkas, chorvedys, kompozitorius g. 1848 m. Rugpjūčio 7 d. – Juozapas Antanavičiu ...

1917 m.

Sausio 28 d. – Justinas Bonaventūra Pranaitis, Peterburgo akademijos hebraistikos profesorius, kunigas, misionierius, keliautojas, visuomenės veikėjas ir spaudos bendradarbis g. 1861 m. Gegužės 30 d. – Julius Janonis, lietuvių poetas, revoliucion ...

1918 m.

Gruodžio 1 d. – Mikelis Ašmys, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas g. 1891 m. Gruodžio 15 d. – Antanas Staniukynas, Romos katalikų kunigas, teologijos mokslų daktaras, JAV lietuvių visuomenės veikėjas ir publicistas g. 1865 m. Sausio ...

1919 m.

Vasario 8 d. – Povilas Lukšys, pirmasis Lietuvos kariuomenės kareivis, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę g. 1886 m. Gegužės 21 d. – Nikodemas Silvanavičius, lietuvių dailininkas g. 1834 m. Kovo 18 d. – Pranas Eimutis, Lietuvos karys savanoris g. ...

Tautų Sąjunga

Tautų Sąjunga – tarpvyriausybinė organizacija, įkurta pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Paryžiaus taikos konferencijoje su būstine Ženevoje. Faktiškai veikė 1919–1939 m., tapo Jungtinių Tautų pirmtake. Tautų Sąjunga buvo pirmoji nuolatinė ta ...

1920 m.

Sausio 31 d. – Feliksas Janušis, gydytojas, vertėjas, istorikas, varpininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis, Kretingos Garbės pilietis g. 1867 m. Gegužės 12 d. – Vytautas Rauba, karo lakūnas, leitenantas savanoris g. 1899 m. Sausio 6 d. – Ceci ...

1921 m.

Gegužės 5 d. – Naftalis Fridmanas, Lietuvos žydų politikas, advokatas g. 1863 m. Kovo 11 d. – Tomas Astramskas, lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, leidėjas g. 1853 m. Dovas Zaunius, Mažosios Lietuvos ir Lietuvos visuomenės veikėjas, spaud ...

1922 m.

Gruodžio 16 d. – Gabrielius Narutovičius, pirmasis Lenkijos prezidentas. Jo vyresnysis brolis buvo Stanislovas Narutavičius g. 1865 m. Birželio 14 d. – Petras Mockus-Mockevičius, Lazdijų pradinės mokyklos mokytojas, prozininkas ir poetas g. 1895 ...

1923 m.

Rugsėjo 11 d. – Juozas Čepukaitis, lietuvių rašytojas g. 1870 m. Rugpjūčio 24 d. – Augustinas Baranauskas, knygnešys, tautinio judėjimo dalyvis g. 1861 m. Sausio 15 d. – Viktoras Burokevičius, Lietuvos kariuomenės karininkas g. 1898 m. Birželio 2 ...

1924 m.

Kovo 11 d. – Matas Slačiauskas, knygnešys, lietuvių visuomenės veikėjas g. 1850 m. Gegužės 20 d. – Emilis Holakas, Prūsijos vokiečių pedagogas, archeologas g. 1860 m. Lapkričio 5 d. – Paulina Mongirdaitė, pirmoji Lietuvoje fotografė moteris g. 18 ...

1925 m.

Gruodžio 27 d. – Mykolas Kazimieras Girdvainis, Lietuvos ichtiologas, bitininkas. Žuvininkystės pradininkas Lietuvoje g. 1841 m. Birželio 9 d. – Juozapas Radziukynas, mokytojas ir kraštotyrininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Lietuvių mokslo draugi ...

Vokiečių tautos studijų fondas

Vokiečių tautos studijų fondas - Vokietijos akademinis paramos fondas. Įkurtas 1925 m. Drezdene. Kapitalas - 51 mln. eurų. 90 darbuotojų. Teikia stipendijas, kitokią paramą studentams, doktorantams, priemokas šeimos nariams, lėšas knygoms. Stipen ...

1926 m.

Juozas Greifenbergeris, komunistinio judėjimo Lietuvoje veikėjas, žurnalistas g. 1898 m. Kovo 14 d. – Sofija Ivanauskaitė–Pšibiliauskienė, viena iš dviejų seserų rašytojų pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu g. 1867 m. Kovo 7 d. – Pranas ...

1927 m.

Gegužės 19 d. – Stanislovas Didžiulis, knygnešys, bibliotekininkas, Lietuvos politinis veikėjas g. 1850 m. Lapkričio 8 d. – Mikelis Klosis, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas, vertėjas, spaudos darbuotojas g. 1868 m. Rugsėjo 10 d. ...

1928 m.

Birželio 28 d. – Alfonsas Petrulis, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16-os akto signataras, kunigas nuo 1899 m., lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių leidinių bendradarbis, Lietuvių mokslo draug ...

1929 m.

Kovo 5 d. – Vladas Putvinskis – Putvys, bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje g. 1873 m. Rugpjūčio 23 d. – Jonas Karbauskas, Lietuvos kunigas, visuomenės veikėjas, publici ...

Juodasis ketvirtadienis

Juodasis ketvirtadienis, 1929 m. Volstrito griūtis, 1929 m. vertybinių popierių biržos griūtis – 1929 m. spalio 24 d., žyminti Didžiosios depresijos pradžią. Šią dieną akcijų kainos Niujorko vertybinių popierių biržoje staigiai krito.

1930 m.

Birželio 12 d. – Antanas Alekna, Lietuvos kunigas, istorikas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas g. 1872 m. Gegužės 16 d. – Alfredas Jonas Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas. 1861 m. gegužės 8 d. Rusijos imperato ...

1931 m.

Gruodžio 17 d. – Jonas Yčas, Lietuvos pedagogas, valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius, nacionalinės istoriografijos pradininkas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas g. 1880 m. Liepos 4 d. – Elijošius Nonevičius, žymus veterinaras, bak ...

Sicherheitsdienst

SD – tai 1931 m. sukurta Vokietijos žvalgybos organizacija, atskaitinga Himleriui ir gestapo pareigūnams. 1936 m. SD suskilo į du skyrius – Ordnungspolizei ir Sicherheitspolizei.

1932 m.

Balandžio 18 d. – Edvardas Sokolovskis, Lietuvos spaudos ir politinis veikėjas g. 1878 m. Sausio 28 d. – Benediktas Velička, muzikos mokytojas, vargonininkas, chorvedys, visuomenės veikėjas g. 1894 m. Birželio 28 d. – Maironis, kunigas, profesori ...

1933 m.

Birželio 10 d. – Maksimas Katchė, Lietuvos karinis veikėjas, generolas leitenantas g. 1879 m. Balandžio 29 d. – Juozas Tumas-Vaižgantas, Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas g. 1869 m. Stasy ...